Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà!

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà!

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 2:

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho CBGV-CNV các trường PTDTBT huyện Nậm Pồ)Để nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý thực hiện

Quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh

Điện Biên. Kính đề nghị q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến của mình về một

số nội dung dưới đây. Ý kiến của Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu

khoa học. Rất mong nhận được sự hợp tác của Thầy/Cô.

Thầy/Cô cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn.

Trân trọng cảm ơn!

Câu 1. Ông (bà) cho biết thực trạng thực hiện việc kiểm tra, giám sát của

CBGV- CNV đối với các hoạt động của nhà trường

SttKết quả thực hiệnNội dung triển khaiĐã làmThực hiện các chủ trương, chính sách

1của Đảng, nhà nước, kế hoạchnămhọc của nhà trường

Việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp

2hành chính sách, chế độ quản lý và sử

dụng tài chính của nhà trường3Việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường

Việc thực hiện các chế độ, chính sách của4nhà nước, của ngành về quyền lợi của

CBGV- CNV, học sinh nhà trường5Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội

bộ nhà trường.Chưa làmCâu 2: Ông (bà) cho biết đã lựa chọn hình thức nào để tham gia ý kiến đối với

những việc CBGV - CNV được tham gia trong trường PTDTBT cấp tiểu học nơi

ông bà cơng tác?

TTCác hình thức lấy ý kiến vềKhơngCó thamtham giagiaCBGV-CNV tham gia ý kiến trực tiếp với người

1phụ trách cơng việc của mình là tổ trưởng chun

mơn và với Hiệu trưởng nhà trường.2Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức nhà trường.3Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp4Gửi dự thảo văn bản để CBGV-CNV tham gia ý kiến

Đặt hòm thư góp ý để cá nhân, tổ chức, đồn thể5trong nhà trường đóng góp ý kiến.

Câu 3: Ơng (bà) cho biết đã thực hiện những việc CBGV - CNV đượcgiám sát kiểm tra các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức nào?

TTCác hình thức giám sát, kiểm tra1Thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân2Thông qua ý kiến chất vấn trực tiếp đối với BGH3

4

5Thông qua các đánh giá kết quả hoạt động các mặt

công tác trong trường học

Thông qua theo dõi thực hiện các quy chế đã

được xây dựng

Thơng qua các hình thức khácChưaĐã thựcthực hiệnhiệnCâu 4. Ông (bà) hãy đánh giá thực trạng quản lý việc tuyên truyền, phổ biến

dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

TT

1

22

3

4Mức độ kết quả

Tuyên truyền, phổ biếnTốtKháTBkémChỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền,

phổ biến quy chế dân chủ

Xác định các hình thức, phương pháp

tuyên truyền quán triệt các nội quy, quy

tắc dân chủ cơ sở

Xây dựng kế hoạch phối hợp các lực

lượng trong nhà trường để tuyên truyền

phổ biến quy chế dân chủ

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quy chế

như học quy chế, mời báo cáo viên, hội thảo

Đánh giá hiệu quả của các hoạt động

tuyên truyền

Câu 5. Ông (bà) hãy đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiệnquy chế dân chủ trong trường PTDTBT trường tiểu học huyện Nậm Pồ

Mức độ kết quả

TT

1

2

34

56Lập kế hoạch quản lý

Phân tích thực trạng tổ chức thực hiện quy

chế dân chủ trong trường tiểu học trong nhà

trường

Xác định mục tiêu khi tổ chức thực hiện quy

chế dân chủ trong trường tiểu học

Xác định các điều kiện tổ chức thực hiện quy

chế dân chủ trong trường tiểu học của nhà

trường tương ứng với các mục tiêu

Xác định các điều kiện tổ chức thực hiện quy

chế dân chủ trong trường tiểu học của nhà

trường tương ứng với các mục tiêu

Xác định chỉ số theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổ

chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường

tiểu

Thảohọc

luận và thống nhất thực hiện kế hoạch tổ

chức thực hiện quy chế dân chủ trong

trường tiểu học với CBGV-NV trước Hội

đồng sư phạm nhà trường.TốtKháTBkémCâu 6: Thực trạng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học

TT

1

2Tổ chức thực hiệnMức độ kết quả

TốtKháTBkémQuán triệt các quy tắc, quy định đã được

ban hành vào các hoạt động của cơ sở

Lấy các quy tắc dân chủ làm căn cứ đánh

giá các hoạt động3Tạo điều kiện để cán bộ thực hiện các quy

chế.

Thường xuyên trao đổi,yêu cầu đội ngũ4quản lý làm gương trong việc thực hiện

quy chế.5Khuyến khích việc tuân thủ các quy chế

trong các quan hệ và hoạt động của đơn vị.

