Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuong 3. CAM KET LANH DAO

Chuong 3. CAM KET LANH DAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

khơnghềcósựbảođảmnàovềkếtquảcơngviệc.Việclàmcủahọđòihỏiphảicóniềmtinvàobản

thânvàngườikhác,phảibiếtchấpnhậnrủiro,vàmộttầmnhìndàihạn.

Saukhihồnthànhtrungtâmandưỡngchongườigiàvànơiởchongườithiểunăng,Marytiếp

tụcxâycáccănhộdànhchocácgiađình,mộtngơinhàchotrẻbịthiểunăng,cănhộdànhchongười

già, nhà tập thể dành cho người trưởng thành bị thiểu năng, và nhà dành cho những người bị bệnh

Aliheimer.Marylàngườicóchunmơnvàphảihọccáchquảnlý.Khitổchứcmởrộng,Maryđốimặt

vớithửtháchlàphảihọccáchtrởthànhmộtnhàlãnhđạo.

Làngườipháttriểndựán,Maryđãphảitựmìnhthựchiệnrấtnhiềucơngviệcđểgiữchodựán

tiếptụcđượctriểnkhai.DođóviệcMaryphảiquantâmđếntấtcảcáckhíacạnhcủadoanhnghiệp,

phảicungcấpdịchvụchokháchhànglàmộtđiềuhiểnnhiên.Maryđãdànhrấtnhiềuthờigianlàmviệc

vớikháchhàngbởivìcơấynhậnthấyđólàviệclàmcóíchvàmuốnlàmgươngchonhânviên.Tuy

nhiên,cơcũngđãnhiềulầnthấtbại.Bởivì,dùđãcốgắnghếtsứcnhưngMarykhơngthểcómặtởmọi

nơivàlàmnhiềuviệccùngmộtlúc.

ĐặcbiệtkhidoanhnghiệppháttriểnvàmởrộngranhiềunơikhácrõràngMarykhơngthểnàocó

thểxửlýtấtcảcácvấnđềquantrọng.Cóqnhiềuýtưởngvàkếhoạchmàcơphảigiảiquyết.Mary

nhậnrarằng,mọinhânviêncầnphảithamgiađảmbảochấtlượngvàdoanhnghiệpphảilàmộttổchức

hướngtớikháchhàng.Cơấysẽphảipháttriểnđượctổchứcđó.

Marysẽcósứcảnhhưởngmạnhmẽhơnkhithiếtlậpvănhóacơngty,giáodụcvàcácphương

pháphỗtrợgiúpnhânviênphụcvụkháchhàngvàquảnlýcơngviệc.MụcđíchcủaMarylàlàmchoý

tưởngtrởnêndễnắmbắthơn,thiếtlậpcácgiớihạn,vàthuhútmọingườithamgiavàoqtrìnhhoạch

địnhchiếnlược.Maryhướngdẫnmọingườipháttriểncácnguntắcvềđịnhhướng,nhiệmvụ,giátrị,

mụctiêuvàchuẩnmựcđạođứccủacơngty.Cơấyđãđầutưrấtnhiềuthờigianvàcơngsứcđểthay

đổitừmộtcơngtycócấutrúcphâncấpphứctạpthànhmộtcơngtydựatrênnềntảngtậpthểvàcóvăn

hóacao.

Đểtrởthànhmộtnhàlãnhđạo,conngườiphảitrảiquarấtnhiềuthăngtrầm.VấnđềđốivớiMary

làphảilnhọchỏi.Việcsởhữuvàđiềuhànhmộtcơngtyđòihỏiphảicókiếnthứcvàhiểubiếtsâu

rộngvềnhữnghoạtđộngcốtlõi,vềkinhdoanh,sựtinhtếđốivớimọingười,vàphảicókhảnăngphát

triểnmộtdoanhnghiệp.Cơngviệclãnhđạokhơngthểchỉhọctrongchốclátmàphảihọchỏikhơng

ngừng.Cơđãhọcđượcrấtnhiềunhờđánhgiáđượcthànhcơngvàthấtbạicủamình,quacácbuổithảo

luậnvớinhữngngườibạncócùngchunmơnvàđịavị,vàchươngtrìnhđàotạobanămdànhchocác

chủdoanhnghiệpnhỏởtrườngkinhdoanhHarvard.Nhàlãnhđạophảigiúpnhânviênhọchỏibởivì

họcũngphảiliêntụccậpnhậtnhữngkiếnthứcmớiđểnângcaokhảnănglàmviệc.Lãnhđạo,họcvà

dạylàbayếutốgắnliềnvớinhau.

MộtbàihọckhácdànhchoMarycóthểnóiđơngiảnlà:nhàlãnhđạochỉcóthểthànhcơngkhihợptácvớingườikhác.Mộtmìnhbạnkhơngthểnàolàmộtgiáoviêngiỏi,mộtnhàhoạtđộngxãhội

tíchcực,mộtdoanhnhânthànhđạtvàmộtnhàlãnhđạothànhcơng.Nhàlãnhđạolàmviệccùngvới

nhân viên và thông qua nhân viên của họ. Mary đã học được từ phát biểu của Virginia Woolf, “Một

trongnhữngdấuhiệuchothấytuổitrẻđiqualàsựxuấthiệnnhữngsuynghĩvềtìnhbạnvớingườikhác

khichúngtatrởthànhmộtphầntrongsốhọ”.Việcghinhớsựphụthuộccủabạnvàongườikhácvàviệc

củngcốnănglựcđểcùngnhauhồnthànhcơngviệckhơnghềđơngiản,nhưnglàmộtphầncủanhững

lợiíchmàviệclãnhđạomanglạichobạn.

