Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuong 12. HUONG DEN CAC NHOM TU QUAN

Chuong 12. HUONG DEN CAC NHOM TU QUAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ARISTOTLE

Cơngtygiađìnhcủachúngtơiđãchuyểntừcấutrúccấpbậcphứctạpsanghìnhthứctổchức

nhómtựquản.Cũnggiốngnhưnhiềucơngtykhác,chúngtơinhậnrarằngcầnphảitạoracácphương

pháplàmviệcmớiđểtồntạivàpháttriểntrongmơitrườnghỗnloạnvàđòihỏinày.Thayvìchỉlàm

việcchămchỉhơn,chúngtơiphảitìmcáchlàmviệcthơngminhhơnđểcóthểkhơngngừngcảitiếnchất

lượng dịch vụ cho những khách hàng lớn tuổi và những người bị thiểu năng trí tuệ, và đồng thời cắt

giảmchiphí.

Ngaytừđầu,cơngtychúngtơiđãnhấnmạnhđếntinhthầnlàmviệctậpthểvàquảnlýxungđột.

Cácnhânviênđềuhyvọngđượcucầugiảiquyếtnhữngkhókhăntrongnhómđặcbiệt,đồngthờixác

địnhcácvấnđềvàtìmkiếmgiảipháptrongcácnhómcốvấn.Cáckháchhàngmàhọphụcvụcóhội

đồnggiámsátđểquảnlýnhàcửavàcócácnhómđểthúcđẩyviệchọctập.Nhânviênđượctiếpcận

cácquytrìnhvềkhiếunại,cácchínhsáchmởcửavàcáckhóahuấnluyệnquảnlýxungđột.Tuynhiên,

cũnggiốngnhưnhiềucơngtykhác,chúngtơicũngnhậnrarằngconđườnghướngđếncácnhómtựquản

làviệclàmkhókhăn,đầyxungđộtnhưngvơcùngphấnkhíchvàtựdo.

Việcthayđổimộttổchứcsẽmanglạinhiềuphiềntối.Mọingườivẫntiếptụclàmcơngviệccủa

mìnhvàquảnlýnhữngkhókhănxảyđến,nhưnggiờđây,họcũngphảihọccáchvậnhànhtheochếđộ

mới.Sẽcónhữnglỗilầmvàđịnhhướngsaitrongviệcchuyểnsangcáchlàmviệcmới,chúngcầnphải

đượcxácđịnhvàhiệuchỉnh.

Việctựquảnlàmộtcơngviệcđặcbiệtthửtháchvìmọingườikhơngchỉphảicónhiềunhiệmvụ

hơn,màcònsẵnsàngchịutráchnhiệmvềnhữngthấtbạivàsẵnsàngđiđầutrongviệcsửachữachúng.

Họkhơngchỉhợptáctốtvớicácđồngnghiệp,màcònpháttriểncácmốiquanhệtốtđẹp,cởimở,định

hướngtranhluậntíchcực.Cóvẻdễdànghơnkhiđểngườikháclàmcơngviệccủahọthayvìđốiđầu

vớimộtthànhviêntrongnhómđểrồinghingờrằngquyếtđịnhcủaanhtachỉlàmộtgiảiphápthếchỗ

tạmthời.Cácnhómthườngdễdàngđổlỗichonhómkhácvềcáckhókhăn,thayvìgiảiquyếtnhững

căngthẳngvàxungđộttrongnộibộmình.

Mọingườiđãrờibỏcơngtychúngtơibởivìhọkhơngnhậnthấyđượclợiíchcủaviệctựquản.

Mặc dù được đảm bảo việc làm và khơng cắt giảm lương, nhưng họ cảm thấy khơng thể chấp nhận

nhữnggìmìnhchứngkiếnkhibịmấtquyềnlựcvàđịavị.Mộtsốnhânviênhồitưởng“nhữngngàytươi

đẹpđãqua”khichỉlolắngvềcơngviệccủamìnhvàcóthểrơitrởlạivàomạnglướiantồncủasếp.

Cácnhàlãnhđạocũngphảisẵnsàngthayđổi.Họpháttriểncáckhóađàotạovàhỗtrợcáckỹ

nănglàmviệcnhóm.Họphảihọccáchkhuyếnkhíchócsángkiến,hỗtrợmọingườingaycảkhicósai

sót,vàucầumọingườiphảichịutráchnhiệm.Cầncónhiềucơngviệchơnđểlàmrõvàtruyềnđạt

tầmnhìnvàsứmệnhcủacơngtychúngtơi.Cácnhómphảisuynghĩlạiđịnhhướngcủamình-xácđịnh

nơimàhọsẽđi,đồngthờipháttriểnsựtựtinvàcácnguồnlựcđểđạtđượcđiềuđó.Cáchệthốnglựachọn,đánhgiávàkhenthưởngđượcđiềuchỉnhđểnidưỡngcácđộinhómtự

quảntrêntinhthầnhợptác.Cácxungđộtvẫntiếpdiễnđốivớinhữngngườiraquyếtđịnh.Vấnđềnào

nhómnêntựquyếtđịnhvàvấnđềnàonênđượcthảoluậnvớicácnhómkhácvàvớicácnhàlãnhđạo

khác?

Khơng có kế hoạch giản đơn nào để “bỏ qua” hay một kế hoạch hiện hữu nào trở nên tự định

hướng.Việchướngđếnhìnhthứctựquảnđòihỏicácnhàlãnhđạovànhânviênphảicókiếnthứctâm

lýđángkể,sựnhạycảmvàcáckỹnănglàmviệchiệuquảcùngnhau.

