Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng hệ huyền phù phân tán piperine từ cao tiêu và HC40

5 Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng hệ huyền phù phân tán piperine từ cao tiêu và HC40

Tải bản đầy đủ - 0trang

55Bảng 3.27 Ma trận tối ưu hóa kèm theo biến thựcSTTTTTNTỉ lệ piperine: HC40Tốc độThời gian

(min)Median

(m)121 : 102152,709212111 : 252152,822583151 : 104152,81247491 : 254152,77841541 : 102452,823526161 : 252452,723027191 : 104453,247698121 : 254452,774329141 : 4,886553302,7576010171 : 30,11343302,7920711201 : 17,51,31821302,8264812181 : 17,54,68179302,789901361 : 17,534,773112,652081471 : 17,5355,22692,620231551 : 17,53302,2842816131 : 17,53302,254201711 : 17,53302,153351881 : 17,53302,132991931 : 17,53302,2518520101 : 17,53302,26412Ghi chú: tốc độ mức 2, 3, 4 tương ứng với tốc độ 7000 rpm, 10000 rpm, 13000 rpm.

Bảng 3.28 Ma trận tối ưu hóa kèm theo biến mã hóaSTTTTTNx1x2x3y12-1-1-12,70921211+1-1-12,82258315-1+1-12,8124749+1+1-12,778415654-1-1+12,82352616+1-1+12,72302719-1+1+13,24769812+1+1+12,77432914-002,757601017+002,7920711200-02,8264812180+02,7899013600-2,6520814700+2,620231550002,2842816130002,254201710002,153351880002,132991930002,2518520100002,26412Ghi chú: tốc độ mức 2, 3, 4 tương ứng với tốc độ 7000 rpm, 10000 rpm, 13000 rpm.57Sự thay đổi của từng yếu tố lên kích thước trung bình hệ phân tán:Hình 3.37 Đồ thi 2D biễu diễn sự ảnh hưởng của tỉ lệ, tốc độ, thời gian đến medianNhận xét: hình 3.20 cho thấy các yếu tố tỉ lệ, tốc độ và thời gian đồng hóa đều

ảnh hưởng đến kích thước trung bình hệ phân tán theo hàm bậc 2. Đồ thị hình

parapol có điểm cực trị nằm trong vùng khảo sát. Hình 3.20a, cho thấy khi tăng

giảm HĐBM theo tỉ lệ về phía biên, kích thước hạt đều tăng lên, tuy nhiên khi giảm

HĐBM, hệ có xu hướng đạt kích thước to hơn, do lượng HĐBM không đủ để bao

giữ hoạt chất, hạt có kích thước lớn và sa lắng, miền phân bố rộng và khơng đồng

đều. Tương tự như hình 3.20b, kích thước hạt có xu hướng tăng dần và to hơn khi58tăng tốc độ đồng hóa so với miền giảm tốc độ, điều này có thể giải thích vì khi tăng

tốc độ, nhiệt lượng sinh ra lớn, lực cắt xé càng mãnh liệt, hạt phân tán vỡ ra, nhưng

ở kích thước nhỏ, hạt chuyển động và có xu hướng kết tụ, kết hợp thời gian dài, làm

tăng kích thước hạt như hình 3.20c. Điều này tương đồng với kết quả khảo sát sơ bộ

ban đầu.

Mơ hình đáp ứng bề mặt 3D và 2D của median:Hình 3.38 Ảnh hưởng của tỉ lệ, tốc độ đến kích thước trung bình hệ phân tánHình 3.39 Ảnh hưởng của tỉ lệ, thời gian đến kích thước trung bình hệ phân tán59Hình 3.40 Ảnh hưởng của tốc độ, thời gian đến kích thước trung bình hệ phân tánHình 3.41 Mối tương quan giữa kết quả kích thước trung bình hạt phân tán giữa thực

nghiệm và dự đốnTừ hình 3.17 cho thấy kết quả thực nghiệm khá tương đồng với kết quả dự

đoán lý thuyết, các điểm kết quả tiệm cận với đường chuẩn. Để thu nhỏ sai lệch

đường chuẩn, thực hiện lại các thí nghiệm 2, 7, 9, 12, 14 theo bảng đề xuất sau:60Hình 3.42 Kết quả thực nghiệm và dự đoán đề xuất3.5.1 Phân tích tương tác giữa mơ hình và thực nghiệm

3.50

3.00Median (m)2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Thí nghiệmHình 3.43 Mối liên hệ giữa 20 thí nghiệm về tối ưu kích thước hệ phân tán61Kết quả có xu hướng phù hợp với những khảo sát sơ bộ ban đầu, vùng biên

khá rộng và đều, cho thấy rõ sự thay đổi và ảnh hưởng của các yếu tố. Kích thước

hạt biến thiên từ 2,13 m đến 3,25 m, miền phân bố có dạng tháp chng, chứng

minh hệ phân bố đồng đều tại các điều kiện trong vùng khảo sát (Phụ lục 13).