CHẤPNHẬNTHỬTHÁCHĐỂTRỞTHÀNHNHÀLÃNHĐẠO

Đểtrởthànhmộtnhàlãnhđạođòihỏiconngườiphảidồnmọitâmtrí,sứclựcvàođó.Nhàlãnh

đạocầnphảiđammêvàkiêntrì,nếuchỉlàmviệcchămchỉhoặclàmtheocácbiếnđổisẽkhơngmang

lạiđiềugì.Đốivớinhânviên,ngườilãnhđạophảichứngtỏmìnhlàngườicótâmhuyết,chânthànhvà

quyếtđốn.Cơngviệclãnhđạođòihỏingườilãnhđạophảilàmviệcrấtkiêntrìnếumuốntạosựkhác

biệt.Cơngviệclãnhđạođòihỏinhiềuhơncơngviệcbìnhthườngkhác.

Lãnhđạokhơngphảilàviệcdànhchotấtcảmọingười.Ngaycảnhữngngườichọnconđường

trởthànhlãnhđạocầnphảicamkếtdựatrênnhậnđịnhthựctếvềhaivấnđề.Cuộcsốngnàodànhcho

nhàlãnhđạovàhọphảilàmgìđểcóđượcthànhcơng.Nhiềungườiđanghọclàmlãnhđạođãlạclối

khiápdụngcácmơtìnhlãnhđạocũ,khiếnchocảhọlẫnnhânviênđềuthấtbại.Nếuchấpnhậnthử

tháchđểtrởthànhlãnhđạo,ngườiđócầncóniềmtinhợplý,khơngnênhyvọngvàonhữnggìqsức

hoặcqkhaokhátđịavịvàtiềnbạc.

Ngườilãnhđạomuốnthửtháchđóphảiphùhợpvớihọ.Chừngnàochúngđápứngđượccácnhu

cầucủahọvàlàmtănggiátrịcủabảnthân,họsẽtrởnênhăngháihơn,mạnhmẽhơnvàcảmthấymãn

nguyệnhơn.Trướckhicamkếttrởthànhmộtnhàlãnhđạo,bạnnênbiếtvềcácucầuđốivớingười

quảnlý,vàlợiíchmàcơngviệclãnhđạomangđếnchobảnthânđểhiểuđượcmìnhcóphảilàmẫu

ngườisẽtìmthấysựmãnnguyệnkhiởvịtrílãnhđạohaykhơng.

Tuynhiên,khơngdễgìcóthểtìmđượcđiểmchunggiữatínhcáchcủabạnvàvaitròcủangười

lãnhđạo.Cơngviệclãnhđạogiúpmọingườithấyhàilòngvớicáchoạtđộngvànhiệmvụmới.Người

lãnhđạonênđặtmìnhvàovịtrícủanhânviênđểhiểurõhơnmongmuốncủahọ,từđócótácđộng,

giúpđỡvànângcaogiátrịcủahọnhưmộtphầnquantrọngtrongmộttậpthểđểphụcvụkháchhàngtốt

hơn.

Cácnhànghiêncứuđãmơtảchitiếtcáchoạtđộngthườngngàycủanhàquảnlý,đãđịnhnghĩavà

mơtảvaitròcủanhàlãnhđạovànhậnbiếtcácnhucầuvàmụcđíchmànhàlãnhđạocóthểđạtđược.

Bạn có thể sử dụng kiến thức này để quyết định liệu bạn có muốn đi theo con đường lãnh đạo hay

khơng,đồngthờiquyếtđịnhcáchthứcmàbạnsẽápdụngđểpháttriểnkhảnănglãnhđạocủamình.

CƠNGVIỆCHÀNGNGÀYCỦANHÀQUẢNLÝHìnhảnhthườngthấyvềcácnhàquảnlývàđiềuhànhlànhữngơngchủngồiquansát,đưara

nhậnđịnhdàihạn,đươngđầuvớinhữngvấnđềphứctạpvàraquyếtđịnh.Họthựchiệncácphântích

chínhxác,cácthảoluậnsâusắcvàđưaradựđốntươnglai.Nhàlãnhđạodùngquyềnhạnvàkhảnăng

củamìnhđểthựchiệncácquyếtđịnhvàduytrìsựpháttriểnthịnhvượngcủadoanhnghiệp.Khicần,họ

sẽralệnhvàucầumọingườitntheo,nhưngvẫnmuốnnhânviêntựnguyệnchấphànhucầucủa

mình,vàđơikhicònhỏiýkiếnnhânviên.Tuyđơnđộcởvịtrícaonhưngbùlạingườilãnhđạosẽcó

đượcnhữngphầnthưởngxứngđángchocơngviệcđiềuhànhvàtạoralợinhuận.

Tuycómộtvàisựthậtđằngsaunhữngquanniệmtruyềnthốngnày,nhưngnókhácxavớicuộc

sốngthựctếcủahầuhếtcácnhàlãnhđạo.Cácnghiêncứutrong40nămvềcáchsửdụngthờigiancủa

cácnhàgiámsát,nhàquảnlývànhàđiềuhànhchothấycácnhàlãnhđạodànhphầnlớnthờigianvào

hoạtđộnggiaotiếpvàứngxửtrongtổchức.Cơngviệccủangườiquảnlýlàquansát,khíchlệ,hướng

dẫnvàlấylòngnhânviênđểhọhồnthànhnhiệmvụ.Họcótráchnhiệmphâncơngcơngviệc,động

viêntinhthần,đưarathờihạn,dỡbỏcácràocản,thamgiathảoluậncácvấnđềkhókhăn,vàgiúpđỡ

nhânviêntrongqtrìnhlàmviệc.Họphảilnhỗtrợvàhợptácvớinhânviên,đồngnghiệp,cấp

trên,nhàcungcấpvàkháchhàng.Cơngviệcquảnlýlàcơngviệcđòihỏikhắtkhevàphảicókiếnthức

tâmlýphongphú.

Cácnghiêncứuchothấyngườigiámsátphảitiếpxúcvớikhoảngtừ25đến50ngườimỗingày.

