Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các linh kiện có trong mạch

Các linh kiện có trong mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngChức năng:

- Một trong những IC phổ biến trong điện tử số. Có rất nhiều kí hiệu khác

nhau tùy thuộc vào hãng và khả năng đáp ứng như: 74HC47,

74HCT47,74LS47....

Ứng dụng:

Đây là IC giải mã kí giành riêng cho LED 7 thanh Anot chung. Ứng dụng

khi ta cần hiện thị số trên led 7 thanh trong mạch số mà không cần dùng vi xử lý

hoặc muốn tiết kiệm chân.”SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH58Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngCấu tạo:Các thức hoạt động:

- Sơ đồ nguyên lý: Như sơ đồ trên, trong đó:

+ A,B,C,D ( Nối với Vi xử lý, mạch số counter,…)

+ BI/RBO,RBI,LT ( chân điều khiển của 7447, tùy thuộc vào nhu cầu sẽ

nối khác nhau), Chân QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG nối lần lượt với chân

a,b,c,d,e,f,g của led 7 thanh anot chung.

SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH59Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ Dũng- Mô tả cách thức hoạt động như sau:

PORT A,B,C,D : đầu vào của 7447, nhận các giá trị theo nhị phân (BCD)

từ 0 tới 15, tương ứng với mối giá trị nhận được sẽ giải mã ra đầu ra Q tương

ứng.

PORTQA-QG:NốitrựctiếpLED7thanhvớiQA=a,QB=b,QC=c,QD=d,QE=e,QF=f,QG=g, giá trị hiển thị trên LED 7 thanh

phụ thuộc vào giá trị đầu vào PORTA,B,C,D theo bảng sau;BI/RBO,RBI,LT : Chân điều khiển của 7447, để hiểu rõ bạn cần đọc và

tìm hiểu mức bảng logic sau (Để kích hoạt IC 7447 hoạt động chỉ cần nối

BI/RBO=LT=1 ):SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH60Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngNên dùng cho ic số đối với VDK tốt nhất dùng phương pháp quét để tiết

kiệm chi phí

3.2 Thạch anh 12MhzThạch anh điện tử: Là một linh kiện làm bằng tinh thể đá thạch anh được

mài phẳng và chính xác. Linh kiện thạch anh làm việc dựa trên hiệu ứng áp điện.

Hiệu ứng này có tính thuận nghịch. Khi áp một điện áp vào 2 mặt của thạch anh,SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH61Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ Dũngnó sẽ bị biến dạng. Ngược lại, khi tạo sức ép vào 2 bề mặt đó, nó sẽ phát ra điện

áp.

Những tinh thể thạch anh đầu tiên được sử dụng bởi chúng có tính chất

“áp điện”, có nghĩa là chúng chuyển các dao động cơ khí thành điện áp và ngược

lại, chuyển các dao động cơ khí thành các xung điện áp. Tính chất áp điện này

được Jacques Curie phát hiện năm 1880 và từ đó chúng được sử dụng vào trong

các mạch điện tử do tích chất hữu ích này.Một đặc tính quan trọng của tinh thể

thạch anh là nếu tác động bằng các dạng cơ học đến chúng (âm thanh, sóng

nước...) vào tinh thể thạch anh thì chúng sẽ tạo ra một điện áp dao động có tần

số tương đương với mức độ tác động vào chúng, do đó chúng được ứng dụng

trong rất nhiều lĩnh vực.

Tần số cộng hưởng của Thạch anh tùy thuộc vào hình dáng và kích thước

của nó. Mỗi tinh thể thạch anh có 2 tần số cộng hưởng: tần số cộng hưởng nối

tiếp, và tần số cộng hưởng song song. Hai tần số này khá gần nhau và có trị số

khá bền vững, hầu như rất ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện mơi trường bên

ngồi. Ngồi ra, hệ số phẩm chất của mạch cộng hưởng rất lớn, nên tổn hao rất

thấp.

Mạch dao động Thạch anh: Cho ra tần số rất ổn định, sử dụng rất nhiều

trong các đồng hồ điện tử (như đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn...), trong các

thiết bị đo lường điện tử (tạo xung chuẩn), trong mạch đồng bộ màu của TV,

VCR, trong các thiết bị tin học (máy vi tính, các thiết bị nối với máy vi tính),

trong các nhạc cụ điện tử như Piano điện, organ...SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH62Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ Dũng3.3 Led 7 đoạn Anot chungHình 1.1

- Phân loại và cấu tạo

Led 7 thanh có cấu tạo bao gồm 7 led đơn có dạng thanh xếp theoHình 1.1 dưới và có thêm một led đơn hình tròn nhỏ thể hiện dấu chấm tròn ở

góc dưới, bên phải của led 7 thanh. 8 led đơn trên led 7 đoạn có Aode(cực +)

hoặc Cathode(cực -) được nối chung với nhau vào một điểm, được đưa chân ra

ngoài để kết nối với mạch điện.

8 cực còn lại trên mỗi led đơn được đưa thành 8 chân riêng:Nếu led 7 đoạn có Anode(cực +) chung, đầu chung này được nối với+Vcc, các chân còn lại dùng để điều khiển trạng thái sáng tắt của các led đơn,

led chỉ sáng khi tín hiệu đặt vào các chân này ở mức 0.

Nếu led 7 đoạn có Cathode (cực -) chung, đầu chung này được nốixuống Ground (hay Mass), các chân còn lại dùng để điều khiển trạng thái sáng

tắt của các led đơn, led chỉ sáng khi tín hiệu đặt vào các chân này ở mức 1.SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH63Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngBảng giá trị tín hiệu cathode chung

Bảng mã hiển thị led 7 đoạn dành cho led 7 đoạn có Anode chung (các led

đơn sáng ở mứcSVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH64Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngBảng giá trị tín hiệu anode chung

3.4 Tụ điện

Tụ sử dụng trong mạch là tụ gốm chống nhiễu.

3.5 Và một sồ linh kiện khác

LED đơn

Điện trởSVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH65Đồ án học phần 1AGVHD: ThS. Lê Sỹ DũngHình ảnh mơ phỏng

Chương trình biên soạn :

ORG00HMOVP3,#20HMAIN:

MOVP2,#0FFHMOVP3,#0FFHMOVA,#00HMOVR0,#00HBAIXE:

MOVP2,#0FEHMOVDPTR,#DATA1MOVA,R0MOVCA,@A+DPTRMOVP3,ASJMPDKSVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các linh kiện có trong mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×