Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Limon: 0,002 - 0,05mm; Sét:

<0,002mm

GV? Thành phần cơ giới của đất là gì?

đất được chia làm mấy loại chính?

HS: Trả lời

GV: Kết luận- Tỷ lệ % các loại hạt cát, limon, sét

trong đất là thành phần cơ giới của đất

- Tuy tỷ lệ từng loại hạt trong đất mà

chia đất thành: Đất cát, đất thịt, đất sét.GV: Cung cấp: Đất cát: 85% cát, 10%

limon. Đất thịt: 45% cát, 40% limon,

15% sét. Đất sét: 25% cát, 30% limon,

45% sét.

Giữa 3 loại đất này có các loại đất

trung gian

Hoạt động 2. Độ chua, độ kiềm. Khả

2. Độ chua, độ kiềm. Khả năng giữ

năng giữ nước và các chất dinh dưỡng nước và các chất dinh dưỡng của đất.

của đất. (20 phút)

HS: Đọc thông tin mục II, III SGK

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1:

Lấy 3 dung dịch nước: Nước cất, nước

chứa HCl, nước chứa NaOH loãng, cho

chảy qua 3 loại đất, cho 3 mẩu quỳ tím

vào 3 dung dịch nước thu được, đối

chiếu với thang pH chuẩn, đọc các chỉ

số pH tương ứng.

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch nước cất

chảy qua 3 ông nghiệm đựng 3 loại đất

khác nhau (đất cát, đất thịt, đất sét)

theo dõi nước chảy dưới 3 ống nghiệm,

nước xuống nhanh nhất là đất cát, sau

đó là đất thịt, đất sét

GV? Làm thế nào để xác định độ chua,

độ kiềm của đất? Nhờ đâu mà đất có

khả năng giữ nước và các chất dinh

dưỡng? Đất cát, đất thịt, đất sét loại đất

nào giữ nước và các chất dinh dưỡng

tốt hơn? Tại sao?

HS: Theo dõi thí nghiệm, thảo luận

nhóm trả lời các câu hỏi

GV: Gọi đại diện 2 nhóm trình bày

HS: Đại diện nhóm trình bày, nhóm

khác bổ sung

GV: Kết luận

- Độ chua, độ kiềm của đất được đo

bằng độ pH

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC5TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018- Đất có pH <6,5 là đất chua

- Đất có pH = 6,6 - 7,5 là đất trung tính

- Đất có pH > 7,5 là đất kiềm

- Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất

mùn mà đất giữ được nước và các chất

dinh dưỡng

- Khả năng giữ nước và các chất dinh

dưỡng của đất tốt nhất là đất sét sau đó

đến đất thịt, đất cát.

3. Độ phì nhiêu của đấtHoạt động 3. Độ phì nhiêu của đất (8

phút)

HS: Đọc thơng tin mục IV SGK

GV? Đất phì nhiêu phải có đặc điểm

quan trọng nào?

HS: Phải đảm bảo cho cây trồng đạt

năng suất và không có các chất độc hại

GV? Làm thế nào đảm bảo đất ln phì

nhiêu?

HS: Phải rạo cho đất tơi xốp thống

khí, có đủ nước và đảm bảo các yếu tố

dinh dưỡng.

GV: Yêu cầu HS kết luận độ phì nhiêu

của đất

HS: Kết luận

- Là khả năng của đất cung cấp đủ

nước, ôxi và các chất dinh dưỡng cần

thiết cho cây trồng đảm bảo năng suất

cao và không chứa chất độc hại.

GV: Cung cấp: Độ phì nhiêu là yếu tố

quan trọng quyết định năng suất cây

trồng, song cần thêm các điều kiện:

Giống tốt, chăm sóc, thời tiết.

HS: Đọc ghi nhớ cuối bài

4. Củng cố (3 phút)

- Đất sét và đất thịt loại đất nào giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt hơn? Tại

sao?

- Nêu các tính chất của đất?

5. Hướng dẫn học ở nhà (1 phút)

- Học và trả lời các câu hỏi cuối bài

- Nghiên cứu ở nhà bài thực hành 4 và 5

- Kẻ bảng sách giáo khoa trang 14 bài 6 và trang 15. Tìm hiểu việc sử dụng cải

tạo và bảo vệ đất ở địa phương.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC6TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 27/8/2017

Tiết 3 BÀI 4: TH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT

BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÊ TAYI. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh xác định được thành phần cơ giới của

đất bằng phương pháp vê tay.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát thực hành có ý thức lao động cẩn thận

chính xác.

-Thái độ: vàm việc nghiêm túc hiệu quả, giữ vệ sinh sau khi thực hành

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu SGK, ống hút nước

- Chuẩn bị các vật mẫu như: Mẫu đất, ống nước, thước đo.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ. (3’)Thế nào là đất chua đất phèn?

3. Bài mới. (35’)

GV: Giới thiệu bài học, Nêu mục tiêu của bài.

Hoạt động của GV và HSNội dung ghi bảngHĐ1. Giới thiệu bài học:

GV: Nêu mục tiêu của bài, nội quy và

quy tắc an toàn lao động.I. Vật liệu và dụng cụ cần

thiết: ( SGK):HĐ2: Tổ chức thực hành:II. Quy trình thực hành.GV: Kiểm tra dụng cụ và mẫu vật của

học sinh.- SGK- Phân cơng cơng việc cho từng nhóm học

sinh.

HĐ3: Thực hiện quy trình:III. Thực hànhGV: Thao tác mẫu, học sinh quan sát TH

như SGK.HS thực hành theo quy trinh

hướng dẫnGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC7TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018GV: Hướng dẫn học sinh quan sát đối

chiếu với chuẩn phân cấp đất.Ghi nội dung thu cần thiết vào

báo cáo thực hànhHS: Thao tác giáo viên quan sát chỉ dẫn.

HĐ4. Đánh giá kết quả.IV. Đánh giá kết quảGV: Hướng dẫn đánh giá xếp loại mẫu

đất.- Thu dọn dụng cụ, mẫu đất, vệ

sinh khu vực thực hành.GV: Đánh giá kết quả thực hành của học

sinh- Tự đánh giá kết quả thực

hành của mình xem thuộc loại

đất nào4. Củng cố. (3’)- GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị vật liệu,

dụng cụ an toàn vệ sinh lao động.

5. Hướng dẫn về nhà:(3’) - Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 5 ( SGK )

chuẩn bị mẫu đất, dụng cụ thực hành…

- Ôn lại phần II Bài3 Về độ chua, độ kiềm của đất.

******************************************

Ngày soạn: 3/9/2017

Tiết 4: BÀI 5-TH XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP

SO MÀU

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh xác định được độ PH bằng phương pháp

so màu.

- Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng quan sát, thực hành và có ý thức lao động chính

xác cẩn thận.

- Thái độ: tích cực

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Đọc SGK, làm thao tác thử nghiệm thực hành.

- HS: Lấy 2 mẫu đất, 1 thìa nhỏ, thang màu PH.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1’):

2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh về dụng cụ, vật liệu.

3. Bài mới: (35’)GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC8TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×