Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
=> Hai ĐV đo độ dài liên tiếp nhau gấp, kém nhau 10 lần.(mỗi ĐV đo biểu hiện bằng 1 chữ số)

=> Hai ĐV đo độ dài liên tiếp nhau gấp, kém nhau 10 lần.(mỗi ĐV đo biểu hiện bằng 1 chữ số)

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Bài 2/45 (5 - 6’)- S

KT: Củng cố về đổi ĐV đo độ dài .

+ Bài tập 2 có gì giống và khác bài 1?

+ Nêu cách đổi: 3 dam =.. ..m ; 8hm

=...m )

=> Chốt : Nhớ MQH giữa các đơn vị đo

để đổi đúng.

*Bài 3/42 ( 6 - 7’)-V

KT : Củng cố về làm tính nhân , chia với

ĐV đo độ dài.

+ Nêu cách thực hiện: 55 dm : 5 = ?1km = 10hm 1m = 10dm

1km = 1000m 1m = 100cm

1hm = 10dam 1m = 1000mm

8hm = 100m 8m = 80dm

9hm = 900m 6m = 600cm

7dam =70m 8cm = 80mm25m x 2 = 50

15km x 4 = 60km

34cm x 6 = 204cm

=> Chốt: Khi làm các PT này em cần chú - Lưu ý cách ghi KQ phép tính có

ý điều gì ?

kèm đơn vị đo.

Hoạt động 3 : Củng cố - dặn dò ( 3-5’).

- Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại !

- G nhận xét chung giờ học + Giao bài về nhà

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………

Tự nhiên và xã hội

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (TIẾP THEO)

I/Mục tiờu :

- Biết không dùng các chất đđđộc hại đối với sức khỏe như thuốc lá , ma túy ,rượu bia.

- Biết giữ gỡn vệ sinh cỏc cơ quan , vận động người thân trong gia đỡnh khụng uống rượu

bia và chất độc hại.

- Giỏo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh để có sức khỏe tốt.

II/Phương tiện : Phiếu bài tập.

III/ Hoạt động dạy – học

1/ Kiểm tra :( 3- 4’)

- Nêu các cơ quan trong cơ thể người đó học?

- Làm gỡ để giữ vệ sinh cơ quan tuần hoàn?

2/ Dạy bài ụn ( 28 -30’)

a/ Giới thiệu bài – ghi bảng

b/ HD ễn tập

HĐ 1 :Vận động người thân sống lành mạnh,

không sử dụng các cht c hi

Chia lp thnh 6 nhỳm

--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------- HD các nhóm đóng vai : Vận động người thân

trong gia đỡnh khụng uống rượu bia, hút thuốc.

- Y/c 1 số nhúm lờn thể hiện

Nhận xột - bổ sung

Chọn nhúm thể hiện tốt

*Kết luận : Rượu bia, thuốc lá, ma tuý là những

chất kớch thớch gõy nghiện, khụng tốt cho sức

khoẻ bản thõn, gia đỡnh và xó hội .

HĐ 2 : Kiểm tra ( 5 Hs )

Kiểm tra 1 số Hs chưa đạt các mức đánh giá

- Nêu bộ phận của cơ quan tuần hồn( hơ hấp,

bài tiết nước tiểu, thần kinh ) ?

- Nêu cách bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan tuần

hồn ( hơ hấp, bài tiết nước tiểu, thần kinh) ?

Nhận xét, đánh giá

3 / Củng cố - Dặn đũ (2 -3’)

Ơn các bài đó học – Hồn thành VBT

Thực hiện giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ

Nhận xột tiết học- Hs thảo luận trong nhúm

- 3 nhúm lờn thể hiện-5 Hs lần lượt lên trả lời câu hỏiThứ sáu ngày 2 tháng 11 năm 2018

ÔN TẬP GIỮA KỲ I - TIẾT 8

I. Mục đích, yêu cầu

- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ (hoặc văn

xi); tốc đọ viết khoảng 55 chữ/ 15phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài.

- Viết được đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đén chủ điểm đã học.

II. Đồ dùng dạy - học

- Vở ghi (Giấy kiểm tra)

III. Các hoạt động dạy – học

1. Giới thiệu bài

(2’)

Nêu MĐ-y/c của tiết học

2, Nội dung

(35’)

a, Viết bài Nhớ bé ngoan

- Nêu yêu cầu – HD cách viết bài theo thể

thơ lục bát.