Phân tích phương sai ANOVA:Hình 3.44 Phân tích ANOVA của mơ hình tối ưuPhương trình hồi quy (đặt: median = y, A: tỉ lệ, B: tốc độ, C: thời gian):

+-++--++++2,22130,03200,03460,02870,06500,08160,05200,20870,22050,1597=*A*B*C*AB*AC*BC*A2*B2*C2pvalues0,24500,21050,29310,08340,03640,1548<0,001<0,001<0,001yNhận xét:

Chỉ số Fisher (F-value) của mơ hình là 19,11 cho thấy mơ hình có ý nghĩa.

Gía trị Lack of fit là 9,63% tức là mơ hình phù hợp với các số liệu thí nghiệm.

Giá trị p-value < 0,05 chỉ ra rằng hệ số có ý nghĩa. Trong mơ hình này AC, A 2,

B2, C2 là những hệ số có nghĩa. Vậy phương trình hồi quy rút gọn là:62y = 2,2213 - 0,0816AC + 0,2087A2 + 0,2205B2 + 0,1597C2

Phương trình ảnh hưởng các yếu tố này đã được mã hóa, có ý nghĩa trong xác

định tác động tương đối của các yếu tố, được sử dụng để đưa ra dự đốn về kích

thước trung bình hạt, đáp ứng các mức cho trước của từng yếu tố.

Kết quả thống kê:

Sai số

Sai số

chuẩnvớiđường0,0957R20,94510,0365R2 adjusted0,8956Như vậy, qua các đồ thị mô phỏng 3D và bảng phân tích ANOVA, 3 yếu tố tỉ

lệ, tốc độ, thời gian đều có ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước trung bình hệ

phân tán. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát sơ bộ ban đầu.

Nhận xét các hệ số phương trình hồi quy: median thay đổi theo các biến A, B,

C theo hàm lũy thừa bậc 2 với hệ số lần lượt là +0,2087; +0,2205; +0,1597. Trong

đó hệ số B2 lớn nhất, chứng tỏ ảnh hưởng của biến tốc độ đến kích thước hệ phân

tán lớn nhất. Có sự tương quan giữa 2 yếu tố tỉ lệ và thời gian đồng hóa.

Dựa vào giá trị R 2, R2 adjusted cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa mơ hình

quy hoạch và thực nghiệm với độ tin cậy cao.

Điểm tối ưu:

Tỉ lệ

piperine:HC40Tốc độ (rpm)Thời gian (min)Medium (m)17,510000302,22135Điểm trung tâm có kích thước trung bình 2,22 m (lớn hơn so với kết quả kích

thước hạt khảo sát ban đầu 1,05 m). Nguyên nhân do cao tiêu sử dụng trong khảo

sát tối ưu được bảo quản lâu, nhiều thành phần khó tan trở lại, gây khó khăn cho63quá trình bao giữ hoạt chất của HĐBM. Tuy nhiên mơ hình có mức độ phù hợp cao,

sai số với đường chuẩn thực nghiệm – dự đoán là 3,65%.3.6 Kết quả thử nghiệm sấy phun

1.1.1Sấy đối lưu nhiệt tự nhiên ở áp suất thường

Bảng 3.29 Điều kiện khảo sátTác nhân sấyNhiệt độÁp suấtThời gian sấyNồng độ piperineTỉ lệ caoKhơng khí nóng100 0C1 atm6h1 g/L5%Kết quả:Hình 3.45 Bột sấy, dịch bột sấy, dịch bột sau khi phân tán trong nước (trái sang phải)Nhận xét:

Hệ huyền phù phân tán piperine từ cao với sự hỗ trợ của chất HDDBM HC40

được sấy đối lưu nhiệt ở 100 0C trên giá mang là maltodextrin. Bộ đạt độ ẩm sau 6h.

Bột có màu nâu vàng, hạt khá to và kết dính do độ ẩm cao, trong quá trình sấy, khi

hơi nước bay hơi từ từ, các phân tử piperine có xu hướng kết tinh, kết tụ vào nhau,

đồng thời HĐBM có độ nhớt tăng cao, làm tăng khả năng kết dính của hạt. Đường

malto dextrin bao hoạt chất bên ngoài, làm hạt tơi ra một phần nhưng kích thước

vẫn còn to, độ xốp chưa cao.64Khi hòa tan vào nước (có sự hỗ trợ của siêu âm), bột được phân tán đều trong

nước, hệ trong, màu vàng nhạt, có rất ít hạt li ti lơ lững (khó phát hiện bằng mắt

thường). Điều này chứng tỏ hạt ở kích thước bé, có khả năng phân tán và hòa tan tốt

hơn bột piperine nguyên liệu.

3.6.1 Sấy phunTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng hệ huyền phù phân tán piperine từ cao tiêu và HC40

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×