Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn tìm hiểu bài ( 10 - 12 phút )

Hướng dẫn tìm hiểu bài ( 10 - 12 phút )

Tải bản đầy đủ - 0trang

cho ông cụ nhiều nh vậy?

G: Liệu những băn khoăn, thắc mắc

của các bạn có đợc giải đáp không và

ông cụ đã chia sẻ với các bạn điều gì,

chúng ta cùng chuyển sang đoạn 4.

- Trả lời câu 3 / 63

- Suy nghĩ và trả lời câu 4 / 63:

- Hãy chọn tên khác đặt tên cho câu

chuyện?

- Câu chuyện muốn nói với em điều

gì ?

G: Con ngời phải yêu thơng nhau,

quan tâm đến nhau. Sự quan tâm

sẵn sàng chia sẻ của những ngời

xung quanh làm cho mỗi ngời cảm

thấy những lo lắng, bồn phiền dịu

bớt và cuộc sống đẹp hơn.

3. Luyện đọc diễn cảm ( 5 - 7

phút )

- GV hớng dẫn và đọc mẫu đoạn 2.

- Đọc phân vai.đứa trẻ ngoan/ Các bạn

biết quan tâm tới những

điều xung quanh /* Đọc thầm đoạn 4

-bà lão nhà ông bị

ốm

-nỗi buồn đợc chia sẻ,

ông cảm thấy lòng

mình nh ấm lại trớc tình

cảm của các bạn

- Nêu tên chuyện

- con ngời cần phải

quan tâm giúp đỡ

nhau./ Con ngời phải yêu

thơng nhau, sẵn sàng

giúp đỡ nhau,- Luyện đọc đoạn mình

thích nhất.

- Luyện đọc theo nhóm.

- Thi đọc phân vaiKể chuyện ( 17 - 19 phút )

1. HDHS nắm yêu cầu bài tập: ( 1 - Đọc thầm, xác định

- 3 phút )

yêu cầu bài tập.

- Nêu từ trọng tâm của bài tập?

- Xng hô là tôi ( hoặc

- Khi kể lại câu chuyện theo lời của

mình)

một bạn nhỏ, em chú ý nh thế nào về

cách xng hô?

2. Hớng dẫn HS luyện kĨ: ( 14 - 16 - HS nghe.

phót )

- - - Kể trong nhóm ( 3 phút

- Kể mẫu đoạn 1.

).

- - - Luyện kể đoạn

- Gọi HS kể từng đoạn của câu

- Nghe và nhận xét lời kể

chuyện.

của bạn.

- Luyện kể phân vai.

n1 - 1 2HS

- Kể toàn bộ câu chuyện.

- cần phải biết chia sẻ,

- Câu chuyện muốn nói với em điều cảm thông với mọi nỗigì ?đau của mọi ngời xung

quanh=> Chốt: Con ngời phải yêu thơng

nhau, quan tâm đến nhau. Sự quan

tâm sẵn sàng chia sẻ của những ngời xung quanh làm cho mỗi ngời cảm

thấy những lo lắng, buồn phiền dịu

bớt và cuộc sống đẹp hơn.

Củng cố dặn dò: ( 4 - 6 phút )

- Nhận xét tiết học

* Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................

Đạo đứcQUAN TÂM CHM sóc ông Bà, CHA M (tit 2)

I. Mc tiờu:

- Quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia

đình.

- RÌn kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc của

ngêi thân, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc ngưới thõn trong nhng vic va

sc.

III. Các phơng pháp:

- Tho lun nhãm

- Đãng vai

- Kể chuyện

IV. Đồ dùng dạy học:

- Các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề gia đình.

V. Hoạt động dạy học

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ: ( 3-5’)

- Gọi hs lên bảng nêu câu hỏi bài cũ: Vì sao - 2 hs lên bảng trả lời

phải chăm sóc ơng bà cha mẹ?

- Nhận xét - Tuyên dơng ( Nêu đúng).