TIỀMNĂNGCỦACÁCNHĨMTỰQUẢN

Cáccơngtyởmộtsốnướcđangápdụnghìnhthứccácnhómtựquản.Năm1990,gầnnửatrong

số1000cơngtycủatạpchíFortunechobiếthọđangápdụngcácnhómtựquản,vàthậmchícònnhấn

mạnhrằnghọđanglênkếhoạchgiatănghìnhthứcnày.Thườngxunlàmviệcởnhàxưởng,cácnhóm

này trao cho công nhân phạm vi quyền hành đáng kể để họ quyết định các cơng việc hàng ngày của

mình.

Họ có thể quyết định tiến độ cơng việc, phân chia lao động, nghỉ ngơi, tuyển dụng và đào tạo

nhânviênmới.Thơngthường,cácthànhviêntrongtổcơngtáccócácnhiệmvụphụliênquanvớinhau

đòihỏisựtươnghỗ,cáckỹnăngkhácnhaucầnthiếtđểhồnthànhcơngviệc,vàcácýkiếnphảnhồi

cũngnhưviệcđánhgiákếtquảhồnthànhcủacảnhóm.

Sựchunmơnhóacầnthiếttốithiểulàquytắccơbảncủacácnhómlàmviệctựquản.Cácnhân

viênđượcmongđợisẽlàmviệchiệuquảhơnmàkhơngcầnđếnsựgiámsátbênngồivàtựđảmnhận

nhữngvấnđềnộibộcủamình.Vềcơbảncáchlàmviệctựquyếtkhơngcầngiámsátlàrấtđángkhích

lệ và tạo được sự hài lòng, điều này khiến cho nhân viên càng làm chủ và tự hào về công việc của

mình.Kếtquảđượcmongđợilànângcaonăngsuấtnhóm,tăngcườngsứckhỏetinhthầnvàcắtgiảm

chiphí.

Hìnhthứctựquảnsovớicơngviệctruyềnthống

TexasInstrumentsl,Xeroxvànhiềucơngtythànhcơngkháctinrằngsựđầutưđángkểcủahọđã

đượccácnhómtựquảnđềnđáp.Nhữngnhómcótráchnhiệmquyếtđịnhcácvấnđềưutiêncủamình,

phânchiacơngviệcvàpháttriểncáckhảnăngđãđượcpháthiệnlànhữngnhómcókhảnănggiảiquyết

cácnhiệmvụvàcácvấnđềcủatổchức,đồngthờikêugọisựthamgiacủanhânviênvàcóđượccam

kếtcủahọ.

Wall,Kemp,JacksonvàClegnhậnrarằngcácnhómlàmviệctựquảntạinhàmáymớicủamột

cơngtybánhkẹocủaAnhđãcótầmảnhhưởnglâudàiđốivớimứcđộhàilòngvềcơngviệccủanhân

viên.Mộtnhàmáymớiđượcthiếtkếchophép8đến12ngườilàmviệcchungnhóm,tấtcảđềuphải

thựchiệnhếtcáccơngviệccầnthiếtchohoạtđộngsảnxuấtkẹo.Họcùngnhauphânchiacơngviệc,đạt

mụctiêusảnxuấtvàthỏamãncáctiêuchuẩnvềchấtlượngvàantồnsứckhỏe,giảiquyếtcácsựcốtạinhàmáy,ghilạicácdữliệusảnxuấtvàohệthốngthơngtincủacơngty,tổchứcgiờnghỉngơi,đặt

hàngvàthuthậpngunvậtliệu,phânphốithànhphẩmđếncácnhàkho,kêugọisựhỗtrợvềkỹthuật,

đàotạonhânviênmới,vàthamgiavàoqtrìnhtuyểnchọn.Mỗinhómsảnxuấtphảichịutráchnhiệm

vềdòngsảnphẩmcủanhómmình.Ngồicácbuổithảoluậnkhơngchínhthức,họcònphảichínhthức

gặpmặtmỗituầnmộtlần.Khơngcógiámsátviênvìcácnhómlàmviệcđảmnhiệmtấtcảcácchức

nănggiámsát.

Cáckếtquảchothấy,khisosánhvớicácnhómkiểmsốttạicáccơsởtrongcùngcơngty,các

nhómtựquảnđãcónhữngtácđộngcụthể,thayvìchungchung,đếntháiđộvàkếtquảcủacơngty.Rõ

ràngcáccơngnhânrõràngđãđánhgiácaocácnhómnàyvàthểhiệnmứcđộthamgiavàhàilòngvề

cơngviệc.Cơngtycũngđượclợivìkhơngcầnphảithcácgiámsátviên.Tuynhiên,ngườitathấy

cácnhómtựquảnkhơngcảithiệnđộnglựclàmviệcvàsựgắnkếtvớitổchức,kếtquảcơngviệchồn

thànhhaytốcđộthaythếnhâncơng.Trênthựctế,cácnhómtựquảncótốcđộthaythếnhâncơngcao

hơn.Cácnhàquảnlýcũngchianhiềuáplựchơntrongviệcgiámsátcácnhómnày.