Thơngthường,cácnhàquảnlýíttiếpxúcvớinhânviên,nhưnghọphảilàmviệcnhiềuvớicácđốitác

bênngồicơngty.Nhàquảnlýthườngnóichuyệntrựctiếpvớimọingười,chiếmkhoảng75%thờigian

làmviệccủahọ.Thờigianlàmviệcmộtmìnhcủahọchiếm1,3thờigiantrongngày,nhưngmỗilần

thườngkhơngqnửagiờ.Mặcdùliêntụcnóichuyện,lắngnghevàtraođổithơngtin,nhưnghọítđưa

raucầuvàquyếtđịnh.

Cuộc sống của nhà điều hành khơng được thanh bình như bức tranh thường thấy trong các văn

phòng.Nhàđiềuhànhphảirấtnhanhnhẹn,phảilàmnhiềuviệccùngmộtlúc.Kinhdoanhlànhữngbuổi

hộihọp,hộihọpvàhộihọp.Kếtquảnghiêncứuchothấycácnhàđiềuhànhdànhphầnlớnthờigian

chocácbuổihọp,vàphầnlớntrongsốđólàtựphát.Mộtnghiêncứuchothấy,trongmộtngày,cácnhà

điềuhànhcóbốncuộchọptheokếhoạchvàbốncuộchọpngồikếhoạch.

Mặcdùlnphànnànvềnhữngbuổihộihọpvàcơngviệcbịgiánđoạn,nhưngdườngnhưcác

nhàquảnlýrấtthíchthếgiớitươngtácđócủamình.Họqđềcaothờigianlàmviệcmộtmìnhvà

đánhgiáthấpthờigianlàmviệcchungvớingườikhác.Họthấyhứngthúvớicáchoạtđộngtươngtác,

vàthấychánkhilàmviệcmộtmình.Khikhơngbịquấyrầy,nhiềunhàquảnlýđãtìmđếnnhânviênthay

vìchịuđựngcảmgiácbịcáchlyvàcơđộctrongphònglàmviệc.Họnhậnthấyviệctraođổithúvịvà

hiệuquảhơnsovớiviệcsuynghĩmộtmình.Cáchđâyvàinăm,mộtnhómcácnhàđiềuhànhcấpcao

đồngýthamgiavàonghiêncứucủamộtsinhviênngànhquảntrịkinhdoanh,nhưnghọucầuanhta

đặtcâuhỏitrựctiếpmặcdùviệchồnthànhbảngcâuhỏisẽíttốnthờigiancủahọhơn.Cácnghiêncứutrướcđâyvềđờisốngcơngviệccủacácnhàquảnlýcóthểkhơngcònphùhợp

vớicuộcsốngcủahầuhếtcácnhàquảnlýngàynay.Mỗinămtrơiqua,thếgiớicủanhàquảnlýngày

càngphụthuộcvàocácmốiquanhệcánhânnhiềuhơn,chiarẽhơnvàđòihỏicaohơn.Đểgiúpcơngty

củamìnhcạnhtranhđượctrênthịtrường,đápứngnhucầucủakháchhàngvềchấtlượngsảnphẩmvà

dịchvụ,tntheocácquyđịnhcủachínhphủ,gầngũivàcởimởhơnvớinhânviên,cácnhàquảnlý

phảilàmviệcliêntụcvàchămchỉ.Họphảiphốihợpvớinhânviênđểtìmracácphươngphápmới

nhằmcắtgiảmchiphívànângcaochấtlượngsảnphẩm.Bởivìkhiucầunhânviênphảibỏnhiều

cơng sức hơn cho công ty và khách hàng, nhiều nhà quản lý cảm thấy họ phải có nghĩa vụ quan tâm

nhiềuhơnđếnnhucầucủangườilaođộng.

Giốngnhưnhiềunghiêncứuhữuíchkhác,việcnghiêncứuvềcuộcsốngcủacácnhàquảnlýgiúp

tađốimặtvớihiệnthựcđãbịchekhuấtbởinhữnghìnhảnhlạchậu.Doanhnghiệpkhơngphảilàcỗ

máyđượcxâydựngvàvậnhànhbởimộtvàilãnhđạocấpcao-nhữngngườichỉđưaraquyếtđịnhvà

gâyảnhhưởng.Thayvàođó,doanhnghiệpphảiđượcxâydựngbởisựtươngtácgiữanhữngngườiở

cácvịtríkhácnhau,cùngnhauamhiểunhữngvấnđềđangtồntại,đươngđầuvớinhữngcơnkhủng

hoảng,vàtiếnhànhthửnghiệmnhữnggiảipháphợplý.

Ngườiquảnlýkhơngphảilànhữngkiếntrúcsưhoạtđộngđộclập,vượtrangồihoạtđộnghàng

ngàycủacơngty,màlànhữngthợxâyvànhữngcơngnhâncùngthamgiavàocáchoạtđộngđó.Họphải

đứngởvịtrítrungtâmcủanhómchứkhơngđứngởtrênnhìnxuống.Họchỉcóvaitròquantrọngkhi

làmviệccùngvớinhữngngườixungquanh.Ngườiquảnlýnắmgiữvaitròtrungtâmcủaqtrìnhtrao

đổiliêntụcmàchúngtagọilàdoanhnghiệp.

Cácnghiêncứunàycũngchorằngnhàlãnhđạonêntránhphântíchqchitiếtvàlênkếhoạch

qcẩntrọng.Rõràng,cácdoanhnghiệptựmãnhoặccónguycơkhủnghoảngthườngkhơngcónhiều

kếhoạchdàihạn.Nhưngviệccácnhàlãnhđạokhơnglàmviệcmộtmìnhnhiềukhơngcónghĩalàhọ

khơngcókếhoạch.Nhàlãnhđạophảilênkếhoạchchotươnglai,nhưngphảilàmđiềuđócùngvới

nhữngngườikhác.

Đềxuấthànhđộng

Lậpmộtcuốnnhậtkýghichépcơngviệchàngngàycủabạn(xembảngbêndưới).Cuốnnhậtký

đượcchiathànhbacột:cộtthứnhấtghithờigian,cộtthứhaighinộidungcơngviệccầngiảiquyết,và

cộtthứbaghitênnhữngngườicùnglàmvớibạn.Vàocuốituần,bạnnênđánhgiálạinhữngcơngviệc

đangthựchiệnvànhữngngườimàbạnđanghợptác.

