Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các hoạt động dạy học

II. Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Theo em, khi nhận được sách, Liên sẽ có - 1 đến 2 HS nhắc lại kết luận. HS dưới

cảm giác như thế nào?

lớp lắng nghe, ghi nhớ.

- Nhận xét trả lời của HS.

- Một HS đọc lại truyện.

 Kết luận: Đưa ra đáp án đúng.

- Tiến hành thảo luận.

- 3 đến 4 HS trả lời:

- Nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Thể dục

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY

I/Mục tiờu:

- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển

chung

- Biết cách chơi và tham gia chơi trũ chơi: “Chim về tổ”.

- Giaú dục học sinh tớnh kỉ luật trong học tập.

II/Phương tiện :Tranh mẫu minh họa động tác

III/Hoạt động dạy học

1/ Mở đầu

6p

Phổ biến nội dung yờu cầu giờ học

Khởi động

Đội hỡnh

HS chạy một vũng trờn sõn tập

* * * * * * * * *

Trũ chơi:Đứng ngồi theo lệnh

* * * * * * * * *

Kiểm tra bài cũ:

4 hs

* * * * * * * * *

Nhận xột

* * * * * * * * *

2/ Cơ bản:

28p

GV

a,Học động tác vươn thở

8p

Hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tậpNhận xột

b.Học động tác tay

Hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tậpNhận xột

*Tập luyện liên hoàn 2 động tác thể dục

Nhận xột

c. Trũ chơi: Chim về tổ

GV phổ biến nội dung trũ chơi để học sinh

thực hiện10pĐội hỡnh tập luyện

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *10pGV--------------- Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xột

3/ Kết thỳc:

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học

- Về nhà tập 2 động tác vươn thở và tay6pĐội hỡnh kết thỳc

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018

ƠN TẬP: TIẾT 4

I. Mục đích, u cầu

1. Tiếp tục kiểm tra đọc như tiết 1

2. Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu: Ai – Làm gì?

3. Nghe viết chính xác đoạn văn: Gió heo may.

II. Đồ dùng dạy học

Phiếu ghi sẵn bài tập đọc từ tuần 1 – 8 ( kể cả các bài đã giảm bớt ); Bảng phụ ghi sẵn hai

câu văn của bài tập 2

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Giới thiệu bài: ( 1 – 2 phút )

2. Kiểm tra đọc: ( 10 – 12 phút )

- Gọi HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc (8 em) - Từng HS lên bốc thăm; Đọc một

( được xem lại bài 2 phút )

đoạn hay cả bài theo chỉ định trong

- Đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc.

phiếu.

- Cho điểm.

- Trả lời câu hỏi.

- Những HS không đạt yêu cầu, cho về nhà

luyện đọc để kiểm tra lại vào tiết sau.

3. Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu Ai – làm

gì?( 25 – 26 phút )

Bài 2/ 70 ( Miệng ) ( 5 - 7 phút )

- Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu nào? - Đọc yêu cầu của bài

- Cấu tạo theo mẫu câu Ai làm gì ?

quê- Làm nhẩm hoặc VBT.

- Nhận xét; viết nhanh lên bảng câu hỏi - Nhiều HS tip ni nhau nờu cõu hi

--------------- Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------đúng

mình đặt được.

( lưu ý: Khi đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

câu a, cần chuyển từ chúng em thành các

em, các bạn ).

=> Chốt: a/ ở câu lạc bộ, các em làm gì ?

b/ Ai thường đến câu lạc bộ…?

- 2 - 3 HS đọc lại hai câu hỏi đúng.

Bài 3/ 70 ( sách ) ( 19 - 21 phút )

- Đọc 1 lần đoạn văn.

- GV viết bảng các từ có chữ khó

- 2 - 3 HS đọc lại; Cả lớp đọc thầm

- Đọc từng cụm từ, câu ngắn cho HS viết bài. theo.

- Chữa, chấm 5 - 7 bài.