Cácnghiêncứukhácchỉrarằngcácnhómtựquảncóthểcóảnhhưởngtíchcựcđếntháiđộvà

hànhvi.CohenvàLedfordthựchiệnmộtcuộcsosánhcẩnthậnđốivới50nhómtựquảnvà50nhóm

quảnlýtheocáchtruyềnthốngtrongmộtcơngtytruyềnthơng.Cácnhómtựquảnthểhiệnmứcđộhài

lòngvềcơngviệc,xãhội,vềnhómvàtăngtrưởngcaohơnsovớicácnhómquảnlýtruyềnthống.Các

nhómtựquảnđượccácnhàquảnlýđánhgiáhiệuquảhơncácnhómtruyềnthống.

Ngườitanhậnthấycácnhómtựquảncảithiệnđượcnăngsuấtsựcamkết,tháiđộcủacơngnhân

vàsựantồn,nhưngnhữngnhómnàylạigiatăngáplựclêncácnhàquảnlý.

Nhữngphântíchsaunghiêncứuchothấycácnhómtựquảnvànhữngcanthiệptươngtựcóthể

cải tiến năng suất và thái độ nhưng những tác động này thường khiêm tốn và phức tạp. Các nhóm tự

quảncótiềmnăngnhưngkhơngphảilàliềuthuốctrịbáchbệnhhaynhữngquyđịnhkhơngtránhđược.

Cácnhómnàynênđượcsửdụngmộtcáchhợplývàđượcquảnlýhiệuquảđểxứngđángvớitổchức

vàcácnhânviên.

Khảnăngtựquản

Việcchophépnhânviêntựquảncácnhómcủariêngmìnhkhơngcónghĩalàhọcóthểlàmđiều

đómộtcáchhiệuquả.Giốngnhưcácnhàquảnlý,cáccơngnhâncũngcầncósựkhuyếnkhích,hướng

dẫn,phảnhồi,vàcáchỗtrợkhácđểquảnlýchínhbảnthânhọvàcơngviệcmộtcáchhiệuquảvớitư

cáchmộtđội.Cácnhómtựquảnhoạtđộngkémcóthểcảntrởhoặclàmgiảmócsángtạovàsựtựquản

củacáccánhân.Nhânviênphảipháttriểncáckỹnănglãnhđạochínhmình.

Cácnhómtựquảncầnnhữngmụctiêumangtínhhợptácvànhữngtranhluậncótínhxâydựngđể

hoạtđộnghiệuquả.MộtnhàmáysảnxuấtởvùngTrungTâyđãápdụngmơhìnhnhómtựquảntrong

vòng5nămvàcảmthấyrấtthúvịkhisửdụngthuyếthợptácđểphântíchcácnhómcủamình.Nămtrămbốnmươinhânviênthuộc65nhómthamgiavàocuộcnghiêncứuđãthểhiệncácchứcnăngsơn

vàlắpráp.Cácnhómcótráchnhiệmlậpkếhoạch,quảnlý,antồn,chiphímuabán,điềutratainạn,

vàchấtlượng,vàtấtcảcácnhómtổchứchọphàngtuầnvớisựhỗtrợcủatrưởngnhóm.

Ngườitanhậnthấycácnhómcómụctiêuhợptáccaothườngthảoluậncácquanđiểmđốilập

một cách cởi mở và khéo léo. Các nhóm có các mục tiêu hợp tác và tranh luận mang tính xây dựng

đượccáctrưởngnhómcủahọvàcácgiámsátđánhgiálàcẩnthậnhơn,hiệuquảhơn,vàsángtạohơn

sovớicácnhómcócácmụctiêucạnhtranhvàđộclập,vàcóítthảoluậnmởđốivớicáclậptrường

tráingược.

Cácthànhviêntrongnhómtựquảnlýphảilàcácnhàlãnhđạovàcầnphảicócácýtưởngvàkỹ

năngđãđượcđềcậpởnhữngchươngtrước.Họphảinỗlựcđểnhậnracáchtươngthuộctrêntinhthần

hợptácvàhọcóthểcùngbơihoặccùngchìm.Cáckỹnănggiaotiếphaichiềuvàviệcquảnlýcáccảm

xúcmạnhmẽsẽgópphầntạoranănglựctựquản.Cácthànhviêntrongnhómcầnphảithảoluậncác

quanđiểmtráingượccủamìnhmộtcáchcởimởvàquảnlýxungđộtmộtcáchkhéoléo.Cácphầntiếp

theosẽthảoluậncáchthứcmàcácnhómtựquảncóthểđápứngđượcnhữngtháchthứccủaviệchợp

tác với các nhóm khác, đàm phán trách nhiệm hợp lý, và duy trì trách nhiệm của chính mình và của

ngườikhác.

TỰQUẢNTRONGTHẾGIỚITƯƠNGTHUỘC

Một khó khăn lớn trong việc làm cho các nhóm tự quản hoạt động có hiệu quả là, mặc dù có

quyềntựquyếtvàthậmchíđơilúcđượcgọilàcácnhómtựtrị-nhưnghọvẫnphụthuộcnhiềuvào

doanhnghiệp.Thựcra,cácnghiêncứuđãminhchứngrằnghọthửtháchvàlàmnảnlòngcácnhàquản

lý.Đểcácnhómtựquảnhoạtđộngcóhiệuquả,doanhnghiệpphảithayđổicácgiátrị,kỹnăngquảnlý

vàhệthốngkhenthưởngcủamình.

