Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuong 6. HOP TAC VA CANH TRANH

Chuong 6. HOP TAC VA CANH TRANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

HệthốngGeneralMotorgiàcỗiđãtạorakhoảngcáchgiữacácnhàquảnlývàkỹsưvớicác

cơngnhânsảnxuấttrongcuộcchiếngiànhquyềnkiểmsốtcơngviệc.Cơngnhânthườnglờđicácchỉ

dẫncủagiámsátvàkỹsư,vàchỉlàmtheocáchhọmuốn.Tốcđộsảnxuấtcủahọchậmlạikhibịgiám

sátbởicáckỹsư–nhữngngườithựchiệnnghiêncứuvềthờigianvàthaotác.Mộtcơngnhânđãphản

đối,“Tơikhơngcầnloạicơngđồnchỉcósứcmạnhcơbắpmàchúngtơitừngcó.Anhcóthểbiếnđi

cùngvớibấtkỳthứgìtrongnhàmáygiàcỗinày,bởivìcơngđồnsẽgiúpanhtránhđượcrắcrối.Điều

đóthậtsựđiênrồ.Nhưngnóchẳngmanglạikếtquảgì”.

Tronghệthốngmới,họlànhữngcộngsựcùngtạora“nhữngphươngtiệntốtnhấtnướcMỹ”.Một

nhânviênUAWđãnóivềsựthayđổinàynhưsau,“ngườiquảnlýtìmđếnucầuchúngtơiđưaraý

kiến...Phươngphápcũthìđơngiảnhơn“Bạnđưaraquyếtđịnhchếttiệtđó,còntơisẽpháhủynónếu

tơimuốn”...Giờđây,chúngtơimuốnhiểuvềcáchhoạtđộngcủahệthốngsảnxuất,dànhthờigianphân

tíchmọithứ,đểđưaracácđềxuấtchitiếthơn.Hệthốngnàythậtsựchophépchúngtơisửdụngnhiều

quyềnhạnkhibiếtđượcphảilàmgìvớinó”.

NUMMIđãđầutưrấtnhiềuđểbiếnhìnhthứcquảnlýmangtínhcạnhtranh,đặtnặngvấnđềthắng

-thuathànhcáchquảnlýhợptác,cởimở.NUMMIđãủnghộtháiđộtơntrọngvàmuốnthuhútsựtham

giacủacơngnhân.Khinhậnrarằng“sựđảmbảoviệclàmlàđiềucầnthiếtđốivớingườilaođộng”,

cơng ty đã tun bố “họ sẽ khơng sa thải nhân viên nếu không bị thúc ép bởi các điều kiện kinh tế

nghiêmtrọngđedọasựtồntạicủacơngty”.Năm1988,khiđốimặtvớinhucầugiảmthấpnhữngcơng

nhânkhơngcòncầnthiếtchocơngviệcsảnxuấtđãđượcđàotạovàphânbổvàocácnhómcảitiếnliên

tục.Đểủnghộchoquanđiểm“chúngtaởđâyvớinhau”,NUMMIđãgiảmcấpbậcphânloạisảnphẩm

từ18xuốngcònhai,từ80bậclươngtheogiờ(hourlyrate)xuốngcòn2bậc.

Mụctiêuchungvàcácmốiquanhệhợptácnàyđãthúcđẩyqtrìnhcảitiếnkhơngngừngcủa

cáctiêuchuẩnchấtlượngsảnphẩm.Cácnhómsảnxuấtthamgiavàoqtrìnhnghiêncứuliêntiếpđể

tìmkiếmcácgiảiphápcảithiệnchấtlượngsảnphẩmvàcắtgiảmchiphísảnxuất.Cùngvớicáckỹsư

cơngnghiệp,cácnhómnàykhơngngừngcảitiếncácquytrìnhcủamình.Mọicơngviệcvàmáymóc

đềuđượckiểmtravàđiềuchỉnhđểđạtđượchiệusuấtcaonhất.

CáchquảnlýmangtínhhợptáccủaNUMMIvừamềmdẻovừacứngrắn.Cácnhàquảnlývà

cơngnhântơntrọnglẫnnhau,nhưngsẽkhơngnhầmlẫngiữamộtnhàmáysảnxuấtơtơvớimộtcâulạc

bộđồngqhaymộtqnbianàođó.Họloạibỏtấtcảmọihìnhthứckiểmsốt,đểcơngnhântựlàm

cơngviệccủamình,vàkhuyếnkhíchsựsángtạo.Cácnhàquảnlýnhiệttìnhgiúpđỡnhânviêntậptrung

vàocáccơngviệccụthểxâydựngvàcảitiếncácquytrìnhvàphươngthứcsảnxuấtđểtạoranhững

chiếcxecóchấtlượngcaovàchiphíthấp.Mộtnhómtrưởngđãnói,“chắcchắnsẽbậnrộnnhưngbạn

khơngphảicãicọ,làmviệcqsứcvàcảmthấykhóchịutrongcơngviệc.TạiNUMMI,bạnphảilàm

việcchămchỉ,nhưngtơiđảmbảovớibạnrằng,khitrởvềnhàvàocuốingày,bạnsẽcảmthấyrấthài

lòngvềbảnthân”.Trongcáctổchứckhác,cácnhàquảnlýcũngđãnhậnragiátrịcủasựtintưởngvàcởimởđối

vớisựthànhcơngcủamộtcơngty.TomPetersđãkếtluận“Cácmốiquanhệchínhlànhữnggìchúng

tơicóởđây”.

Tuynhiên,mọingườitinrằngviệcpháttriểncácmốiquanhệnàylàmộtqtrìnhmangtínhbản

năng,khơngtheotrậttự,khơngtheocácnguntắcnhưđượcứngdụngtrongcáclĩnhvựckỹthuậtcủa

hoạt động kinh doanh. Tom Peters khun rằng “Hãy đọc thật nhiều tiểu thuyết và đọc ít sách kinh

doanhthơi”.

