Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có hình thẻ nhận dạng nhân viên?xCó sự kết hợp giữa thay đổi khóa /thẻ nhân viên/thẻ

chấm cơng/hiệu lực truy cập máy tính/thẻ nhận

dạng khi nhân viên chấm dứt hợp đồng tình nguyện

hoặc khơng tình nguyện để duy trì an ninhxKhu vực hạn chếNhân viên đi vào khu vực hạn chế là do nhiệm vụ

được giao?KhơngxCó ai khác ngồi quản lý có thể chấp nhận cho

nhân viên đi vào vùng hạn chế?xCó ai khác ngồi quản lý có thể chấp nhận cho

nhân viên đi vào khu vực kho trữ nguyên liệu dễ bị

đe dọa.?xVật dụng cá nhânN/AHạn chế vật dụng cá nhân của nhân viên vào lĩnh

vực xử lý không phải thực phẩmKhơngN/AxCó thường xun hoặc ngẫu nhiên kiểm tra các loại

như khóa tủ nhân viên, túi xách, balo và phương

tiện trong nhà máy

Tập huấn về phòng vệNhân viên có biết liên hệ đến ai và ở đâu khi khi có

vấn đề về phòng vệ xảy raKhơng

xCác thơng tin về phòng vệ đã được cung cấp cho

các nhân viên bao gồm tài liệu về làm thế nào

phòng ngừa, tiêu diệt và phản hồi về sự mua chuộc,

phá hoại hoặc hành vi khủng bố

Hành động bất thườngxCó sự báo động nào về hành vi bất thường của nhân

viên như ở lại sau ca trực, đến sớm bất thường, đi

vào nơi nằm ngồi trách nhiệm của họ,...?

Sức khỏeKhơngN/Ax

8N/AKhơngN/ACó cảnh báo nào về điều kiện sức khỏe của nhân

viên do nhân viên tự báo cáo hoặc vắng mặt có thể

là biểu hiện của sự mua chuộc, hoặc các hành động

phá hoại, khủng bố?xKhách thăm quan/ Đối tácCó đội lao cơng lau dọn, đối tác hoặc cá nhân nào

đó khơng thuộc nhà máy được phép vào kho

chứa/khu vực sơ chế mà khơng giám sátKhơng

xCó quy trình sản xuất nào đặt trong khu vực hạn

chế người bước vàoxKhi khách tham quan bước vào nhà máy, họ có đều

được giám sát?xKhách tham quan có được tiếp cận thành phẩm, quy

trình, kho trữ hoặc khu vực phân phốixKhách tham quan có được mang camera vào nhà

máy?

Khách tham quan được giới hạn khỏi phòng có

khóa cửa

Có các quy định được áp dụng cho người không

thuộc nhà máy như khách tham quan, nhà cung cấp,

đối tác, tài xế xe tải, khách hàng, ....

Máy móc thiết bịx

xxCó kim loại hoặc mạ kim loại lên cửa dùng ở nhà

máy không?

xNhà máy có hệ thống báo động?xKhu vực chứa chất hóa học và chứa thực phẩm đều

được khóa lại để chống lại sự xâm nhập khơng

được phépxx

9Khơng

xCác hệ thống báo động có được kiểm tra, và bảo

trì?Có biển báo “Cấm vào” tại nhà máy?N/AN/ACó camera tại nhà máy?xCác hoạt động đến và đi của phương tiện được

kiểm tra tính bất thường của hàng hóa?xCó khóa lại các khu vực và bảo vệ an ninh sau khi

nhà máy đóng cửa?xCó sự quản lý thời gian giao hàng?xCác khu vực bên trong và bên ngồi nhà máy đều

có ánh sáng tốt?xAn tồn phòng thí nghiệmKhơngN/AKhơngN/AKhơngN/AKhơngN/ACó hạn chế ra vào phòng thí nghiệm?xHóa chất phòng thí nghiệm được bảo vệ hay hạn

chế ra vàoxCó kệ chứa các hóa chất nguy hiểm của phòng thí

nghiệm?xKho chứa

Có hệ thống cho giao nhận, trữ hàng và xử lý, sự

cố, hư hại, hàng trả lại, và tái sử dụng để làm giảm

thấp nhất có thể sự làm tổn thương tiềm ẩn và trực

tiếp đến an ninh sản phẩm

Tem niêm phong vẫn còn ngun hay bị tróc?

