Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 16 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP(Tiết 2)

Tiết 16 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP(Tiết 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018GV: Nhận xét chốt lại kiến thức

Hoạt động 2

II. Tìm hiểu phương pháp kiểm tra

GV: Yêu cầu HS đọc nội dung mục II

và xử lý hạt giống.

và trả lời câu hỏi.

- Kiểm tra hạt giống nhằm phát hiện

GV? Mục đích của việc kiểm tra hạt

hạt giống tốt, loại bỏ hạt giống xấu.

giống là gì? Mục đích và phương pháp - Xử lý hạt giống vừa kích thích hạt

xử lý hạt giống là gì?

nảy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu bệnh

HS: Đọc thông tin trả lời từng câu, HS có ở hạt.

khác nhận xét, bổ sung

- Các biện pháp: Xử lý bằng nhiệt độ

GV: Nhận xét chung kết luận

Xử lý bằng hoá chất

Hoạt động 3

III. Phương pháp gieo trồng

HS: Đọc thông tin

GV? Gieo trồng cần đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật nào?

HS: Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ

nông sâu.

GV: Cho HS quan sát hạt nảy mầm, 1

đoạn cành giải thích cây được mọc ra

từ hạt hoặc 1 đoạn cành.

GV? Có các cách gieo trồng nào?

HS: Trồng bằng hạt, cây con, cành.

GV: Yêu cầu học sinh lấy ví dụ cụ thể

từng cách gieo trồng.

HS: Hạt (lúa, ngơ, đỗ,...) cây con cây

ngắn và dài ngày, củ (khoai tây), hom

- Tuỳ từng loại cây trồng mà có thể

(sắn,..)

gieo bằng hạt, trồng bằng cây con,

GV: Kết luận

đoạn cành, củ, hom.

4. Củng cố. (3’)

- Câu hỏi: Kể tên các phương pháp gieo trồng mà em biết? Cho ví dụ cụ thể.

5. Hướng dẫn học ở nhà.(2’)

- HS và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài.

- Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương.

***************************GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC43TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7GV: NGUYỄN ĐỨC HỌCNĂM HỌC 2017-201844TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 03/12/2017

Tiết 17: ÔN TẬP

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Giúp HS củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học ở phần trồng trọt bao gồm:

Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt, đại cương về kỹ thuật trồng trọt, quy trình

sản xuất và bảo vệ mơi trường trong trồng trọt.

- Trên cơ sở đó HS có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất

2. Kĩ năng.

Hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hố bằng sơ đồ.

3. Thái độ.

Có thái độ u thích bộ mơn.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.

- Sơ đồ 4: Hệ thống hoá kiến thức phần trồng trọt.

- Câu hỏi

2. Học sinh.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1 . Ổn định tổ chức lớp (1 phút )

2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra

3. Bài mới.

Hoạt động 1 (9 phút)

1. Vai trò và nhiệm vụ chủ yếu của

trồng trọt

GV? Phần vai trò và nhiệm vụ của

trồng trọt có những nội dung nào?

HS: Trả lời

GV? Nêu vai trò và nhiệm vụ của

trồng trọt?

HS: Trả lời, HS khác bổ sung

Hoạt động 2 (15 phút)

2. Đại cương về kỹ thuật trồng rừng

GV: Yêu cầu HS lập sơ đồ đại cương

về kỹ thuật trồng trọt

HS: Lập sơ đồ

GV: Nhận xét, hoàn thiện sơ đồ

GV: Yêu cầu HS ôn tập theo các câu

hỏi

1. Đất trồng là gì? Trình bày thành

phần và tính chất chính của đất trồng?

2. Nêu vai trò và cách sử dụng phân

bón trong sản xuất nơng nghiệp?

3. Nêu vai trò của giống và phương

pháp chọn tạo giống cây trồng?

4. Trình bày khái niệm về sâu bệnh hại

cây trồng và các biện pháp phòng trừ?

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC45TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Hoạt động 3 (15 phút)3. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi

trường trong trồng trọtGV: Yêu cầu HS lập sơ đồ: Quy trình

sản xuất và bảo vệ mơi trường trong

trồng trọt

HS: Lập sơ đồ, HS khác bổ sung

GV: Nhận xét hon thin s

Đ ại c ơng vềkỹ thuậ trồng trọt

Đ ất trồngPhâ

n bónGiống câ

y trồng

u bệnh haiThànhTínhBiệnTácCách sửVai trò củaSảnphầnchấtpháp sửdụngdụng vàgiống vàxuất vàcủa đ

ất của đ

ất dụng vàcủabảoph ơngbảocải tạophâ

nquảnpháp chọnđ

ấtbóncác loạitrồngtrồngphâ

n

bónQuy trình sản xuất

và bảo vệ

môi trờng

trongtrồng trọtTác hạiKháiCáccủa sâ

u niệm về ph ơnguphápquảnbệnhphòngtạo giốnghạthạitrừ

y trồnggiốngLàm đất và

bón phân lótGieo trồng

cây nông nghiệpbệnh- Cày

Bừa

- và đập đất

-Lên luống

Bón

phân lót

- Kiểm

tra và xử lý hạt giống

-Thời vụ

Ph

- ơng ph¸p gieo trångGV: u cầu HS ơn tập theo các câu

hỏi

Câu 1: Tác dụng của các biện pháp làm

đất và bón phân lót đối với cây trồng?

Câu 2: Tại sao phải tiến hành kiểm tra,

xử lý hạt giống trước khi gieo trồng

cây nông nghiệp?

Câu 3: Em hãy nêu ưu nhược điểm của

phương pháp gieo trồng bằng hạt và

trồng cây con

Câu 4: Hãy nêu tác dụng của các cơng

việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC46TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 16 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP(Tiết 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×