Chương4đãmơtảcácmốiquanhệhiệuquảnhưmộtđộnglựcvàđịnhhướngđểthựchiệncác

cơngviệcchung,đólànơimọingườibiếtvềnhaunhưnhữngcánhânriênglẻ,tơntrọngsựđadạngvà

cátínhcủanhau.Nhưngđiềugìẩnsaumốiquanhệkiểunày?Làmthếnàođểpháttriểnchúng?Trong

khoảnghơnnửathếkỷ,cácnhàtâmlýhọcđãnghiêncứubảnchấtcủasựhợptácvàgiờđây,chúngta

biếtđượcnhiềucáchđịnhnghĩanó,phânbiệtnóvớisựcạnhtranhvàxungđột,mơtảchitiếtcáckết

quảcủachúngdốivớicáchtươngtácgiữamọingười,vàchỉrõảnhhưởngcủanhữngtươngtácnàyđối

vớinăngsuấtsảnxuấtvàcácmốiquanhệcủamọingười.Nhiềukếtquảnghiêncứuđãchứngminh

rằngcácmụctiêuhợptáclànềntảngchonhữngmốiquanhệhiệuquảvàcógiátrị.Nhàlãnhđạocóthể

sửdụngkiếnthứcnàyđểthiếtlậpcácmốiquanhệhợptácmạnhmẽđểhọvànhânviêncủahọhiểu

rằngtấtcảđangđứngtrêncùngmộtcơnthuyềnvàcócùngđíchđến.

TINHTHẦNLÀMVIỆCTẬPTHỂGIỮACÁCBỘPHẬNCHỨCNĂNGCHÉO

Bịthơithúcbởiáplựcthịtrườngvàtácđộngbởinhữngtấmgươngthànhcơng,cácnhómnhân

viênđangmanglạisứcsốngmớichodoanhnghiệpbằngcáchtạoramộtphươngpháplàmviệcmới.

Với tinh thần làm việc tập thể này, mọi người đều quan trọng và đều cống hiến. Các công ty như

Motorola,TexasInstruments,HewlettPackard,MerckPharmaceuticals,Ford,Saturn,vàChryslerđều

cangợiưuđiểmcủahìnhthứclàmviệcnhóm.Cáccơngtynàyvànhiềucơngtykhácđãhìnhthànhcác

nhómlàmviệccóchứcnăngchéobaogồmcácchunviênvàchungiatừcácphòngbanvàchun

ngànhkhácnhauđểđápứngcácthửtháchmangtínhcấpbáchtrongkinhdoanh.

Cácbộphậnkếtốnvàtàichínhkhơngcòngiữvaitròlàngườikiểmsốthay“cảnhsátviên”

chungiúpđỡcácnhàđiềuhànhgiảiquyếtkhókhăn.Vídụ,ởcơngtyMerck,theolờicủagiámđốc

tàichínhJudyLewent,cácchungiatàichính“làmviệcbằngnhữngnétbútrấtsắcbén.Chúngtơilà

những người cẩn thận”. Nhưng họ cũng “cố gắng hợp tác với các bộ phận điều hành, và trong nhiều

trườnghợp,đượcchấpnhậnnhưmộtcộngsựtrongkinhdoanh”.Thayvìchorằngmộtnơngsảnmới

qđắtđỏkhơngthểđápứngđượcmụctiêudoanhthu,họđãtraođổivớinhữngngườicótâmhuyết

vớisảnphẩmnàyvàpháthiệnrarằngbaobìcủasảnphẩmlàmtăngqnhiềuchiphí.Họkhơngnhững

làmtrònnhiệmvụbảovệnguồnlựctàichínhcủaMerck,màcònhỗtrợcácchungiađiềuhànhphát

triểndoanhnghiệp.Khơngcógìngạcnhiênkhivềsau,nhiềunhàquảnlýđánhgiácaocácnhómlàmviệctheochức

năngchéonhưmộtphươngphápthiếtthựcđểkếthợpcácchungiavớinhauvàvớidoanhnghiệp.

Mụcđíchcủacácnhómlàmviệcnàykhơngphảilàmgiảmđặcđiểmnhậndạngvềchunmơn.Trên

thựctếcácchungiacóthểđượcphânnhómtheochunmơnđểhọcóthểcậpnhậtkiếnthức.Những

cơng ty có tỷ lệ lợi nhuận cao thường khuyến khích các nhà nghiên cứu chủ động học hỏi kiến thức

chunmơnởtrongvàngồicơngtythơngquacácbuổihộithảo,cácdựánchung,vàcácấnphẩm.

Nhưngcáccơngtynàycũngđảmbảorằngcácchungiađóphảitươngtácvớinhau,vớicácsảnphẩm

vàvớichungiatiếpthị.Họthảoluậnvềcácdựáncủanhauvàtranhluậnđểtìmradựánnàocóthể

manglạihiệuquảnhất.

Nhiều tổ chức đã hình thành các nhóm làm việc bao gồm những thành viên có chun mơn và

nghiệpvụkhácnhau.TạivănphòngcủaMotorolaởAustin,cácnhómlàmviệctheochứcnăngchéo

đangcảitiếnquytrìnhsảnxuất.Cómộtlần,nhờphâncơngnhiệmvụrõràng,họđãtìmrangunnhân

vìsaocóqnhiềukhácbiệttrongkỹthuậthàn.Nhàquảnlýởcấpbậccaohơncótráchnhiệmduytrì

trọngtâmcủacácbuổihọp;cònchủtọasẽđưaracácbướcthựchiện.Nhómlàmviệcđógiúpgiảmchi

phí,thờigiansảnxuấtvàcảitiếnchấtlượngsảnphẩm.

