Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦII. HIV/AIDSCác

đốinhiều

tượng

nào

Tại sao

người

được

khơngxếp

hayvào

biết nhóm

mình

nhiễm

HIV.

cóđang

nguybịcơ

lây nhiễm

Điều đó

nguy

HIV

caohiểm

? thế

nào với xã hội ?BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

3. Phòng tránhKểmatên

Khơng tiêm chích

túy mộtQuanphòng

hệ tình dục an tồn

số biện pháp

ngừa mà em biết?Thực hiện các biện pháp

vệ sinh y tếSống lành mạnh, tuyên truyền

trong cộng đồngBÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1: Hãy sắp xếp các hình sau theo đúng thứ tự chu trình nhân lên của

virut?

1234215354Câu 2: Giai đoạn hấp phụ của phagơ vào tế bào

chủ có đặc điểm gì?

A.Virut có thể bám tự do trên bề mặt tế bào vật

chủ.

B.Gai glicôprôtêin của virut bám trên bề mặt vật

chủ theo ngun tắc ổ khố – chìa khố.

C.Gai glicơprơtêin bám trên bề mặt tế bào vật

chủ.

D.Tất cả A, B, C đều sai.Câu 3: Thứ tự các giai đoạn phát triển của bệnh AIDS

A.Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn không triều chứng,

giai đoạn biểu hiện triệu chứng.

B.Giai đoạn không triệu chứng, giai đoạn sơ nhiễm,

giai đoạn biểu hiện triệu chứng.

C.Giai đoạn biểu hiện triệu chứng, giai đoạn sơ

nhiễm, giai đoạn không biểu hiện triệu chứng.

D.Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn biểu hiện triệu

chứng, giai đoạn không biểu hiện triệu chứng.Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý

lắng nghe !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×