Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kết thúc và huấn luyện hội nhập

4 Kết thúc và huấn luyện hội nhập

Tải bản đầy đủ - 0trang

4-Phỏng vấn

1.

2.

3.

4.

5.Tìm hiểu về tình cảm, tính cách, động cơ và các niềm tin của ứng

viên

Thu thập các dữ kiện số liệu

Xác minh, kiểm tra và mở rộng

Tránh hiểu nhầm

Có bức tranh rõ ràng hơn về ứng viên4-Phỏng vấn

Các kỹ năng quan trọng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Mở đầu

Khuyến khích

Ghi nhận- công nhận

Khẳng đònh

Câu hỏi mở

Kiểm tra

Xác nhận làm rõ thêm

Mở rộng4-Phỏng vấn

Mở đầuĐể thời gian đủ cho ứng viên trả lời

Tạo những khoảng lặng tích cực cho ứng viên trả lời đầy đủ

Sử dụng các động tác không lời nói khuyến khích ứng viên nói4-Phỏng vấn

Ví dụKhuyến khích

Mời anh chò tiếp tục

Các anh chò vui lòng mô tả rõ thêm

Tôi đã nắm được ý anh nói

Tôi thấy rõ những gì anh mô tả4-Phỏng vấn

Các từ nhấn khuyến khích

Ví dụChính xác

Tôi hiểu

Tôi biết anh đề cập tới những gì

Tôi đồng ý4-Phỏng vấn

Khuyến khích không sử dụng lời nói

Ví dụTiếp xúc bằng mắt

Gật đầu

Biểu lộ sự đồng ý

Nghiêng mình về phía trước4-Phỏng vấn

Khẳng đònh

Ví dụ

– Thật là tốt , các anh chò tiếp tục

– Tôi đánh giá cao các thông tin này

– Tôi rất hiểu tại sao anh/chò lại hành xử như vậy4-Phỏng vấn

Các câu hỏi mở

1.

2.

3.Tương tự như các câu hỏi mở đầu

Tránh cho người nghe trả lời có hay không

Sử dụng khi muốn biết rõ

– Beliefs- niềm tin

– Thoughts- suy nghó

– Experiences-kinh nghiệm4-Phỏng vấn

Câu hỏi mở

Ví dụ

– Anh chò cảm thấy thế nào khi làm việc tại công ty cũ

– Anh chò hiểu thế nào về trao quyền tại công ty

– Anh chò làm thế nào khi mâu thuẫn với nhân viên4-Phỏng vấn

Kiểm tra-checking

Ví dụTôi hiểu anh chò nói như thế này:….

Thế bước kế tiếp như thế nào

Anh chò dường như không thích hợp làm việc tại công ty sản xuất

Như vậy anh chò không hài lòng với vò trí hiện tại4-Phỏng vấn

Kiểm tra-clarification

Các ví dụ

– Có thể tôi quên một số ý bạn nói

– Bạn lỡ công việc 1-2 ngày?

– Ai là người bạn nghó hành xử không đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kết thúc và huấn luyện hội nhập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×