Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

27Tuy nhiên, việc gia tăng dân số quá nhanh cùng q trình đơ thị hóa thiếu quy hoạch

đã khiến Hà Nội trở nên chật chội, ô nhiễm và giao thông nội đô thường xuyên ùn tắc.

Nhiều di sản kiến trúc đang dần biến mất, thay vào đó là những ngơi nhà ống nằm lộn

xộn trên các con phố. Các quận nội thành và huyện ngoại thành còn phát triển chưa

đồng đều, nhiều nơi người dân vẫn chưa có được những điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế

lớn của đất nước và là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là một trung tâm lớn

về văn hóa, giáo dục, khoa học và cơng nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả

nước; tập trung nhiều các nhà hát, bảo tàng, các làng nghề truyền thống, những cơ

quan truyền thông cấp quốc gia và các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà

Nội, Đại học Y, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sư

phạm Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Ngoại thương… Đây là

những đại học đào tạo đa ngành và chuyên ngành hàng đầu của Việt Nam. Với việc

tập trung số lượng lớn học sinh, sinh viên, đội ngũ trí thức dồi dào nên trình độ dân trí

cao – là điều kiện tiên quyết để phát triển tốt mọi mặt đời sống xã hội.

Với những đặc điểm của điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, truyền

thống văn hóa lịch sử nêu trên đã tác động rất lớn đến sự hình thành tình cảm, đạo

đức và những nét văn hóa của người dân Hà Nội nói chung và thanh niên, sinh viên

Hà Nội nói riêng.

3.2. Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu về hình thức influencer marketing.

- Tìm hiểu xu hướng du lịch của sinh viên Hà Nội.

- Từ xu hướng du lịch để chỉ ra những tác động đến xu hướng này bằng phương pháp

tiếp thị người có ảnh hưởng tới nhu cầu đi du lịch của sinh viên Hà Nội.

- Xác định khả năng phát triển của loại hình influencer marketing trong địa bàn Hà

Nội;

- Đề xuất một số giải pháp để đưa influencer marketing trở nên phổ biến và có hiệu

quả hơn trong cộng đồng sinh viên Hà Nội.

3.3. Phương pháp nghiên cứu:

Với nội dung nghiên cứu như trên, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp tra

cứu thông tin trên các bài báo mạng, các trang web, website uy tín về marketing và du

lịch để làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực tiễn. Trong q trình nghiên cứu thực28tiễn, hai phương pháp chính được sử dụng là phương pháp Anket và phương pháp

phỏng vấn, cụ thể như sau:

3.3.1. Phương pháp Anket:

Phương pháp Anket với một bảng câu hỏi đóng – mở được sử dụng ở giai đoạn

đầu của việc nghiên cứu thực tiễn để bước đầu tìm hiểu về xu hướng du lịch của giới

trẻ Hà Nội cũng như mức độ phổ biến và khả năng phổ biến của Influencer

marketing. Bảng hỏi gồm 3 phần chính sau đây (Chi tiết xem phụ lục 1).

- Xu hướng đi du lịch chung của sinh viên Hà Nội.

- Quan điểm cá nhân của người tham gia khảo sát về influencer marketing trong du

lịch.

- Thông tin cá nhân.

Trong phần đầu tiên của bảng hỏi, tác giả muốn bước đầu tiếp cận sở thích đi

du lịch cũng như những lý do và cách thức đi du lịch của các bạn sinh viên Hà Nội.

Hơn nữa, bảng hỏi cũng là cơng cụ để nhóm tác giả biết được chuyến đi du lịch mà

các bạn trẻ Hà Nội thường có kéo dài trong bao lâu cũng như xu hướng chọn địa điểm

và chi phí dành cho chuyến du lịch của mình. Những thơng tin này hết sức hữu ích

trong việc trả lời câu hỏi nghiên cứu.