Tínhtốnsốlượngcácbuổihọptrongkếhoạchvàngồikếhoạch.Tổngkếtthờigianbạnđãlàm

việcmộtmìnhvàlàmchungvớingườikhác.Bạncóbấtngờvớikếtquảđókhơng?Bạnsẽmơtảcơng

việccủamìnhlàđộclậphaycósựtươngtácvớingườikhác,cónằmngồidựkiến,cóbịphânchia

hay khơng? Bạn dành phần lớn thời gian phát triển doanh nghiệp và các hệ thống của nó, phân cơngcơngviệcchomọingười,haygiảiquyếtcáckhókhănxảyđến?

Nhiềunhàquảnlýchútrọngđếnviệchồnthànhnhiệmvụđếnmứckhơngtậptrungvàodoanh

nghiệp,vàocácmốiquanhệvàcáchệthốngcủanó.Bạncóphảilàmộttrongsốđókhơng?

Nhậtkýcơngviệccủabạn

Thờigian–Vấnđềgiảiquyết–Nhữngngườicóliênquan

7:00AM

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00PM

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Nhậnxét:

ĐỐIMẶTVỚIVAITRỊLÃNHĐẠO

Nhàlãnhđạokhơngchỉlàmviệcchoquathờigianmàcònphảirấtnỗlựcđểthànhcơng.Họphải

cốgắngnhiềuhơncácnhàquảnlý-nhữngngườithamgiavàocáccuộcđốithoạihàngngàycủadoanh

nghiệpvàduytrìhoạtđộngcủadoanhnghiệpbằngcáchthamgiacácbuổihọp,đưarathờihạn,và

giámsátnhânviênthựchiệncácnhiệmvụ.Họkhơngchỉquảnlýhiệntrạngmàcònphảitạorasựphát

triểntươnglaichodoanhnghiệp.

Mặc dù khơng thể hồn tồn điều khiển được vận mệnh của mình cũng như của tồn bộ doanh

nghiệp,nhưngcácnhàlãnhđạocóthểpháttriểnmộtnhómchundựđốnnhữngthayđổivàtinrằng

họ có thể thích ứng và cải thiện khả năng của bản thân mình. Họ làm mới tổ chức và tìm kiếm các

phươngphápmớiđểmọingườilàmviệcchungvớinhaunhằmđạtcácthànhcơngtronghiệntại.Họ

hướngchúngtatrênconđườngmàchúngtachưatừngđitrướcđây.

Phầnnàysẽkiểmtracácđịnhnghĩavềthuậtlãnhđạo,cácđặcđiểmcủathuậtlãnhđạo,vàcáchđánhgiácủanhânviênvềnhàlãnhđạo,đểtừđótậptrungvàonhữngđiềucóthểbiếnmộtnhàquảnlý

thànhmộtnhàlãnhđạo.Nhàlãnhđạophảilàmgìđểcóđượcthànhcơngvàảnhhưởnglâudàiđến

ngườikhác?

Địnhnghĩathuậtlãnhđạo

Theoquanđiểmtruyềnthống,ngườilãnhđạolàngườicósứcảnhhưởngvàlànguồnđộnglực

thúcđẩymộttậpthểhướngtớicácmụctiêuđãđềra.Làngườiđitiênphongtrongviệcnghiêncứuvề

thuậtlãnhđạo,RogerStogdill,đãđịnhnghĩalãnhđạolà“qtrìnhtácđộngđếncáchoạtđộngcủamột

nhómcótổchức,trongnỗlựcđịnhhìnhvàhồnthànhcácmụctiêu”.Thuậtlãnhđạobaogồmcáchành

độngnhằmthuhútsựthamgiacủacácthànhviêntrongnhómđểđịnhhướngvàsắpxếpcơngviệccủa

họ.

Nhàlãnhđạolàngườicóuylựclớnvàcótinhthầnxâydựng.Họcónhiềuquyềnhạnvànhiều

ảnhhưởnghơnsovớicácthànhviêncònlạitrongnhóm.Nhàlãnhđạophảidùngquyềnhạnvàkhả

năngthuyếtphụccủamìnhđểtácđộngđếnthànhcơngcủanhóm.

Trongbàiphântíchvàđánhgiátồndiệnvềcơngviệclãnhđạo,BernardBassđãđịnhnghĩa

lãnhđạolàsựtươngtácgiữahaihaynhiềuthànhviêncủamộtnhómnhằmcơcấuhoặctáicơcấutình

huống,đồngthờithayđổinhậnthứcvàkỳvọngcủacácthànhviên.Cácnhàlãnhđạolàcáctácnhân

thayđổi.Họthayđổiđộngcơthúcđẩyvàkhảnăngcủacácthànhviêntrongnhómđểtăngkhảnăngđạt

đượccácmụctiêutươnglaicủacảnhóm.

Đặctrưngcủanhàlãnhđạo:cáckếtquảnghiêncứu

Câuhỏithườnggặplà:Đặcđiểmnàokhiếnnhàlãnhđạocósứcmạnhxâydựngđểkhuyếnkhích

nhânviênvàđưanhómcủamìnhđếnvớithànhcơng?Họkhácnhưthếnàosovớinhữngnhàquảnlý

khơngcókhảnăngảnhhưởngtíchcực?Điềugìkhiếnhọtrởnênkhácbiệtsovớicácthànhviênkhác?

Khơngcócâutrảlờithẳngthắnchonhữngcâuhỏithẳngthắnnày.

Nghiêncứuchothấycácnhàlãnhđạothườngcónhữngphẩmchấtkhiếnngườikhácaoước.Họ

thơngminh,cóniềmtinmạnhmẽvàobảnthân,dũngcảm,kiêntrì,cókhảnăngtựkiểmsốt,ănnóilưu

lốt,cókhảnăngngoạigiaotốt,vàđượcnhiềungườiumến.Họchuđáovàcótráchnhiệm,sẵnsàng

chấpnhậnrủirokhigiảiquyếtkhókhăn,cưxửhợplýtrongmọitìnhhuống,biếtchấpnhậnthấtbại,và

biếtcáchchỉđạođểcơngviệcđượchồntất.