- Đọc từng câu cho H viết

- Thu bài chấm, nhận xét

H: Viết bài

b, Vit mt on vn ngn (5 - 7cõu)--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------Kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân - Đọc lại y/c của bài

của em đối với em.

- HD viết bài

- Thu bài nhận xét, đánh giá.

- Làm bài cá nhân

II. Củng cố - dặn dò

Đọc bài cho cả lớp nghe(nhiều H)

+ Nhận xét tiết học, dặn về nhà ôn bài chuẩn

bị cho KT định kỳ giữa HK I

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………Tập làm văn

ƠN TẬP TIẾNG VIỆT ( TIẾT 9)

I. Mục đích, u cầu

+ Tiếp tục ơn tập cho học về chính tả: Học viết đúng và đẹp bài Nhớ bé ngoan.

+ Rèn viết đoạn văn ngắn nói về tỡnh cảm của người thân đối với em.

II. Các hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài: ( 1-2 phút )

A. Chớnh tả ( 12-15’)

+ G đọc bài một lần

- Bài thơ thuộc thể thơ gì ?

- Thể thơ lục bát.

- Em hãy nêu cách trình bày ?

- Dòng 6 cách lề vở 3 ô,dòng

8 cách lề vở 2 ô.

+G đọc từng cụm từ

- H viết bài vào vở.

+ Chấm, nhận xét – chữa bài

+ G đọc lại toàn bài

- Đọc lại bài, tự soát lỗi

- Chấm 8 - 10 bài.

B. Tập làm văn ( 18-20’)

G cho H đọc yêu cầu bài

+ H đọc yêu cầu

- Bài tập yêu cầu em làm gì?

+ Viết đoạn văn ngắn núi về

tỡnh cảm của người thõn đối

với em.

- Khi viết đoạn văn đó em có thể viết về điều gì?

+ Sự chăm sóc của người

thân khi em bị ốm, sự quan

tâm của người thân ....

+ G cho H viết bài

+ H viết bài

+ G cho H đọc lại bài

+ H nhận xét và chữa bài

6. Củng cố dn dũ: (1- 2 phỳt )

--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------NX tiết học. VN chuẩn bị bài sau.

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………

Toán

TIẾT 45: LUYỆN TẬP.

I. Mục tiêu: Giúp h/s:

- Làm quen với việc đọc, viết số đo độ dài có hai tên ĐV đo.

- Làm quen với việc đổi số đo độ dài có hai tên ĐV đo thành số đo độ dài có một tên

ĐVđo ( nhỏ hơn đơn vị đo còn lại )

- Củng cố phép cộng trừ các số đo độ dài.

- Củng cố cách so sánh các độ dài dựa vào số đo của chúng.

II Đồ dùng dạy- học:

- G : Bảng phụ, kẻ bảng như phần bài học SGK.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

Hoạt động 1: Kiểm tra ( 3- 5’).

- Bảng con: 1 dam =...m ; 1 hm =....m

- Đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài.

Hoạt động 2: Luyện tập (30- 32’)

*Bài 1/ 46/( 7-8’) – M

KT: Củng cố về đọc, viết số đo độ dài có kèm theo 2

tên ĐVđo.

a. H đo độ dài đoạn thẳng AB trong SGK?

- G giới thiệu cách viết tắt: 1m 9 cm .

- 1m và 9 cm

- Cách đọc : một mét chín xăng - ti - mét.

b. H quan sát mẫu

- H luyện đọc.

+ Nêu cách làm ; 3m 4dm = … dm

3m 4dm = 30dm + 4 dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

3m 2cm = 302cm

+ Ai có cách đổi khác ?

4m 7dm = 47dm

- Tương tự làm các PT còn lại .

4m 7cm = 407cm

3m 4cm = 304cm

=> Chốt: Để đổi đúng em dựa vào đâu?

- Mối quan hệ giữa các đơn vị

đo.

*Bài 3/46( 9- 10’)-S.

KT : Củng cố cách so sánh các độ dài dựa vào số đo

của chúng.

6m 3cm < 7m

+ Nêu cách so sánh: 6 m 3 cm ...6m ;

6m 3cm > 6m

6 m 3 cm ... 603 cm?

