Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 13: ÔN TẬP

Tiết 13: ÔN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CƠNG NGHỆ 7Làm ruộng bậc

thang......NĂM HỌC 2017-2018..........................................

....Trồng xen cây

.........................................

nơng nghiệp giữa .........................................

các băng cây phân

xanh................

............

Cày nông, bừa

sục, giữ nước liên

tục, thay nước

thường xun.........................................

.........................................

..................Bón (vơi) phân.

..............................

..........................................

...................................

.......

...........

...

.............

..........................................

............

...........

...

........................

.........................................

.........................................

.........................................

.........

............

.........................................

.........................................

..............

.........................................

.........................................

..................................................................................

.........................................

.........................................

Bảng kiến thức chuẩn trong PHT

Biện pháp cải tạo đất

Mục đích

Áp dụng cho loại đất

Cày sâu bừa kỹ bón phân Tăng bề dày lớp đất trồng Tầng đất mỏng, nghèo

hữu cơ

dinh dưỡng

Làm ruộng bậc thang

Hạn chế dòng chảy, hạn

Đất dốc (đồi, núi)

chế xói mòn, rửa trôi

Trồng xen cây nông

Tăng độ che phủ đất, hạn Đất dốc và các vùng khác

nghiệp giữa các băng cây chế xói mòn, rửa trơi

cần cải tạo

phân xanh

Cày nơng, bừa sục, giữ

Thau chua, rửa mặn, xổ

Đất mặn, đất phèn

nước liên tục, thay nước

phèn

thường xun

Bón (vơi) phân

Bổ sung chất dinh dưỡng Đất phèn

cho đất

GV: Đọc điểm các nhóm, nhận xét ý

Bảng kiến thức chuẩn

thức học tập các nhóm, kết luận

Hoạt động 3 (10 phút)

III. Ôn tập để nắm được tác hại của sâu,

bệnh. Nhận biết được và phân biệt được

sâu, bệnh gây hại qua dấu hiệu biểu hiện

trên cây trồng và đối tượng gây ra.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC37TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-20181. Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại- Phòng là chính

- Trừ sớm kịp thời, nhanh chóng và triệt

để.

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng

trừ.

2. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại 2. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

a. Biện pháp canh tác và sử dụng giống

Vệ sinh đồng ruộng làm đất: Trừ được

chống sâu bệnh hại.

mầm mống sâu bệnh ẩn náu.

Gieo trồng đúng thời vụ: Để tránh thời kỳ

sâu bệnh phát sinh mạnh.

Chăm sóc kịp thời bón phân hợp lý: Tăng

sức chống chịu sâu, bệnh cho cây.

Luân canh: Làm thay đổi điều kiện sống

và nguồn thức ăn của sâu, bệnh.

Sử dụng giống chống sâu, bệnh: Ngăn

cản sự có mặt của sâu, bệnh hại.

b. Biện pháp thủ công

Là biện pháp dùng tay bắt sâu, ngắt bỏ

nhữnh cành lá bị bệnh hay dùng vợt, bẫy

đèn, bả độc để diệt sâu, bệnh.

Ưu điểm: Đơn giản dễ thực hiện, có hiệu

quả khi mới có sâu, bệnh.

Nhược điểm: Hiệu quả thấp, tốn cơng.

c. Biện pháp hố học.

Là dùng một số loại thuốc hoá học để

diệt trừ sâu, bệnh hại.

Ưu điểm: Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn

cơng.

Nhược điểm: Gây độc cho cây trồng, vật

nuôi, con người, làm ô nhiễm môi

trường.

Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ, liều

lượng. Phun đúng kĩ thuật. Khi tiếp xúc

với thuốc phải thực hiện nghiêm yêu cầu

về an toàn lao động.

d. Biện pháp sinh học

Là sử dụng một số loài sinh vật và chế

phẩm sinh học để tiêu diệt sâu hại.

Hiệu quả cao không gây ô nhiễm.

4. Củng cố (4 phút).

- GV yêu cầu HS trình bày sơ lược kiến thức đó ụn tập .

5. Hướng dẫn học ở nhà(2 phút ).

- Học và trả lời câu hỏi SGK.

- Ơn tập lại tồn bộ kiến thức đó học để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC38TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn:12/11/2017

Tiết 14 KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức của hs về kĩ thuật trồng trọt: Vai trò nhiệm vụ của trồng

trọt, đất trồng, phân bón, giống, sâu bệnh và cách phòng trừ.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp, tư duy độc lập cho hs.

3. Thái độ:

- Có ý thức làm bài độc lập nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên.

- Ma trận, đề, đáp án.

2. Học sinh.

- Ôn tập kiến thức về kĩ thuật trồng trọt.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DAY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp-Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra.

Không kiểm tra.

3. Bài mới:

4. Củng cố

- Thu bài.

5. Hướng dẫn học ở nhà.

- Nghiên cứu bài Làm đất và bón phân lót gieo trồng cây nơng nghiệp trong

SGKGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC39TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn:

Chương II QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG TRỒNG TRỌT

Tiết 15 : LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được mục đích, quy trình và u cầu kỹ thuật làm đất trong

trồng trọt.

- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

- Biết khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các

vụ gieo trồng chính ở nước ta.

- Hiểu mục đích của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các

phương pháp xử lý hạt giống.

- Biết được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo

hạt, trồng cây con.

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát.

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ.

u thích cơng việc nơng nghiệp, u thích bộ mơn.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.

- Tranh hình 25, 26 SGK trang 37

- Một hạt nảy mầm, một đoạn cành bánh tẻ.

2. Học sinh.

Mẫu phiếu trang 39 SGK

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Ổn định tổ chức lớp-Kiểm tra sĩ số ( 1’)

2. Kiểm tra.

Không kiểm tra.

3. Bài mới: ( 37’)

Hoạt động của GV- HS

Nội dung

GV? Vì sao sau khi thu hoạch, trước

I. Làm đất 1. Mục đích của việc làm

khi trồng cây khác người ta lại phải

đất

làm đất?

- Làm cho đất tơi xốp đất sẽ có đủ O2

HS: Giúp cây sinh trưởng và phát triển cho quang hợp. Tăng khả năng giữ

tốt

nước, chất dinh dưỡng. Diệt trừ cỏ dại

GV? Yếu tố nào của đất giúp cây sinh mầm mống sâu bệnh hại.

trưởng và phát triển tốt?

2. Các công việc làm đất

HS: Đất tơi xốp, đủ nước, dinh dưỡng

và khơng khí

GV? Làm đất nhằm mục đích gì?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét, kết luận

GV? Cần làm gì để đất tơi xốp?

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC40TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 13: ÔN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×