Phần tiếp theo, bảng hỏi khảo sát mức độ phổ biến của influencer marketing

đối với giới sinh viên Hà Nội trong thời điểm hiện tại cũng như bảng hỏi muốn biết

thêm chi tiết hơn rằng các bạn biết đến influencer marketing chủ yếu qua kênh nào

cũng như những người ảnh hưởng thuốc nhóm nào khiến các bạn sinh viên thích thú

nhất. Tiếp đến, tác giả hỏi về mức độ hứng thú của các bạn trẻ đối với loại hình này

để biết được khả năng phát triển của loại hình này trong cộng đồng sinh viên. Những

câu hỏi sau đó, nhóm tác giả đã sử dụng những câu hỏi mở để hỏi về cảm nhận của

các sinh viên về marketing du lịch theo hình thức này, cũng như hỏi về những mặt

tích cực và tiêu cực mà bạn nghĩ hình thức này sẽ đem lại.

Phần thơng tin cá nhân được di chuyển xuống cuối cùng để kết lại bảng hỏi

nhằm tránh cho người làm khảo sát cảm giác đang bị lợi dụng thông tin. Phần này tập

trung vào các thơng tin nhân khẩu học như: giới tính, độ tuổi và thông tin về trường

đang theo học.

Dự định ban đầu của nghiên cứu là 200 sinh viên hiện đang học tập tại địa bàn

Hà Nội tham gia khảo sát, nhưng do thời gian hạn chế nên chỉ thu nhận được kết quả29của 111 người tham gia trả lời khảo sát và dữ liệu của 111 phiếu trả lời được xem xét

là hợp lệ để đưa vào phân tích.

Bảng hỏi được xây dựng thông qua Biểu mẫu của Google Forms, và được tiến

hành khảo sát được thực hiện trên Internet trong thời gian 1 tuần.

3.3.2. Phương pháp phỏng vấnTrong quy mô bài nghiên cứu, phương pháp Anket với bảng hỏi có vai trò

nghiên cứu sơ lược và tổng quan về mức độ phổ biến của Influencer marketing đối

với sinh viên Hà Nội và chỉ đóng góp một phần vào việc xác định xu hướng lựa chọn

đi du lịch thông qua hình thức marketing này trong sinh viên Hà Nội. Vì vậy, phương

pháp phỏng vấn sâu được sử dụng với mục đích tìm hiểu được quan điểm của các

influencer du lịch cũng như cách họ xây dựng nội dung các bài viết chia sẻ kinh

nghiệm du lịch của mình đối với đối tượng tiếp cận là sinh viên. Hơn nữa, tác giả qua

những câu hỏi phỏng vấn cũng muốn làm rõ quan điểm của các influencer này khi tạo

ra các sản phẩm quảng cáo của mình, từ đó có thể khẳng định được mức độ chân thực

cũng như độ tin cậy của các bài viết đó. Tác giả đã tiến hành phỏng vấn đối với các

đối tượng đang là các reviewer có ảnh hưởng nhất định trong xu hướng đi du lịch của

các bạn trẻ. 3 câu hỏi được xem là hữu ích nhất khi đặt ra phỏng vấn đối tượng này là:

- Những bài viết của anh/chị được viết do sở thích hay được đặt hàng bởi cácthương hiệu du lịch? Đâu là đối tượng được các bài viết của anh/chị được thu hút

nhiều nhất?

- Anh/chị có thể cho biết mức chi phí được trả cho mỗi bài viết được đặt hàng

không? Khi các thương hiệu du lịch đặt hàng thì thường đưa ra những yêu cầu gì cho

bài viết?

- Nếu đối tượng viết là cho những bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên thì nên có

những u cầu gì trong bài viết? Chia sẻ quan điểm của anh/chị về xu hướng đi du

lịch theo các bài review của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên?