NgânhàngDimeSavingscủaNewYorkđãápdụngphươngphápbiệtđộiSWATđểcảitiếncác

dịchvụthơngtin.Cácđộinàybaogồmcácchungiatưvấnkinhdoanhpháttriểnhệthốngvàhỗtrợ

kháchhàngcầnthiếtđểđánhgiávàgiảiquyếtcácvấnđềcụthểvàcóquyềnhạnđểthựchiệngiảipháp

đó.Họđãxóabỏcácràocảngiữacácchungiavềhệthốngthơngtinvàngườisửdụngđểcảithiện

chấtlượngdịchvụtronglĩnhvựcchovaythếchấp,dịchvụtàichínhcánhân,thuhồitàisảntrongkhi

vẫngiảmđượcsốlượngnhânviênhỗtrợkỹthuậtxuốnghơn30%.

Các nhóm làm việc đang làm thay đổi tất cả các khía cạnh của q trình sản xuất ở Chryster.

TheoDenisPawley,phótổnggiámđốcphụtráchsảnxuất,thơngquacácnhómđượctổchứctheochức

năngchéo,nhàmáyBrandeaAssemblyđặttạiOntariocủacơngtyđãcảitiếnchấtlượngsảnphẩm,trở

nên linh hoạt, hiệu quả hơn, và đã giảm 18% số lượng nhân viên chỉ trong vòng vài tháng. Chrysler

cũngđầutưvàohìnhthứclàmviệctậpthểgồmcácthànhviêncóchunmơnvànghiệpvụkhácnhau

đểphụcvụchoqtrìnhđổimớisảnphẩm.TạiTrungtâmCơngnghệChrysler,cácchungiavềsản

xuất,thiếtkế,kỹthuật,chếtạovàthumua,cũngnhưcácnhàcungcấpsẽphốihợpvớinhauđểtậndụng

qtrìnhsảnxuấtcủanhaunhằmloạibỏhìnhthứcpháttriểntiếpnốitruyềnthống.TrungtâmGiáodục

củaChryslergiúpcácchungianàyhọccáchhợptácvớinhaumộtcáchcóhiệuquả.

CácCơngtynhưNationalSemiconductor,Xerox,HewlettPackard,Canon,vàAppleComputer

đangápdụnghìnhthứcnhómhoạtđộngchéođểcắtgiảmcácchukỳpháttriểnsảnphẩmvàsớmđưa

sảnphẩmrathịtrường.Cácnhómpháttriểnsảnphẩmmớichophéptraođổithơngtincởimởgiữacác

bộphậnchunmơn.Họcóthểsửdụngkỹthuậtcủanhauđểthiếtkếsảnphẩmvàocùngthờiđiểmphát

triểncácquytrìnhchếtạovàlắprápcácbộphận,vàđểthửnghiệmsảnphẩmđótrênthựctế.Ápdụngcác phương pháp nhấn mạnh đến việc chuyển đổi công nghệ của Nhật Bản khi tiến hành một dự án

nghiên cứu, các nhóm này có thể tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng cuối cùng, cũng như với các

chungiabênngồicơngtytheocácnguntắcliênquanđếnsảnphẩmđó.

QtrìnhtáicơcấuđãmanglạicảitiếnlớnvềnăngsuấtvàlợinhuậntạicáccơngtynhưFannie

Mae,AetnaLife&CasualtyCo.,FranksNursery&Crafts,ColumbiaPresbyterianHospital-NewYork

City,vàLeviStrauss&Co.Cácđơnvịchứcnăngnhưtiếpthị,kỹthuật,vàchếtạođềuđượcchuyển

thànhcácnhómhoạtđộngchéonhằmgópphầnmanglạicácsảnphẩmcógiátrịchokháchhàng.Họ

cũngápdụngcơngnghệthơngtinđểtăngcườngtínhhiệuquảcủamình.

IBMđãpháttriểnmộttrungtâmbánhàngđểthâmnhậpvàothịtrườngthiếtbịtựđộnghóa.Các

nhânviênbánhànghợptácvớibộphậnpháttriểnsảnphẩmđểthànhlậpcáccơsởthựcnghiệmtạinơi

sảnxuấtcủaIBM.Độingũnàycònbaogồmcảcácnhàcungcấpsảnphẩmbổsung.Theocáchnày,họ

cóthểmangđếngiảipháptrọnvẹnđốivớicácvấnđềcủakháchhàng.

Việccácchungiahợptácvớinhausẽgiúpmanglạitiềmnănglớnnhưngrấtkhóthựchiện.Tuy

nhiên,thựctếchothấycácchungiathuộccácchunmơnkhácnhaucầnphảihợptácvớinhauđể

đạtđượchiệuquảtrongcơngviệc.Bảnthâncácchungiatiếpthịkhơngthểtạoramộtsảnphẩmcó

giátrịchokháchhàng;còncácchungiathơngtinkhơngthểsửdụngcácchươngtrìnhcủahọđểtạo

racácbáocáochiphí,bộphậnđàotạokhơngthểđàotạocácnhàquảnlýthànhnhữngngườicótay

nghềthànhthạo.Nhữngchungianàocốlàmtấtcảđiềuđóthìkhơngcònlàchungianữa.Họphải

ápdụngcáckỹnăngcụthểcủamìnhtrongmốitươngquanvớicácchungiavànhânviênkhác.Họ

chỉcóthểthànhcơngkhihợptácvớinhau.