2. Bi mi:

a) Gii thiu bi: ( 1-2’)

b) Hoạt động 1: Xử lí tình huống ( 8-10’)

- Chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 5 em).

- Giao nhiệm vụ: 1 nữa số nhóm thảo luận và

đóng vai tình huống 1 (SGK), 1 nữa số nhóm

còn lại thảo luận và đóng vai tình huống 2 - Cả lớp lắng nghe

(SGK).- Yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận chuẩn - Các nhóm thảo luận theo tình

bị đóng vai.

huống.

- Mời các nhóm lên đóng vai trước lớp, cả lớp - Các nhóm lên đóng vai trước lớp.

nhận xét, góp ý.

- Lớp trao đổi nhận xét.

- Kết luận: sách giáo viên.

*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến ( 5-7’)

- Lần lượt đọc lên từng ý kiến (BT5-VBT).

- Cả lớp lắng nghe và bày tỏ ý kiến

- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ rồi bày tỏ thái độ tán của mình.

thành, khơng tán thành hoặc lưỡng lự bằng giơ - Thảo luận và đóng góp ý kiến về

tay (tấm bìa). Nêu lý do vì sao?

mỗi quyết định ý kiến của từng

- Kết luận: Các ý kiến a, c đúng; b sai.

bạn.

*Hoạt động 3: Giới thiệu tranh ( 3-5’)

- Yêu cầu HS lần lượt giới thiệu tranh với bạn - Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ

ngồi bên cạnh tranh của mình về món q sinh về một món q tặng ông bà, cha

nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em.

mẹ nhân ngày sinh nhật hai em

- Mời một số học sinh lên giới thiệu với cả lớp. quay lại và giới thiệu cho nhau.

- Kết luận: Đây là những món quà rất quý.

*Hoạt động 4: Múa hát, kể chuyện, đọc thơ

- Hướng dẫn tự điều khiển chương trình tự giới

thiệu tiết mục

- Một em lên giới thiệu trước lớp .

- Mời học sinh biểu diễn các tiết mục.

- Các nhóm lên biểu diễn các tiết

- Yêu cầu lớp thảo luận về ý nghĩa bài hát, bài mục: Kể chuyện, hát, múa, đọc thơ

thơ.

có chủ đề nói về bài học.

* Kết luận chung: Ông bà, cha mẹ, anh chị em - Lớp quan sát và nhận xét về nội

là những người thân yêu nhất của em,luôn yêu dung, ý nghĩa của từng tiết mục,

thương, quan tâm, chăm sóc em. Ngược lại, em từng thể loại.

cũng phải có bổn phận quan tâm, chăm sóc ơng .

bà...

3. Cđng cè :

- Về nhà áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày: Quan t©m, giúp đỡ ông

bà, cha mẹ trong khả năng.

Thể dục

Đi chuyển hớng phải trái- Trò chơi : Chim về tổ

I. MC TIÊU:

- Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi chuyển hướng phải, trái. Yc hs biết cách tập hợp

hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang, biết cách đi chuyển hướng trái phải.

- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. YC HS biết cách chơi và tham gia chơi được.

- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, chơi vui, đoàn kết, an toàn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

1.Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ.

2.Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

PHẦN & NỘI DUNG GIẢNG DẠYKLVĐTỔ CHỨCA. Phần mở đầu:

6 – 10’

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 1 – 2’

học.

1’

- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.

1’

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp

1’

- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” (kết hợp đọc các vần 18-22’

điệu).

8 – 10’

B. Phần cơ bản:

1. Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái:

- Chia tổ tập luyện khoảng 5 phút, sau đó cả lớp

cùng thực hiện.

- Lần 1 GV điều khiển.

- Lần 2 để cán sự điều khiển.

- Lần 3 tổ chức dưới dạng thi đua. Tổ nào thực

hiện tốt được biểu dương, tổ nào còn nhiều người 10 -12’

thực hiện chưa đúng sẽ phải chạy 1 vòng xung

quanh lớp.

