Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng kết quả tính toán :

Bảng kết quả tính toán :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngVết bánh xe sau phía ngồi

Khối lượng bản thân

+ Trục trước

+ Trục Sau

Khối lượng tồn bộ

+ Trục trước

+ Trục Sau

Góc quay bánh xe dẫn hướng

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Chiều cao trọng tâm không tải Hg

Chiều cao trọng tâm đầy tải Hgmm

kg

kg

kg

kg

kg

kg

độ

mm

mm

mm2190

9925

3561

6364

24000

6000

18000

30

11400

1307

2058BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH L(độ)  X(độ)VghVghb (độ)(km/h)(m/s)a (m)b (m) hg (m)Khơng tải4.182.341.307 2.190 60.81572.63739.95634.8469.680Có tải4.8901.630 2.058 2.190 38.38067.17628.01627.7707.714B(m)2.4 Tính tốn động học và động lực học

2.4.1 Tính tốn động lực học kéo của ơ tơ

Thơng số tính tốn động lực học kéo ơ tơ

TT

Thơng số

Ký hiệu

Đơn vị

1 Khối lượng toàn bộ của xe

G

kg

Khối lượng phân lên cầu chủ động

Z2

kg

2 Khối lượng bản thân

G0

kg

3 Bán kính bánh xe

Rbx

m4 Hệ số biến dạng lốp

5 Chiều rộng xe

B

m

6 Chiều cao xe

H

m

7 Hệ số cản khơng khí

K

(N.s2/m4)8 Hiệu suất truyền lực

9 Hệ số cản lăn

f

10 Hệ số sử dụng khối lượng bám khi kéo

m11

Hệ số bám

Động cơ

1

Cơng suất lớn nhất

Nemax

kW

Số vòng quay

nN

v/p

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 24Giá trị

24000

9000

9925

0,475

0,935

2,5

4

0,6

0,85

0,018

1,2

0,7

184

2500Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường2Mô men xoắn cực đại

Số vòng quay3Tỷ số truyền hộp số4

5Tỷ số truyền truyền lực chính

Thời gian trễ khi chuyển sốMemax

nM

ih1

ih2

ih3

ih4

ih5

ih6

ih7

ih8

ih9

i0

tN.m

v/ps739

1500

12,637

8,806

6,550

4,768

3,548

2.481

1,845

1,343

1

5,428

1a. Đường đặc tính tốc độ ngồi của động cơ

Cơng thức Lâydecman đối với động cơ Diesel để xác định đặc tính ngồi.�n

� ne

Ne  N

a

 b� e

e max � nn

N

� N2�n

�  c� e

n�N3

��

��

��

��

� (kW)Trong đó:

Ne - Cơng suất động cơ ở tốc độ quay ne

Nemax - Công suất lớn nhất của động cơ

nN - Tốc độ quay động cơ ở công suất Nmax

a, b, c - Hệ số thực nghiệm kể đến sự ảnh hưởng của buồng cháy và loại

động cơCác hệ số a, b, c được xác định theo công thứcĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 25Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường

a  KM KM 1 K N  1

 K  1 .2 K N

b M

2

 K N  1

K M  1 .K N2c

2

 K N  12Trong đó :

KM M emax

MNKN nN

nMM N  9550.N e max

nNThay số vào công thức trên ta được bảng kết quả sau:

Memax Nemax

739

184nN

2500nM

1500MN

702,8

8Mô men xuắn Me được xác định :

 

n (v/ph) 

500700Ne (kW)36.80

702.8

852.47

715.8

8Me(N.m)KM

1.05

1KN

1.66

7M e  9550.a

0.93

6b

0.38

5c

0.32

1Ne

ne (N.m )Đặc tính ngồi động cơ    900110068.42

726.0

084.45

733.2

21900

145.8

8

733.2

22100

159.6

4

726.0

02300

172.4

1

715.8

82500

184.0

0

702.8

8 1300

100.4

0

737.5

6Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 261500

116.07

739.0

01700

131.2

9

737.5

6Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường20010001608001206008040040200005001000150020002500Ne

Me0

3000Đồ thị đặc tính ngồi động cơ

b. Đồ thị nhân tố động lực học

Nhân tố động lực học được xác định theo cơng thức : D = \f(P-P,G

Trong đó : Pki - lực kéo ở tay số thứ i của ô tô :Pki   M e .ihi .i0 .  / RbxMe - Mô men xoắn của động cơ : lấy theo đường đặc tính tốc độ ngồi

ihi - Tỷ số truyền tay số thứ i trong hộp số

i0 - Tỷ số truyền của truyền lực chính

Lực cản khơng khí ở tay số thứ i : Pwi = (K.F.Vi2) / 13 (kg)

Diện tích cản chính diện của ơ tơ : F = B1.H

Vận tốc của ô tô ở tay số thứ i tương ứng với tốc độ quay n ei của động cơ được xác

định theo công thức : Vi = 0,377.(Rbx.ne)/(ihi.ip.i0)

Bảng kết quả tính tốn :Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 27Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường

Bảng giá trị vận tốc ở các tay sốV1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V91.3051.8272.3502.8723.3943.9164.4384.9605.4826.0056.5271.8732.6223.3724.1214.8705.6206.3697.1187.8678.6179.3662.5183.5264.5335.5406.5487.5558.5639.57010.57711.58512.5923.4604.8436.2277.6118.99510.37911.76313.14714.53015.91417.2984.6496.5098.36910.22812.08813.94815.80717.66719.52721.38623.2466.6499.30811.96814.62717.28719.94622.60625.26527.92530.58433.2448.94112.51716.09319.66923.24626.82230.39833.97437.55141.12744.70312.28317.19622.10927.02231.93536.84841.76146.67451.58756.50061.41316.49523.09429.69236.29042.88849.48656.08562.68369.28175.87982.477Giá trị nhân tố động lực học

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D90.3660.3730.3780.3820.3840.3850.3840.3820.3780.3730.3660.2550.2600.2640.2660.2680.2680.2680.2660.2640.2600.2550.1900.1930.1960.1980.1990.2000.1990.1980.1960.1930.1900.1380.1410.1430.1440.1450.1450.1450.1440.1420.1400.1380.1030.1050.1060.1070.1080.1080.1080.1070.1060.1040.1020.0720.0730.0740.0750.0750.0750.0750.0740.0730.0720.0700.0530.0540.0550.0550.0550.0550.0550.0540.0530.0520.0510.0390.0390.0390.0400.0390.0390.0380.0370.0360.0350.0330.0290.0290.0290.0280.0280.0270.0260.0240.0230.0210.019Đỗ Văn Đoàn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng kết quả tính toán :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×