Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Phương pháp thực hiện

b. Phương pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN

1.1.Khả năng truyền nhiệt của bao bì nhựa3.1.1. Kết quả

Bảng 3.14: Kết quả đo nhiệt độ

Đơn vị: oC

Phút01020304050607080Nước306676869294969898Ly thuỷ tinh305264748084868686Ly nhơm306072788488909090Túi nhựa có Al306274828990949494Túi nhựa có màng mạ305872808890949494Túi nhựa khơng có Al305874828790949694100

90

80Nhiệt độ

(oC)70

60

50

40

3001020304050Nước

Tui nhựa có Al

Tui nhựa không có

Al

Ly nhôm

Tui nhựa có màng

mạ

60 Ly thuỷ 70

80

tinhThời gian

(phút)Hình 3.12: So sánh nhiệt độ truyền nhiệt từ mơi trường903.1.2. Nhận xét và giải thích

Bảng 3.15: So sánh tốc độ tăng nhiệt độ

PhútPhútthứ 0thứ 80(oC)(oC)Nước3098Ly thuỷ tinh3086Ly nhơm30Túi nhựa có Al∆trong-ngồi∆0-80(oC)(oC)Độ tăng

nhiệt độ

(oC/phút)Độ dày

(mm)680,8512560,701,00908600,751,0030944640,800,09Túi nhựa có màng mạ30944640,800,09Túi nhựa khơng có Al30944640,800,10Khi nước đạt 98oC, độ chênh lệch nhiệt độ trong vào ngoài thấp nhất là các túi

nhựa, cao nhất là ly thuỷ tinh. Độ tăng nhiệt trung bình trên 1 phút của các túi nhựa cao

nhất, ly thuỷ tinh là thấp nhất. Có thể suy ra rằng khả năng truyền nhiệt từ ngoài vào

của túi nhựa cao hơn ly thuỷ tinh hay ly nhơm.

Cơng thức tính nhiệt lượng:

- Trường hợp tính nhiệt lượng truyền qua vách phẳng nhiều lớp:

(3.1)

- Trường hợp tính nhiệt lượng truyền qua vách trụ nhiều lớp:

(3.2)

Trong đó:

: thời gian truyền nhiệt (s)i: số thứ tự lớp, n: số lớp

: hiệu nhiệt độ bên trong và ngồi vách ( (K)

F: diện tích bề mặt truyền nhiệt (m2)

: độ dày vách phẳng và R: bán kính trong của vách trụ, L: chiều dài vách trụ (m)

: hệ số dẫn nhiệt của lớp (W/m.K)

Như vậy, ở cùng thời gian gia nhiệt, khả năng truyền nhiệt của vách phụ thuộc vào bề

dày vách và hệ số dẫn nhiệt của vách. Mặt khác ta có bảng hệ số dẫn nhiệt như sau:Bảng 3.16: Hệ số dẫn nhiệt của một số vật liệu [ CITATION Bộm12 \l 1033 ]

Vật liệu (W/m.K)Al203,5SiO20,698-0,814PE0,46-0,5PP0,12PS0,13Đa sớ polymer có hệ sớ dẫn nhiệt thấp, thấp hơn kim loại và thủy tinh. Giả sử ở cùng

độ dày, màng nhựa có nhược điểm là hệ sớ dẫn nhiệt thấp, ưu điểm là kiểm sốt sự

truyền nhiệt dễ hơn thao tác với kim loại, giảm được năng lượng đun nấu, tránh được

sự quá nhiệt khi retort. Mặt khác, độ dày thí nghiệm như bảng sau:

Bảng 3.17:So sánh độ dày và hệ số dẫn nhiệt vật liệu thí nghiệm

Độ dày So sánh độ dày với túi nhựaSo sánh hệ số dẫn nhiệt(mm)(0,09mm)với PE (0,5 W/m.K)Nhôm111,1 lần407Thủy tinh333,3 lần 1,6Túi nhựa có Al0,091 lần1Túi nhựa có màng mạ0,091 lần1Túi nhựa khơng có Al0,091 lần1Trên thực tế, độ dày của nhôm và thủy tinh lớn hơn nhiều so với màng phức hợp.

