Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn

Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

It cannot be denied that…Không thể phủ nhận/ chối cãi rằng…It goes without saying that…Chắc chắn/ Rõ ràng là ….It has been demonstrated that…Qua chứng minh…It has been found that…Người ta đã phát hiện rằng…It has been proved that…Người ta đã chứng minh rằng…It has been shown that…Người ta đã chứng minh rằng…It has to be noticed…Cần lưu ý là….It is a common saying that…Tục ngữ có câu…Adjacent toKế cậnAfter a whileMột lát sauAll the sameMặc dù, tuy nhiênAnother special consideration in this case is that… Một điều đặc

biệt khác phải tính đến trong

trường hợp này là

As an illustrationLà một ví dụAs a matter of factThực tế, thật raAs has been already discussedNhư đã được thảo luậnAs has been explained beforeNhư đã được giải thích từ trướcAs has been notedNhư đã được thơng báoAs has been statedNhư đã nói rõAs is often the caseNhư vẫn thường xảy raAs it is seen from…that…Qua…có thể thấy rằng…As has been mentioned aboveNhư đã đề cập ở trên

4As has been stated in the previous paragraphNhư đoạn trước đã nóiAside from…Ngồi…ra, Trừ…raAt any rateTrong bất cứ trường hợp nàoAt the same timeĐồng thờiAt this point we agree that…Ở điểm này chúng ta đồng ý rằng…Because of…Bởi vì, doBesides, we should remember that..Ngồi ra, chúng ta nên nhớ

rằng…

But for…Nếu khơng có…But it is a pity that…Nhưng điều đáng tiếc nhất là…But the problem is not so simple. Therefore…Nhưng vấn đề khơng

đơn giản như vậy. Vì vậy…

But ratherChẳng thàBy comparisonSo sánhBy contrastĐối chiếuBy nowCho tới nayBy reason ofVì, doBy the timeVào lúc…By the wayNhân tiệnBy…we meanQua…chúng tối muốn nói rằngCompared with..So với…Contrary to…Trái với…

5Contrary to all expectationsTrái với hoàn toàn dự địnhDespite the fact that…Mặc dù sự thật là…Due to…Do…Even ifCho dùEven moreThậm chíEven soMặc dù vậyEven thoughMặc dùExcept that…Ngồi/Trừ…raFar from…Khơng hề…For a long period after…Một thời gian dài sau khi…For all that…Cho dù…For all we knowMặc cho những gì chúng ta biếtFor example/ For instanceVí dụFor no other reason that…Chỉ vì…For that matterVề vấn đề đó…; như vậyFor this purposeVì mục đích nàyFor this reasonVì lý do nàyFrom now onTừ nay trở về sauFurther, we hold opinion that…Hơn nữa, chúng tôi cho rằng…Furthermore, I agree that…Hơn nữa, tôi đồng ý rằng…However, the difficulty lies in…Tuy nhiên, khó khan nằm ở chỗ…Whatever the case may beTrong bất kì trường hợp nào

6If for no other reason that…Cho dù…cũng tốtIf soNếu vậyIf…then…Nếu…thì…In a broad senseTheo nghĩa rộngIn a similar wayTương tựIn accordance with…Theo đúng…It is one’s belief that…Người ta tin rằng…It is one’s opinion that…Người ta cho rằng…It is possible that…Có thể…It is probable that…Có thể…It is impossible that……là khơng thể đượcIt is likely that…Có thể…It is calculated that…Theo như tính tốn…It is evident from…that…Qua…có thể thấy rằng…It is estimated that…Theo như ước tính…It is generally agreed that…Người ta thường cho rằng…It is generally recognized that…Người ta thường thừa nhận rằng…It is sometimes aked that…Đôi khi người ta hỏi rằng…It is asserted that…Người ta quả quyết rằng…It is believed that…Người ta tin rằng…It is considered that…Người ta cho rằng…It is declared that…Người ta tuyên bố rằng…

