Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 - Phân tích công việc.

1 - Phân tích công việc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung của phân tích cơng việc

Bản mơ tả cơng việc.

Mô tả chức danh công việc, bộ

phận làm việc và tên tổ chức.

• Nhận diện cơng việc.

• Tóm tắt (Liệt kê và sắp xếp).

• Mối quan hệ.

• Điều kiện làm việc (Nơi làm

việc, phương tiện, dụng cụ…)

• Quyền hạn.

• Quyền lợi (Lương, giờ

giấc…)

• Tiêu chuẩn đánh giá.

05/05/19• Bản tiêu chuẩn công việc (Là

bản liệt kê những yêu cầu chủ

yếu đối với nhân viên thực

hiện cơng việc), bao gồm:

• Học vấn, chun mơn,

Ng.ngữ.

• Kỹ năng, sở trường, thành

tích.

• Kinh nghiệm.

• Hồn cảnh.

• Tuổi đời, sức khoẻ, hình thức.

• Tính khí, tính cách.

• Đạo đức, ứng xử, trung thành.

20Mục tiêu của phân tích cơng việc

Là căn cứ quan trọng để dự báo

nguồn nhân lực.05/05/1921Xác định cơng việc

Cần phân tíchPhân tíchCác bước phân

tích công việcLựa chọn các

phương pháp

thu thập

thông tinTiến hành thu thập

thông tin.

05/05/1922Bước 1 – Xác định cơng việc

cần phân tích

Thời điểm phân tích cơng việc thường xẩy

-05/05/19ra:

Khi tổ chức bắt đầu hoạt động và công việc

được tiến hành lần đầu.

Khi xuất hiện một cơng việc mới.

Khi các cơng việc có sự thay đổi đáng kể.

Khi tiến hành rà soát lại theo chu kỳ (3 năm/1

lần).23Bước 2 – Lựa chọn các phương pháp

Thu thập thơng tin

• Thiết kế các biểu mẫu ghi chép.

• Xây dựng các bảng câu hỏi.05/05/1924MẪU BẢNG CÂU HỎI MƠ TẢ CƠNG VIỆC

Thời gian:………Vị trí:…………………Đơn vị:…………………

Người trả lời:………………

Câu hỏi

1 Anh chị hãy mơ tả một ngày làm việc bình thường?

2 Những trách nhiệm chính trong cơng việc của anh chị là gì?

3 Thao anh chị những phần quan trọng nhất trong cơng việc là gì? Tại sao chúng lại

quan trọng?

4 Anh chị hãy kể tên và trình bày cách thức thực hiện những cơng việc khó nhất

5 Theo anh chị những thách thức nhiều nhất trong công việc là gì?

6 Những kiến thức nào quan trọng liên quan đến công việc?

7 Những phần việc nào lên được uỷ quyền? Uỷ quyền cho ai? Như thế nào?

8 Loại tình huống nào thường gây ra những căng thẳng nhất trong công việc của anh

chị?

9 Theo anh chị công việc cầm tham dự những buổi họp như thế nào?

10 Lĩnh vực nào của cơng việc thường khơng hài lòng nhất, khơng hài lòng nhất , tại

sao?05/05/1925Bước 3 - Tiến hành thu thập

Thơng tin.

- Phân công người thực hiện.

- Hướng dẫn cách ghi chép.

- Chỉ rõ các thông tin cần lấy.

- Kiểm tra tính chính xác của thơng tin.05/05/1926Bước 4 - Sử dụng thơng tin

Phân các thơng tin vào các mục đích cơng

việc:

- Kế hoạch hóa nguồn nhân lực.

- Xác định nhu cầu đào tạo.

- Viết bản mô tả công việc.

- Xây dựng chế độ.

05/05/19272.2 - Tuyển dụng lao động

Tuyển dụng là một trong những kỹ

năng thiết yếu của nhà quản trị. Đây là

nền tảng vững chắc cho sự phát triển

thịnh vượng và bền vững của doanh

nghiệp.

Quyết định tuyển dụng được xem là

một trong những quyết định quan trọng

nhất của nhà quản lý.

Vấn đề làm sao phát hiện, thu hút,

giữ chân người tài là một thách thức

đối với bất kỳ một DN nào trong tiến

trình Hội nhập.

05/05/1928Có thể hiểu

“Tuyển dụng lao động là q trình đánh giá

các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau,

dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được

những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra

trong những người được tuyển lựa”.05/05/1929Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 - Phân tích công việc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×