1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Hóa học - Dầu khí >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG

CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp111h. Than đen

Than đen được đóng gói trong các bao kích thước lớn ( 1100 �1100 �1750 mm),

khối lượng mỗi bao 1000 kg.Hình 8.58: Than đen N660.

Bảng 8.46: Tính tốn số lượng than đen cần sử dụng trong 15 ngày

Hóa chấtkg/ngàykg/15 ngàySố baoN2013885,25827859N3301764,42646627N6601184,517767,518Tổng6834,1102511,5104 Diện tích khu để than đen: 1,1�1,1�104  125,8 m2.

i. Phụ gia

Nguyên liệu trong kho bao gồm: Các hóa chất (phụ gia) được đóng thành 1 kiện

hàng, mỗi kiện gồm 30 bao, mỗi bao nặng 25 kg.

Kích thước mỗi bao là: 650 �400 �200 ( mm �mm �mm )Khóa luận tốt nghiệp112Mỗi pallet gỗ xếp được khoảng 30 bao, các bao được xếp chồng thành 6 lớp,

mỗi lớp có 5 bao.Hình 8.59: Cách xắp xếp bao hóa chất trên pallet.

Bảng 8.47: Tính tốn số bao và số palet dự trữ trong 15 ngày

Hóa chất

Acid strearic

ZnO

MgO

Petroleum Resin

Resorcinolformaldehyde resin

HMMM

(RA-65)

6PPD

TMQ

S

MBTS

Tổngkg/ngày

301,1

521,3

4,3

228,7kg/15 ngày

4516,5

7819,5

64,5

3430,5Số bao

181

313

3

137Số pallet

6

11

1

5105,11576,563342,8642261207,0

120,4

245,1

151,2

19273105

1806

3676,5

2268

28905124

72

147

91

11565

3

5

4

44Khóa luận tốt nghiệp113Chi tiết sản phẩm

Kích thước: 1300 �1100 �150 mm

Tải trọng tĩnh: 2500 kg

Tải trọng động: 1000 kg

Nguyên liệu: Gỗ thông hoặc gỗ tràm

Hướng nâng: 4 hướng

Trọng lượng: 18 kg

Hình 8.60: Pallet gỗ GSG131115 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Global

Star.

Diện tích khu để hóa chất phụ gia:1,3 �1,1 �44  62,9 m2

j. Sợi thép

Bảng 8.48: Tính tốn lượng thép sử dụng trong 15 ngày

Tầng sợikg/ngàykg/15 ngàySố kg/ thùngSố thùngSợi thép thân lốp1499,5022492,5150015609,479142,05150071435,7121535,6570354Sợi thép hỗn

xung

Thép tanhTổng26Diện tích khu để sợi thép: 105 �80 �26  218, 4 m2

Tổng diện tích kho nguyên liệu: 137,5  125,8  62,9  218, 4  544,6 m2

Diện tích dành cho di chuyển trong kho chiếm 20%:

S  20% �544,6  48,9 m 2Chọn tổng diện tích kho nguyên liệu là 600 m2

8.2 Phân xưởng cán luyện cao su

Bảng 8.49: Diện tích phân xưởng cán luyện cao suKhóa luận tốt nghiệpTên thiết bị

Máy luyện kín

Máy luyện hở

Hệ thống giải

nhiệt

Thang máy

Lối thốt hiểm114Kích thước (mm)

4075 �2712 �3580

3600 �1870 �1970Số lượng

2

2Diện tích (m2)

22,1

13,512450 �2100 �3000252,32800 �2400 �3200

2800 �1000 �6500

Tổng2

213,4

5,6

106,9Khu để BTP cao su sau khi cán luyện chiếm 30% diện tích phân xưởng:

S1  30% �106,9  32,1 m2

Diện tích dành cho di chuyển trong phân xưởng cán luyện cao su chiếm 50%:

S2  50% �106,9  53,5 m2

Diện tích trống dùng để tăng năng suât nhà máy trong tương lai chiếm 50%:

S3  50% �106,9  53,5 m2Hình 8.61: Bố trí mặt bằng phân xưởng cán luyện cao su.

Tổng diện tích phân xưởng cán luyện cao su là 505 m2.

8.3 Phân xưởng ép đùn và cán tráng

Bảng 8.50: Diện tích phân xưởng ép đùn và cán tráng

Tên thiết bị

Cán trángKích thước (mm)

10000 �4400 �5900Số lượng

1Diện tích (m2)

44,0Khóa luận tốt nghiệpMáy luyện hở

Ép đùn

Buồng con suốt

Hệ thống đùn mặt

lốp1153600 �1870 �1970

3000 �1500 �2500

6800 �4400 �25002

1

113,5

4,5

29,950000 �4500 �55001225,050000 �4500 �55001225,012500 �2450 �2250

Tổng130,6

572,5Hệ thống đùn

hơng lốp & màng

kín khí

Tanh trầnKhu để BTP cán tráng chiếm 20% diện tích phân xưởng cán tráng:

S1  20% �91,9  18, 4 m2

Khu để BTP mặt lốp, hơng lốp, màn kính khí, tanh lốp chiếm 20% diện tích

phân xưởng ép đùn:

S2  20% �480,6 �4  384,5 m2

Diện tích dành cho di chuyển trong phân xưởng chiếm 50% :

S3  50% �572,5  286,3 m 2Hình 8.62: Bố trí mặt bằng phân xưởng ép đùn và cán tráng.