Nhưngdườngnhưkhơngcóphẩmchấtnàocóýnghĩađặcbiệtquantrọng.Ngaycảkhiđãkếthợp

nhiềuphépđolườngdựatrêncáckỹthuậtđánhgiáphứctạp,cácphẩmchấtđócũngchỉchiếmkhơng

q20%mứcđộthayđổitrongtỷlệthăngtiến.Tínhcáchcánhâncóảnhhưởngđếnviệctrởthànhnhà

lãnhđạotàigiỏi,nhưngnếuchỉcóthếthơithìchưađủ.Nhữngngườithỏamãnmộtsốđặcđiểmcủa

cơngviệclãnhđạocóthểtrởthànhnhàlãnhđạotrongmộtsốhồncảnhnhấtđịnh,cònkhirơivàohồn

cảnhkhácthìhọkhơngthể.Nhữngphẩmchấtnàycũngthườngthấyởnhữngnhàquảnlýkémthànhcơngvànhânviêncủahọ.

Khảnănglãnhđạohiệuquảlàkhảnăngtạoratácđộngmangtínhxâydựngđểmộttậpthểcóthể

thànhcơnghơntrongtươnglai.Địnhnghĩanàychothấycácđặcđiểmquantrọngcủathuậtlãnhđạolà

cácđặcđiểmvềứngxửgiữacáccánhân.Khơngcógìqlờikhinóirằngnhàlãnhđạolàngườirất

thơngminhvàdũngcảm,cóthểtácđộngđếncácthànhviêntrongnhómđểkhíchlệmọingườilàmviệc

chămchỉvàcóhiệuquảhơn.Tuynhiên,cácnhàquảnlýcóthểsửdụngsựthơngminhcủamìnhđểtrở

nênkiêucăngtựmãn,làmsuyyếuđộnglựcphấnđấu,vàgâycảntrởcácthànhviêntrongnhómhồn

thànhnhiệmvụ.

Nhữngngườicókhảnăngnắmbắtđượcnhucầuvàmụctiêucủacácthànhviêntrongnhómvàcó

thểđiềuchỉnhhànhvicủabảnthântheoxuhướngchungđósẽtrởthànhnhữngngườicókhảnănglãnh

đạotrongnhiềuhồncảnhkhácnhau.Cácnhàlãnhđạosẽtrưởngthànhtừmốiquantâmdànhchocác

kếhoạchvàmụctiêucánhânchođếncáccamkếtvềgiátrịvànghĩavụthơngthườngnhằmđạtđược

chấtlượng,sựcơngbằngvàngưỡngmộcủamọingười.Thuậtlãnhđạobaogồmviệcgâyảnhhưởngvà

tínhthànhcácmốiquanhệ;cònthànhcơngđòihỏiphảicókhảnăngứngxửvớimọingười.

Đặcđiểmcủanhàlãnhđạotrongcáchnhìncủanhânviên

Nhàlãnhđạolàngườicủahànhđộng;họsửdụngkhảnăngcủamìnhđểtạođộnglựcthúcđẩy

tinhthầnlàmviệccủanhânviên.Khơngphảichỉcókhảnăngvàtínhcáchmớibiếnhọthànhnhàlãnh

đạo,màchínhlàcáchhọthểhiệnvàchuyểntảicácđặcđiểmnàyđếnnhânviên.Nhânviênkhơngphải

làngườichỉbiếtnhậnlệnhmộtcáchthụđộng,màcònphảibiếtđánhgiávàcóphảnứngvớicácquyết

địnhcủalãnhđạo.

Hai nhà nghiên cứu Jim Kouies và Barry Posner yêu cầu những người tham gia bình chọn xác

địnhđặcđiểmcủacácnhàlãnhđạogiỏi.Họbắtđầubằngcáchhỏiýkiến1.500nhàquảnlývềnhững

giátrị,phẩmchất,vàtínhcáchnàocủacấptrênmàhọmuốncóvàngưỡngmộ.Cuộcphỏngvấntám

trămnhàquảnlýcấpcaotronglĩnhvựchànhchínhcơngcũngchokếtquảtươngtự.Mườilămngànnhà

quảnlýđãthamgiamộtcuộckhảosátdựatrênkếtquảcủanhữngnghiêncứubanđầunày.

Hơnnửasốnhàquảnlýnàychorằngcácđặcđiểmcầncócủangườilãnhđạolàthànhthật,có

tầmnhìnrộng,cókhảnăngảnhhưởngđếnngườikhác,vàphảitàigiỏi.Hơn80%cácnhàquảnlýcho

rằngthànhthậtlàđiềukiệncơbảnnhấtchovịtrílãnhđạo.Khilàmviệc,mọingườimuốnnghenhững

lờinóichânthậttừngườilãnhđạocủamình.Sựtintưởngcủanhânviênvàonhàlãnhđạođượchình

thànhdựatrênkhảnăngcủanhàlãnhđạođókhiđốimặtvớithựctếvàtraođổicởimởvềtìnhhìnhvà

cáctriểnvọngtươnglaicủadoanhnghiệp.Nhàlãnhđạovànhânviênnênhợptácvớinhaumộtcách

sángsuốt.

Thànhthậtlànềntảngđểxâydựnguytínvàlòngtin.Nhàlãnhđạochomọingườibiếtnhững

việchọmuốnlàmvàsauđóthựchiệnchúng.Họbàytỏcácýtưởng,hyvọngvànỗilocủamình,vàhànhđộngphùhợpvớicácmụcđíchbanđầu.Tiêuchuẩnđạođứclànềnmóngcơbảnđểtrởthànhlãnh

đạo.

