Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÒNG TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI

PHÒNG TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018a) Mục tiêu tiết 1:1. Kiến thức:

Học sinh biết được thế nào là bệnh? Tác hại của bệnh đối với vất nuôi, đối

với nền kinh tế.

− Học sinh biết được các nguyên nhân gây ra bệnh ở vật ni.2. Kỹ năng:

- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát tìm tòi

3. Thái độ:b) Mục tiêu tiết 2:

3. Phương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập4. Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:Tiết 2:BƯỚC 2: Biên soạn câu hỏi/bài tập:* Biên soạn câu hỏi/ bài tập theo hướng:

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận

dụng, vận dụng cao)

- Mỗi loại câu hỏi/ bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm

chất nào của học sinh trong dạy học.

* Cụ thể:

Tiết 1:TTCâu hỏi/ bài tập1Mức độ

Thơng hiểuNăng lực, phẩm chất

Trình bày quan điểm.2Vận dụngGiải quyết vấn đề.3Nhận biếtPhát hiện kiến thức.4Thông hiểuPhân tích, giải thích5Nhận biếtPhân tích trình bày.6Nhận biếtGiải quyết vấn đề.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC122TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-20187Nhận biếtPhân tích trình bày.8Thơng hiểuGiải quyết vấn đề.9Nhận biếtPhát hiện kiến thức10Vận dụngGiải quyết vấn đề.Tiết 2:TTCâu hỏi/ bài tậpMức độNăng lực, phẩm chất1Nhận biếtPhát hiện kiến thức2Vận dụngPhân tích, giải thích3Nhận biếtPhát hiện kiến thức4Thơng hiểuPhân tích, giải thích5Thơng hiểuPhân tích, giải thích6Thơng hiểuGiải quyết vấn đề7Nhận biếtPhát hiện kiến thức8Nhận biếtNhớ được kiến thức9Thông hiểu10Vận dụngPhân tích, giải thích.11Vận dụngTổng hợp, giải thích

trình bày quan điểm..Phân tíchBƯỚC 3: Thiết kế tiến trình dạy học.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- HS biết bệnh là gì, nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi.

- Những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật ni.

2. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng trình bày sơ đồ

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ.

- Có ý thức phòng trị bệnh cho vật ni

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC123TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018- Bảng phụ, phiếu học tập

2. Học sinh.

- Kẻ sơ đồ 14 SGK trang 122 vào vở bài tập.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút )

Sỹ số lớp

2. Kiểm tra bài cũ(Không kiểm tra)

3. Bài mới.

Hoạt động 1 (13 phút)

1. Khái niệm bệnh và nguyên nhân sinh

ra bệnh.

a. Khái niệm bệnh.

GV? Hãy kể tên một số bệnh thường gặp

ở vật nuôi?

HS: Lợn: Tai xanh, lở mồm long móng.

Gà: Cúm gia cầm,…

GV? Khi nào thì nói vật ni bị bệnh?

Và gây ra hậu quả gì?

HS: Trả lời, lớp bổ sung

GV: Nhận xét kết luận

- Vật ni bị bệnh khi có sự rối loạn chức

năng sinh lý trong cơ thể do sự tác động

của các yếu tố gây bệnh.

- Hậu quả: Làm giảm khả năng thích

nghi, giảm khả năng sản xuất và giá trị

kinh tế của vật nuôi.

b. Nguyên nhân

GV: Yêu cầu HS quan sát nghiên cứu sơ

đồ 14 SGK

HS: Nghiên cứu sơ đồ

GV? Em hãy trình bày hiểu biết của em

về sơ đồ 14 SGK

HS: Trình bày

GV: Yêu cầu HS kết luận

HS: Kết luận

- Yếu tố bên trong (di truyền)

- Yếu tố bên ngoài (môi trường sống)

+ Cơ học (chấn thương)

+ Lý học (nhiệt độ cao,…)

+ Hoá học (ngộ độc)

+ Sinh học (ký sinh trùng, vi sinh vật)

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin

bệnh truyền nhiễm và không truyền

nhiễm.

HS: Nghiên cứu thông tin

GV? Giữa bệnh truyền nhiễm và không

truyền nhiễm bệnh nào nguy hiểm hơn?

Tại sao?

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC124TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018HS: Giải thích bệnh truyền nhiễm nguy

hiểm hơn vì lây lan nhanh làm tổn thất

nghiêm trọng cho vật nuôi

Hoạt động 2 (6 phút)

GV: Treo bảng phụ nội dung bài tập mục

III SGK. Gọi 1 ÷ 2 HS lên làm.

HS: Nghiên cứu thông tin lên đánh dấu

(x) vào bảng phụ

GV: Nhận xét, kết luận2. Phòng trị bệnh cho vật ni

- Bảng phụ:

+ Chăm sóc

+ Tiêm phòng đầy đủ vắc xin

+ Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh

dưỡng

+ Vệ sinh mơi trường sạch sẽ

+ Khi có triệu trứng bệnh báo ngay cho

cán bộ thú y đến khám và điều trị.4. Củng cố (3 phút).