6m 3cm < 630cm

=> Chốt: Muốn so sỏnh các số đo độ dài ta làm - Phải đổi về cùng ĐVđo để so

ntn?

sỏnh, in du

--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1----------------*Bài 2/46 (7- 8p)-V

8dam + 5dam = 13dam

KT: Củng cố về làm tính nhân. chia với ĐVđo độ 57hm – 28hm = 29hm

dài.

12km x 4 = 48km

+ Nêu cách thực hiện: 27 mm: 3 =?

- Ghi đơn vị đo ở kết quả.

=> Chốt: Khi làm các PT này em cần chú ý điều gì ?

Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò ( 3-5p).

+ Bảng: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

3 m 5 dm ...... 305 dm. 6 hm 7 dam .......67 dam

- G NX chung giờ học

+ Giao bài về nhà: Đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài

Rút kinh nghiệm

....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................Thủ cơng

Tiết 9: ƠN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HèNH.

I/ Mục tiờu:

- Ôn tập củng cố kiến thức , kĩ năng phối hợp gấp cắt dán để làm đồ chơi.Làm ít nhất 2 đồ

chơi đó học.

- HS làm thành thạo các thao tác đó học để tuần sau kiểm tra.

- Học sinh hứng thỳ với giờ học gấp, cắt, dỏn hỡnh.

II/Phương tiện: Kộo, thủ cụng, bỳt chỡ.....

III/ Cỏc hoạt động dạy – học:

1. Khởi động: ( 1’ )

2.Kiểm tra bài cũ: ( 3-4’ )

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

-Học sinh lấy đồ dùng để lên bàn.

Nhận xột.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài : gấp, cắt, dỏn ....Ghi

bảng.

b. Giảng bài :

Hoạt động 1 : ( 10’ )

Học sinh ụn lại quy trỡnh cỏch gấp, cắt, - Học sinh quan sát một số mẫu được

dỏn ...

gấp, cắt từ giấy màu

- Giáo viên cho học sinh quan sát một số

mẫu được gấp, cắt từ giấy màu và nêu câu - Học sinh thực hành gấp, cắt, dỏn

hỏi gợi ý cho HS nhớ lại quy trnh gp ct,

--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1----------------dỏn.

Hoạt động 2 : thực hành ( 18-20’ )

- Giáo viên hướng dẫn học sinh gấp, cắt .....

theo các bước đó học ở những tiết trước.

- Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hành

theo nhúm.

- Giỏo viờn quan sỏt, uốn nắn cho những

học sinh gấp, cắt chưa đúng, giúp đỡ những

em cũn lỳng tỳng.

- GV yờu cầu mỗi nhúm trỡnh bày sản

phẩm của mỡnh.

- Tổ chức trỡnh bày sản phẩm, chọn sản

phẩm đẹp để tuyên dương.- HS nhớ lại quy trỡnh gấp cắt, dỏn và

nờu lại cỏc bước.

- 1 - 2 học sinh nhắc lại quy trỡnh gấp,

cắt, dỏn và nhận xột

- Học sinh thực hành theo nhúm.- Cỏc nhúm trỡnh bày sản phẩm của

mỡnh.

- Học sinh quan sỏt và bỡnh chọn sản

phẩm đẹp.C. Ngụi saoA.Tàu thủyD.Bụng hoaB.Con ếch- Học sinh lắng nghe.- Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của

học sinh.

5. Củng cố - Dặn dũ: ( 1’ )

Chuẩn bị : Kiểm tra chương 1 : Phối hợp

gấp, cắt, dỏnh hỡnh

Nhận xột tiết học

Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu :

- Phổ biến công tỏc n- Yờu cu t qun tt.

--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------- Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ.

- Thực hiện thành thạo hát múa, trò chơi.

II. Các hoạt động dạy và học

Hoat động của GV

1.Ý kiến của GV:

- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/10, 15/10,

20/10...

- Đăng kí tiết học tốt chào mừng 20/10 .

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến :

- Tăng cường học tổ, học nhóm, thực hiện truy

trao bài đều đặn.

2- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện,...

5- Kết thúc:

- Hát cá nhân, kể chuyện.

- Hát tập thể một bài

6- Nhận xét,dặn dò:Hoạt động của HS

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe- HS lắng nghe- thực hiện

- HS hát cá nhân, kể chuyện...

- Cả lớp hát tập thể một bi.--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1----------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

=> Hai ĐV đo độ dài liên tiếp nhau gấp, kém nhau 10 lần.(mỗi ĐV đo biểu hiện bằng 1 chữ số)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×