Tác giả đã tiến hành phỏng vấn 9 người thuộc nhóm đối tượng là các

influencer được các bạn trẻ quan tâm và theo dõi với lượt theo dõi trên mạng xã hội

trong khoảng từ 2000 đến 90.000 lượt theo dõi. Các vòng phỏng vấn được diễn ra

trong khoảng 25-30 phút bằng những cuộc gặp gỡ trực tiếp, thông qua ứng dụng gọi

thoại của Facebook.30

3.4. Tiến trình nghiên cứuDựa trên nội dung và phương pháp lựa chọn để nghiên cứu ở trên, tiến trình

nghiên cứu thực tiễn được chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu thực hành tiến hành

bảng hỏi để bước đầu đánh xu hướng của sinh viên đối với influencer marketing cũng

như khả năng trở nên phổ biến của influencer marketing trong sinh viên Hà Nội. Giai

đoạn hai tác giả tiến hành phỏng vấn các đối tượng hiện đang là các influencer trong

du lịch để tìm hiểu những suy nghĩ của những người đang có ảnh hưởng trong du lịch

dành cho giới trẻ để từ đó có được những đánh giá nhiều chiều và khách quan hơn đối

với sự phát triển của loại hình marketing này.

Cơng cụ thu thập dữ liệu và phân tích dự liệu là các tính năng trong Excel

(bảng 3.4) biểu thị khái quát tuần tự các giai đoạn trong tồn bộ tiến trình tổ chức

thực hiện của nghiên cứu này:Nghiên cứu lý luậnNghiên cứu lý luậnMục tiêu:Khái quát về loại hình influencer marketing

Xác định đối tượng nghiên cứu

Phương pháp: Tra cứu tài liệuXây dựng bảng hỏi31Nghiên cứu thực tiễn: Giai đoạn 1

Mục tiêu:Khảo sát xu hướng đi du lịch của sinh viên Hà Nội

Đánh giá mức độ phổ biến của influencer marketing trong du lịch trong

sinh viên Hà Nội

Phương pháp: Sử dụng bảng hỏi AnketNghiên cứu thực tiễn: Giai đoạn 2

Mục tiêu:

Tìm hiểu quan điểm của các influencer du lịch về mục đích quảng cáođến

du lịch.

CHƯƠNG 4:điểm

KẾT

QUẢ

NGHIÊN CỨUĐánh giá độ tin cậy của những bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch của

1. Hoạt động khảo sát thơng qua bảng hỏ

những người có ảnh hưởng.

Phương pháp: Phỏng vấn

Bảng 3.4. Tiến trình nghiên cứu

Bảng 3.4. Tiến trình nghiên cứuCHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Thông tin của các đối tượng được điều tra, phỏng vấnSau một thời gian khảo sát thông qua Biểu mẫu của Google Forms, được tiến

hành trên Internet, tác giả đã ghi nhận được tất cả 111 câu trả lời. Thông tin chung về

các đối tượng được phỏng vấn sau khi đã được xử lý số liệu được biểu thị qua bảng

dưới đây:

Thông tin cá nhân

Giới tínhNam

NữSố người

trả lời

46

64Tỷ lệ phần

trăm (%)

41,4

57,632Thơng tin cá nhânNhómsinhviêntạoTỷ lệ phầntrả lời

1

32

28

28

23trăm (%)

1

28,2

25,2

25,2

21,42018,01513,56

45,4

3,632,72

4

5

1

61,8

3,6

4,5

0,9

5,4Không muốn nêu cụ thể

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Đại học Khoa học xã hội

Nhân Văn

Đại

họcĐơn vị đàoSố ngườiKinhtế-ĐHQGHN

Đại học Ngoại ngữ

Học viện Ngân hàng

Học viện báo chí tuyên

truyền

Đại học FPT

Đại học văn hóa

Đại học Thăng Long

Đại học Mở

Đại học Bách Khoa

Đại học Kinh tế quốc dân

Học viện An ninh

Đại học Y

Đại học Kinh doanh công

nghệ

Học viện Kĩ thuật Mật mã

Đại học Kiến trúc

Đại học Điện lực

Đại học Thủy lợi

Học viện tài chính

Đại học Thương mại

Học viện phụ nữ

Đại học Luật

Đại học Hà Nội

Học viện công nghệ bưu7

2

36,3

1,8

2,754,51

1

1

4

3

2

5

3

2

10,9

0,9

0,9

3,6

2,7

1,8

4,5

2,7

1,8

0,9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×