Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Với 2 ca đầu , công nhân được trả lương bình thường, ca 3 công nhân được trả lương với hệ số 1.5

- Với 2 ca đầu , công nhân được trả lương bình thường, ca 3 công nhân được trả lương với hệ số 1.5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 9.2: Số lượng công nhân trong nhà máy.

STTKhâu làm việcSố lượngSố caTổng1Trộn3392Đứng máy đùn (mỗi máy 2

người)123363

4Máy băm phế liệu

Kho nguyên liệu1

41

31

125Kho sản phẩm43126Đóng gói sản phẩm43127KCS4-48Bảo vệ2-29Lái xe2-210Tạp vụ và nhân viên nhà ăn5-5Tổng

9.1.2 Chi phí tiền lương nhân viên97Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao

động như sau[7]:

Bảng 9.3: Quy định về mức lương tối thiểu theo vùng.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Vùng I

4180000 VNĐ/ tháng

Vùng II

3710000 VNĐ/ tháng

Vùng III

3250000 VNĐ/ tháng

Vùng IV

2920000 VNĐ/ tháng

Nhà máy tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một cho nên thuộc vùng I với mức lương tối

thiểu là 4180000 VNĐ/ tháng.

Lương của công nhân viêc trong nhà máy được tính như bảng sau

Bảng 9.4: Lương của công nhân viên trong nhà máy.Chức vụSố

lượngLương

(VNĐ/người)Tổng lương

theo tháng

(VNĐ)Tổng lương

theo năm

(VNĐ)Giám đốc

Phó giám đốc

Trưởng phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Nhân viên

Trưởng phòng

Nhân viên

Quản đốc

Kỹ sư

KCS1

2

1

4

1

3

1

3

1

2

2

3

225.000.000

21.000.000

15.000.000

8.500.000

15.000.000

8.500.000

15.000.000

8.500.000

15.000.000

8.500.000

15.000.000

10.000.000

9.000.00025.000.000

42.000.000

15.000.000

34..000.000

15.000.000

25.500.000

15.000.000

25.500.000

15.000.000

17.000.000

30.000.000

30.000.000

18.000.000300.000.000

504.000.000

180.000.000

408.000.000

180.000.000

306.000.000

180.000.000

306.000.000

180.000.000

204.000.000

360.000.000

360.000.000

216.000.000Thí nghiệm29.000.00018.000.000216.000.000Trưởng ca

2

Nhân viên y tế

1

Cơng nhân

73

Bảo vệ

2

Khác

Nhà ăn,

5

tạp vụ

Lái xe

2

Tổng

9.2 TÍNH KINH TẾ12.000.000

5.500.000

7.000.000

5.000.00024.000.000

11.000.000

511.000.000

10.000.000288.000.000

132.000.000

6.132.000.000

120.000.0005.000.00025.000.000300.000.0009.000.00018.000.000

924.000.000216.000.000

11.088.000.000Phòng

ban

Giám đốc

Kinh

doanh

Kế hoạch

Kế tốn

Nhân sựNhà

xưởng9.2.1 Vốn cố định

 Chi phí đầu tư máy và thiết bị

Từ bảng 6.12 ta có:

Bảng 9.5: Thống kê chi phí mua thiết bị.STTTên máySố

lượngThành tiền

Đơn giá

(Nghìn VNĐ)

(Nghìn VNĐ)1.400.0001Máy đùn SHJ-752700.0002Máy đùn SJZ652640.0003Máy đùn SZ512550.0004Máy trộn RM-254250.0005Bàn định hình

chân khơng6350.0006Máy kéo6180.0006180.000180.00024.5005800Xe nâng tay43.50014.000Xe nâng điện3100.000300.000Tổng--9.447.000Máy cắt7Máy băm8Cân sàn9Cân

101.280.000

1.100.000

1.000.000

2.100.000

1.080.000

1.080.000

80.000

9.000

4000nhơn hòa

11

12

13Vậy tổng chi phí mua máy là 9.447.000.000 VNĐ

Tổng chi phí cho các thiết bị này tính bằng 15% chi phí cho thiết bị chính:

9.447.000.000 x 0,15 = 1.417.050.000 VNĐ

Chi phí lắp đặt thiết bị bằng 10% số tiền mua máy:

9.447.000.000 x 0,1 = 944.700.000 VNĐ

Vậy tổng chi phí mua và lắp đặt là:

9.447.000.000 + 1.417.050.000 + 944.700.000 = 11.808.750.000 VNĐ Chi phí xây dựng nhà máy

Giá xây dựng cơng trình nhà máy là: 1.5 tr/m2.

Bảng 9.6: Diện tích các hạng mục cơng trình.

ST

T

1

2

3

4

5

7Tên hạng mục cơng trìnhDiện tích

(m2)Khu sản xuất864Kho nguyên liệu540Kho thành phẩm900Nhà hành chính192Khu vực khác443Đường nội bộ + cây xanh-Tổng chi phí xây dựngChi phí xây

dựng

VNĐThành tiền

VNĐ15.000.00012.960.000.00015.000.0008.100.000.00015.000.00013.500.000.00015.000.0002.880.000.00015.000.0006.645.000.000-750.000.00044.835.000.000Bảng 9.7: Thống kê vốn cố định.

STTLoại chi phíSố tiền (VNĐ)Khấu hao hằng năm

(VNĐ)1Chi phí thiết bị11.808.750.000590.437.5002Chi phi xây dựng44.835.000.0002.228.750.000Tổng chi56.643.750.0002.819.187.5009.2.2 Vốn lưa động

Tổng vốn lưu động = tiền nguyên liệu + tiền sản phẩm tồn trữ + tiền đất + tiền

lương + chi phí phụ.

 Chi phí cho việc thuê đất

Giá thuê đất KCN Đồng An 2 55USD/m2/ năm

Tổng diện tích nhà máy: 4400 m2.

Tổng số tiền cần phải trả hằng năm : 4400x55x23115=5.593.830.000 VNĐ Chi phí nguyên liệu trong 1 tháng

Bảng 9.8: Tổng kết chi phí nguyên liệu trong tháng.Loại nguyên liệuKhối lượng nguyên

liệu sử dụng 1 tháng

(tấn)Giá nguyên liệu

(VNĐ/tấn)Thành tiền

VNĐHạt nhựa ABS680,4540.000.00027.218.000.000Hạt màu13,8925.000.000347.250.000Tổng chi phí nguyên liệu

27.565.250.000

Vậy tổng chi phí mua nguyên liệu cho 1 tháng là 27.565.250.000 VNĐ

 Chi phí năng lượng sản xuất trong 1 tháng

Bảng 9.9: Tổng kết chi phí năng lượng trong 1 tháng.

Nặng lượngLượng sử dụngĐơn giáThành tiềnNước192,24 m311.300 VNĐ/ m32.172.312 VNĐĐiện268.972,065 kW1.434 VNĐ/kW/h385.705.941.2 VNĐTổng chi phí378.878.253,2 VNĐGiá điện nước tính theo đơn giá điện của công ty điện lực EVN và giá nước theo

bảng giá của UBND tỉnh Bình Dương )

 Thống kê vốn lưu động 1 năm

Bảng 9.10: Thống kê vốn lưu động.

STTLoại chi phíTổng tiền (VNĐ)1Chi phí năng lượng4.546.539.0362Chi phí nguyên liệu330.783.000.0003Chi phí tiền lương11.088.000.0004Marketting1.000.000.0005Tiền thuê đất5.593.830.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Với 2 ca đầu , công nhân được trả lương bình thường, ca 3 công nhân được trả lương với hệ số 1.5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×