Từ cơng thức (3.1) và (3.2), ta có thể suy ra nhiệt lượng truyền qua vách phẳng giảm

khi hệ số tăng.Xét 1 ly nhôm dày 1,00 mm, so với 1 túi PE dày 0,09mm: độ dày gấp 11,1 lần, hệ số

dẫn nhiệt gấp 407 lần, hệ số chênh lệch so với PE là 0,027 lần, kết quả nhiệt lượng

truyền qua màng PE gấp 37 lần so với ly nhôm, để đạt được cùng nhiệt độ và thời gian

truyền nhiệt.

Đây là ví dụ cho việc dù Al có hệ số dẫn nhiệt cao hơn PE hay hầu hết polymer nói

chung vì lợi thế của màng nhựa là mỏng hơn rất nhiều, dễ kiểm sốt nhiệt, đồng thời

khi nói đến tính kinh tế cũng rẻ hơn, tiết kiệm được chi phí vận chuyển và lưu trữ.

1.2.Khảo sát khả năng bám dính mực PET và màng PET1.2.1. Khảo sát khả năng bám dính của mực in và màng in

3.1.2.1. Kết quả(a) Có xử lý corona(b) Khơng có xử lý coronaHình 3.13: Kết quả bám dính màng OPP và mực OPP (màu đỏ), mực PET (màu xanh)

(a) Có xử lý corona(b) Khơng có xử lý coronaHình 3.14: Kết quả bám dính màng PET và mực OPP (màu đỏ), mực PET (màu xanh)

Bảng 3.18: Kết quả thử độ bám dính

MàngMặt xử lý CoronaMực PETMực OPPPETKhơng: 38 dyne/cmBám dính tớtTróc mựcCó: 42 dyne/cmBám dính tớtTróc mựcKhơng: < 36 dyne/cmTróc mựcTróc mựcCó: 38 dyne/cmTróc mựcBám dính tớtBOPP3.1.2.2. Nhận xét và giải thích

Màng PET cả 2 mặt đều phân cực, sức căng bề mặt trên 38dyn/cm, trên lý thuyết

không cần xử lý corona. Việc xử lý corona mặt in làm tăng độ phân cực bề mặt, ổn

định sự bám dính, giúp q trình in được đồng đều, có thể in ở tớc độ cao.

Trong mực BOPP có thành phần nhựa nền là CPP, khả năng bám dính mực OPP trên

màng BOPP có xử lý corona tớt, dù khơng có chất đóng rắn. BOPP dù có corona cũng

khơng bám dính mực PET. Lý giải điều này dựa trên sức căng bề mặt và độ phân cực.

Mực in có dung mơi – PET in trên màng có corona trên 38 dynes/cm, có hệ mực đạt

đến trên 50 dynes/cm. Mặt khác BOPP chưa xử lý là 29-31 dynes/cm, sau xử lý có thể

đạt 38- 42 dynes/cm. Khả năng in mực PET trên BOPP là hồn tồn khơng khả thi.3.1.3. Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của mực PET và mực OPP

3.1.3.1. Kết quả(a)(b)Hình 3.15: Kết quả chịu nhiệt màng PET và màng OPP

(a) Sự co nhiệt của màng PET (trái) và OPP (phải)

(b) Sự chảy mực do nhiệt của mực PET (trái) và OPP (phải)

3.1.3.2. Nhận xét và giải thích

Đi từ cấu trúc phân tử, màng PET có vòng thơm, khả năng chịu nhiệt cao hơn màng

OPP - với cấu trúc mạch thẳng, nhiều nhánh và khơng có nhân thơm. Dưới tác động

cùng nhiệt độ, cùng thời gian ép và lực ép, màng OPP nhăn nhiều hơn.

Thành phần của mực in gồm: chất tạo màu (pigment màu), nhựa nền, phụ gia.

