Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoạch liên quan khác khi cần thiết

o Chỉ định một người hoặc nhóm chịu trách nhiệm triển khai, quản lý

và cập nhật Kế hoạch phòng vệ thực phẩm

o Duy trì , đánh giá định kì kế hoạch thu hồi sản phẩm

o Đào tạo các nhân viên chủ chốt về các quy trình thu hồi sản

phẩm/rút sản phẩm ra khỏi lưu thơng thương mại.

3.1.2. Đào tạo an ninh chung:

-Mục đích: Truyền đạt về các kế hoạch cho nhân viên và đảm bảo họ nắm

được các kế hoạch

o Đào tạo nhận thức về các biện pháp an ninh cho tất cả nhân viên,

kể cả những người mới được tuyển dụng.

o Đào tạo bồi dưỡng nhân thức về biện pháp an ninh định kì cho

nhân viên

o Đào tạo cho nhân viên về việc báo cáo các hoạt động khả nghi

hoặc các sự việc bất thường quan sát thấy.3.1.3. Thông tin an ninh chung

-Mục đích: Đảm bảo rằng thơng tin nhạy cảm được bảo vệ

o Kiểm sốt việc tiếp cận thơng tin nhạy cảm, như các hồ sơ, sơ đồ

cơ sở hoặc thông itn chi tiết về nhà máy hoặc quy trình xử lý (ví

dụ: sơ đồ quy trình, bản vẽ thiết kế nhà xưởng, sơ đồ thiết kế,...)

o Bảo vệ bằng tường lửa và mật khẩu quyền truy cập vào các hệ

thống máy tính3.1.4. Điều tra các quan ngại về an ninh

-Mục đích: Khuyến khích hành động trước khi một quan ngại trở thành

một sự cố phòng vệ thực phẩm

o Khuyến khích báo cáo các hoạt động bất thường

o Các nhân viên được đào tạo và có đủ năng lực để ngăn chặn các

hoạt động nhằm giảm thiểu một sự cố về phòng vệ thực phẩm tiêm

ẩn

o Điều tra các vi phạm về an ninh (ví dụ : các báo động, nghi ngờ về

hành vi can thiệp).

o Các quy trình bảo đảm bảo vệ an toàn cho sản phẩm khả nghi hoặc

19nhiễm tạp hoặc các chất gây nguy hại tiềm ẩn

o Diều tra ý kiến góp ý của khách hàng

3.1.5. Các số liên lạc an ninh khẩn cấp

-Mục đích: Liên lạc để xin trợ giúp khi cần

o Liên tục cập nhật thông tin liên lạc của các nhân viên nhà máy

o Liên tục cập nhật danh sách các số liên lạc khẩn cấp khi cần

Danh sách liên lạc khẩn của công tySố điện thoạiQuản lý

Người giám sát chính

Cánh sát địa phương

Sở y tế

Chuyên gia tư vấn3.2. An ninh cho khâu tiếp nhận nguyên liệu:

-Mục tiêu: Bảo vệ lúa mì trong suốt quá trình vận chuyển đến cơ sở sản

xuất và dỡ hàng

o Trước khi bốc hàng:

 Khu vực cần xác minh khử trùng và bảo quản nhiệt độ thích

hợp ngăn ngùa ơ nhiễm. Các phương tiện chở lúa mì phải

được làm sạch

 Thành lập đội bốc xếp riêng hoặc phải thuê được đội bốc

xếp lương thực truyền thống có uy tín để dễ dàng kiểm soát

hoạt động bốc xếp

o Bốc dỡ hàng:

 Thực hiện các phương pháp kiểm tra và lưu văn bản

 Kiểm tra niêm phong, cửa khóa, chốt cài

 Kiểm sốt hàng ngay tại bến cảng để tránh việc nhận hàng

kém chất lượng và khó kiểm sốt.

20 u cầu các nhà vận chuyển thơng báo trước mọi chuyến

giao hàng và có cam kết giao hàng với cơng ty

 Kiểm sốt khối lượng hàng trên xe thông qua phiếu xuất

kho.

 Chọn các cơng ty vận chuyển và các nhà cung cấp có uy tín

trong lĩnh vực an ninh vận chuyển và là khách hàng truyền

thống của công ty

 Yêu cầu các lái xe hoặc nhân viên giao nhận hàng phải trình

báo giấy tờ tùy thân có ảnh và tên họ đầy đủ.

-Mục tiêu: Bảo vệ những mục hàng đang trong quá trình vận chuyển tránh

sự nhiễm bẩn có chủ ý.

o Giám sát chặt chẽ việc bốc dỡ của các phương tiện vận chuyển

nguyên liệu lúa mì

Nếu được tiến hành bởi bên thứ ba hoặc người giám sát đội

thu hoạch , hãy đảm bảo rằng họ đã được đào tạo về phòng

vệ thực phẩm.-Lưu hồ sơ hệ thống chuỗi giám sát đối với các xe chở lúa mì-Người được ủy quyền xác minh việc tiếp nhận sản phẩm lúa mì và kiểm

tra các lô hàng nhập vào để phát hiện sự can thiệp.-Cần cân nhắc về vấn đề an ninh khi lựa chọn công ty vận tải.-Kiểm tra chặt chẽ các xe vận tải và có ghi chép cụ thể giờ đến và đi. Theo

dõi giám sát các phương tiện vận chuyển khi bốc dỡ hàng. Lựa chọn nhà

cung cấp vận tải đã được phê duyệt có các biện pháp phòng vệ thực phẩm

đúng cách.-Cần điều tra ngay lập tức những thay đổi khả nghi trong q trình vận

chuyển hàng. Kiểm tra tồn bộ các chuyến giao hàng theo lịch trình mà

khách hàng cung cấp.-Giữ lại các chuyến giao hàng không theo lịch trình ở bên ngồi kho để chờ

xác định và giải quyết.-Nếu giao hàng ngồi giờ quy định, u cầu thơng báo trước khi giao hàng

và người được ủy nhiệm, đại diện phải có mặt để xác nhận thì hàng sẽ

được nhận.