- Đọc, phân tích, viết vào bảng con.

3. Củng cố – dặn dò: ( 1 – 2 phút )

- Viết bài vào vở.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn VN: Học thuộc lòng những bài tập đọc

học thuộc lòng từ tuần 1 – 8.

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………

Tốn

TIẾT 42: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VUÔNG BẰNG Ê KE

I. Mục tiêu: Giúp h/s:

- Biết cách dùng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vng, góc khơng vng.

- Biết cách dùng ê ke để vẽ góc vng.

II Đồ dùng dạy- học:

- G : Bảng phụ, ê ke

- H : Bảng con, ê ke

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

Hoạt động 1 : Kiểm tra ( 3- 5’)

- Bảng con: H vẽ 1 góc vng, 1 góc khơng vng? Đọc tên ?

Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành (30- 32’)

*Bài 1/ 43 ( 7- 8’) -S

KT : Củng cố cách vẽ góc vng bằng ê ke.

- Nêu cách vẽ góc vng đỉnh O!

=> Chốt: Muốn vẽ được góc vng em phải - Đặt đỉnh góc vng của ê ke trùng khít

làm thế nào?

với đỉnh O. vẽ cạnh OK; OHtheo cạnh

- Dự kiến sai lầm : H sử dụng ê ke còn lúng

của ê ke ta được góc vng đỉnh O cạnh

túng

OK;OH

*Bài 2/43 (7 - 8’)- TH.

KT : Củng cố về nhận biết góc vng, góc ko

vng bằng ê ke.

+ Mỗi hình có mấy góc vuụng?

--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1----------------+ Nêu cách nhận biết?

=> Khi dùng ê ke KT góc vng cần chú ý

điều gì ?

*Bài 3/43 ( 7 - 8’)-S

KT : Củng cố về nhận biết góc vng thơng

qua ghép hình.

- Dự kiến sai lầm : H lúng túng khi giải thích

cách ghép hình.

- H nêu cách ghép ? ( 1 + 4 ; 2 + 3)

=> Dựa vào đâu em nhận biết được gúc

vuông?

*Bài 4/43 ( 6 - 7’)-TH.

KT: Củng cố về cách nhận biết góc vng

qua gấp hình.

- Dự kiến sai lầm: H thao tác chậm hoặc gấp

thiếu chính xác.

=> Chốt: Nêu cách gấp ?

+ Sau khi gấp em kiểm tra góc vng ntn?- H1 : có 4 góc vng

- H2 : có 2 góc vng

- Đặt đỉnh và 1 cạnh trùng ê ke- H có thể tưởng tượng hoặc dùng ê ke

để kiểm tra

- Cách ghép hình+ H nêu cách làm

+ Em dùng ê ke để kiểm traHoạt động : Củng cố - dặn dò ( 3-5’)

- Bảng con: Dùng ê ke vẽ một góc vng? Đặt tên?

- Để kiểm tra góc vng,góc khơng vng, em làm thế nào?

- Nêu cách vẽ một góc vng.

- G NX chung giờ học + Giao bài về nhà

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………

Tự nhiên và xã hội

Tiết 17 : ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

I/Mục tiờu:

-Khắc sâu kiến thức đó học về cơ quan hơ hấp, tuần hồn, bài tiết nước tiểu, thần kinh: cấu

tạo ngoài, chức năng, giữ vệ sinh.

-Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khoẻ như thuốc lá, ma tuý, rượu.

-Gd Hs giữ vệ sinh tốt để có sức khoẻ học tập và lao động.

II / Phương tiện : Tranh minh hoạ SGK

III /Cỏc hoạt động dạy – học:

1/ Kiểm tra (2)

1 Hs đọc thời gian biểu của mỡnh

- Lập TGB để làm gỡ?

- Làm việc, học tập, sinh hoạt theo TGB

- Làm việc, học tập, sinh hoạt theo TGB cú lợi - Sống khoa hc v sinh hot iu .

g?

--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×