Hìnhthứctựquảntứclàcácnhómtựđịnhhướngchomìnhvàlàmviệcvớirấtnhiềuquyềntự

quyết.Họcảmthấychịutráchnhiệmvềvậnmệnhcủamình,tựraquyếtđịnh,gặtháithànhcơngvàchịu

tráchnhiệmvềthấtbại.Mọingườitinrằnghọcóthểtạorasựkhácbiệt.Tuynhiên,cácnhómtựquản

khơngthểchỉlàm“việccủamình”.Cácdoanhnghiệpqphụthuộcvềđiềuđó.Hìnhthứctựquảnđòi

hỏicácmốiquanhệtươnghỗ,chứkhơngphảisựđộclậpvàđộcđốn.

Những người đề xuất theo xu hướng tự quản cho rằng sự tự do trong việc tự quyết sẽ có tính

khuyếnkhíchrấtcao.Cácnhânviênmuốnthốtkhỏisựnhàmcháncủanhữngcơngviệclặpđilặplại

vàsựthúcépphảilàmnhữngđiềuđượcsaibảo.Họtìmthấygiátrịtrongviệcraquyếtđịnhvềcơng

việcriêngcủamình,vềcáchhọlàmviệcvàchàođóncáccơhộiđểhìnhthànhcảmgiáctựtinvềhiệu

quảcủabảnthân.

Tuynhiên,cơchếtựquyếtvàtựquảnlýkhơngkhiếnchomọingườitinrằngcơngviệccủahọsẽ

trựctiếpmanglạithànhcơng.Ítaitrongcơngtycóảotưởngrằnghọcóthểtựmìnhtạoranhữngảnhhưởnglớn.Nếutinrằngngườikháckhơngcóhoặckhơngsẵnsàngchiasẻcácthơngtincầnthiết,họsẽ

khơngcóđượccảmgiácmạnhmẽvàtrànđầynănglượng.Nếutinrằngngườikhácđangnétránhtrách

nhiệmvàlườinháchọsẽkếtluậnrằngthậtphícơngkhiphảilàmviệcvấtvả.

Trướckhimọingườitrongdoanhnghiệpquyếttâmlàmviệcchămchỉ,họmuốnđảmbảorằng

mụctiêucủahọcógiátrịvàquantrọng,vàrằnghọcóđủnănglựcđểhồnthànhđiềuđó.Họmuốn

biếtcơngviệccủahọquantrọngđốivớikháchhàngvàđồngnghiệp,vàrằnghọsẽđượccungcấpcác

nguồnlựccầnthiếtđểthựchiệntốtcơngviệc.

Việcnhậnthứcvềtínhtươngthuộctrongdoanhnghiệpđãgiúpnhấnmạnhđếnsựpháttriểncác

nhómtựquản.Nhómđósẽtinrằnghọcóthểhồnthànhcácmụctiêubằngcáchkếthợpkiếnthứcvà

nănglượngcủacáccánhânđểtạoracơngviệcchung,hiệuquả.Nhưngviệctraothêmquyềntựquyết

chocácnhómkhơngtrựctiếpkhiếnhọcảmgiácrằngmình“cóthểlàmđượcđiềuđó”.Cáccánhânvà

cácnhómkhácsẽảnhhưởngđếnviệcliệucácnhómcótinrằngmụctiêucủahọcógiátrịhaykhơng,

hoặcliệuhọcóđượcphươngtiệnđểđạtđượcthànhcơnghaykhơng.

Việctựquảnđòihỏinhiềunỗlựckếthợpcủalãnhđạovànhânviên.Cácnhàlãnhđạogiúpnhân

viênđánhgiárằngnỗlựccủahọsẽcógiátrịvàsẽđượcđềnđáp,rằnghọcókhảnăngvàcácnguồn

lựcđểthànhcơng.Theođúngkhnmẫuthìcácnhàquảnlýsẽtừbỏquyềnlựcvàkhơngthamgia.

Nhưngtrênthựctế,cácnhàlãnhđạophảikhơngngừnghợptácvớicáccánhânvàcácnhómđểtrở

thànhnhómtựquản.

Cầncósựhỗtrợđángtincậytừbanquảnlýcấpcaođểhướngđếnhìnhthứctựquản.Cảlãnh

đạolẫnnhânviênphảitựtinvàcamkếtthựchiệncơngviệctựquản.Sựhỗtrợtừbanquảnlýcấpcao

sẽgiúpcácnhómtinrằngnỗlựccủahọsẽđượccơngnhậnvàđượcđánhgiácao.Họsẽcóthểcó

đượccácnguồnlựcđểhồnthànhnhiệmvụvàsựchấpthuậncầnthiếtđểứngdụngcácđềxuấtcủa

mình.

Cáccánhânphảicảmthấyđượctraoquyềnvàcóthểquảnlýbảnthânmìnhtrongcácnhóm,các

nhómphảitựquảnlýmìnhtrongbốicảnhcủacácnhómkhácvàtrongtồnbộdoanhnghiệp.Việctự

quảnkhơngcónghĩalàđòihỏiquyềntựtrịtừngườikhácmàphảipháttriểncácmốiquanhệhợptác,

traoquyềntrongdoanhnghiệp.Khiđó,mọingườisẽcảmthấyđượcđịnhhướngvàcónănglựcđểcó

thểthànhcơngvàgâyảnhhưởng.

