Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Côm ®éng tõ lµ g×?

I. Côm ®éng tõ lµ g×?

Tải bản đầy đủ - 0trang

thành cụm động từ mới

trọn nghĩa).

- Dựa vào

SGK, trả lời VD: tôi/ đang làm bài

CNVN- Động từ làm VN? Hãy tìm 1 cụm động

từ.- Cụm động từ làm VNHoạt động trong câu của

cụm động từ giống động

? Nhận xét gì về hoạt - Lấy ví dụ từ.

động của động từ, cơm

®éng tõ ? ? Em cã nhËn

- Cơm ®éng tõ có ý nghĩa

xét gì về ý nghĩa của

đầy đủ hơn so với động

Trả

lời

động từ so với cụm

từ.

động từ ?

* Ghi nhớ 1 ( SGK )

- Nhận xétHoạt động II. H D tìm hiểu Cấu tạo của cụm động từ. (10p)? Vẽ mô hình cấu tạo Suy

của cụm động từ.

nghĩ,

vẽ

mô hìnhTaiLieu.VNII. Cấu tạo

động từ.củacụm1. Ví dụ.

2. Nhận xét.Page 10- Cho HS tự điền thêm - Điền thêm

VD.

vào ví dụPhụPhầnPhụtrớctrung

tâmsauCũng/tìmđợc/còn/ngay/đang/câu trả

lời.cha

* Phụ tríc:+ quan hƯ trung gian

+ sù tiÕp diƠn t¬ng tù

+ khuyến khích, ngăn

cản hành động.

+ khẳng định hay phủ

định hành động.

* Phụ sau:

+ đối tợng

+ hớng

+ địa điểm

+ thời gian

+ mục đích

+ nguyên nhânTaiLieu.VNPage 11+ phơng tiện

+ cách thức

+ hành ®éng.

* Ghi nhí 2 ( SGK)

Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn Luyện tập. (15p)

III. Luyện tập.

- Gọi học sinh đọc bài - Làm bài

tập 1,2 nêu yêu cầu, tập

kiến thức.Bài tập 1:

a) còn đang đùa nghịch ở

sau nhà

b) Yêu thơng Mị Nơng

hết mực

muốn kén cho con 1

ngời chồng thật xứng đáng

c) - đành tìm cách giữ

sứ thần ở công quán để có

thì giờ đi hỏi ý kiến em

bé thông minh nọ.

- Có thì giờ đi hỏi ý

kiến em bé thông minh nọ.

- đi hỏi ý kiến em bé

thông minh nọ.

Bài tập 2:

PhầnPTaiLieu.VNPhầnPhần

Page 12TTT-Còn

đang

-muốn

đành

- đểPSđùa

nghịc

hyêu thơngở sau

nhà

MNơng

hết

mực.

cho

con..

sứ

thần.kén

tìm

cách

giữthì giờ

ýkiến.

nọ

đi hỏi- Gv hớng dẫn häc sinh

lµm bµi tËp 3- Lµm bµi

tËpBµi tËp 3:

- Cha

- Không

phủ định.có ý nghĩaCha: phủ định tơng đối

Không: phủ định tuyệt

đối

Cách dùng 2 từ này đều

cho thấy sự thông minh,

nhanh trí của em bé: Cha

TaiLieu.VNPage 13cha kịp nghĩ ra câu trả

lời thì con đã đáp lại bằng

1 câu mà viên quan không

thể trả lời đợc.c. Củng cố: (3p)

- c im v chc nng ng phỏp ca ng t.

- Nhắc lại ND kiến thức toàn bài.

d. Dặn dò: (2p)

- Học bài cò, xem nd bài tập.

- Nhớ các đơn vị kiến thức về động từ.

- Đặt câu có sử dụng cụm động từ.

- Chuẩn bị “Tính từ và cụm tính từ”.

_____________________________________TaiLieu.VNPage 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Côm ®éng tõ lµ g×?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×