Có thực hiện điều tra khi xảy ra mất mác, hàng

nhập nhiều hơn so với ghi chép

An ninh nguồn nước và hệ thống phụ trợ.

Có thể xâm nhập vào hệ thống thơng hơi, nước,

điện và thiết bị làm lạnh nhiều khơng?

Ống dẫn nước, vòi nước máy, và nguồn nước dự trữ

và bộ phận điều khiển có được bảo vệ?

Có liên lạc với trung tâm cấp nước khi xảy ra sự

cố?

Thành phẩm

10Có ai quản lý kệ thành phẩm?

Có ngẫu nhiên kiểm tra quy trình dự trữ trong nhà

máy, phương tiện, và thùng chứa?

Có lợi ích nào trong kiểm tra sản phẩm liên quan

tới mua chuộc, phá hoại hay khủng bố khơng?

Đóng góiKhơngN/AKhơngN/AKhơngN/AKhơngN/AĐóng gói được thực hiện trong khu vực tách biệt

hay ở một nhà máy khác?

An ninh vận chuyển

Có thiết lập quy trình an ninh cho tài xế tại bến

hoặc ngừng để ăn uống, đổ xăng hay nghỉ ngơi

khơng?

Các u cầu đó có kiểm sốt gắt gao đến giờ giấc

của tài xế khơng?

Có thể có khả năng tài xế có q nhiều khoảng giờ

trống khơng ?

Hệ thống máy tính

Có hệ thống kiểm sốt máy tính hạn chế sự truy cập

và hệ thống dữ liệu tới hạn?

Có cách truy vết giao dịch trên hệ thống máy tính

khơng?

Có phương pháp phê chuẩn hệ thống an ninh máy

tính?

Sự di tản và phản hồi

Có danh sách cập nhật những việc cần làm nếu di

tản?

Có chiến lược phân loại cho các sự kiện như tấn

công khủng bố hoặc hành động phá hoại?

Có kế hoạch di tản khẩn cấp bao gồm cả bảo vệ an

ninh trong q trình di tản?

11Có khu, bãi tập kết nào cho sản phẩm bị ô nhiễm

không?2.2. Chiến lược giảm nhẹ

Bảng 2. Chiến lược giảm nhẹ

Quản lýChiến lược giảm nhẹCó cá nhân hoặc nhóm quản lý nào

phụ trách phòng vệ tại nhà máy?

Các nhân viên đều được tập huấn

phòng vệ?

Có nhân viên nào báo cáo về hoạt

động bất thường trong sản xuất?

Giám sátChiến lược giảm nhẹĐã có kế hoạch phòng vệ thực phẩm

lên kế hoạch và thưc hiện tại nhà

máy chưa?

Các kế hoạch phòng vệ thực phẩm

đều được giữ gìn cẩn thận?

Hành động điều tra mối nguyChiến lược giảm nhẹCó quy trình nào được đặt trong

vòng nghi ngờ?

Có mối đe dọa hay hành vi đáng ngờ

nào được trình báo đến cơ quan

thẩm quyền

Chế tài xử phạt các hành động nghi

ngờ phá hoại hoặc phá hoại có chủ

đích

Chọn lọc nhân viênChiến lược giảm nhẹNhân viên mới (bao gồm thời vụ,

tạm thời, hợp đồng) có số điện thoại,

12địa chỉ liên lạc, tình trạng nhập cư và

lý lịch đã được kiểm tra và xác

nhận?

Nhiệm vụ mỗi ngàyChiến lược giảm nhẹNhân viên có biết ca trực, nhiệm vụ

và khu vực họ phải có mặt trong ca

làm việc?

Nhận dạngChiến lược giảm nhẹCó hình thẻ nhận dạng nhân viên?

