Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II- Máy hàn nhựa hai đầu.

II- Máy hàn nhựa hai đầu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

14

-Xilanh điều khiển tấm chặn và tấm tạo nhiệt.

Xi lanh đẩy đầu A của máy.Hệ thống khí nén:

Bao gồm các van khí nén điện từ, van điều chỉnh áp suất, đường ống dẫn.

Khí nén được cấp từ máy nén khí tổng của nhà xưởng.Hình 2.9: Máy hàn nhựa hai đầu.

2.2. Phần điều khiển:

Bộ điều khiển:

Máy sử dụng PLC Delta - DVP - 24EC - 010Hình 2.10: Bộ điều khiển PLC.15Hình 2.11: Bảng phím điều khiển.Phần chấp hành:

Đầu A: gồm 6 van điện từ 5 cửa 2 vị trí, 6 xilanh khí nén v ới các kích

thước khác nhau tùy thuộc vào cơ cấu mà xilanh điều khiển.

- 1 xilanh kích thước….tác dụng cố định đầu A

- 1 xilanh kẹp phôi trong

- 1 xilanh kẹp phơi ngồi

- 2 xilanh điều khiển thanh nhiệt

- 1 xilanh đẩy phôi

Đầu B: gồm 5 van điện từ 5 cửa 2 vị trí, 5 xilanh khí nén v ới các kích

thước khác nhau tùy thuộc vào cơ cấu mà xilanh điều khiển.

- 1 xilanh kẹp phôi trong

- 1 xilanh kẹp phơi ngồi

- 2 xilanh điều khiển thanh nhiệt

- 1 xilanh đẩy phơi

- 1 chốt kẹp chặt16Hình 2.12:Phần chấp hành của máy..Hình 2.13: Các van điện từ điều khiển Xilanh.

3. Nguyên lý hoạt động:

- Kẹp chặt thanh nhựa

Tín hiệu nhập vào từ bảng điều khiển qua bộ điều khiển PLC và thông

qua các van điện từ điều khiển từng xilanh kẹp chặt các thanh nhựa cố định trên

gá. Mỗi đầu của máy có thể điều khiển kẹp chặt riêng biệt.17Hình 2.14: Kẹp chặt thanh nhựa.

- Thanh tạo nhiệt và hàn.

Thanh nhiệt có thể điều chỉnh được từ 240 oC đến 265oC. Khi các

thanh nhựa đã được kẹp chặt, thanh nhôm tạo nhiệt sẽ đ ược xilanh đi ều

khiển vào đúng vị trí, một xilanh sẽ đẩy để áp góc thanh nh ựa vào thanh

nhiệt. Sau một thời gian, thanh nhiệt sẽ được rút ra và xilanh sẽ đ ẩy dính

mối hàn lại với nhau.

- Hành trình bước của các xilanh.

XL1: Xilanh kẹp thanh nhựa trong

XL2: Xilanh kẹp thanh nhựa ngoài

XL3: Xilanh đẩy

XL4: Xilanh điều khiển thanh nhiệt

XL5: Xi lanh điều khiển thanh chặn

XL6: Xilanh điều khiển đẩy ngang ở đầu A18Hình 2.15: Hành trình bước các Xilanh đầu A.Hình 2.16: Hành trình bước các Xilanh đầu B.

CHƯƠNG III: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ19Sau 07 tuần thực tập tại cơng ty, chúng em đã được tìm hiểu và th ực

hành một số loại máy cơng cụ có tại cơng ty, tham gia sản xuất một số loại

cửa nhôm, nhựa theo đơn đặt hàng của một số đơn vị. Thiết kế giá để phơi

và gia cơng kính.

Thời gian thực tập tại công ty tuy ngắn và trên cơ sở chủ động, đề

cao tính an tồn là trên hết, dưới sự ch ỉ bảo tận tình c ủa th ầy giáo Tr ịnh

Xuân Long và một số anh trong đơn vị sản xuất và kỹ thuật đã cung c ấp

cho chúng em rất nhiều kiến thức mà chúng em còn thiếu sót trên ghế nhà

trường. Nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành t ới Công ty CP

Invico Tây Hồ, thầy giáo Trịnh Xuân Long, đơn vị kĩ thuật và s ản xu ất c ủa

công ty đã giúp chúng em hoàn thành tốt đợt thực tâp tốt nghiệp này.

Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II- Máy hàn nhựa hai đầu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×