Câu 7: Thực trạng chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu họcTT1

2345Chỉ đạo thực hiện

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền,

nâng cao nhận thức và năng lực thực hành

dân chủ

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ,

đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở

Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy

định, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân

chủ ở cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn

vị

Chỉ đạo tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung,

ban hành các văn bản, quy định có liên

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán

bộ, cơng nhân viên chức

Chỉ đạo việc thực hiện công khai, minh

bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật

của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định

của ngành, của nhà trường cho cán bộ, công

nhân viên chức biết để kiểm tra, giám sátMức độ kết quả

TốtKháTBkémCâu 8: Thực trạng quản lý việc đánh giá thực hiện quy chế dân chủ

trong trường PTDTBT bậc tiểu học huyện Nậm Pồ

TT

1

2

3

4Kiểm tra, đánh giáMức độ kết quả

TốtKháTBkémKhuyến khích cán bộ tham gia giám sát

việc thực hiện các quy chế.

Thường kỳ đánh giá việc thực hiện quy chế

của các chủ thể có liên quan

Tạo cơ chế thu nhận các phản hồi để điều

chỉnh

Đánh giá chung về công tác quản lý thực

hiện quy chế dân chủ

Câu 9: Theo ông (bà) việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị trường họcơng (bà) đang cơng tác còn những tồn tại, hạn chế nào cần khắc phục

Ý kiến

TTNhững tồn tại, hạn chế1Việc tuyên truyền các nội dung QCDC cơ sở trong

nhà trường chưa được thường xuyên, hình thức

tuyên truyền còn nghèo nàn

Một số nội dung cần phải cơng khai, trưng cầu ý

kiến của CB, GV - CNV nhà trường chưa đầy đủ,

mang tính hình thức

Ý thức chấp hành một số nội quy, quy chế của

ngành, của nhà trường ở một số CBGV - CNV chưa

nghiêm túc

Vẫn còn có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ

nhà trường do thực hiện QCDC chưa tốt

Nhiều ý kiến tham gia, phản ánh của phụ huynh,

cộng đồng đối với nhà trường chưa đến được những

cán bộ quản lý nhà trường.

Những tồn tại, hạn chế khác:

…………………………………………………..........234

56Đồng Phân

Sai

ý

vânCâu 10: Theo ông (bà) những nguyên nhân nào dẫn đến những tồn tại,

hạn chế trong thực hiện QCDC ở cơ sở trường học?

Ý kiến

TT1

2Nguyên nhân tồn tại, hạn chếĐúngPhân

vânSai+ Cấp ủy nhà trường chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện

QCDC ở cơ sở

+ Nhận thức của CBGV - CNV nhà trường về vai trò,

tầm quan trọng của thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn

chếCác thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC

+3 nhà trường chưa phát huy vai trò cá nhân trong thực

hiện QCDC ở cơ sở

4+ Năng lực quản lý của cán bộ quản lý nhà trường còn

hạn chế

+ Chưa làm tốt cơng tác phối hợp, phát huy vai trò,5 trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể nhà trường trong

thực hiện QCDC.

6+ Việc đánh giá sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong

thực hiện QCDC chưa kịp thời.

Những nguyên nhân khác:7 …………………………………………………………

………………………………..........................................

Câu 11. Ơng bà vui lòng đóng góp một ý kiến đối với các hoạt động thực

hiện quyền dân chủ trong nhà trường để đạt được mục tiêu và đúng ý nghĩa, vai

trò của Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện trong trường học ?

……………………………………………………………………………

……………………………………………........…………………………………

…………………………………………........………………………………

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/BàPHIẾU KHẢO NGHIỆM

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học huyện Nậm Pồ)

Thưa các Thầy/Cô

Chúng tôi đang nghiên cứu về một số biện pháp quản lý thực hiện Quy

chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện

Biên. Xin Thầy/Cơ vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X

vào ô phù hợp với suy nghĩ của mình.

Ý kiến của Thầy/Cơ chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử

dụng cho bất cứ mục đích nào khác. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của

Thầy/Cơ!

Tính cấp thiết

TTCác biện phápĐổi mới quản lý công

tác tuyên truyền, phổ

biến nâng cao nhận

thức của CBGV-CNV

1

và học sinh trong các

trường tiểu học về thực

hiện Quy chế dân chủ

trong trường học

Tăng cường công tác tổ

2 chức thực hiện quy chế

dân chủ ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác chỉ

đạo thực hiện quy chế

dân chủ, hoàn thiện các

3 quy định, quy chế, quy

ước đảm bảo thực hiện

quy chế dân chủ đạt

hiệu quả.Cấp thiếtBìnhTính khả thi

Khơngthường cấp thiếtKhả thiKhơng

khả thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×