2. Trò chơi “Chim về tổ”:

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và

nội qui chơi sau đó cho HS chơi thử 1 – 2 lần để

hiểu cách chơi và nhớ nhiệm vụ của mình, rồi mới

chơi chính thức.

- Khi tổ chức trò chơi, GV có thể dùng còi hoặc

hiệu lệnh khác để phát lệnh di chuyển. Sau vài lần

chơi thi GV thay đổi vị trí của các em đứng làm

“tổ” sẽ thành “chim” và ngược lại.

- Khi có lệnh chơi, những em đứng làm tổ mở

cửa để tất cả các chim trong tổ bay đi tìm tổ mới

kể cả những em đứng ở ơ vng giữa vòng tròn

cũng phải di chuyển. Mỗi tổ chỉ được phép nhận 1

chim, những chim khơng tìm được tổ phải đứng 4 – 6’

vào hình vng giữa vòng tròn. Sau 3 lần chơi,

1’

chim nào khơng có tổ thì sẽ bị phạt. GV ln nhắc 2 – 3’

các em đảm bảo an toàn trong tập luyện và vui 1 – 2’

chơi.

C. Phần kết thúc:

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- Nhận xét giờ họcGV

LT 





Thø ba ngµy 11 tháng 10 năm 2016

Chính tả( nghe viết)

Các em nhỏ và cụ già

I. Mục đích, yêu cầu

- Nghe viết đúng đoạn từ Cụ ngừng lại ... nhẹ hơn trong bài Các

em nhỏ và cụ già

- Tìm đợc các từ có tiếng có âm đầu d/gi/r. Điền ng/ngII. Đồ dùng dạy học

HS: Bảng con

GV: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

A. KTBC (2 - 3 phút)

Đọc: nhoẻn cời, nghẹn ngào, trống rỗng, -Viết bảng con.

chống chọi.

B. Bài míi

1. Giíi thiƯu bµi: ( 1-2 phót )

2. Híng dÉn chính tả: ( 10 - 12 phút)

- Đọc đoạn viết.

- HS đọc thầm theo.

- Trong đoạn văn có những chữ nào đợc - Trả lời

viết hoa?

- Trả lời

- Lời của ông cụ viết nh thế nào?

- Đọc, phân tích, viết

- HD viết chữ ghi tiếng khó: ngừng lại, bảng con.

nghẹn ngào, xe buýt.

3. Viết chính tả: ( 13-15 phút )

- HD t thế ngồi viết

- Viết bài.

- Đọc câu ngắn , cụm từ.

4. Chấm - chữa bài: ( 3 - 5 phút )

- Tự soát lỗi và soát bài

- Đọc soát lỗi.

cho bạn.

- Chấm 8 - 10 bài.

5. Hớng dẫn làm bài tập chính tả:

( 5-7 phút )

* Bài 2(a)/64 ( SGK )

- Đọc yêu cầu đề bài

- HS lm bài

- Dựa vào nghĩa từ đã cho

- Lµm bµi vµo Sgk

- Chữa bài, chốt lời giải đúng: ( giật,

rát, dọc )

=> Chốt: Để tìm đúng từ, em dựa vào đâu?

6. Củng cố - dặn dò: ( 1- 2 phút )

NX tiết học. VN chuẩn bị bài sau.

* Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................

Toán

Tiết 37: Giảm đi một số lần

I. Mục tiêu: Giúp h/s:

- Biết cách giảm một số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài

tập.

- Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị.- Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần ( Bằng cách nhân số đó

với số lần ).

- Phân biệt nhiều hơn một số đơn vị và gấp lên một số lần.

II. Đồ dùng dạy- học:- G : Bảng phụ, 8 con gièng xÕp thµnh tõng hµng nh SGK.

- H : Bảng con.

