Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính lượng nước tiêu thụ

2 Tính lượng nước tiêu thụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpMáy quấn sợi3Tổng111,524108

468Vậy lượng nước dùng cho sản xuất là 468 m3/ngày.

Chọn hệ số dự phòng là k 1,2

Lượng nước cho sản xuất là m3/ngày

Lượng nước tiêu hao khi sản xuất bằng 20

m3/ ngày

Nhưng thực tế lượng nước sử dụng cho sản xuất bé hơn lượng nước qua bơm rất

nhiều vì lượng nước dùng cho sản xuất là lượng nước luôn được hồi lưu và giải

nhiệt liên tục. Ta bố trí 1 bồn nước ngầm tại trạm bơm và tại phân xưởng sản xuất,

ngoài ra bố trí 1 tháp nước giải nhiệt cho nước từ dây chuyền sản xuất đi ra.

Tuy nhiên để đảm bảo loại nước này ln đủ độ sạch để bảo vệ máy móc thiết bị

thì cứ khoảng 3 tháng ta lại thay lượng nước này một lần [15].

6.2.2 Tính lượng nước dùng cho sinh hoạt

Tiêu chuẩn sử dụng nước trung bình cho:

Công nhân sản xuất: q 30 lít/người/ca

Lượng nước cần cung cấp được tính bằng cơng thức: (m3/ h)

Với q: tiêu chuẩn dùng nước

n: số công nhân

k: hệ số dự trữ, k 1,2

Tổng số lao động trong nhà máy :

Bảng 6.6: Tổng số lao động trong nhà máy

STTPhòng ban86Số lượngLuận Văn Tốt Nghiệp12345Ban Giám đốcPhòng kế hoạchPhòng tài chínhPhòng kỹ thuậtPhòng hành chínhGiám đốc1Phó Giám đốc1Trưởng phòng1Nhân viên2Tổ kho1Trưởng phòn1Nhân viên2Thủ quỹ1Trưởng phòng1Tổ nguyên liệu6Tổ công nghệ2Tổ quản lý sản xuất, KCS4Tổ sản xuất, vận chủn35Tổ tái sinh2Tổ cơ khí, cơ điện4Trưởng phòng1Nhân viên2Nhân viên y tế2Nhân viên tạp vụ3Nhân viên bảo vệ5Tổng79Vậy lượng nước sinh hoạt sử dụng trong 1 ngày là:87Luận Văn Tốt Nghiệp6.2.3 Lượng nước dùng cho tưới cây trong 1 ngàyLượng nước dùng cho sinh hoạt và tưới cây được lấy từ nguồn nước máy cung

cấp. Lượng nước này sẽ được chứa trong thùng chứa 10 m 3 đặt trên mặt đất tách

riêng với nước sản xuất.

6.2.4 Lượng nước dùng cho phòng cháy chữa cháy

Để ngăn ngừa và tránh hỏa hoạn lan rộng khi có sự cố bất ngờ có thể xảy ra, trong

cơng tác thiết kế ta cần bố trí các van cứu hỏa ở những nơi nhạy cảm như xung

quanh phân xưởng sản xuất, nhà kho, tòa nhà hành chính. Yêu cầu lượng nước cung

cấp cho các van đủ khả năng phun trong vòng tối thiểu là 3 giờ với lưu lượng tối

thiểu là 5dm3/s.

Ta bố trí trong nhà máy 4 van cứu hỏa chính có lưu lượng 10dm3/s.

Lượng nước dùng trong chữa cháy liên tục 3 giờ cần:Khi cần dùng thì nguồn nước này lấy từ bể nước dùng cho sản xuất, đồng thời

được bơm cung cấp liên tục từ giếng khoan.

Vậy lượng nước tiêu thụ tối đa trong 1 ngày tại nhà máy:Lượng nước tiêu thụ thông thường trong 1 ngày tại nhà máy:Lượng nước tiêu thụ thông thường trong 1 năm tại nhà máy:Từ lượng nước thông thường sử dụng trong 1 ngày là 677,44 m3, ta sẽ tính toán bể

chứa nước cho nhà máy dưới dạng hình hộp chữ nhật đủ để sử dụng trong 2 ngày

với diện tích như sau: (LWH) = 12000 12000 10000 (mm).88Luận Văn Tốt NghiệpNgoài ra còn phải có thêm bể nước trung gian để phòng hỏa hoạn, bể nước này

phải có thể tích chứa đủ 432m3 nước để có thể dùng nước này làm nước chữa cháy.

Kích thước bể 9000500010000 (mm).

Bên cạnh đó ta cũng cần bố trí tháp phun để giải nhiệt cho nước bằng trao đổi

nhiệt với khơng khí, có dung tích cho 2 giờ sản xuất là: 673,92/12 = 56,16 m 3. Kích

thước 3000 4000 5000 (mm)[15].89Luận Văn Tốt NghiệpCHƯƠNG 7TÍNH KINH TẾ7.1 Bố trí nhân sự trong nhà máy

Bố trí nhân sự là quá trình sắp đặt nhân lực vào các vị trí của tổ chức, kinh doanh

khai thác và phát huy tối đa năng lực làm việc của nhân sự nhằm đạt hiệu quả cao

trong công việc mang lại hiệu quả tốt nhất cho công tác quản lý nhà máy, một nhà

máy muốn hoạt động tốt thì không thể thiếu các bộ phận quản lý.

Các bộ phận quản lý hoạt động trong nhà máy phải được tổ chức một cách khoa

học, hợp lý nhằm đảm bảo cho mọi kế hoạch hoạt động sản xuất và kinh doanh

trong nhà máy được diễn ra thuận tiện, hiệu quả góp phần vào sự phát triển của nhà

máy trong tương lai.

Hệ thống bố trí nhân sự của nhà máy phải được tổ chức theo cơ cấu quản lý trực

tuyến dưới sự điều hành của giám đốc nhà máy, mỗi bộ phận có nhiệm vụ và chức

năng riêng biệt nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhằm hướng đến mục

tiêu cuối cùng là đảm bảo sự hoạt động ổn định và phát triển của nhà máy.90Luận Văn Tốt Nghiệp7.1.1 Sơ đồ tổ chức của bộ máyBảng 7.28: Sơ đồ bố trí nhân sự của cơng ty.

7.1.2 Nhiệm vụ của các phòng ban

a. Ban giám đốc

Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động chung của công ty, chịu trách nhiệm

pháp lý về mọi mặt và hiệu quả các công việc chung của công ty. Quyết định các chỉ

91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính lượng nước tiêu thụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×