Cácnhàquảnlýcũngchorằnglãnhđạocủahọnêncótầmnhìnrộng.Nhàlãnhđạophảiđốimặt

vớikhókhăntrongqkhứvàthửtháchtronghiệntại,đồngthờicũngphảiđịnhhướngđượccáchthức

màtậpthểvàdoanhnghiệpcầnthayđổiđểtrởnênhiệuquảhơntrongtươnglai.Doanhnghiệpnào

khơngmuốnthayđổisẽnhanhchóngtrởnênlạchậuvàcónguycơbịđàothải.Nhàlãnhđạokhơngchỉ

đứngtạichỗvàđiềuhànhmọiviệc,màphảiđịnhhướngtươnglaichodoanhnghiệpcủamình.

Hơn nửa số lượng nhà quản lý tham gia phỏng vấn cho rằng người lãnh đạo phải có khả năng

truyềncảmhứngchongườikhác.Ngồiviệcđịnhhướng,nhàlãnhđạocònphảicóquyếttâmvànhiệt

huyếtđểthuyếtphụcmọingườirằnghướngđiđólàđúngđắn,xứngđángvàsẽthànhcơng.Cácnhân

viênđangtìmkiếmýnghĩavàmụcđíchcủacơngviệc.Nếulãnhđạocủahọkhơngtin,thìtạisaohọ

phảitin?

Lãnhđạophảilàngườitàigiỏi;nhânviênmuốntinrằnglãnhđạocủahọlnhiểuđượcnhững

việchọđanglàm.Khơngaimuốnthamgiavàonhữnghoạtđộngkémhiệuquảvànhữngđịnhhướngsai

lầm.Họmuốnthamgiavàomộtcuộchànhtrìnhcóthểđưahọtớiđíchvànhàlãnhđạochínhlàngười

sẽgiúphọđạtđượcđiềuđó.

Nhàlãnhđạosửdụngkhảnăngvàtínhcáchcánhânnhằmtạoảnhhưởngtíchcựcđểnhânviênvà

doanhnghiệpcủamìnhhoạtđộnghiệuquảhơntrongtươnglai.Rõràng,sựtháováttậntâmvàcanđảm

lànhữngđặcđiểmhữuíchnhưngphảiđượcđặtvàocơngviệcđểngườilãnhđạovànhânviêncùng

hànhđộngvàđạtđượcthànhcơng.Bởivìcũnggiốngnhưcáiđẹp,vaitròlãnhđạosẽdongườixem

quyếtđịnh.Phầntiếptheosẽnhấnmạnhrằngchínhmốiquanhệgiữanhàlãnhđạovànhânviênsẽcó

tácđộngtrựctiếphơnsovớicácđặcđiểmhaychiếnlượccủanhàlãnhđạođó.

Đặcđiểmcủanhàlãnhđạotrongcáchnhìncủanhânviên

Nhàlãnhđạolàngườicủahànhđộng;họsửdụngkhảnăngcủamìnhđểtạođộnglựcthúcđẩy

tinhthầnlàmviệccủanhânviên.Khơngphảichỉcókhảnăngvàtínhcáchmớibiếnhọthànhnhàlãnh

đạo,màchínhlàcáchhọthểhiệnvàchuyểntảicácđặcđiểmnàyđếnnhânviên.Nhânviênkhơngphải

làngườichỉbiếtnhậnlệnhmộtcáchthụđộng,màcònphảibiếtđánhgiávàcóphảnứngvớicácquyết

địnhcủalãnhđạo.

HainhànghiêncứuJimKouzesvàBarryPosnerucầunhữngngườithamgiabìnhchọnxác

địnhđặcđiểmcủacácnhàlãnhđạogiỏi.Họbắtđầubằngcáchhỏiýkiến1.500nhàquảnlývềnhững

giátrị,phẩmchấtvàtínhcáchnàocủacấptrênmàhọmuốncóvàngưỡngmộ.Cuộcphỏngvấntám

trămnhàquảnlýcấpcaotronglĩnhvựchànhchínhcơngcũngchokếtquảtươngtự.Mườilămngànnhà

quảnlýđãthamgiamộtcuộckhảosátdựatrênkếtquảcủanhữngnghiêncứubanđầunày.

Hơnnửasốnhàquảnlýnàychorằngcácđặcđiểmcầncócủangườilãnhđạolàthànhthật,cótầmnhìnrộng,cókhảnăngảnhhưởngđếnngườikhác,vàphảitàigiỏi.Hơn80%cácnhàquảnlýcho

rằngthànhthậtlàđiềukiệncơbảnnhấtchovịfrílãnhđạo.Khilàmviệc,mọingườimuốnnghenhững

lờinóichânthậttừngườilãnhđạocủamình.Sựtintưởngcủanhânviênvàonhàlãnhđạođượchình

thànhdựatrênkhảnăngcủanhàlãnhđạođókhiđốimặtvớithựctếvàtraođổicởimởvềtìnhhìnhvà

cáctriểnvọngtươnglaicủadoanhnghiệp.Nhàlãnhđạovànhânviênnênhợptácvớinhaumộtcách

sángsuốt.

Thànhthậtlànềntảngđểxâydựnguytínvàlòngtin.Nhàlãnhđạochomọingườibiếtnhững

việchọmuốnlàmvàsauđóthựchiệnchúng.Họbàytỏcácýtưởng,hyvọngvànỗilosợcủamình,và

hànhđộngphùhợpvớicácmụcđíchbanđầu.Tiêuchuẩnđạođứclànềnmóngcơbảnđểtrởthànhlãnh

đạo.

Cácnhàquảnlýcũngchorằnglãnhđạocủahọnêncótầmnhìnrộng.Nhàlãnhđạophảiđốimặt

vớikhókhăntrongqkhứvàthửtháchtronghiệntại,đồngthờicũngphảiđịnhhướngđượccáchthức

màtậpthểvàdoanhnghiệpcầnthayđổiđểtrởnênhiệuquảhơntrongtươnglai.Doanhnghiệpnào

khơngmnthayđổisẽnhanhchóngtrởnênlạchậuvàcónguycơbịđàothải.Nhàlãnhđạokhơngchỉ

đứngtạichỗvàđiềuhànhmọiviệc,màphảiđịnhhướngtươnglaichodoanhnghiệpcủamình.