7It is expected that…Người ta mong rằng…It is hoped that…Người ta hi vọng rằng…It is predicated that…Người ta khằng định rằng….It is preposed that…Có người đề nghị rằng…It is regarded that…Người ta cho rằng…It is reported that…Theo như báo cáo…It is supposed that…Người ta cho rằng…It is thought that…Người ta/ Có người cho rằng…It is understood that…Khơng cần nói ( ai cũng đều hiểu)

rằng…It is hardly too much to say that… Không quá khi nói rằng…

It is no secret that…Rõ rang là…It is well-known that…Mọi người đều biết rằng…It must be admitted that…Phải thừa nhận rằng…It must be emphasized that…Phải nhấn mạnh rằng…It must be pointed out that…Phải nêu rõ rằng…It should be made clear that…Phải làm sang tỏ rằng…It stands to reason that…Hiển nhiên là…No one can deny that…Không ai phủ nhận/chối cãi rằng…Nothing is more important than the fact that…Sự thật quan trọng

nhất là …

Now that we should that…Vì chúng ta biết rằng…Of courseDĩ nhiên

8On the subject of…Về…Once upon a timeNgày xửa ngày xưaSo farCho đến nay/ lúc nàySo long asMiễn làSo the story goesChuyện kể rằngSometimes…sometimes…Đôi khi…đôi khi…There is no denying the fact that… Không thể phủ nhận sự thật là…

There is no doubt that…Chắc chắn rằng…Therefore, we should realize that…Vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng…

To begin withTrước hếtTo be sureQuả đúng là; phải thừa nhận rằngTo start withTrước hếtTo tell the truthThú thậtUntil recentlyCho đến gần đâyWe are all aware that…Tất cả chúng ta đều biết rằng…We must regconize the fact that… Chúng ta phải thừa nhận sự thật

rằng…

We stand to it that…Chúng tôi kiên quyết rằng…What calls for special attention is that…Điều đặc biệt cần chú ý là …

What is important is that…Điều quan trọng là…What we believe is that…Điều chúng tơi tin là…What with…Nào là vì…rồi vì…

9When it comes to…Nói về…Whether one will or notBất kể thế nàoWith a view to…Xét về…With regard to…Về…With respect to…Về…; đối vối…2. Những cụm từ chuyển ý thường dùng

A case in point is…Ví dụ cho vấn đề d0ang đề cập đến là …

A more interesting thing is that…Điều thú vị hơn là…A more important fact is that…Một sự thật quan trọng hơn là…

In additionHơn nữaIn addition to…Ngoài…raIn analogy with…Tương tự như…In answer toĐể đáp lạiIn any caseBất luận thế nàoIn fact

In the latter case

In line with…Trên thực tế; thực ra

Trong trường hợp sau…

Tương tự/ Phù hợp với…In much the same way as…Cũng tương tự như…In other wordsNói cách khácIn spite of the fact that…Cho dù sự thật là…In that caseNếu vậy

10In this caseTrong trường hợp nàyIn this connectionVề việc nàyIn view of the present situationXét tình hình hiện nayIt certainly would not be right to say that…Chắc chắn sẽ không đúng

nếu nói rằng…

It can be seen from this…Qua đây có thể thấy…It follows from this… Qua đây có thể rút ra kết luận rằng…

It is true that…,but…Đúng là …, nhưng…Just as we have discussed earlierNhư chúng ta đã thảo luận truoc đây

Just as…, so…Giống như…,….cũng….Moreover, we should not forget that…Hơn nữa, chúng ta không nên

quên rằng…

Next, we should all realize that…Kế tiếp, chúng ta nên biết rằng…

The next important point is that…Điểm quan trọng kế tiếp là…

No sooner…than…

Not because…but because…Ngay khi…thì…

Khơng phải bởi vì…mà là vì…Not only…but also…Khơng những…mà còn…Not that…but that…Khơng phải…mà là…On account of…Do…;Vì…On that account…Vì lý do đóOn the advice of…Theo lời khuyên của…On the assumption that…Giả định rằng…On the contraryNgược lại, trái lại

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×