III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động 1 : Kiểm tra ( 3- 5)

- Bảng con : Tìm1

của 63 bông hoa, 49 l ?

7Hoạt động 2 : Dạy bài mới ( 15)

1.Hớng dẫn H thực hiện giảm đi

một số lần

*Hãy lấy 6 hình tròn xếp ở hàng trên

- G:Số hình tròn ở hàng dới bằng1

3số hình tròn ở hàng trên. Suy nghĩ

xếp số hình tròn ở hàng dới ?

- 2 hình tròn

- Hàng dới mấy hình tròn?

- 6 : 3 = 2 ( hình tròn)

- Ghi PT vào bảng con tìm số hình

tròn hàng dới ?

- Vài H nhắc lại

- Nên cách tìm! Nêu phép tính!

-> Ta nói :Số hình tròn ở hàng trên

giảm đi 3 lần thì đợc số hình tròn ở

- Lấy 6 : 3 = 2

hàng dới

8 cm

- Vậy 6 giảm đi 3 lần ta làm nh thế A

B

nào?

C

D

- Bảng con:Vẽ đoạn thẳng AB = 8

1

-8:4=2

cm . Vẽ đoạn thẳng CD = đoạn AB.

4

- Vài H nhắc lại

- Trực quan: Nêu cách vẽ. G vẽ trên

8:4=2

bảng

10 : 5 = 2

G: Ta nói Độ dài đoạn AB giảm đi 4

21 : 7 = 3

lần đợc độ dài đoạn CD

- Lấy số đó chia cho số lần

+ Vậy 8 giảm đi 4 lần ta làm thế

nào?

+ 10 giảm đi 5 lần làm thế nào?

+ 21 giảm 7 lần tính thế nào ?

=>Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta

làm thế nào ?

36: 4 = 9

Hoạt động 3: Luyện tËp - Thùc

36 : 6= 6

hµnh ( 17’)

- LÊy sè đó chia cho số lần

*Bài 1/37 ( 5 - 6 ) -S

KT: Củng cố kiến thức và kỹ năng vềgiảm đi một số lần

- Đọc đề bài và thực hiện yêu cầu

Bài giải

vào sách!

Thời gian làm công việc đó

- Đổi sách kiểm tra, nhận xét.

bằng máy là:

- Giảm 36 đi 4 lần, 6 lần em làm

30 : 5 = 6 (giờ)

ntn?

Đáp số : 6 giờ

=> Giảm một số đi nhiều lần em làm

ntn?

- Đâu là số đó, đâu là số lần?

*Bài 2/37 (6-7)-V(b)

KT: Củng cố giải toán đơn dạng giảm

đi một số lần .

- Phép tính 1àm phép tính

- 1 H đọc đề toán phần a - 1 H

chia còn phép tính 2 làm

đọc mẫu.

tính trừ.

- H dựa mẫu làm phần b vào vở.

CD : 8 : 4 = 2 (cm)

- NX bài toán? Đâu là số đã cho?

MN : 8 4 = 4 (cm)

Đâu là số lần ?

=> Chốt: Để giải đúng dạng toán này

cần xác định đúng số đã cho và số

lần.

*Bài 3/38(5-6)-B.

KT : Phân biệt giảm đi một số lần với

giảm đi một số đơn vị.

- H đọc đề bài - Phần a khác gì

phần b ?

- Giảm đi 4 lần làm tính gì?

- Giảm đi 4 cm làm tính gì?

=> Chốt: Lu ý giảm đi 4 lần khác

giảm đi 4 cm.

Dự kiến sai lầm

- Làm sai bài 4, xác định độ dài đoạn thẳng CD, MN cha đúng

- Vẽ đoạn thẳng thiếu chính xác

4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò ( 2 - 3phút)

- Nhận xét tiết học.

* Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................

Tự nhiên và xã héi

VỆ SINH THẦN KINH

I. Mục tiêu:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn tìm hiểu bài ( 10 - 12 phút )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×