SỰTƯƠNGTHUỘCCỦAMỤCTIÊUCẠNHTRANHVÀHỢPTÁC

Nhàlãnhđạovànhânviêncầncómộtphươngphápcụthể,mạnhmẽđểhiểuđượcbảnchấtcủa

tinhthầnlàmviệctậpthểhiệuquả.Bắtđầuvàothậpniên1940,MortonDeutschchorằngmứcđộtin

tưởngcủamọingườivềmốiliênhệgiữacácmụctiêucủahọchínhlàcáchgiúphiểuđượccácđộng

lựcvàkếtquảcủahìnhthứchợptác.Sauđóơngmởrộngqtrìnhhợptácvàcạnhtranhđểphântích

nhữngthấtbạikhơngthểtránhkhỏi,vàcácxungđộtcủaqtrìnhlàmviệctậpthể.Hàngtrămnghiên

cứuđãpháttriểnlýthuyếtnàyvàchothấyrằngđólàphươngpháphữuhiệuđểhiểuđượcsựtincậyvà

nỗlựchợptáctrongcơngviệc.

Sựtươngtáccóthểdiễnragiữacáctínhcáchrấtkhácnhau.Việcmọingườitintưởngvàomức

độphụthuộclẫnnhausẽảnhhưởngđángkểđếnkỳvọng,qtrìnhtraođổithơngtin,giảiquyếtkhó

khănvànăngsuấtcủahọ.Deutschđưaralýthuyếtrằngdùmọingườichorằngcácmụctiêucủahọ

mangtínhhợptáchaycạnhtranhthìnócũngảnhhưởngđếnkỳvọngvàhànhđộngcủahọ,vàtừđóảnh

hưởngđếnkếtquảvàhiệuquảcủaqtrìnhtươngtác.

CácbiệnphápthaythếTrongqtrìnhhợptác,mọingườitinrằngcácmụctiêucủahọcóliênquanđếnnhaumộtcách

tíchcực.Khimộtngườicốgắngđạtđượcmụctiêucủamình,ngườikháccũngsẽcốgắngđạtđượcmục

tiêucủahọ.Mỗicánhânđềuhiểurằngviệcđạtđượcmụctiêucủamìnhsẽgiúpngườikhácđạtđược

mụctiêucủahọ;khimộtngườithànhcơng,nhữngngườikháccũngsẽthànhcơng.Nhữngngườicùng

hợptácsẽhiểurõrằnghọmuốncùngnhautheođuổicácmụctiêu,vìhiệuquảcủangườikhácsẽgiúp

tấtcảmọingườicùngđạtđượcmụctiêu.Nếumộtngườibơi,ngườikhácsẽbơi;nếumộtngườichìm,

ngườikhácsẽchìmtheo.Họcảmthấygiốngnhưmộttậpthểtrêncùngchiếntuyến.Họtinrằngsẽsử

dụngsứcmạnhcủamìnhđểmanglạilợiíchchonhau.(XemMinhhọa6.1).

MINHHỌA6.1.LýthuyếthợptácThànhtíchcánhâncủahọphụthuộcvàothànhtíchcủangườikhác.Sựhợptáckhơngphảidựa

trênlòngvịtha,màdựatrênviệccơngnhậnrằngnhữngngườicócácmụctiêuliênquantíchcựcvới

nhaucầnphảicộngtácđểđạtđượclợiíchcủamình.Cácthànhviêncủanhómpháttriểnsảnphẩmmới

lnmuốnmọingườitrongnhómcócácýtưởnghữuíchvàlàmviệcchămchỉđểtạoramộtsảnphẩm

mớigiúpmanglạithànhcơngchotấtcảmọingười.Qtínhhợptácgiúphợpnhấtcáclợiíchcánhân

đểđạtđượccácmụctiêutươngthích.

MINHHỌA6.2.LýthuyếthợptácNgượclại(Minhhọa6.2),mọingườicóthểtinrằngcácmụctiêucủahọcótínhcạnhtranhnhau,

trongđóviệcđạtđượcmụctiêucủangườinàysẽngănchặnhoặcgâycảntrởchoviệcđạtđượcmục

tiêucủangườikhác.Nếumộtngườithànhcơngthìnhữngngườikhácsẽthấtbại.Nếumộtngười“chiến

thắng”,nhữngngườikhácphải“thuacuộc”.Nhữngngườithamgiacạnhtranhkếtluậnrằnghọsẽvượt

trộihơnkhinhữngngườikháchànhđộngthiếuhiệuquả;cònkhingườikháclàmviệchiệuquảthìhọsẽ

ítcókhảnăngthànhcơnghơn.Cácthànhviêntrongnhómcạnhtranhmuốnchứngtỏmìnhlàngườitài

giỏinhấtvàýtưởngcủamìnhtốthơnsovớingườikhác;họsẽthấtbạinếungườikhácpháttriểnđược

cácýtưởngcógiátrịvàlàmviệcchămchỉ.Qtrìnhcạnhtranhkhiếnmọingườisođolợiíchcánhân

vớinhauđểphấnđấugiànhchiếnthắng.

TheolýthuyếtDeutsch,dùmọingườichorằngcácmụctiêucủamìnhlàcạnhtranhhayhợptác

thìnóvẫnảnhhưởngsâusắcđếnsựđịnhhướngvàýđịnhcủahọdànhchonhau.Trongmốiquanhệ

hợptác,mọingườimuốnnhữngngườixungquanhhànhđộngcóhiệuquả,vàhyvọngrằngngườiđó

cũngmuốnhọlàmviệccóhiệuquảbởinếulàmđượcnhưthế,lợiíchcủatừngcánhânsẽđượcđáp

ứng.Họtinrằngnhữngrủirovànỗlựccủabảnthânsẽđượcđánhgiácaovàđượcđếnđáphọcóthể

tincậylẫnnhau,cóthểthơngcảmvàhỗtrợchonhau.Nóitómlại,họtintưởnglẫnnhau.