 Tổng diện tích phân xưởng cán tráng và ép đùn là 1818 m2.Khóa luận tốt nghiệp1168.4 Phân xưởng cắt vải và thành hình

Bảng 8.51: Diện tích phân xưởng cắt vải và thành hình

Tên thiết bị

Cắt vải

Thành hìnhKích thước (mm)Số lượng27000 �15000 �2500

25000 �12000 �2400

7000 �3500 �2450

Tổng1

1

4Diện tích

(m2)

405

300

98

803Khu để BTP cắt vải chiếm 20% diện tích khu vực cắt vải:

S1  20% �803  160,6 m 2Đường kính trung bình của phơi: 1050 mm

Diện tích trung bình 1 phơi:Sphoi   �10502 :106  3,5 m 2Thời gian lưu trữ phôi trước khi đem đi lưu hóa là 30 phút:

Số phơi sản xuất trong 30 phút của 2 máy:(2 �30 �340) /  24 �60   162

Diện tích khu chứa phơi lốp: S2  16 �3,5  56 mDiện tích dành cho thao tác và di chuyển chiếm 50% :

S3  50% �754  377 m 2Hình 8.63: Bố trí mặt bằng phân xưởng cắt vải và thành hình.phơiKhóa luận tốt nghiệp117 Tổng diện tích phân xưởng cắt vải và thành hình là 1212 m2.

8.5 Phân xưởng lưu hóa

Bảng 8.52: Diện tích phân xưởng lưu hóa

Tên thiết bịKích thước (mm)Số lượngLưu hóa5500 �3500 �43008Diện tích

(m2)

154Diện tích dành cho thao tác và di chuyển chiếm 50% diện tích:

S1  50% �154  77 m 2Diện tích trống dùng để tăng năng suât nhà máy trong tương lai chiếm 50%:

S2  50% �154  77 m 2Khóa luận tốt nghiệp1188.6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

Bảng 8.53: Diện tích phân xưởng KCS

Tên thiết bịKích thước (mm)Số lượngKhu vực cắt gai

Kiểm tra ngoại quan

X-Quang

UF+DB3000 �2000 �1500

3000 �3000 �1700

9100 �3500 �2750

9000 �6000 �2200

Tổng1

2

1

1Diện tích

m2

4

18

32

54

108Diện tích dành cho thao tác và di chuyển chiếm 50% diện tích:S  50% �108  54 m 2Hình 8.64: Bố trí mặt bằng phân xưởng lưu hóa và KCS.

 Tổng diện tích phân xưởng và KCS là 909 m2.

8.7 Kho thành phẩm

Lốp thành phẩm được xếp lên kệ với cách xếp: 1�2 �5 (số lốp theo chiều dọc,

số lốp theo chiều ngang, số tầng). Kích thước của kệ: 1200 �2400 �1650 . Xếp tối đa

3 tầng kệ.

Thời gian lưu trữ: 15 ngàyKhóa luận tốt nghiệp119Bảng 8.54: Cách sắp xếp lốp xe trong kho thành phẩm.Bảng 8.55: Diện tích kho thành phẩm

Tên thànhNăng suấtDiện tíchphẩm(lốp/ngày)mỗi kệ (m2)3402,88Lốp xe

11R22.5Số kệ hàngSố kệ hàngdự trữ trong dự trữ trong

1 ngày15 ngày12180Diện tích

(m2)518,4Diện tích dành cho thao tác và di chuyển chiếm 50% diện tích:S  50% �518, 4  259, 2 m 2

Tổng diện tích  518, 4  259, 2  777,6 m2

 Chọn tổng diện tích kho thành phẩm là 800 m2.

8.8 Khu hành chính

 Tầng trệt

Tiêu chuẩn diện tích làm việc bình qn cho một nhân viên là 5 m2/người.Khóa luận tốt nghiệp120Bảng 8.56: Diện tích khu hành chính tầng trệt

Phòng banSố nhân viênDiện tích phòng (m2)Hành chính nhân sự525Kinh doanh420Tài chính315Phòng R&D420Phòng họp 11575Phòng y tế420WC x 2840Tổng215 Lầu 1

Bảng 8.57: Diện tích khu hành chính lầu 1

Diện tích di chuyểnPhòng banSố nhân viênPhòng họp 21050Phòng QC840Phòng IT420Phòng đào tạo20100WC x 2840Tổng

 Chọn tổng diện tích khu hành chính là 250 m2.(m2)250Khóa luận tốt nghiệp1218.9 Các phân xưởng phụ trợ

Bảng 8.58: Diện tích các phân xưởng phụ trợ

Diện tích làmTổng diện tíchviệc (m2)thiết kế (m2)630140Lò hơi945180Phân xưởng cơ khí21105105Trạm biến áp630100Trạm xử lý nước thải630120Phòng banSố nhân viênTrạm động lựcTổng645Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×