Hơn nửa số lượng nhà quản lý tham gia phỏng vấn cho rằng người lãnh đạo phải có khả năng

truyềncảmhứngchongườikhác.Ngồiviệcđịnhhướng,nhàlãnhđạocònphảicóquyếttâmvànhiệt

huyếtđểthuyếtphụcmọingườirằnghướngđiđólàđúngđắn,xứngđángvàsẽthànhcơng.Cácnhân

viênđangtìmkiếmýnghĩavàmụcđíchcủacơngviệc.Nếulãnhđạocủahọkhơngtin,thìtạisaohọ

phảitin?

Lãnhđạophảilàngườitàigiỏi;nhânviênmuốntinrằnglãnhđạocủahọlnhiểuđượcnhững

việchọđanglàm.Khơngaimuốnthamgiavàonhữnghoạtđộngkémhiệuquảvànhữngđịnhhướngsai

lầm.Họmuốnthamgiavàomộtcuộchànhtrìnhcóthểđưahọtớiđíchvànhàlãnhđạochínhlàngười

sẽgiúphọđạtđượcđiềuđó.

Nhàlãnhđạosửdụngkhảnăngvàtínhcáchcánhânnhằmtạoảnhhưởngtíchcựcđểnhânviênvà

doanhnghiệpcủamìnhhoạtđộnghiệuquảhơntrongtươnglai.Rõràng,sựtháovát,tậntâmvàcan

đảmlànhữngđặcđiểmhữuíchnhưngphảiđượcđặtvàocơngviệcđểngườilãnhđạovànhânviên

cùnghànhđộngvàđạtđượcthànhcơng.Bởivìcũnggiốngnhưcáiđẹp,vaitròlãnhđạosẽdongười

xemquyếtđịnh.Phầntiếptheosẽnhấnmạnhrằngchínhmốiquanhệgiữanhàlãnhđạovànhânviênsẽ

cótácđộngtrựctiếphơnsovớicácđặcđiểmhaychiếnlượccủanhàlãnhđạođó.

VAITRỊLÃNHĐẠOGIỐNGNHƯMỐIQUANHỆ

Giốngnhưcâuhỏivềkhảnăngcủangườilãnhđạo,câuhỏithẳngthắnvềcácphươngphápmà

người lãnh đạo sử dụng để trao quyền cho nhân viên đã tạo ra những kết quả khá tổng qt. Thơng

thường,cácnhàlãnhđạophảiphânbổcơngviệcmộtcáchhợplý,khuyếnkhíchnhânviênthamgiavàoqtrìnhraquyếtđịnh,sửdụngcóhiệuquảnhữnggiảiphápđểxửlýxungđột,nhưngcácphươngpháp

nàyvàmộtsốchiếnlượckháckhơngchứngtỏđượcvaitròquantrọngcủachúng.Nhìnchung,phong

cáchhànhđộngđặctrưngcủacácnhàlãnhđạothườngkhơngmanglạikếtquảtốtđẹp.Thayvàođó,

cácnhàlãnhđạophảicókhảnăngthíchnghicao,biếtápdụngcácchiếnlượcphùhợpvớiconngười

vàhồncảnh.Nhưngrấtkhóchứngminhđượckhinàocáchànhđộngcủanhàlãnhđạogiúpmanglại

thànhcơng.

Điềuquantrọngđượcpháthiệnchínhlàbảnchấtcủamốiquanhệgiữangườilãnhđạovànhân

viêncủahọ.Thơngquacácmốiquanhệhợptácvàhữuích,ngườilãnhđạosẽtácđộngđếnnhânviên

củamìnhnhằmthúcđẩytinhthầnlàmviệccủahọ.Nếutinrằngcácnhàlãnhđạođangđứngvềphíahọ,

làmviệcvìlợiíchcủahọ,cácnhânviênsẽsẵnlòngchịuảnhhưởngvàcảmthấycóquyềnhơn,có

nhiềuđộnglựchơnđểlàmviệc.

Trongcácmốiquanhệtốtđẹp,nhânviênlntinrằnglãnhđạolànhữngngườithànhthật,tài

giỏi,cótầmnhìnrộngvàcókhảnăngtruyềncảmhứngchongườikhác.Nếunghingờrằnglãnhđạocủa

họđanglợidụnghọvìlợiíchcánhân,nhânviênsẽtrởnêncảnhgiácvàrơivàotrạngtháichánnản.

Họ nghi ngờ những hành động của người lãnh đạo là không thành thật, họ lo lắng cho cuộc sống và

tươnglaicủabảnthân,vàcốgắngtìmkiếmcơhộiởnhữngnơikhácthayvìtậptrunglàmviệc.

Cácnhàlãnhđạocầncónhữngcộngsựtậntâmvàcótráchnhiệm.Mộtngườimàlúcnàocũng

chỉcómộtmìnhtrênconđườnghướngtớitươnglaithìchắcchắnđókhơngphảilàmộtnhàlãnhđạo.

Cơngviệclãnhđạophảiđượcthựchiệnbởicácnhàlãnhđạovànhânviêncủahọ.Ngunnhâncủa

thànhcơnghaythấtbạilàởcácmốiquanhệcủahọ,ởcáchthứchọlàmviệcvớinhauđểđạtđượcmục

đích.

Cơngviệclãnhđạođòihỏingườilãnhđạotraoquyềnvàhỗtrợchonhânviênsaukhiđãtrao

quyềnchohọ.Ngồira,cơngviệcnàycònbaohàmcácmốiquanhệgiữacácnhânviênvớinhau.Cách

màhọđốixửvớinhauảnhhưởngrấtnhiềuđếnsựtựnguyệnvàhiệuquảlàmviệc.Chìakhóađểthành

cơngtrongcơngviệclãnhđạolàphảicơcấuvàpháttriểncácmốiquanhệgiữacácnhânviênvớinhau

đểhọhỗtrợnhaukhilàmviệc.Ngàynay,cơngviệclãnhđạophứctạpvàkhókhănđếnmứcmộtngười

khơngthểthựchiệnđược,nóchỉthànhcơngkhicósựhợptáccủamọingười.

