Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 - Tuyển dụng lao động

2 - Tuyển dụng lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có thể hiểu

“Tuyển dụng lao động là q trình đánh giá

các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau,

dựa vào các u cầu của cơng việc, để tìm được

những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra

trong những người được tuyển lựa”.05/05/1929Tuyển chọn phải xuất phát từ

kế hoạch kinh doanh.Tuyển chọn phải

Đúng thời điểm.Yêu cầu

của việc

tuyển lựa05/05/19Tuyển chọn những người

Có kỷ luật, trung thực,

gắn bó.Tuyển chọn được

Những người đúng

vị trí u cầu

Chun mơn

kỹ thuật30Ghi nhớ

“Nếu chúng ta khơng

dùng 4 tiếng để tìm một

người phù hợp và đặt anh

ta vào đúng chỗ sẽ phải mất

400 tiếng để thu dọn những

sai lầm của chúng ta”.

(Alfred Sloan - Người sáng lập ra

tập đồn General Motors).05/05/1931Hãy vận dụng

• Hỏi và lấy ý kiến về tiêu chuẩn của những người

có trách nhiệm và liên quan đến vị trí cần tuyển.

• Họp và thảo luận về mong muốn và những đặc

điểm khác biệt.

• Tạo sự đồng thuận với chuẩn mực chung nhất.

• Đưa tên những ứng viên đạt tiêu chuẩn trên vào

danh sách.

• Coi đây là những căn cứ trong quá trình tuyển

dụng và hiệu dụng.05/05/19321- Thông báo và

thu nhận hồ sơ

2- Xem

hồ sơ9- Ký kết

HĐLĐ8- Thử việc9 bước3- Đón tiếp

lao động4- Phỏng vấn

7- Hẹn gặp lại

6- Kiểm tra

sức khoẻ

05/05/195- Các test

kiểm tra

33Phỏng vấn

Lợi ích:

• Đánh giá khả năng cụ thể của ứng viên.

• Nhận biết thực chất, sâu sắc hơn về ứng

viên khi mà hồ sơ và nhờ đối tác tuyển

dụng không thể phản ảnh được.

• Giúp cho ứng viên thấy rõ trình độ của

mình hơn và thách thức cơng việc sắp tới.

• Định hướng được việc hiệu dụng nhân viên

trong tương lai.05/05/1934Các hình thức phỏng vấn ?

- Phỏng vấn không chỉ dẫn (kiểu nóichuyện, qua điện thoại).

- Phỏng vấn theo tình huống, sự việc.

- Phỏng vấn nhóm (họp báo).

- Phỏng vấn căng thẳng (thử phản ứng, linhhoạt, chịu đựng).05/05/1935Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên

Mục tiêu:

- Đây là công việc hết sức quan trọng. Nhằm xác

định rõ mặt mạnh,yếu của từng ứng viên một

cách khách quan

- Kết quả là sự so sánh với các tiêu chuẩn đề ra.

- Là căn cứ để sắp xếp và bố trí ứng viên vào đúng

vị trí, phát huy hết khả năng của họ

05/05/1936Những sai lầm

• Bị ấn tượng quá mức kể cả

sự trưởng thành hoặc sự

non trẻ của ứng viên.

• Hiểu nhầm thái độ hòa nhã,

dè dặt là thiếu chí tiến thủ.

• Hiểu nhầm kết quả của một

trò chơi, hoặc test là trí

thơng minh, năng lực.

• Thành kiến cá nhân trong

việc đánh giá.05/05/19• Nhìn qua lăng kính thấy

giống ai đó.

• Đánh giá năng lực là sự

đương nhiên của tiểu sử

học tập.

• Bị chống vì sự thơng thạo

các thuật ngữ chuyên

ngành.

• Chỉ tập trung vào một hoặc

hai điểm chính.

• Bỏ qua động cơ của sự tiến

bộ.372.3 – Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển

là các hoạt động để duy

trì và nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực

của tổ chức, là điều kiện

quyết định để các tổ

chức có thể khẳng định

được vị thế của mình.05/05/1938Các khái niệm

- Giáo dục: Cung cấp kiến thức chung cho học

viên có thể sử dụng vào các lĩnh vực khác nhau.

- Đào tạo: Cung cấp các kỹ năng đặc biệt để thực

hiện các công việc cụ thể.

- Phát triển: Nâng cao khả năng trí tuệ và cảm xúc

để thực hiện cơng việc tốt hơn.

(Theo Cherrington Devid – 1995)05/05/1939Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 - Tuyển dụng lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×