Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

VII. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

Đối thủ

- Có nhiều đối thủ cạnh

cạnh tranh tranh gây nên khó khắn

trong q trình tiếp

cận thị trường của cửa

hàng

- Gía cả thực phẩm

cao, khó cạnh tranh

được với thực phẩm

trơi nổi3Nguồn

cung- Các cơ sở cung cấp

thực phẩm sạch đạt

chuẩn ở nước ta hiện

nay đang còn ít, sản

lượng ít.

- Nhà cung cấp hủy

đơn đặt hàng hoặc

cung cấp không đủ số

lượng theo đơn đặt

hàng4Khách

hàng- Do ảnh hưởng của

thời tiết mà cầu có thể

thay đổi đột ngột, nhu

cầu mua của khách

hàng có thể tăng lên

hoặc giảm đi nhanh

chóng

- Có nhiều khách cùng

gọi đến đặt mua tại nhà

và yêu cầu cần gấp

trong khi tại cửa hàng

đang rất đông khách

15353432- Tập trung vào chất lượng

sản phẩm và chất lượng

phục vụ khách hàng

- Ngoài việc tập trung vào

chất lượng sản phẩm, thái

độ phục vụ khách hàng,

cửa hàng nên có ưu đãi đối

với khách quen, các chương

trình khuyến mãi để thu

hút khách nhiều hơn- Phải chọn ít nhất hai bên

cung cấp khác nhau, tránh

trường hợp cung không đủ

cầu

- Ngồi việc chọn ít nhất

hai nhà cung cấp khác nhau

thì cửa hàng phải ký hợp

đồng rõ ràng với bên cung

cấp. Nếu bên cung cấp hủy

đơn hàng, vi phạm hợp

đồng thì phải chịu trách

nhiêm đền bù cho cửa hàng,

hoặc cửa hàng có thể chấm

dứt hợp đồng mà khơng

phải đền bù hợp đồng cho

nhà cung cấp

- Luôn theo dõi, cập nhật

tin tức thời tiết để có các

biện pháp thích ứng khi có

sự thay đổi, điều hòa cung

cầu để đảm bảo phục vụ

khách hàng

- Chủ cửa hàng trực tiếp

tham gia ship hàng cho

khách nếu có thể. Nếu

khơng thì cửa hàng phải

liên hệ nhanh chóng với

shipper bên ngồi để giaonhân viên khơng thể đi

giao hàng được5Quản lý

hàng hóa6Chủ cửa

hàng- Trước hàng trăm các

thơng tin về ngộ độc

thực phẩm, buôn bán

kém chất lương, sử

dụng chất kích thích,

chất hóa học để bảo

quản thực phẩm trên

thị trường hiện nay thì

sẽ rất khó để xây dựng

lòng tin của khách đối

với cửa hàng

- Có thể sai sót trong

việc quản lý hàng hóa,

vì đơn vị tính khơng

phải bằng số lượng mà

chủ yếu là trọng lượng,

mà khối lượng khách

hàng mua lại khác

nhau, khơng thể định

trước53- Chi phí thực hiện có

thể vượt qua vốn đầu

tư ban đầu bởi vì cửa

hàng thực phẩm sạch

phải đầu tư hệ thống

bảo quản rau củ với chi

phí khá lớn2- Thiếu kinh nghiệm,

kiến thức về quy trình

kiểm định vệ sinh an

toàn thực phẩm, đầu tư

trang thiết bị bảo

quản,..216hàng kịp thời cho khách,

tạo nên sự hài lòng cho

khách hàng

- Mọi người thường có xu

hướng tin người thật việc

thật nên truyền miệng là

hiệu quả nhanh nhất. Đồng

thời tuyên truyền thong qua

mạng internet, mạng xã hộ

như facebook, intargram,…

các diễn đàn và đặc biệt là

tự lập một website bán hàng

chuyên nghiệp để gây dựng

lòng tin với khách hàng

- Sử dụng một phần mềm

quản lý bán hàng có tích

hợp cân điện tử, khi người

tiêu dùng đã chọn xong số

thực phẩm họ mua thì chỉ

cần đưa lên cân, phần mềm

sẽ tự tính tốn giá tiền

tương ứng rồi in mã vạch

để xuất hóa đơn.- Lên kế hoạch kinh doanh

phù hợp với số vốn hiện tại,

khi kinh doanh phát triển sẽ

tiếp tục mở rộng thêm quy

mơ cửa hàng sau đó

- Phải trang bị đầy dủ kiến

thức về quy trình kiểm định

về sinh an tồn thực

phẩm,đâu tư trang thiết bị

bảo quản, nắm rõ các chiến

lược kinh doanh, chiến lược

marketing,…17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×