TRAOĐỔITRÁCHNHIỆM

Việctựquảnchophépcácnhómchịutráchnhiệmvớithànhcơngcủamình.Lãnhđạokhơngthể

chỉtraoquyềntựquảnchonhânviên,nhânviêncũngkhơngchỉchấpnhậnđiềuđó.Họphảicùngtham

giavàotiếntrìnhđàmphánvàđốithoạilâudài.

Thơngthường,cácnhàquảnlýchorằngnhânviênsẽphảilàmhếtsứcmình.Họsẽquyếtđịnh

việcgìcầnlàmvàcáchthựchiệnchúng;sauđó,họsẽhướngdẫnvàdụdỗnhânviênthựcthiquyếtđịnhcủamình.Họtintưởngvàoviệcchỉbảonhânviênnhữngviệccầnlàm,cònnhânviênthìtrơngđợi

đượcchỉbảo.Bằngcáchgiámsátnhânviên,họcóthểbiếtđượcmìnhcónênđưaranhữngchỉdẫn

hồnchỉnhthêmhaykhơng.Cácnhàquảnlýthườngxunkiểmtracơngviệccủamìnhvàhướngdẫn

nhânviêncáchđiềuchỉnhđểthíchứngvớinhữngtìnhhuốngngồidựđốn.Họcónhiềucơhộiđể

“quảnlýởtầmvimơ”.

Tronghìnhthứctựquản,cácnhàlãnhđạophảisẵnsànggiúpđỡnhânviênamhiểutồnbộnhiệm

vụvàcáchgắnkếtnóvớinhữnggìdoanhnghiệpđangcốgắngthựchiện.Cácnhàlãnhđạophảinóirõ

vềkếtcụcmongmuốncủadựánvàtheocáccáchcụthểhỗtrợchocơngviệccủacáccánhânvàcác

nhómkhác.Nhânviênkhơngthểthíchứngvớihồncảnhvàsửdụngkhảnăngsángtạocủamìnhmột

cáchhiệuquảnếukhơnghiểurõvềcácmụcđíchcuốicùngcủacơngviệc.

Lãnhđạocũngphảigiúpnhânviêngắnkếtnộibộvớinhiệmvụcủahọvànhậnthấyđượcgiátrị

đốivớidoanhnghiệpvàđốivớichínhhọkhithựchiệnthànhcơngcácnhiệmvụđó.Họsẽkhơngcòn

cóthểtrấnanmìnhthơngquanhữnglầnkiểmtrathườngxunrằngcơngviệccầnthiếtđangđượcthực

hiện.Lãnhđạophảitinrằngnhânviêncóthểtrởnêngắnbóvàsauđóhợptácvớihọđểđạtđượcđiều

đó.

Nhânviêncũngphảipháttriểncáckỹnăngđểđảmnhậntráchnhiệmvàtáikhẳngđịnhrằngcác

quảnlýcóthểtintưởngởhọ.Thơngthường,nhânviêntậptrungvàocácnhiệmvụcụthểcủamìnhvà

thườngxunnhậnýkiếnphảnhồicủasếpvềtiếnđộcơngviệc.Họcũngđượcđảmbảorằngsếpsẽ

thamgiavàhướngdẫnhọtrongtrườnghợpcơngviệckhơngđượcthựchiệnđúngcách.Vớihìnhthức

tựquản,nhânviênphảicótầmnhìndàihạn.Họphảilaođộngđểđảmbảorằnghọhiểuđượcnhiệmvụ

của mình và cách thức mà họ dự định sẽ hỗ trợ cho công việc của người khác và cho tầm nhìn của

doanhnghiệp;tinrằnghọcóthểhồnthànhđượcnhữngnhiệmvụđó,vàkiênnhẫndùkhơngnhậnđược

ýkiếnphảnhồitrựctiếptừsếpvềtiếnđộcơngviệc.

Cáchànhđộngmàlãnhđạovànhânviêncóthểtiếnhànhđểnângcaohiệuquảcủatráchnhiệm

baogồm:

1.Lãnhđạovànhânviênthảoluậnvềcáchthứcmànhiệmvụnhómcủahọcóthểbổsungvàthúc

đẩychiếnlượckinhdoanhcủadoanhnghiệp.Nhânviênbiếtrằngbanquảnlýcấpcaomuốnhọphải

thànhcơng.Họcảmthấyđangcùngbướcvớimọingườitrongdoanhnghiệpvàtinrằngthànhcơngcủa

họcóảnhhưởngquantrọng.

2.Lãnhđạohỗtrợviệctraođổivềtầmquantrọngcủahìnhthứcnhómtựquảnvớiviệcphân

cơngnhânlựcvàngânsách.Cácthànhviêntrongnhómtinrằnggiữahọcónhữngkhảnăngriêng,có

nguồntàichính,thơngtinvàkiếnthứcđểthànhcơng.Họcócảnănglựckỹthuậtlẫnkhảnănggiaotiếp

đểđiềuphốivàlàmviệccùngnhau.Họtựtinrằngcóthểthươnglượngđểđạtđượcnhữngnguồnlực

màhọthựcsựcầncó.3.Cácthànhviêntrongnhómthảoluậnvềnhữngthànhtích,trảinghiệmvàkhảnăngtrướckia

củamình,vàmặtkhácbộclộđượcthếmạnhcủabảnthân.Họchỉravànhậnthấyđượccáchthứcmà

cáccánhânsửdụngkhảnăngcủabảnthânvàonhiệmvụnhóm.Bằngcáchđánhgiásơbộvềnhững

điềumànhiệmvụucầu,nhómsẽxácđịnhđượccáchứngdụngcáckỹnăngchunmơn,tàichínhvà

cácnguồnlựckháccủamìnhvàocơngviệc.