Có sự kết hợp giữa thay đổi khóa

/thẻ nhân viên/thẻ chấm cơng/hiệu

lực truy cập máy tính/thẻ nhận dạng

khi nhân viên chấm dứt hợp đồng

tình nguyện hoặc khơng tình nguyện

để duy trì an ninh

Khu vực hạn chếChiến lược giảm nhẹNhân viên đi vào khu vực hạn chế là

do nhiệm vụ được giao?

Có ai khác ngồi quản lý có thể chấp

nhận cho nhân viên đi vào vùng hạn

chế?

Có ai khác ngồi quản lý có thể chấp

nhận cho nhân viên đi vào khu vực

kho trữ nguyên liệu dễ bị đe dọa.?

Vật dụng cá nhânChiến lược giảm nhẹHạn chế vật dụng cá nhân của nhân

viên vào lĩnh vực xử lý khơng phải

thực phẩm

Có thường xun hoặc ngẫu nhiên

kiểm tra các loại như khóa tủ nhân

viên, túi xách, balo và phương tiện

trong nhà máy

13Tập huấn về phòng vệChiến lược giảm nhẹNhân viên có biết liên hệ đến ai và ở

đâu khi khi có vấn đề về phòng vệ

xảy ra

Các thơng tin về phòng vệ đã được

cung cấp cho các nhân viên bao gồm

tài liệu về làm thế nào phòng ngừa,

tiêu diệt và phản hồi về sự mua

chuộc, phá hoại hoặc hành vi khủng

bố

Hành động bất thườngChiến lược giảm nhẹCó sự báo động nào về hành vi bất

thường của nhân viên như ở lại sau

ca trực, đến sớm bất thường, đi vào

nơi nằm ngaoif trách nhiệm của

họ,...?

Sức khỏeChiến lược giảm nhẹCó cảnh báo nào về điều kiện sức

khỏe của nhân viên do nhân viên tự

báo cáo hoặc vắng mặt có thể là biểu

hiện của sự mua chuộc, hoặc các

hành động phá hoại, khủng bố?

Khách thăm quan/ Đối tácChiến lược giảm nhẹCó đội lao công lau dọn, đối tác

hoặc cá nhân nào đó khơng thuộc

nhà máy được phép vào kho

chứa/khu vực sơ chế mà khơng giám

sát

Có quy trình sản xuất nào đặt trong

khu vực hạn chế người bước vào

Khi khách tham quan bước vào nhà

máy, họ có đều được giám sát?14Khách tham quan có được tiếp cận

thành phẩm, quy trình, kho trữ hoặc

khu vực phân phối

Khách tham quan có được mang

camera vào nhà máy?

Khách tham quan được giới hạn

khỏi phòng có khóa cửa

Có các quy định được áp dụng cho

người khơng thuộc nhà máy như

khách tham quan, nhà cung cấp, đối

tác, tài xế xe tải, khách hàng, ....

Máy móc thiết bịChiến lược giảm nhẹCó kim loại hoặc mạ kim loại lên

cửa dùng ở nhà máy khơng?

Các hệ thống báo động có được

kiểm tra, và bảo trì?

Nhà máy có hệ thống báo động?

Khu vực chứa chất hóa học và chứa

thực phẩm đều được khóa lại để

chống lại sự xâm nhập khơng được

phép

Có biển báo “Cấm vào” tại nhà

máy?

Có camera tại nhà máy?

Các hoạt động đến và đi của phương

tiện được kiểm tra tính bất thường

của hàng hóa?

Có khóa lại các khu vực và bảo vệ

an ninh sau khi nhà máy đóng cửa?

Có sự quản lý thời gian giao hàng?

Các khu vực bên trong và bên ngaoif

15nhà máy đều có ánh sáng tốt?

An tồn phòng thí nghiệmChiến lược giảm nhẹCó hạn chế ra vào phòng thí

nghiệm?

Hóa chất phòng thí nghiệm được bảo

vệ hay hạn chế ra vào

Có kệ chứa các hóa chất nguy hiểm

của phòng thí nghiệm?

Kho chứaK Chiến lược giảm nhẹCó hệ thống cho giao nhận, trữ hàng

và xử lý, sự cố, hư hại, hàng trả lại,

và tái sử dụng để làm giảm thấp nhất

có thể sự làm tổn thương tiềm ẩn và

trực tiếp đến an ninh sản phẩm

Tem niêm phong vẫn còn nguyên

hay bị tróc?

