Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Về đối tượng nghiên cứu

2 Về đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

8Hình 1.2. Lá TrơmHình 1.3. Hoa TrơmLuận văn tốt nghiệp9Hình 1.4. Trái cây Trôm

Cây Trôm cao từ 15-20 m. Lá có phiến hình quạt đường kính 20-50 cm, dạng

tim, chia thuỳ chân vịt với 3-9 thuỳ, có lơng hình sao ở cả hai mặt; cuống tròn, to, dài

đến 20 cm. Hạt thành chùm kép, dài 20-25 cm, với các nhánh có lơng, dài 10 cm hay

hơn. Quả đại 5, hình trứng, có lơng nhung dài tới 4 cm, rộng 2 cm, nở chậm, hình

trứng dài 12 mm, rộng 8 mm, màu đen. Cây Trơm là một loại thuốc q, có thể sử

dụng các bộ phận của cây: hạt, vỏ, nhựa và lá.[1]1.3 Về chi Sterculiaceae

Theo tài liệu Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam của Võ Văn Chi[2] chi Sterculia

thuộc:

Ngành: Ngọc lan (Magnoliophyta).Lớp: Ngọc lan (Magnoliopsida).Phân lớp: Hành (Liliidae).Bộ: Cẩm Q (Malvales).Họ: Trơm (Sterculiaceae).1.3.1 Đặc điểm hình thái

Cây gỡ hay cây bụi. Lá có cuống và có lá kèm, kép chẻ ngón, có thùy chân vịt

hay ngun. Đài hình hũ, hình ống dạng chng hoặc hơi hình ống, có 5 thùy, thường

có màu. Cụm hoa ở ngọn gồm các chùm hay thùy, ở nách lá, tập hợp gần ngọn các

nhánh; hoa đực hay hoa lưỡng tính có bao hoa giống nhau. Hoa đực có nhị tập hợp

Luận văn tốt nghiệp10

thành đầu ở đỉnh một cột (cuống bộ nhị); bao phấn 2 ô, xếp 1-2 dãy, ở đỉnh của cột,

không cuống trên đầu tạo thành bởi đỉnh cột nhị giãn ra và lõm. Bầu khơng sinh sản

gồm 5 lá nỗn đính ở gốc của đấu. Hoa lưỡng tính có cuống bộ nhị thường ngắn hơn,

mang đỉnh giãn ra thành vòng bao phấn không cuống, thường sinh sản và một bầu sinh

sản. Lá nỗn 3, thường 5, dính nhau, 1 vòi nhụy có rãnh, 1 đầu nhụy dạng đĩa; nỗn 2

tới nhiều trong mỡi lá nỗn. Quả gồm 5 quả đại, trải ra thành vòng tròn, có cuống hoặc

khơng, dạng màng hay hóa gỡ, mở trước hoặc sau khi chín bởi đường nứt bụng; hạt 1

hay hơn, thường là 4-5 hình trứng, ít khi có các phơi nhũ nạc dính với lá mầm mông [3].

1.3.2 Phân bố

Các cây họ Trôm thường chịu hạn, được phân bố ở các nước Nam và Đông Nam

Á: Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Philipin, Malaysia, Úc và châu

Phi.

Ở Việt Nam, cây phân bố tại các tỉnh Tây Nguyên, Kontum, GiaLai, Đắk Lắk,

Lâm Đồng và các tỉnh miền duyên hải Nam Trung Bộ: Khánh Hòa, Ninh Tḥn, Bình

Tḥn. Trơm cũng đã được trồng ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí

Minh, Bn Mê Thuột, Vũng Tàu để làm cây cảnh và cây bóng mát trong các cơng

viên, đường phố [4].

1.4 Các nghiên cứu về thành phần hóa học của chi Sterculia

1Cây Sterculia simplexLuận văn tốt nghiệp11

Hình 1.5. Cây Sterculia simplex

Hossain MK, Prodhan MA, Even ASMIH, Morshed H, Hossain MM vào năm

2012 từ lá cây Sterculia simplex đã được cô lập ra các các chất : Kaempferol (1),

Kaempferol 3-O-β-D-rutinoside (2), Quercetin (3), Quercetin 3-O-(2"-α-rhamnosyl)-βD-glucoside (4) [9].(1)(3)Luận văn tốt nghiệp(2)(4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Về đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×