Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghĩ về mục tiêu cá nhân

Nghĩ về mục tiêu cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên tắc SMART:

S-Specific:Cụ thể, rõ ràng, dễ hiểuM-Measurable: Đo đếm được

A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính

khả năng của mình

R-Realistic: Thực tế, không viễn vông

T-Time bound: Thời gian để đạt được mục

tiêu đặt raTTMục tiêu cụ

thể12Mua ơ tơNhững việc cần làm để

đạt được mục tiêuNhững

nguồn lực

cần cóThời gianchứng - Lập kế hoạch cụ thể (xin - Xin ý kiến chỉ lớp

ai đi học? cơng việc

lãnh đạo

chun

giao cho ai? Kinh phí, - Huy động

viên

…)

các mối

quan hệ,…Tháng

3,4: xin

đi học

Tháng:

5,6,7: đi

học- Học lái xe, tìm hiểu loại - Bố mẹ

Cuối năm

xe nào tốt, phù hợp với - Vợ, con

khả năng của bản - Anh em,

thân, chuẩn bị tiền,

bạn bè,…

trao đổi với vợ (chồng)

Hãy lập kế hoạch chi tiết để thực hiệnCâu chuyện cái bình

và những hòn đá cuội2. Biết được khi nào làm việc tốt nhất

3. Kiểm tra cách sử dụng thời gian

4. Kiểm soát cảm giác căng thẳng

5. Chuẩn bị cho sự thay đổiHiểu về công việc

Làm rõ công việc của bản thân

Không né tránh công việc

Giữ tập trung

Nâng cao khả năng ra

quyết địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghĩ về mục tiêu cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×