Mực OPP có nhựa nền là OPP nên khả năng bám dính cao trên màng OPP mà khơng

cần chất đóng rắn. Mặt khác, mực PET khơng trộn nhựa nền là nhựa PET dạng lỏng do

khó sản xuất mà thay vào đó, nhựa nền mực PET là PU, nghĩa là khi in phải thêm chất

đóng rắn thì mới đảm bảo khả năng bám dính của mực PET và màng PET. Có thể thấy

điều này ở phần giấy bên dưới 2 mẫu màng thí nghiệm, mực OPP bị chảy và dínhnhiều x́ng giấy, mực PET ánh xanh rất ít lên giấy.

3.2. Ghép đùn và ghép khô đối với túi đun sôi

3.2.1.1. Kết quảBảng 3.19: Kết quả đo độ bền hàn dán ghép đùn và ghép khơ

Cấu trúcGhép đùnGhép khơVị tríTúi mẫu15 phút30 phút45 phút60 phút152,8853,6254,3756,1352,88255,9653,0154,1656,2555,96357,5152,955,153,6557,51453,9152,1445,4354,6453,91556,0956,8958,2448,956,09653,3653,2653,0146,7453,36152,4950,1051,4151,7352,49250,7550,0753,0350,8250,75350,5748,9357,1955,250,57451,4050,8146,4147,451,4552,9055,6549,0551,3452,9648,9254,4856,3254,8348,92Bảng 3.20: So sánh đo độ bền hàn dán ghép đùn và ghép khôTúi mẫu15 phút30 phút45 phútSự giảm độ

bền sau 45

phútGhép đùn54,9553,6453,3952,724.06%Ghép khô51,1751,6752,2451,89-1.41%60

Ghép đùn54.955553.6453.3951.17

5051.6752.24N/15mm45051015202530Ghép khô52.72

51.89354045Thời gian

(phut)Hình 3.16: So sánh đo độ bền hàn dán ghép đùn và ghép khô

3.2.1.2. Nhận xét và giải thích

Túi mẫu đã có sự chênh lệch độ bền hàn dán. Túi PA15/PE25/LL60 và Túi

PA15/PU5/LL60, tuy cùng có lớp hàn dán là LLDPE 60 mic, nhưng về phương pháp

ghép khác nhau. Việc ghép đùn lớp PE 25 mic, có sự nóng chảy và hồ chung nhựa PE

tại bề mặt lớp kết dính và lớp hàn dán. Như vậy, lớp hàn dán được tăng chiều dày lên là

85 mic, suy ra, độ bền hàn dán cũng tăng so với ghép khô.

So sánh kết quả đầu (chưa xử lý nhiệt) và ći thí nghiệm (sau xử lý 45 phút): túi ghép

đùn giảm độ bền hàn dán 4,06%, túi ghép khô hầu như không giảm.

Quan sát chiều lên xuống của đồ thị: trong khoảng nhiệt độ thí nghiệm, túi ghép đùn có

xu hướng giảm dần độ bền hàn dán theo chiều tăng của nhiệt độ, mặt khác, túi ghép50khô hầu như không đổi độ bền theo nhiệt độ. Sỡ dĩ có sự tăng giảm độ bền với số

chênh lệch không cao (dưới 1N/15mm) là do khi làm túi, dao hàn nhiệt dập các túi với

lực ép và nhiệt độ không như nhau.

Như vậy, ứng dụng làm túi chịu nhiệt ưu tiên công nghệ ghép khô hơn ghép đùn. Độ

bền hàn dán của túi khi ghép khô phụ thuộc độ dày lớp hàn dán và loại keo sử dụng để

ghép màng.

3.3. Khả năng cản ẩm

3.3.1. Kết quả

Bảng 3.21: Kết quả cản ẩm các túi sau xử lý nhiệt 15 phút

Chế độPA/PE/LLDPPA/PU/LLDPOPP//Al//LOPP//CMPET//L15pEELLTrước (g)9,50689,63859,45379,5459Sau (g)9,75559,65719,46769,6284∆ (g)0,24870,01860,01390,0825%2,61600,19300,14700,8642Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phương pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×