Sựtintưởnglẫnnhaunàysẽmangđếnnhữngcuộcthảoluậnđểgắnkếtvàhợpnhấtcácquan

điểmvàsởthíchcủamọingười.Kếtquảnghiêncứuchứngminhrằngtrongmốiquanhệhợptác,con

ngườichiasẻthơngtin,lắngnghequanđiểmcủanhau,tiếpxúcvàcóảnhhưởngmộtcáchtíchcực,trao

đổinguồnlực,hỗtrợvàgiúpđỡlẫnnhau,tranhluậncởimởvềcácýtưởngđốilậpnhau,vàsửdụng

cáclậpluậnhợplýhơn.Nhữnghànhđộngnàysauđósẽgiúphọtiếnvềphíatrướcbằngcáchhồn

thànhcácnhiệmvụ,tánthànhcácgiảiphápchấtlượngcao,giảmcăngthẳng,tăngcườngsứchấpdẫn

củacơngviệc,củngcốcácmốiquanhệtrongcơngviệcvàtintưởngvàosựcộngtáctrongtươnglai.Ví dụ, một chun viên bán lẻ và một chuyên gia tin học thành lập một tổ dự án để đưa ra hệ

thốngdựbáohiệuquảhơnvềdoanhthutừdòngsảnphẩmmaymặccủacơngty,nhằmgiảmtìnhtrạng

hàngtồnkhodưthừavàtránhsụtgiảmdoanhthudothiếuhàngdựtrữ.Họkếtluậnrằnghọcónhững

mụcđíchchungbởinhậnthấyđượcnỗlựccủanhautrongviệctạoramộthệthốngtốtnhất.Họphân

cơngcơngviệc.Cácchunviênbánlẻphỏngvấnnhữngngườicóhiểubiếtvềhệthốnghiệnhành.Còn

cácchungiatinhọcthìđếnthamquanmộtcơngtyđangsửdụnghệthốngcơngnghệhiệnđại.Vớihy

vọnglàmỗicánhânđềumuốnngườikhácthànhcơng,họthoảimáichiasẻvớinhaunhữngkếtquảmà

họtìmthấy.Họtranhcãivềnhữngýtưởngcóthểthaythếnhau,bộclộnhữngquanđiểmvàsuynghĩ

củamình,vàtinrằngngườikhácsẽdùngchúngđểphụcvụlợiíchchung.Họcảmthấyđượcủnghộ,có

đượctìnhbạnthânthiết,vàhợpnhấtnhữngthơngtinvàýtưởngtốtnhấtđểtạoramộtphươngánhiệu

quảtrìnhlênlãnhđạocủamình.

Nóicáchkhác,khikếtluậnrằngcácmụctiêucótínhcạnhtranh,mọingườisẽtìmcáchđạtđược

lợiíchcủabảnthânbằngcơngsứccủangườikhác,vàthậmchícóthểchủđộngcảntrởcơngviệccủa

nhau.Sựmấtlòngtinnàylàmhạnchếvàảnhhưởngxấuđếnqtrìnhtraođổithơngtinvàcácnguồn

lực;mọingườithườngcốgắngnétránhcáccuộcthảoluậntrựctiếp,vànếubịbuộcphảithảoluận,họ

sẽápđặtquanđiểmcủamìnhlênngườikhác.Nhữngcáchtươngtácnàysẽlàmgiảmnăngsuất,gia

tăngsựcăngthẳngvàkhiếnmọingườimấttinhthầnlàmviệc.

Tuynhiên,cácchunviênbánlẻvàchungiatinhọctrongtổdựánvềhệthốngtồnkhomới

cóthểkếtluậnrằngcácmụctiêucủahọlàkhơngphùhợpvớinhauvàmangtínhcạnhtranhnhau.Họ

tinrằngmụctiêucủahọlàtrởnêntàigiỏivàchămchỉhơntrongmắtsếp.Họthấykhóphâncơngcơng

việcbởilongạirằngngườikhácsẽsửdụngkiếnthứccủahọđểtrởnêntàigiỏihơn.Trongcáccuộc

thảoluận,họgiữlạinhữngthơngtinmàhọcholàsẽgiúpngườikháctrởnêntàigiỏihơn.Ngượclại,

họtìmcáchápđặtgiảiphápcủamìnhđểchứngtỏvớisếprằngthậtraphươngáncủanhómlàdocá

nhânhọnghĩra.Nhậnthấykhótìmđượctiếngnóichung,họtrởnênthấtvọngvềnhauvàkhơngmuốn

kếthợpnhữnghiểubiếtcủamìnhvớingườikhácđểhìnhthànhnênmộthệthốnghiệuquảnhất.

Cácchunviênbánlẻvàchungiatinhọcvẫncóxungđộtvớinhaubấtkểtinrằngcácmục

tiêucủahọlàcạnhtranhhayhợptác.Tuynhiênnếutinrằngcácmụctiêucủamìnhmangtínhhợptác,

họsẽkiểmsốtđượcxungđộtđótheohướngtíchcựchơn.

Sựxungđộtđượcđịnhnghĩalànhữnghoạtđộngkhơngtươngthíchvớinhau,trongđómộtthành

viênkhơngtánthành,gâycảntrởhoặcpháhoạicơngviệccủangườikhác.Đốivớicácmụctiêuchung,

mọingườinhậnrarằnglợiíchcủatừngcánhânchínhlànguồnđộnglựcđểlàmviệchiệuquả.Nếu

cảmthấytintưởnglẫnnhau,họcóthểthoảimáinóirasuynghĩcủamình,nóivềnhữngthấtbạivàsự

tứcgiậncủabảnthân.Mọingườithíchthúvớithửtháchnàyvànhậnrarằnghọcầnphảitìmracácgiải

phápđểcóthểtiếptụchỗtrợlẫnnhau.Họnỗlựctìmracácgiảiphápvìlợiíchchungđểduytrìvà

củngcốmốiquanhệđó.Họtìmhiểuquanđiểmcủanhau,kếthợpchúngmộtcáchsángtạo,vàtinrằnghọsẽtiếptụchợptácvớinhauvìlợiíchchung.Kếtquảlà,họsẵnsàngthảoluậnvớinhauvềcácxung

độttrongtươnglai.