Có thực hiện điều tra khi xảy ra mất

mác, hàng nhập nhiều hơn so với ghi

chép

An ninh nguồn nước và hệ thống

phụ trợ.Chiến lược giảm nhẹCó thể xâm nhập vào hệ thống thông

hơi, nước, điện và thiết bị làm lạnh

nhiều khơng?

Ống dẫn nước, vòi nước máy, và

nguồn nước dự trữ và bộ phận điều

khiển có được bảo vệ?

Có liên lạc với trung tâm cấp nước

khi xảy ra sự cố?

Thành phẩmChiến lược giảm nhẹCó ai quản lý kệ thành phẩm?

16Có ngẫu nhiên kiểm tra quy trình dự

trữ trong nhà máy, phương tiện, và

thùng chứa?

Có lợi ích nào trong kiểm tra sản

phẩm liên quan tới mua chuộc, phá

hoại hay khủng bố khơng?

Đóng góiChiến lược giảm nhẹĐóng gói được thực hiện trong khu

vực tách biệt hay ở một nhà máy

khác?

An ninh vận chuyểnChiến lược giảm nhẹCó thiết lập quy trình an ninh cho tài

xế tại bến hoặc ngừng để ăn uống,

đổ xăng hay nghỉ ngơi khơng?

Các u cầu đó có kiểm sốt gắt gao

đến giờ giấc của tài xế khơng?

Có thể có khả năng tài xế có quá

nhiều khoảng giờ trống khơng ?

Hệ thống máy tínhChiến lược giảm nhẹCó hệ thống kiểm sốt máy tính hạn

chế sự truy cập và hệ thống dữ liệu

tới hạn?

Có cách truy vết giao dịch trên hệ

thống máy tính khơng?

Có phương pháp phê chuẩn hệ thống

an ninh máy tính?

Sự di tản và phản hồiChiến lược giảm nhẹCó danh sách cập nhật những việc

cần làm nếu di tản?

Có chiến lược phân loại cho các sự

kiện như tấn cơng khủng bố hoặc

17hành động phá hoại?

Có kế hoạch di tản khẩn cấp bao

gồm cả bảo vệ an ninh trong q

trình di tản?

Có khu, bãi tập kết nào cho sản

phẩm bị ô nhiễm không?2.3. Điểm yếu và điểm trọng yếu của quy trình sản xuấtCHƯƠNG 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỊNG VỆ THỰC PHẨM

Kế hoạch Phòng vệ Thực phẩm Các Biện pháp An ninh cho Phòng vệ Thực

phẩm dành cho Bột mì: Cơ sở Chế biến Mục đích: Kế hoạch tình nguyện này lập hồ sơ về các biện pháp phòng vệ

thực phẩm và bảo vệ các tiến trình chế biến thực phẩm, để khỏi bị cố ý gây thiệt

hại.

LỢI ÍCH: Khi có một Kế Hoạch Phòng Vệ Thực Phẩm, cơng ty sẽ đóng góp cho

một nguồn cung cấp thực phẩm an toàn hơn và bảo đảm hơn. Bên cạnh đó cũng

sẽ bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, nhân viên, và đời sống mọi người. Một kế

hoạch phòng vệ thực phẩm khả thi cũng có thể:

(1) nâng cao lòng tin của cộng đồng đối với sự an toàn và an ninh nguồn cung

cấp thực phẩm

(3) tăng cường trao đổi thơng tin và tính hiệu quả của hoạt động;

(4) giảm khả năng xảy ra trộm cắp;

(5) giảm nhu cầu phải có thêm quy định về phòng vệ thực phẩm;

(6) giảm rủi ro dẫn đến sản phẩm khơng an tồn và thiệt hại kinh tế của do các

hành động có chủ ý;

(7) giảm mức phí bảo hiểm; và

(8) giảm rủi ro tiềm ẩn về nghĩa vụ mà công ty phải chịu.

3.1. Quản lý kế hoạch phòng vệ:

3.1.1. Kế hoạch chung

-Mục đích: Triển khai, duy trì và cập nhật kế hoạch này cũng như các kế

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×