Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hình thức đào tạo

Các hình thức đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xác định nhu cầu

đào tạoĐánh giá

Hiệu quả3. Quy trình

đào tạoLập kế hoạch

Chuẩn bị đào tạoThực hiện

kế hoạch

05/05/19492.4 – Duy trì nguồn lao động05/05/1950a/ Nguyên Nhân Sự chán nản của

nhân viên

Mất phương hướng hoặc sự kiểm soát mọi mặt.

Khi nguyện vọng không đạt được.

Bị tước mất trách nhiệm.

Bất đồng với cấp trên hay đồng nghiệp.

Chính sách hoặc quy định của Doanh nghiệp

khơng theo ý của họ.

• Sự an tồn trong cơng việc bị đe doạ.

• Bị phản bội từ các phía.

• Bị xa lánh và mất lòng tin.

05/05/1951• Vậy hãy quan tâm và làm giảm thiểu những

yếu tố gây ra Sự chán nản của nhân viên05/05/1952Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×