Cácmụctiêucạnhtranhgâykhókhănchoviệckiểmsốtcácxungđột,vàcóthểdẫnđếnnhững

cuộcđềuđãlàmảnhhưởngđếnnhau.Đốivớicácmụctiêunày,mọingườinghingờrằnglợiíchcá

nhânsẽgâyrathấtbạichung.Họchorằngngườikhácchúýđếncảmxúcvàthấtbạicủahọvàlosợbị

nhạobáng.Mặcdùlnmuốntránhxảyraxungđột,đặcbiệtvớicấptrêncủamìnhvànhữngngườicó

quyềnhạn,nhưngvấnđềcơbảnđóvẫntiếptụckhiếnhọthấtvọng.Nếuquyếtđịnhđốimặtvớingười

chủchốt,họthườnghànhđộngmộtcáchđànápvàcứngrắnkhiếnchoxungđộtleothang.Dùhọchọn

cách tránh né hay đương đầu với xung đột, và mặc dù tin rằng mình đã chiến thắng trong ngắn hạn,

nhưngcácđốithủcủahọlncócảmgiáchọđãthuacuộcvàchỉhyvọngnhữngngườikháccònthua

nhiềuhơnmình.

Câuchuyệnthầnthoạivềnhàlãnhđạothíchcạnhtranh

Banđầu,RobertHelmreichvàcáccộngsựcủaơngchorằngkhảnăngcạnhtranh,cùngvớicác

yếutốkhácvềướcmuốnthànhđạtcủaconngười,sẽlàđặctrưngcủacácnhàlãnhđạothànhcơng.

Họphântíchrằngướcmuốnthànhđạtcủaconngườibaogồmbaphần:ướcmuốncókhảnăngcạnh

tranh và giành chiến thắng trong các tình huống ứng xử giữa các cá nhân với nhau, trong đó người

khácphảithuacuộc;ướcmuốncósựtinhthơngtàigiỏiđểđảmnhậnnhữngnhiệmvụđầythửthách,

vàướcmuốnđượclàmviệcvớitháiđộtíchcựcvàchămchỉ.Thậtngạcnhiên,họpháthiệnrarằng

cácnhàkhoahọcnamlànhữngngườithànhcơngnhấtkhiđượcđánhgiávềmứcđộtinhthơngvàthái

độlàmviệc,nhưngtínhcạnhtranhcủahọlạithấp.Nhữngnhàkhoahọcthíchcạnhtranhvớingười

khácdườngnhưtrởnênquẫntrívìlnphảinỗlựcđểnổitrộihơn,vàthườngđưaranhữngnghiên

cứuhờihợt,khơngsâusắcsovớinhữngngườiítcạnhtranh.

Cáckếtquảnghiêncứutiếpsauđóđãgiúpkhẳngđịnhnhữngpháthiệncơbảnnày.Cácdoanh

nhânthànhđạt(đượctínhtheomứcthunhập)ởnhữngdoanhnghiệplớncóthangđiểmvềtínhcạnh

tranhthấphơn,vàmứcđộtinhthơngvàtháiđộlàmviệccaohơnsovớinhữngngườiítthànhđạt.

Tươngtự,cácphicơng,cácđạilýbánvémáybay,thủythủtrêntàuchởdầuvàcácsinhviêncótính

cạnhtranhthấpđếnlàmviệchiệuquảhơnsovớinhữngngườicótínhcạnhtranhcao.Cácnhànghiên

cứunàykhơngtìmthấynghềnàomàởđóngườicótínhcạnhtranhcaosẽthànhcơnghơn.Việcchấp

nhậnthửtháchvàlàmviệcchămchikhơngđồngnghĩavớisựcạnhtranh.Trênthựctế,khitínhcạnh

tranhthấplàkhicácướcmuốnchấpnhậnthửtháchvàlàmviệcchămchỉsẽmanglạithànhcơng.

NHỮNGCÁCHLÀMVIỆCTRÊNTINHTHẦNHỢPTÁC

Sựhợptáccóliênquanđếntháiđộvàniềmtinvềsựphụthuộclẫnnhaugiữamọingười,chứkhơngphảivềphươngpháplàmviệchayphươngpháptổchứccụthểnàođó.Nhiềungườichorằnghọ

phảiđượctổchứcthìmớicóthểtrởthànhnhữngnhómlàmviệccótinhthầnhợptác,nhàlãnhđạophải

tạođiềukiệnđểmọingườithamgia,vàmọingườiphảicưxửnhẹnhàng,lịchsựvớinhau.Tinhthần

hợptácphảidiễnratheohướngnàynhưngkhơngphảilúcnàocũngthế.Chúngtaphảiphânbiệtđược

giữahìnhthứcbênngồivàbảnchấtbêntrong,giữaquytrìnhthựchiệnvàđiểmcốtlõicủasựhợptác.

Bảnchấtcủahợptáclàmọingườihỗtrợchonhauđểtheođuổicácmụctiêuchung,nhưngcó

nhiềuhìnhthứchợptác.Việcsửdụngcácnhómhànhđộng,chiasẻcácnguồnlực,vàthuhútmọingười

thamgiavàoqtrìnhraquyếtđịnhlànhữngcáchhợptáccóthểthựchiệnđược.Việcphânchiamọi

ngườivàocácnhómkhơngcónghĩalàmọingườisẽthốngnhấtvớinhauvàủnghộcácmụctiêucủa

nhau.Họchorằngchỉsửdụnglựclượngđặcbiệtđểbảovệlợiíchchophòngbancủamình.Khinhà

lãnhđạođòihỏisựcốgắng,điềuđókhơngcónghĩalàngườilaođộngsẽtựđộngtinrằnglợiíchcủa

nhàquảnlýsẽthúcđẩylợiíchcủahọ.Thậmchíhọcóthểchorằngsựthuhútđólàmộtcáibẫyđểlơi

kéovàpháhỏngnguyệnvọngcủahọ.

