Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 5- BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

Tiết 5- BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018HS: Để đảm bảo nhu cầu lương thực,

thực phẩm cho con người

GV: Yêu cầu HS hồn thành bảng

trang 14 SGK

HS: Điền mục đích theo bảng

GV: Gọi 1 - 2 HS đọc kết quả- Các biện pháp sử dụng đất gồm:

+Thâm canh tăng vụ

+ Không bỏ đất hoang

+ Chọn cây trồng phù hợp với từng

loại đất

+ Vừa sử dụng, vừa cải tạo đấtHS: Đọc kết quả, lớp bổ sung

GV: Kết luận: 

Hoạt động 2 Biện pháp cải tạo và bảo

vệ đất (23 phút)

HS: Nghiên cứu thông tin mục II quan

sát hình 3, 4, 5 SGK

GV: Chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu

các nhóm thảo luận trong 8 phút hồn

thành bảng trang 15 SGK

HS: Thảo luận nhóm (8 phút)

- Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ

cho các thành viên trong nhóm

- Thảo luận nhóm, nêu ý kiến, thống

2. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

nhất nội dung cần điền

- Thư ký ghi kết quả thảo luận của

nhóm vào phiếu học tập.

- Cử đại diện chịu trách nhiệm báo cáo

kết quả của nhóm

GV: Cho các nhóm trao đổi chéo phiếu

học tập. Treo bảng kiến thức chuẩn có

thang điểm yêu cầu các nhóm chấm

điểm nhóm bạn.

HS: Báo cáo điểm từng nội dung của

nhóm bạn

GV: Nhận xét chung yêu cầu HS hoàn

chỉnh kiến thức theo bảng kiến thức

chuẩn

Biện pháp cải tạo đất

Cày sâu bừa kỹ bón phân

hữu cơ

Làm ruộng bậc thangMục đích

Tăng bề dày lớp đất

trồng

Hạn chế dòng chảy, hạn

chế xói mòn, rửa trơi

Trồng xen cây nơng

Tăng độ che phủ đất, hạn

nghiệp giữa các băng cây chế xói mòn, rửa trôi

phân xanh

Cày nông, bừa sục, giữ

Thau chua, rửa mặn, xổÁp dụng cho loại đất

Tầng đất mỏng, nghèo

dinh dưỡng

Đất dốc (đồi, núi)GV: NGUYỄN ĐỨC HỌCTRƯỜNG THCS PHÚ LÃM11Đất dốc và các vùng khác

cần cải tạo

Đất mặn, đất phènGA: CÔNG NGHỆ 7nước liên tục, thay nước

thường xun

Bón (vơi) phânNĂM HỌC 2017-2018phèn

Bổ sung chất dinh dưỡng Đất phèn

cho đất4. Củng cố (4 phút)

- Vì sao phải cải tạo đất? Người ta dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

- Đúng hay sai:

a. Đất đồi dốc cần bón vơi

b. Đất bạc màu cần bón nhiều phân hữu cơ kết hợp bón vơi và cày sâu dần

c. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa những băng cây cơng nghiệp

để chống xói mòn

d. Cần dùng các biện pháp canh tác, thuỷ lợi và bón phân để cải tạo đất.

5. Hướng dẫn học ở nhà (1 phút)

- Học và trả lời câu hỏi cuối bài

- Kẻ sơ đồ 2 và bảng nhóm phân bón, loại phân bón vào vở bài tập.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC12TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn:17/9/2017

Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng

- Giải thích được vai trò của phân bón đối với cây trồng, với năng suất và chất

lượng sản phẩm.

2. Kỹ năng.

- Phát triển kỹ năng phân tích, trình bày sơ đồ

- Rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm.

3. Thái độ.

- Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ, cây hoang dại để làm phân bón.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.

- Sơ đồ 2 SGK, hình 6 SGK

- Bảng: Nhóm phân bón và loại phân bón

2. Học sinh.

- Kẻ sơ đồ 2 vào vở bài tập

- Bảng: Nhóm phân bón và loại phân bón

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Ổn định tổ chức lớp-1’

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút).

Câu hỏi: Tại sao phải sử dụng đất hợp lý? Trình bày các biện pháp và mục đích

của từng biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?

Trả lời: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng cao, trong khi đất trồng có

hạn, cần sử dụng đất hợp lý để tăng năng suất cây trồng và duy trì độ phì nhiêu

của đất.

Các biện pháp cải tạo đất: Cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc

thang, trồng xen cây nông nghiệp với cây phân xanh, biện pháp thuỷ lợi, bón

vơi, phân.

3. Bài mới (35’)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1. Phân bón (27 phút)

1. Phân bón

a. Phân bón là gì?GV: u cầu HS nghiên cứu thơng tin

trong SGK

HS: Nghiên cứu thơng tin SGK

GV? Phân bón là gì?

HS: Trình bày khái niệm, lớp nhận xét

bổ sung

GV: Kết luận- Phân bón là " thức ăn" do con người

bổ sung cho cây trồng nhằm nâng cao

độ phì nhiêu của đất, nâng cao năng

suất và chất lượng nông sản.GV? Trong phân bón sẽ chứa các chất

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC13TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018gì?

HS: Trong phân bón chứa các chất

dinh dưỡng,, đạm (N), lân (P), kali (K)

và các nguyên tố vi lượng.

b. Một số loại phân bón thường dùngGV: Treo sơ đồ 2 yêu cầu HS nghiên

cứu và trình bày sơ đồ

HS: Nghiên cứu, 1 - 2 HS lên bảng

trình bày sơ đồ

GV? Phân bón được chia làm mấy

nhóm chính?

HS: Nêu 3 nhóm: Phân hữu cơ, hố

học và phân vi sinh

GV? Những nhóm phân trên khác nhau

như thế nào?

HS: Phân hữu cơ là các sản phẩm thừa

của trồng trọt, chăn ni. Phân hố học

được tạo thành từ các nguyên tố hoá

học. Phân vi sinh chứa vi sinh vật.

GV: Chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu

các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập

SGK trang 16

HS: Hoạt động nhóm 5 phút

- Làm bài tập dựa vào sơ đồ. Thảo luận

thống nhất ý kiến. Thư ký ghi kết quả

của nhóm vào phiếu học tập, cử đại

diện lên bảng ghi kết quả của nhóm.

GV: Gọi 1 - 2 nhóm lên bảng ghi kết

quả của nhóm

HS: Đại diện nhóm lên điền, nhóm

khác nhận xét, bổ sung hồn thành

được:

Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m.

Phân hoá học: c, d, h, n.

Phân vi sinh: i

GV: Nhận xét chung và kết luận

- Sơ đồ 2

+ Phân hữu cơ

+ Phân hoá học

+ Phân vi sinh

GV: Cung cấp ngồi các loại phân bón

trên, để cải tạo đất chua người ta

thường dùng vôi

Hoạt động 2 .Tác dụng của phân bón

2. Tác dụng của phân bón

(8 phút)

GV: Treo tranh (hình 6 SGK)? Hãy cho

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC14TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 5- BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×