Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Thực trạng thực hiện quyền được biết và tham gia ý kiến của học sinh

b) Thực trạng thực hiện quyền được biết và tham gia ý kiến của học sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội quy, quy định của

nhà trường đối với HS.100

80

60

40

20

0Đã triển khaiChưa triển khaiViệc tổ chức các phong

trào thi đua, các hoạt động

của nhà trường có liên

quan đến học sinh.

Việc tổ chức giảng dạy,

học tập trong nhà trường

có liên quan đến quyền lợi

HS.Biểu đồ 2.1. Thực trạng thực hiện quyền được biết và

tham gia ý kiến của học sinh48Kết quả khảo sát cho thấy: Có 242/343 lớp trưởng các lớp tiểu học trên địa

bàn huyện Nậm Pồ về những việc học sinh được biết và tham gia ý kiến trong

trường học, cho thấy các em cũng đã được biết và được tham gia ý kiến ở một số

nội dung. Tuy nhiên, với đặc thù là học sinh tiểu học nên việc tiếp nhận những

thơng tin do nhà trường thơng báo còn hạn chế, nhất là khả năng để các em tham

gia đóng góp ý kiến của mình vào các nội dung theo quy định là khó có thể thực

hiện, nhất là ở nội dung lấy ý kiến về “Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà

trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh” chỉ có 14% học sinh trả lời là

được tham gia.

2.3.2. Thực trạng về hình thức thực hiện quy chế dân chủ trong các trường

PTDTBT cấp tiểu học

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong các trường PTDTBT cấp tiểu

học phụ thuộc vào việc sử dụng phong phú các phương pháp, hình thức thực

hiện. Thực trạng về vần đề này được chúng tơi tìm hiểu qua câu hỏi số 2 phục

lục 1, kết quả trình bày qua bảng số liệu 2.5 sau:

Bảng 2.5. Thực trạng hình thức thực hiện quy chế dân chủ trong

các trường PTDTBT cấp tiểu học

Stt1

2

3

45Hình thức thực hiện

Phổ biến lồng ghép trong các hội

nghị, cuộc họp của nhà trường

Thông qua các chương trình phát

thanh nội bộ của nhà trường

Thơng báo bằng văn bản gửi

tồn thể CBGV - CNV

Niêm yết cơng khai những quy

định qua bảng tin hoặc đăng tải

trên website của trường.

Thông báo cho người phụ trách

các bộ phận, tổ trưởng chuyên

môn và yêu cầu họ thông báo

đến CBGV- CNV làm việc, sinh

hoạt trong bộ phận đó.Kết quả thực hiện tại 242/343 lớp

Số

Chưa

Đã triển khai

trường

triển khai

Số lượng

% Số lượng %

1313100.013861.5538.513323.11076.913430.8969.213969.2430.8Kết khảo sát của cho thấy, đa số các trường PTDTBT cấp tiểu học cử

huyện đã sử dụng linh hoạt các hình thức thông báo đến CBGV - CNV đối với

những vấn đề cần được biết theo quy định thực hiện QCDCCS. Trong đó,

hình thức được 13/13 trường sử dụng rộng rãi nhất đó là “Phổ biến lồng ghép

trong các hội nghị, cuộc hợp của nhà trường”, đây là hình thức dễ thực hiện,

đơn giản và phổ biến được trực tiếp đến người nhận thơng tin; hình thức

“Thơng báo cho người phụ trách các bộ phận, tổ trưởng chuyên môn và yêu

cầu họ thông báo đến CBGV-CNV làm việc, sinh hoạt trong bộ phận đó”

cũng được nhiều hiệu trưởng các trường áp dụng, tuy nhiên hiệu quả của việc

sử dụng hình thức này khơng cao vì thực tế nhiều người tổ trưởng, phụ trách

bộ phận không thực hiện nghiêm túc việc truyền tải thơng tin theo u cầu.

Còn đối với các hình thức khác ít tỷ lệ các trường sử dụng thấp hơn vì do điều

kiện cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế, hoặc do một số cán bộ quản lý

chưa linh hoạt trong việc vận dụng các hình thức mà chỉ chú trọng đến hình

thức truyền thống vẫn được sử dụng lâu nay. Thực trạng hình thức thực hiện

quy chế dân chủ trong các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ được

thực hiện qua các nội dung cơ bản sau:

* Hình thức lấy ý kiến đối với những việc CBGV- CNV được tham gia

ý kiến về các hoạt động của nhà trường

Đánh giá về kết quả thực hiện các hình thức CBGV- CNV tham gia ý

kiến trong trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, chúng tôi thu được

kết quả dưới đây:

Từ kết quả trên cho thấy, các ý kiến được phán ánh tập trung nhiều nhất là

được đưa ra tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học của các trường. Theo

quy định chung của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp và của ngành Giáo dục

- Đào tạo thì hàng năm vào đầu năm học tất cả các trường học đều phải tổ chức

Hội nghị cán bộ công chức. Hội nghị được Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp

với Cơng đồn tổ chức, tại Hội nghị này tất cả cán bộ giáo viên, cơng nhân viênđều được tham dự và có ý kiến về các vấn đề có liên quan đến cơng tác dạy học

và giáo dục của nhà trường, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của cán

bộ giáo viên, cơng nhân viên của nhà trường…

Để tìm hiểu thực trạng Kết quả thực hiện các hình thức CBGV- CNV

tham gia ý kiến trong trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ , chúng tôi

đã sử dụng câu hỏi số 2 ở phần phụ lục 2 và thu được kết quả như sau:

Bảng 2.6. Kết quả thực hiện các hình thức CBGV- CNV tham gia ý kiến trong

trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm PồSttHình thức lấy ý kiênKết quả thực hiện

Tổng

Chưa

Đã triển khai

số GVtriển khai

CNV

Số

Số

%

%

lượng

lượngCBGV- CNV tham gia ý

1kiến trực tiếp với người phụ

trách cơng việc của mình là tổ51138675.5412524.4651142883.768316.2451119638.3631561.6451118736.5932463.4151113827.0137372.99trưởng chuyên môn.

2

3

4Thông qua Hội nghị cán bộ,

công chức nhà trường.

Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp

Gửi dự thảo văn bản để

CBGV- CNV tham gia ý kiến

Đặt hòm thư góp ý để cá5nhân, tổ chức, đồn thể trong

nhà trường đóng góp ý kiến.Trước khi diễn ra hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học, Hiệu trưởng

nhà trường thường phải thực hiện khâu thu thập thông tin đối với những nội

dung có liên quan đến vai trò trách nhiệm của cá nhân sẽ được ra bàn bạc tại hội

nghị, do đó Hiệu trưởng thực hiện việc phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự

thảo văn bản để CBGV-CNV tham gia ý kiến trực tiếp hoặc đặt hòm thư góp ýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Thực trạng thực hiện quyền được biết và tham gia ý kiến của học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×