Sựtươngtácmangtínhhợptáclàmộtqtrìnhphongphúvàphứctạphơnnhiềusovớiviệcmọi

ngườitỏrathơngcảm,hòanhãnhưngchegiấusựquyếtđốnvàcátínhcủamình.Nhữngxungđộtcởi

mở,chânthànhlàmộtphầncủahợptác.Mọingườisẽcảmthấytựtinnóirasuynghĩvàbộclộquan

điểmcủamình.Cácnhómlàmviệccóhiệuquảbởihọbiếtkếthợpýtưởngcủanhiềungười,chứkhơng

phảiđènéncátínhcủamình.NhưđãđềcậpởChương4,conngườipháttriểnsựtựtinvàtínhtựtơn

nhờtinhthầnhợptáclàmviệctrongnhóm.

Sựhợptácgiúpnângcaotinhthầntráchnhiệmvàkhảnăngchịutráchnhiệmcủacáccánhânvà

tậpthể.Mỗicánhânđềucónhiệmvụriêng,họphảitìmcáchkhiếnchonhiệmvụcủamìnhphùhợpvới

nhiệmvụcủangườikhác;họcótráchnhiệmgiảithíchhànhđộngcủamìnhvớiđồngnghiệpvàngười

giámsát.Cácnhómthìcótráchnhiệmgiảitrìnhvớithànhviêncủanhómkhácvàvớicácnhàđiềuhành

ủnghộhọ.Qtínhhợptáccóhiệuquảvừađòihỏivừakhuyếnkhíchkhảnăngquảnlýxungđột,cá

tínhvàsựđadạngcủamọingười.

Sựhợptáctrongcơngviệclàmộtphươngphápvừacứngrắnvừamềmdẻo.Mọingườigiúpđỡ

lẫn nhau, nhưng cũng phải đương đầu với khó khăn và phải có trách nhiệm giải trình với nhau. Mọi

ngườibịlơicuốnthamgiavào“sựlườinháccủaxãhội”và“đểchoGeorgelàmviệcđó”.Họcảm

thấycóthểbiếnmấttrongđámđơngvàkhơngainhậnrasựthiếunỗlựccủahọ.Tuynhiên,cónhiều

cáchgiảmthiểutìnhtrạngnày.Cácnghiêncứuchothấy,sựlườinhácđósẽítđinếucácthànhviêncủa

nónhậnthấyđượccốnghiếncủamỗicánhân,nângcaomứcđộtậntâmvớicơngviệcvàthểhiệnsự

quantâmthậtsựđốivớinhau.Họphảitinrằngnhữngcốnghiếncủahọlàđộcđáocầnthiếtvàthậtsự

quantrọng.

KillerBees:Mộttinhthầnđồngđội

Mùa đơng ở Bridgehampton, New York là mùa thi đấu bóng rổ bởi đội Killer Bees đã phát

triển truyền thống chiến thắng của những người chơi bóng rổ có tinh thần đồng đội. Từ năm 1980,

KillerBeesđãthiđềuvới162trậnthắng,32trậnthua,sáulầnthamgiagiảivơđịchtồnbang,hai

lầnvơđịchvàhailầnlọtvàotứkết.Đángchúýlàđộinàyđãgiànhchiếnthắngngaycảkhisốhọc

sinh của trường giảm từ 67 xuống còn 41 người. Đội chưa bao giờ có nhiều hơn 7 thành viên, và

khơngaitrongsốhọtiếptụctrởthànhngơisaokhilênđạihọc.

Cácthànhviêntrongđộicómụcđíchchungđầyýnghĩa.Họkhơngchỉchiếnthắngtrongtrò

chơibóngrổ,màcònđồnkếtmọingườitrongcộngđồngvàxâydựngniềmtựhàocủamình.Các

thànhviêntrongđộicómộtđạođứcnghềnghiệptuyệtvời.Họdạycáchchơibóngrổchonhaukhi

cònnhỏ,vàlnchuẩnbịngườiđểthaythếkhicóaiđórờikhỏiđội.Họcóđượcsựhuấnluyệntốt,

nhưng thành cơng của họ khơng phải do một mình huấn luyện viên hay tự các thành viên trong đội

manglại,màđólàthànhquảtừsựhợptáccủatấtcảmọingười.

Saukhimấtđingườihuấnluyệnlâunămvànhiềuthànhviênchủchốtkhác,độiKillerBeescần

phải bắt tay xây dựng lại. Trong một trận đều quan trọng, vào hiệp hai, họ đang bị đối thủ Port

Jeffersondẫntrước.TheobàitườngthuậtcủaphóngviênRichMurphytrêntờEastHamptonStar,

“vàsaucùngđiềuđóđãxảyra:quyếttâmcủahọđãkhiếnđốithủmấttinhthần,CanJohnson,huấn

luyệnviênmới,đãđemlạichiếnthắngđầutiênchođộisaumộtthậpkỷ.Chiếnlượcthiđấuqhiệu

quả,chỉtrongítphútBridgehamptonđãhồntồnlàmchủtrậnđấu....KenHungerkếtluậnrằng:Đội

Beeskhơngphảiđượctáithiếtmàđượcnạplạinănglượng”.

ĐộiKillerBeestiếptụctiếnvàotrậntranhvévớt.Murphyđãviết“suychocùng,họvẫnlà

KillerBees.Họhyvọngsẽchiếnthắngvàđãchiếnthắng.Chínhtruyềnthống,thànhtíchtrongq

khứđãnóilênđiềuđó.Khơngmộtđộibóngrổtrunghọcnàokháctrêntồnbangcóđượcchiếncơng

nhưhọ”.