Nhàlãnhđạolàngườinidưỡngvàquảnlýcácmốiquanhệtrongmộttổchức.Họlàngười

xâydựngnêncácmốiquanhệtốtđẹp,cầnthiếtchomộttổchứclinhhoạt,mạnhmẽ,biếttậndụngcơ

hộithayđổi.Khơnggiốngnhưcácnhàquảnlý,nhàlãnhđạophảilàmchonhânviêncảmthấyhọđược

địnhhướng,đượcgắnkếtvớinhau,đượctraoquyềnđểđạtđượcmụctiêuchung.

Cácnhàquảnlýthườngchỉchútrọngđếnviệcchỉđạođểmọiviệcđượcthựchiện,pháttriểnsản

phẩmmới,mởrộngthịphần,vàcắtgiảmchiphí.Nhưnglợithếcủasảnphẩmmớivàviệccắtgiảmchi

phíchỉtồntạitrongthờigianngắn.Đốithủcạnhtranhcũngsẽnhanhchóngnghiêncứurasảnphẩmmới,sửdụngcơngnghệhiệnđạiđểcắtgiảmchiphívànângcaochấtlượngsảnphẩm,vàthamgiavào

thịtrường.

Cácmốiquanhệtậpthểtốtđẹplàlợithếcạnhtranhlâudài.Đâylàyếutốquyếtđịnhmanglạisự

thànhcơngchomộttổchức,quađóthơngtinsẽđượcchiasẻ,qtrìnhgiaotiếpdiễnra,cácvấnđề

khókhănđượctìmthấyvàgiảiquyết.Tinhthầnlàmviệctậpthểsẽgiúppháttriểncácsảnphẩmmới,

cắtgiảmchiphí,nângcaochấtlượngsảnphẩm,tìmkiếmkháchhàngmới,đánhgiásựđadạngtrong

sảnphẩm,vàđưaracáctiêuchuẩnđạođức.Tổchứcsẽthayđổivàtiếnbộkhicáccánhân,cácnhóm,

cácbộphậnhợptácvớinhaumộtcáchcóhiệuquả.Cácnhàlãnhđạonhậnrarằnghọsẽtạoratác

độngliêntụcđốivớinhânviênthơngquaviệctăngcườngcácmốiquanhệ.

Tuynhiên,ýtưởngxâydựngkhảnănglãnhđạogiốngnhưmốiquanhệkhơngcónghĩaviệclãnh

đạo là một giải pháp đơn giản, nhanh chóng. Khơng khí làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay khá

căngthẳngvàcónhiềuáplực,dođóviệcthiếtlậpcácmốiquanhệtốtđẹptrongcơngviệcđòihỏi

phảitốnrấtnhiềuthờigianvàcơngsức.Việcpháttriểncácmốiquanhệgiữalãnhđạovànhânviênlà

mộtcuộchànhtrìnhkéodàiđòihỏiphảicósựnỗlựctừcảhaiphía.Nhưngbùlại,chúngtasẽcóđược

sựtơntrọng,tintưởnglẫnnhau,cóđượcsựtựtinvàthànhcơng.

Cũngnhưcácmốiquanhệkhác,qtrìnhpháttriểnmốiquanhệgiữalãnhđạovànhânviênvừa

đơngiảnlạivừaphứctạp.Nóđơngiảnvìđượcxâydựngdựatrênniềmtinrằnglãnhđạovànhânviên

đứngtrêncùngmộtchiếntuyến,rằnghọcóthểthànhcơngvàcácmụctiêucủahọlàphụcvụcholợiích

củatấtcảmọingười.Họcũngcóthểthảoluậnvềnhữngkhácbiệtcủabảnthânvàthươnglượngcác

thỏathuận.Tuynhiên,đâylàmộtcơngviệcphứctạpvìcácmụctiêuchungphảilnđượccủngcố

bằng ý tưởng chung, bằng các phần thưởng, nhiệm vụ, thái độ và giá trị, và còn vì q trình thương

lượngđòihỏiphảicósựhiểubiết,thơngcảm,sángtạovàthỏahiệp.Cácmốiquanhệlãnhđạocũng

phảiđượcpháttriểndướiáplựcvềthờigianvàtínhhiệuquảcủamộttổchứchiệnđại.

Đểthayđổitừmộtkỹsưthànhmộtnhàlãnhđạo

Mộtkỹsưđãtómtắtbàihọccơbảncủaanhtavềcơngviệclãnhđạonhưsau:

“Đểthànhcơngtrêncươngvịlãnhđạo,tơiđãphảitừbỏnhiềunguntắccơbảncủamộtkỹ

sư.Dầndầntơinhậnrarằngbạncóthểtrởnêntàigiỏimàkhơngcầnphảicốgắngbiếtvềcơngviệc

củanhânviênnhiềuhơnsovớihọ”.

“Tơicũngnhậnrarằng,khiquảnlýcácbằnghữuvànhữngngườicùngtranglứa,bạnphảixét

đếncảmgiáccủahọ,bạnphảihiểulàmìnhkhơngthểđemhạnhphúcđếnchotấtcảmọingườivà

khơngphảilúcnàocũngchiếnthắng.Ítnhấtcómộtvàingườitrongsốhọtinrằnghọnênđứngởvịtrí

củabạn.Nhưngphầnlớnnhữngngườicònlạiđềucầncósựlãnhđạo,vàsẵnsàngủnghộchongười

nàobiếtđượcbảnthânmìnhsẽđivềđâu.Vềsau,tơicònhọcđượcmộtbàihọcquantrọngnữa,đólàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuong 3. CAM KET LANH DAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×