Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 10: AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 10: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

10.2 BIỆN PHÁP PHỊNG CHỐNG

10.2.1 An tồn điện trong sản xuất

- Sự cố an toàn điện xảy ra rất nhanh và ảnh hưởng đến tính mạng

người lao động cũng như thiết bị. Công nhân trực tiếp vận hành máy

phải biết rõ các thao tác cũng như trang bi thiết bị bảo hộ đầy đủ.

- Cách phòng chống:

+ Thực hiện việc cách điện thiết bị tốt, che chắng các bộ phân

mang điện, kiểm tra đường dây dẫn điện thường xuyên.

+ Giữ vệ sinh khu vực làm việc, tránh để nước văng vào các bộ

phận mang điện, các thiết bị điện phải được nối đất đảm bảo an tồn

cho cơng nhân.

+ Kiểm tra bảo dưỡng đường đây điện, thiết bị máy móc định kỳ,

đội ngũ làm việc phải có chun mơn, có người giám sát kỹ càng. [8]

10.2.2 Biển pháp giảm thiểu tiếng ồn

- Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể con người như ảnh hưởng

đến hệ thần kinh, tai, tim mạch,… Tiếng ồn ảnh hưởng nhiều hay ít

phụ thuộc vào cường độ tiếng ồn, tần suất, hướng âm, thời gian ảnh

hưởng của nó. Để bảo vệ thính giác người lao động, người ta đề ra các

quy định về thời gian chịu đựng tiếng ồn trong ngày ngày phụ thuộc

vào cường độ tiếng ồn khác nhau.

- Cách phòng chống:

Khi bắt đầu xây dựng nhà máy, cần quy hoạch các khu vực có

cường độ âm thanh cao, hạn chế âm thanh lan truyền san các khu vực

khác như khu hành chính, phòng y tế, …, Lựa chọn các máy móc vận

hành có khả năng phát ra hoặc hạn chế tiếng ồn trong mức cho phép.

Trồng cây xanh xung quanh, ngăn cách sự lan truyền của âm thanh đến

những khu vực hạn chế tiếng ồn ngồi phân xưởng. [8]10.2.3 An tồn phòng chống cháy nổ

- Cháy nổ trong nhà máy để lại một thiệt hại vô cùng to lớn đối với doanh

nghiệp. Vì vậy, phòng chống cháy nổ là khâu quan trọng nhất trong việc đảm

bảo an toàn cho nhà máy. Để tránh tối đa thiệt hại về cháy nổ cũng như an

tồn cho nhà máy, cần có những biện pháp phòng chống kết hợp từ công tác

xây dụng cũng như công tác tổ chức của nhà máy.

- Công tác xây dựng

Sử dụng những vật liệu chống cháy, bố trí máy móc, thiết bị thích hợp

cho phân xưởng sản xuất. Bố trí hệ thống báo động, chữa cháy khắp khuôn

viên nhà máy. Ở những vị trí có thiết bị nguy hiểm, dễ cháy nổ cần có những

biển báo nguy hiểm.

- Cơng tác tổ chức

Phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của tồn thể cơng nhân viên trong nhà máy,

mọi người cần có trách nhiệm tham gia phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Tuyên truyền, diễn tập, huấn luyện các kỹ năng phòng cháy chữa cháy thường

xuyên. Những nội qui, phương pháp , qui trình phòng cháy chữa cháy cần được bố

trí khắp nhà máy .[8]

10.2.4 An tồn về máy móc thiết bị

- Mỗi máy móc có những phương thức hoạt động khác nhau, u

cầu cơng nhân vận hành có kiến thức về kĩ thuật vận hành máy để giảm

thiểu tai nạn do máy móc gây ra.

- Phải tuân thủ các quy tắc an toàn lao động, trang bị các thiết bị

bảo hộ lao động khi tham gia vận hành máy.

- Khi sự cố xảy ra, phải biết các trình tự xử lý và kịp thời báo cáo

ngay cho người quản lý.

- Phải đảm bảo vệ sinh khu vực máy móc.

- Bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ. [8]10.2.5 Xử lý chất thải

- Do đặc thù của nhà máy nhựa là chỉ có chất thải rắn như các phế

thải không thể tái sinh,… lượng nước thải ra chủ yếu là nước thải sinh

hoạt của công nhân viên trong nhà máy, nước được sử dụng làm mát

máy móc là nước sạch được hoàn lưu liên tục.

- Nước thải sinh hoạt sẽ được đưa về nhà máy xử lý nước thải của

khu công nghiệp.[8]

10.3 VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI

- Công nhân viên tham gia làm việc trong nhà máy sẽ được nhà máy

đảm bảo về bảo hiểm y tế, tai nạn.

- Công nhân làm ca 3 cũng như tăng ca sẽ được hưởng lương theo hệ

số đã quy định

- Do môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, công nhân sẽ được

hưởng phụ cấp ( đã được bao gồm trong lương).

- Công nhân được nhận thêm lương tháng 13 nếu làm nguyên năm

- Công nhân sẽ được tăng lương định kỳ hoặc tăng lương theo năng

lực.

- Mỗi tháng công nhân viên sẽ có 1 ngày phép hưởng lương, cứ 5 năm

sẽ được tăng 1 ngày phép trong năm

- Công ty tổ chức du lịch hằng năm cho tồn thể cơng nhân viên trong

nhà máy,KẾT LUẬN

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn,khóa luận tốt

nghiệp: “Thiết kế nhà máy sản xuất nội thất nhựa năng suất 8000 tấn/ năm” đã

đượ c hoà n tấ t vớ i cá c đặ c điể m sau:

• Nhà má y được đặt tại khu cơng nghiệp Đồng An 2, tỉnh Bình

Dương

• Tổ ng diệ n tí ch nhà má y: 80x55 =4400 m 2 .

• Tổ ng số dây chuyền sả n xuấ t chí nh dù ng trong sả n xuấ t là 6

• Tổng nguyên liệu trong 1 năm: 8332 tấm/ năm.

• Tổ ng vố n đầu tư : 409.655.199.006 VNĐ.

Vốn lưu độ ng: 353.011.369.006 VNĐ.

Vốn cố định : 56.643.750.000 VNĐ

• Lợ i nhuậ n: 124.727.685.025 VNĐ.

• Thờ i gian thu hồ i vố n: 3 năm 3 tháng

Qua số liệu tính tốn kinh tế, có thể thấy tính khả thi của đề tài khóa

luận cho nên việc xây dựng nhà máy hồn tồn hợp lý.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]

[2]

[3]

[4]Cơng ty

Cơng ty

Cơng ty

NguyễnCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến, tổng quan ngành nhựa

TNHH SHplastic Việt Nam.

CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê

Quang Khuyến, Tài liệu giảng dạy môn Kỹ thuật gia côngpolymer, Đại học Tôn Đức Thắng (lưu hành nội bộ), 2017.

[5] Nguyễn Quang Khuyến, Tài liệu giảng dạy mơn Cơ sở thiết kế nhà

máy hóa chất, Đại học Tôn Đức Thắng ( lưu hành nội bộ), 2016.

[6] Nghị định 157/2018/NĐ-CP, 2018.

[7] QCXDVN 01:2008/BXD.

[8] TCVN 3153-79, tiêu chuẩn an toàn lao động, quy phạm nhà nước

về an toàn- vệ sinh lao động, 1979.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 10: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×