Hợptáclàmviệckhơngcónghĩalàbỏlạiphíasaunhữngnhậnthứcthơngthường.Mộtsốvấnđề

khơngđủquantrọngvàphứctạpđểđưarathảoluậntậpthể.Khơngđángđểchúngtatiêutốncảngàn

đơ-lachonhữngvấnđềchỉđánggiá5đơ-la.Nhiềukhinhữnggiớihạnvềthờigianhaythựctếđãlàm

choviệccùngxemxétvấnđềtrởnênkhơngthựctế.Cáckhókhănxảyđếnđòihỏiphảihànhđộngngay

tứcthì.Nhưngngaycảkhiđốimặtvớimộtcơnhoảngnàođónhưcácmốiđedọađếnsựantồncủa

máybay,chínhcácmụctiêuhợptácvàqtrìnhtranhluậnđãgiúpphihànhđồnnhanhchóngđưa

máybayvềtrạngtháiantồn.

Vídụ1:Cơphóđangđứngtrướcbảngđiềukhiển,lolắngkhichiếc737bắtđầuhạcánh.Bão

đangvâyquanhchiếcmáybay,anhtakhơngnhìnrõkhuvựcđườngbăngbênphíatayphảicủamình,vàcũngkhơngcónhiềukinhnghiệmvớicácthiếtbịđiệntử.Maymắnthay,cácphicơngkhácrấtnhiệt

tìnhgiúpđỡvàtrấnanvịcơphórằngđườngbăngtrốngtrơnvàmáybayđangbaytheođúnglộtrình.

Nhờlàmviệcvớitinhthầntậpthểvàtintưởngvàokhảnăngcủanhau,họđãhạcánhantồn.

Vídụ2:Ngaykhichiếc747hạcánh,cơtrưởngmảichúýđếnchứcnăngtựđộnghạcánh.Đúng

raơngphảinhậnrarằngmáybayđangởsaiđườnglượnxuốngbởivìnhânviênđiềukhiểnkhơnglưu

khơngchophéphạcánh.Cơphócốgắngthuyếtphụccơtrưởngvềđộcaohiệntạicủahọ,nhưngđiều

đóchẳngkhiếncơtrưởngbậntâm.Khiđangởđộcao800thước,cơphóbắtđầuhétlênvàralệnhcho

cơtrưởng,maythayơngnàyđãnghetheo.Cơphóbắtdầuhànhđộngvàraquyếtđịnhnhưmộtvịcơ

trưởngthựcsự,kểcảviệcnóichuyệnvớihànhkhách.Vịcơphónhậnrarằngviệcchầnchừđốiphó

vớimốibậntâmcủacơtrưởng,cóthểđẩymáybayvàotìnhthếhếtsứcnguyhiểm.

Nhữngvídụtrênchothấytinhthầnđồngđộivànhữngcuộcđốiđầumangtínhxâydựngcóvai

tròquantrọngtrongviệcduytrìsựantồntrênbầutrời.Từlâu,ngườitađãnhậnrarằngcácthành

viêntổbayphảiđượcđàotạo,huấnluyện,cókỹnăngvàcótráchnhiệmhồnthànhnhiệmvụcủacá

nhânmình.Nhưngcácnhânviêntổláiphảicùngnhautraođổithơngtin,thảoluậnýkiếnvàhợplực

mộtcáchhiệuquảđểcùngđươngđầuvớicácnguyhiểmxảyđếnchochuyếnbay.

Cùngnhauđươngđầuvớicácvấnđềvềantồn

Chúngtơiđãtìmthấynhiềuvídụliênquanđếnviệccácthànhviênphihànhđồncùnghợptác

đểgiảmthiểucácmốiđedọađốivớimáybay.Chúngtơichianhữngvídụnàythànhcácnhómđểnhận

biếtđượcnhữngphươngphápchínhmàhọápdụngđểlàmviệcmộtcáchcónăngsuấtvàhiệuquả.

1.Cácthànhviênphihànhđồntraođổithơngtinđểxácđịnhvàgiảiquyếtmộtvấnđềnàođó.

Vídụ,mộttiếpviênnhìnthấylửatừmộtđộngcơnhỏvànhanhchóngbáochocơtrưởng.Cơtrưởng

kiểmtracácthiếtbịcủamìnhvàmộtchunviênkỹthuậtràsốtlạiđộngcơđó.Họnhanhchóngphát

hiệnrangunnhâncủavụcháyvàhànhđộngngaylậptứcmàkhơngđểxảyrathêmbấtkỳsựcốnào.

2. Các thành viên phi hành đồn thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Cơ trưởng

thơngbáovớitiếpviênrằnghọđangbịđedọađánhbom.Họbìnhtĩnhvàtraođổithơngtin.Họcùng

nhautìmcáchthơngbáochohànhkháchbiếtlàhọsẽkhơngxuốngởsânbaycuối.Vàhọđãquyếtđịnh

nóichohànhkháchbiếtrằngđangcóvàitrụctrặckỹthuậttạisânbay.

3.Đặcđiểmcủahìnhthứclàmviệcnhómlàphảitntheocácquytrìnhvàhướngdẫntừcấp

trên.KhimộtđộngcơcánhbịhỏngngaysaukhicấtcánhtrênchuyếnbayPacific,cơtrưởngcùngcác

các cơ phó thực hiện nhiệm vụ tương ứng của mình. Theo lệnh cơ trưởng, nhân viên kỹ thuật nhanh

chóngtìmcáchcứuđộngcơtrongkhicơphóquansát,ucầuđượchướngdẫnkhơnglưu,dọnđường

băngvàhọđãhạcánhantồn.

4.Cácthànhviêncủaphihànhđồncungcấpthơngtinvàxácđịnhvấnđềđểchọnrađúngngười

cóthểgiảiquyếtđượcnó.SaukhimộttrongbốnđộngcơcủachiếcDC8hỏng,mọingườithơngbáotinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuong 6. HOP TAC VA CANH TRANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×