Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên

Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Những sai lầm

• Bị ấn tượng quá mức kể cả

sự trưởng thành hoặc sự

non trẻ của ứng viên.

• Hiểu nhầm thái độ hòa nhã,

dè dặt là thiếu chí tiến thủ.

• Hiểu nhầm kết quả của một

trò chơi, hoặc test là trí

thơng minh, năng lực.

• Thành kiến cá nhân trong

việc đánh giá.05/05/19• Nhìn qua lăng kính thấy

giống ai đó.

• Đánh giá năng lực là sự

đương nhiên của tiểu sử

học tập.

• Bị chống vì sự thơng thạo

các thuật ngữ chun

ngành.

• Chỉ tập trung vào một hoặc

hai điểm chính.

• Bỏ qua động cơ của sự tiến

bộ.372.3 – Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển

là các hoạt động để duy

trì và nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực

của tổ chức, là điều kiện

quyết định để các tổ

chức có thể khẳng định

được vị thế của mình.05/05/1938Các khái niệm

- Giáo dục: Cung cấp kiến thức chung cho học

viên có thể sử dụng vào các lĩnh vực khác nhau.

- Đào tạo: Cung cấp các kỹ năng đặc biệt để thực

hiện các công việc cụ thể.

- Phát triển: Nâng cao khả năng trí tuệ và cảm xúc

để thực hiện công việc tốt hơn.

(Theo Cherrington Devid – 1995)05/05/19391. Nhận thức về đào tạo và phát triển.

• Hội nhập – Đòi hỏi tính chun nghiệp và minh

bạch cuả người lao động và người sử dụng lao

động.

• Theo kịp tốc độ phát triển như vũ bão của KHKT.

• Phù hợp với phương pháp quản lý mới.

• Sự khuyến khích, động viên.05/05/1940Khi bắt đầu vào

Doanh nghiệp2. Nội dung đào tạoĐào tạo cấp

quản trị05/05/19Đào tạo suốt quá

trình làm việc41 Giới thiệu:

 Lịch sử, quá trình phát

triển.

 Triết lý - Sứ mệnh - Tầm

nhìn – Giá trị cốt lõi.

 Hành vi ứng xử.

 Sản phẩm, thị trường.

 Lãnh đạo. Cơ cấu tổ chức.

 Quy chế, các phòng ban.

 An tồn lao động.Nhiệm vụ

và quyền lợia. Đào tạo khi bắt đầu

vào Doanh nghiệp

Giới thiệu người phụ

trách trực tiếp.05/05/1942Kỹ thuật.Hoạt động

tập thểb. Đào tạo suốt

quá trình

làm việcChiến lược –

Tầm nhìn05/05/19Chất lượngKỹ năng –

Chun mơn43Tăng cường Các kỹ năng cần thiết:

-05/05/19Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng thuyết trình.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

Kỹ năng giải quyết vấn đề - Ra quyết định.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Văn hóa doanh nghiệp.

Kỹ năng hội họp.

Quan hệ công chúng.

44Đào tạo theo kiểu

chỉ dẫn công việc.Chia sẻ kỹ

năng

Kinh nghiệmĐào tạo trong

cơng việcLn chuyển và

thun chuyển

vị trí

05/05/19Đào tạo theo

kiểu

học nghềKèm cặp

theo

kiểu chỉ

bảo.

45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×