Nêu các cách phòng bệnh cho vật ni? Liên hệ ở gia đình và địa phương.

5. Hướng dẫn học ở nhà(2 phút ).

- Học và trả lời câu hỏi trong SGK

- Chuẩn bị:GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC125TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018TIẾT 50: VĂC XIN PHỊNG BỆNH CHO VẬT NI

Ngày soạn:

I. Mục tiêu :

Ngày dạy:

1. Kiến thức:

- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh và biết được cách phòng trị cho vật ni

- Hiểu được tác dụng và cách sử dụng văcxin phũng bệnh cho vật nuôi

- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế chăn ni gia đình

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện sự nghiêm túc khi học bài giờ công nghệ.

- Biết áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

3. Thái độ:

u thích động vật; có thái độ tích cực trong cơng việc...

II. Phương pháp- phương tiện:

1. Phương pháp:

Nêu giải quyết vấn đề; nhóm nhỏ; thảo luận; gợi mở...

2. Phương tiện:

SGV; SGK; tài liệu tham khảo khác; bảng phụ; phiếu học tập...

III. Tiến trình hoạt động dạy học:

1. Tổ chức: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

? Chăn nuôi vật ni non cần chú ý những điều gì.

? Chăn ni vật ni cái sinh sản nhằm mục đích gì; cần những yêu cầu gì

3. Bài mới: (35)

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác dụng của vác xin.

GV? Vắc xin là gì.

I. Tác dụng của vắc xin

GV: Yêu cầu học sinh trả lời sau đó 1. Vắc xin là gì?

gv tóm tắt, uốn nắn và nêu ý nghĩa - Các chế phẩm sinh học dùng để phòng

về vắc xin như sách giáo khoa.

bệnh truyền nhiễm gọi là vắc xin.

? Vắc xin được chế tạo như thế nào.

GV: Nêu ví dụ minh hoạ

- Vắc xin được chế từ chính mầm bệnh

HS: đọc thơng tin về nhãn vác xin gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa.

mà học sinh đã chuẩn bị.

GV: Treo bảng phụ (hình 73 sách - Có 2 loại vắc xin:

giáo khoa) hướng dẫn học sinh quan

sát và cho biết có mấy loại vắc xin.

+ Vắc xin nhược độc(vắc xin sống): cho

miễn dịch mạnh, ổn định, thời gian miễn

? Vắc xin có tác dụng như thế nào.

dịch dài nhưng cơ thể gây ra phản ứng

GV: Dùng sơ đồ h.47 sgk giải thích

để học sinh hiểu và mơ tả được tác + Vắc xin chết (vắc xin vơ hoạt): An tồn

dụng của vác xin.

ổn định, dễ sử dụng nhưng hiệu quả kém,

GV: Đưa vác xin và cơ thể vật nuôi thời gian miễn dịch ngắn.

khoẻ (H. 47a) -> cơ thể phản ứng

thì cơ thể có đáp ứng miễn dịch tức 2. Tác dụng của vắc xin

là cơ thể sinh ra kháng thể (H. 47b)> Cơ thể vật nuôi chống được bệnh Điền theo thứ tự: Vắc xin, kháng thể,

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC126TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018khoẻ mạnh vì có đáp ứng miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch.

khi sử dụng vắc xin (H. 47 c).

Hoạt động 2:Tìm hiểu một số đièu kiện cần thiết khi sử dụng vắc xin

GV: nhấn mạnh chất lượng và hiệu II. Một số điều kiện cần thiế khi sử

quả của vắc xin phụ thuộc vào bảo dụng vắc xin.

quản.

1. Bảo quản:

? Vậy cần bảo quản vắc xin như thế - Nhiệt độ bảo quản thích hợp từ 4 -> 160

nào .

C.

Sau khi trả lời câu hỏi yêu cầu học

sinh ghi nhớ 2 nội dung.

- Đã pha phải dùng ngay.

? Hãy cho biết cách sử dụng vắc xin.

2. Sử dụng:

- Phải dùng đúng vác xin theo sự hướng

dẫn trên nhãn.

- Dùng cho vật nuôi khoẻ.

- Dùng vắc xin theo dõi 2-3 lần tiếp theo.

4.Củng cố: (3’)

- Giáo viên: Hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài học.

- Nêu lại những kiến thức trọng tâm

- Gọi 2 – 3 học sinh đọc phần ghi nhớ cuối bài.

5. Hướng dẫn hs học ở nhà: (1’)

- Trả lời các câu hỏi cuối bài học.

- Tìm hiểu xem 1 số mẫu vacxin tiên cho lợn; gà ở gia đình và địa phương

- Tìm hiểu tác dụng của 1 số loại vác xin thường gặp để tim cho gia cầm

- Tìm hiểu 1 số bệnh dịch của vật nuôi thường gặp; cách khắc phục...

- Tự làm đề cương ôn tập từ tiết 39 đến 41 để giờ sau ôn tậpGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC127TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÒNG TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×