4.Cácthànhviêntrongnhómthamgiacáckhóahọc,đọcsáchbáo,vàtraođổicácýtưởngđểcó

thểcậpnhậtkiếnthứcchunmơncủamình.Việcđọcsách,thamgiahộithảo,vàphảnảnhdựatrên

kinhnghiệmsẽgiúppháttriểncáckỹnănggiảiquyếtmâuthuẫnvànhữngvấnđềphátsinhtrongnhóm.

5.Nhữngcuộchọpthườngkỳ,khoảngcáchgiữacácvănphòng,thưđiệntửvàhệthốngmáytính

sẽgiúpcácthànhviêntrongnhómtraođổithơngtinvàgiữliênlạcvớinhau.

DUYTRÌTRÁCHNHIỆM

Việctựquảnlàcơngviệcđòihỏinhiềuhơncảviệcnhậntráchnhiệmvànhữnglờikhenngợikhi

thànhcơng.Mọingườiphảitựchịutráchnhiệmvềnhữngsaisótvàthấtbại;họcầnphảiđiđầutrong

việcgiảiquyếtcácrắcrốicủamình.Mặcdùtránhhìnhthứcquảnlývimơ,nhưngcácnhàlãnhđạovẫn

mongđợingườikháclàmtốtcơngviệcvàxửlýnhữngkếtquảkhơngchấpnhậnđược.Cácthànhviên

trongnhómcũngcầnphảiđốiđầunhaukhikhơngđạtđượckếtquảmongđợi.

Ngượclạivớiquanniệmphổbiếngắnkếtviệchợptácvớisựhàihòavàtưtưởng“sốngvàcứ

sống,”hànhđộnghợptácvớinhauđòihỏiphảicósựđốiđầu.Trongbốicảnhhợptác,cácthànhviên

trongnhómđềumuốnmọingườiphảihồnthànhcơngviệcmộtcáchhiệuquả,bởiđiềuđósẽgiúpmọi

ngườihồnthànhđượccácmụctiêuchungcủanhóm.Anhcànglàmtốtcơngviệccủamìnhthìngười

kháccàngthuậntiệnhơn.Cácthànhviêntrongnhómủnghộnỗlựccủanhauvàkhenngợilẫnnhaukhi

thànhcơng.Tuynhiên,khimộtngườikhơnglàmtốtcơngviệc,cácthànhviênkhácsẽbấtmãnvàtìm

cáchthayđổicáchlàmkhơngphùhợpnày.

Sựđốiđầunhưthếsẽnângcaolợiíchtậpthể.Trongtìnhhuốngđốiđầuhiệuquả,lãnhđạovà

cácthànhviênnhómsẽchínhthứcduytrìđượctráchnhiệmcủamọingườitrongviệcthựchiệncác

nhiệmvụđượcgiao.Họkhơngápđặtýmuốncủamìnhvàtỏrachunquyền.Họcũngtìmcáchphát

triểnnhữnglợiíchcủangườibịđốichất.Họmongmuốnanhtathànhcơngvàsẽcộngtácđểanhtacó

thểlàmđượcđiềuđó.Việcgiữchânmộtnhânviênvớicơngviệc,chodùanhtakhơnghồnthànhtốt

cơngviệcđó,cóthểlàmgiảmsựtựtinvàkhảnăngpháttriển.Nhânviênkiasẽcảmthấychánnảnvì

khơnghồnthànhcơngviệcvàthànhđạt,anhtacóthểcảmthấybịtáchbiệtvàbịđánhgiáthấpvìmọi

ngườikhơngtơntrọngnhữnggìanhtađãcốnghiến.

Cáchlàmviệctheohướnghợptáckhiếnchoviệcđốiđầuxảyrathườngxunhơn.Trongbối

cảnhcạnhtranh,mọingườisẽthựcsự“ápđảo”vàcókhảnănggiành“chiếnthắng”khiđốithủcủahọ

làmviệcvụngvề.Trongbốicảnhhợptác,mọingườimongđượclợitừviệcgiúpđỡ,dỗngọt,vàucầungườikháchồnthànhcơngviệc.Trongbốicảnhhợptác,mọingườicóđiềukiệnđểthảoluậnlo

lắngcủamìnhvớinhauhơnsovớibốicảnhcạnhtranh.Nhữngcộngsựchânchínhvànhữngngườisếp

cótinhthầnủnghộlànhữngngườisẽnóichochúngtabiếtkhinàochúngtalàmviệckhơnghiệuquảvà

sẵnsànggiúpchúngtapháttriển.

Đốiđầuvớicáccánhânvàcácnhóm

Mặcdùtránhtrườnghợpquytráchnhiệmchonhau,nhưngnhómvẫnphảiucầucáccánhân

chịutráchnhiệm.Theosựphâncơnglaođộngvàphânchiavaitrò,họđãđượcgiaochonhữngcơng

việccụthể.Nhữngngườikhơnghồnthànhnhiệmvụsẽbịxửlývàngunnhângâyrađiềuđósẽbị

mổxẻ.Nhómđóphảicótráchnhiệmchungkhilàmviệcvớicáccánhân,giúploạibỏcácràocản,và

cungcấpnguồnlựcchocánhânvànhómthànhcơng.Cáccánhânthườngkhơnghồnthànhtốtnhiệmvụ

vìhọcảmthấykhơngđượchỗtrợhoặckhơngđượcthơngtinđầyđủ.Nhữngcánhântiếptụctừchối

thựchiệnnhiệmvụcủamìnhsẽbịtrừngphạtvàsathải.

Mỗithànhviêntrongnhómsẽphảibáocáohoạtđộngcủamìnhvớinhómvàphảithểhiệntrách

nhiệmcủabảnthânmình.Thànhtíchcánhânsẽđượcsosánhvớinhữngkỳvọngvềvaitròvàcơng

việcđượcgiao,vàvớinhữngđónggópđốivớinhómđãgiámsát.Cáccánhânhồnthànhnhiệmvụ

củamìnhsẽđượccơngnhận.Nhómsẽxửlýnhữngcánhânkhơnghồnthànhtốtnhiệmvụcủamìnhvà

có thể quyết định khuyến khích và trợ giúp, hoặc cảnh cáo, hoặc khiển trách và xử phạt cá nhân đó.

Trongnhữngtrườnghợpkhókhăn,nhómsẽkêugọinhàquảnlýcủamìnhcùngthamgiađểtìmragiải

pháp.

Làmviệcnhómhợptáckhơngcónghĩalàtấtcảmọingườiđềuđượckhenthưởngvàkhơngaibị

xửphạt.Mặcdùtrọngtâmlàkhuyếnkhíchsángkiếnvàhọchỏitừnhữngsailầm,nhưngcácnhàquản

lýcầnphảixửlýnhữngnhómkhơnghiệuquả,khơngbaochebằngcáchkhenthưởnghọ.Nếumộtnhóm

tiếptụclàmviệcthiếunăngsuất,quảnlýcầnphảiucầunhómđógánhchịuhậuquả.Cácnhàquảnlý

tránhđổlỗichomộtvàingườimàphảibắtcảnhómchịutráchnhiệm.

Đốiđầuhiệuquả

Việcđốiđầuhiệuquảđòihỏiphảitạoratìnhhuốngcảhaicùngthắng.Nhữngngườiđốiđầuvới

nhaucầnphảitậptrungvàocácmụctiêuhợptácngaycảkhingườibịđốiđầukhơnglàmvậy.Họthể

hiệnsựkiênnhẫnvànguntắcxungđộthỗtrợđồngthờiquảnlýxungđộttrêntinhthầnxâydựng.

Họnhắcnhởcánhânđóvìsaonhiệmvụcủaanhtalạiquantrọngvàmứcđộphụthuộccủacác

thànhviênkhácvàocơngviệcđócủaanhtanếumụcđíchcủanhómlàđạtđượcthànhcơng.Họlàm

việcvớianhtađểxácđịnhnhữngkhókhănvàtạođiềukiệnđểanhtahồntấtcơngviệcđúnghạn.Họ

thểhiệnmongmuốnđượcgiúpngườiđóthànhcơngvàmangđếnnhữngcầnthiếtchothànhcơngđó.

Vớitinhthầnkỷluật,họkhơngchophépmìnhđilệchđườngvàgâycảntrởchonhữngdựđịnh

hợptáccủamình.Họkhơngphêphánnhânviênvớitưcáchcánhân,cũngkhơngnghingờvềnhữngdựđịnhcủaanhta.Họcơngnhậnnhữngđónggópkháccủaanhtavàkhẳngđịnhrằnganhtađượctơntrọng

vàđánhgiánhưmộtcánhânriênglẻ.

Trởthànhngườicóýthứctựquản

Đặtnềnmóng

-Xâydựngcácmụctiêuhợptác.

-Nidưỡnggiaotiếphaichiều.

-Bộclộvàquảnlýcảmxúc.

-Tranhluậncácquanđiểmtráingượctrêntinhthầnxâydựng.

-Quảnlýxungđộthiệuquả.

-Pháttriểncácmốiquanhệhợptác,hiệuquảvớicácnhómkhác.

-Thểhiệnsựhỗtrợđángtincậycủabanquảnlýcấpcao.

Nângcaotráchnhiệm

-Lãnhđạovànhânviênthảoluậncáchthứcmànhiệmvụcủanhómcóthểbổsungvàthúcđẩy

chiếnlượckinhdoanhcủadoanhnghiệp.

-Nhânviênphảihiểuđượccácmụctiêuvàmụcđíchtrongnhiệmvụcủamìnhvàtrởnêngắn

kếtvớinhữngđiềuđó.

-Lãnhđạohỗtrợviệctraođổibằngviệcphânbổnhânlựcvàngânsáchchonhóm.

-Cácthànhviêntrongnhómxácđịnhthànhtích,kinhnghiệmvàthếmạnhcủamình.

-Họsửdụngcácphươngpháphọctậpchínhthứcvàkhơngchínhthứcđểxâydựngkhảnăng

củamình.

-Nhânviêncảmthấyrằnghọđượctraoquyềnvàcónguồnlựcđểthànhcơng.

-Nhómphảilênkếhoạchvềcáchứngdụngcáckỹnăngvànguồnlựcđểđạtđượccácmục

tiêu.

-Nhữngcuộchọpthườngkỳ,khoảngcáchgiữacácvănphòng,thưđiệntửvàhệthốngthơngtin

sẽgiúpcácthànhviêntrongnhómtraođổithơngtinvàgiữliênlạcvớinhau.

Chịutráchnhiệm

-Mỗinhânviênphảithểhiệnnhữngđónggópcủamìnhđốivớinhóm.

-Nhómphảitổchứcănmừngnhữngđónggópcủacánhânvàthànhcơngcủanhóm.

-Lãnhđạovànhânviênphảixửlýcáckếtquảkhơngchấpnhậnđược.-Họgiúpngườibịxửlývượtquatrởngạivàcungcấpcácnguồnlực.

-Nhấnmạnhđếntinhthầnhaibêncùngthắng.

-Họtáikhắngđịnhviệcđónnhậncánhânbịxửlýđónhưmộtcánhânđộclập.

-Họsửdụnghìnhthứcđốiđầuđểtạoramộttậpthểhợptácmạnhmẽhơn.

THIẾTLẬPDOANHNGHIỆP“CĨKHẢNĂNGTHỰCHIỆN”

Trongnhiềudoanhnghiệp,mọingườingàycàngđượckỳvọngsẽlàmviệctốtmàkhơngcầncó

nhiềusựgiámsáttrựctiếp.Họphảisửdụngcáctiếnbộkỹthuậtvàmáytínhđểcóđượcthơngtinkịp

thờivàtựmìnhhồnthànhcácnhiệmvụquantrọng.Cácnhàquảnlýcấptrung-hiệnnayđượccholàít

cầnđến-đãbịsathảivớisốlượnglớnkhicácdoanhnghiệpquyếtđịnhthuhẹpquymơhoạtđộngvà

cắt giảm chi phí. Thách thức đặt ra là phải hình thành văn hóa “có khả năng thực hiện” trong doanh

nghiệp,nơicácnhânviêncóthểtựquảnlýchínhmình.

Cơhộiđượctựquảncóthểlànguồnđộnglựccaotruyềncảmhứngchonhânviên.Nógiảiphóng

họrakhỏisứcépcủahệthốnghànhchánhvàhệthốngcấpbậctruyềnthống.Nhânviênphẫnnộvới

hìnhthứcquảnlývimơvàkhơngmuốntrởthànhnhữngcontốt.Họmongchờthửtháchvàquyềntự

quyếtđểpháttriểnkhảnăngvàchứngminhgiátrịcủamình.Hìnhthứctựquảnxâydựngcamkếttrong

nộibộmàcáctổchứctinhgọncầncóđểvượtquacácthửtháchhiệnnay.

Tuynhiên,việcchỉtríchhệthốngcấpbậcvàvẽnênmộtbứctranhđậmnétvềtươnglaicủahình

thứctựquảnđượccholàdễdànghơnsovớiviệcthựchiệnnó.Cácnhàquảnlýthườngđổlỗicho

nhữnghànhđộngchốngđốithayđổi;họqquenvớiviệckiểmsốtngườikhácnênkhóthayđổi.Họ

dễ dàng nói bằng ngơn ngữ của hình thức tự quản nhưng lại giấu nhẹm thơng tin và can thiệp để tái

khẳng định quyền lực của mình. Lãnh đạo than phiền rằng nhân viên muốn có trách nhiệm nhưng lại

khơnglãnhtráchnhiệmkhichấtlượngcơngviệcvàdịchvụkhơngđượctốt.Nhânviênnóivềcácthử

tháchcủacơngviệcnhưnglạikhơngdámgánhchịuthấtbạicóthểxảyra.

Hìnhthứctựquảnhiệuquảđòihỏinhiềuthứkhácngồiviệccácnhàquảnlýsẵnsàngchoqua

vànhânviênsẵnsàngchấpnhậntráchnhiệm.Cácnhàquảnlýkhơngchỉđơngiảntừbỏquyềnlựcmà

còn phải thực hiện một khả năng lãnh đạo mới. Việc trao quyền tự quản để nhân viên tự đưa ra các

quyếtđịnhkhơngcónghĩalànhânviênsẽcókhảnăngtựquảnlýchínhmình.Đượchuấnluyệnvàđịnh

hướngtheohệthốngcấpbậc,nhàquảnlývànhânviênđềukhơngđượcchuẩnbịđểđốimặtvớinhững

camkhổcủahìnhthứctựquản.

Doanhnghiệp“cókhảnăngthựchiện”làdoanhnghiệphướngđếnhànhđộng;cầnphảicóhành

độngđểtạoradiềunày.Điểmítđượcnhậnbiếtlàkiếnthứccũnggópphầntạoranhữngvấnđềcóthể

gâyảnhhưởngđếntiếnđộ.Hìnhthứctựquảnbaohàmnhiềuýnghĩahơnviệcvắngmặtcácnhânviêngiámsáttrựctiếphaychophépmọingườitựkiểmsốt,bởivìnhânviênphảiquảnlýchínhmìnhvới

cáccánhânvàcácnhómkháctrongdoanhnghiệp.Lãnhđạokhơngchỉđểmọichuyệnxảyramàcần

phảihợptácvớicáccánhânvàcácnhómđểhọtiếpnhậnnhiệmvụ.Lãnhđạovànhânviêncầnđốiđầu

và chịu trách nhiệm lẫn nhau cũng như chúc mừng thành cơng chung của mình. Nhân viên cần nhiều

quyềnhơnđểhướngđếnhìnhthứctựquản.Họvàlãnhđạocầnphảicótâmlýtốtvàkhéoléo.

CreatedbyAMWord2CHMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuong 12. HUONG DEN CAC NHOM TU QUAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×