21-Mục tiêu: bảo vệ những mục hàng được cất giữ trong kho chứa tránh bị

mất cắp hoặc nhiễm bẩn

o Chỉ những người được phép mới được tiếp cận các khu vực kho

chứa, kể cả kho chứa thức ăn.

o Duy trì công tác an ninn đối với các nguyên liệu bị hạn chế

o Điều tra những thay đổi bất thường về hàng tồn kho.

o Đào tạo cho nhân viên về việc báo cáo các dấu hiệu của sự can

thiệp có thể có.

o Bảo đảm thắp đèn đủ sáng để theo dõi các khu vực bên ngoài kho

vào ban đêm và sáng sớm.

o Lắp đặt hệ thống báo động tại các cửa kho và niêm phong cửa lưới

khi kho mở cửa ngoài vào giờ hành chính.

o Lắp đặt hệ thống camera theo dõi 24/24.

o Tăng cường công tác bảo vệ tuần tra xung quanh kho

o Các ca trực phải thực hiện nghiêm túc.

o Quán triệt chặt chẽ đối với chủ thầu xây dựng để công nhân xây

dựng không đi vào khu vực gần kho chứa hàng.

o Có các biển cảnh báo cấm xâm nhập ra vào đối với hệ thống kho

dự trữ.

o Bảo đảm hết giờ hành chính kho ln được khóa lại cẩn thận để

ngăn ngừa sự xâm nhập trái phép.

o Thường xuyên thực hiện ghi chép sổ sách đầy đủ và giao ca đúng

giờ, đúng quy định đối với lực lượng bảo vệ.3.3. An ninh trong chế biến:

-Mục tiêu: Ngăn chặn tiếp cận trái phép của con người hoặc sự xâm nhập

của chất, vật liệu không được chấp nhận vào cơ sở.

o Bảo vệ an toàn cho các khu vực mặt đất của nhà máy để phòng

ngừa sự xâm nhập trái phép (dựng cửa rào, đặt biển “Cấm vào”)

o Đặt biển báo

22o Có hệ thống chiếu sáng bên ngồi để ngăn chặn các hoạt động trái

phép

o Triển khai công tác an ninh để kiểm soát người và phương tiện đi

vào nhà máy và/hoặc bãi đỗ xe

o Lắp đặt camera để giám sát giao thông/ an nninh.

-Mục tiêu: Bảo vệ các tòa nhà và hệ thống chống lại hành vi gây hại có

chủ đích

o Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống chiếu sáng và báo động khẩn cấp.

o Ghi nhãn rõ ràng các điểm kiểm soát trong phạm vi hoạt động của

hệ thống báo động khẩn cấp.

o Đánh dấu rõ ràng các khu vực bị hạn chế.

o Thường xuyên kiểm kê chìa khóa của các khu vực nhạy cảm hoặc

được bảo vệ an ninh.

o Chỉ những nhân viên được cho phép mới được tiếp cận phòng thí

nghiệm trong nhà máy.

o Hạn chế việc tiếp cận các điểm kiểm soát thuộc phạm vi hoạt động

của các hệ thống sau:

 hệ thống làm nóng, thơng gió, điều hòa khơng khí

 nước

 khí (khí propan hoặc khí tự nhiên)

 điện

 các hệ thống khử trùng hoặc cấp hóa chất-Mục tiêu: Bảo vệ sản phẩm chống lại sự nhiễm bẩn có chủ ý trong suốt

quá trình sản xuất.

o Giới hạn việc tiếp cận với sản phẩm, khu vực sản xuất và bể chứa

lúa mì thơ trong phạm vi có thể.

o Trước khi sử dụng, kiểm tra các dụng cụ chứa hoặc bao bì để phát

hiện dấu hiệu của sự can thiệp.23o Lưu hồ sơ sử dụng sản phẩm xử lý lại.

o Triển khai một hệ thốn để đảm bảo truy nguyên được nguồn gốc.

-Mục tiêu: Bảo vệ những mục hàng được cất giữ trong kho chứa tránh bị

mất cắp hoặc nhiễm bẩn.

o Giám sát việc tiếp cận các khu vực kho chứa bao gồm kho chứa

vòng trong, kho chứa vòng ngồi tạ cơ sở và các khu vực kho chứa

nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm

o Kiểm tra thường xuyên thành phẩm tồn kho để phát hiện những

thay đổi bất thường.

o Chỉ những nhân viên được chỉ định mới được tiếp cận kho chứa

vòng trong và vòng ngồi, bao gồm cả kho chứa thức ăn và kho

chứa các chất, vật liệu tiềm ẩn nguy hiểm (tức là thuốc trừ sâu bọ,

hóa chất: chống mốc,...)-Mục tiêu: Bảo vệ những mục hàng đang trong quá trình vận chuyển tránh

sự nhiễm bẩn có chủ ý.

o Khóa hoặc ám sát các xe đầu kéo và xe bồn có trong khn viên

của cơ sở khi khơng được bốc dỡ hàng.

o Bảo vệ an ninh các lô hàng nhập vào bằng khóa hoặc niêm phong

và kiểm tra để phát hiện sự can thiệp có thể có.

o Giám sát chặt chẽ việc bốc dỡ hàng của các p ươn t ện vận chuyển

nguyên liệu thô, nguyên liệu được sử dụng cho chế biến hoặc thành

phẩm.

o Giám sát các phươn tiện ra/vào để phát hiện hoạt động khả nghi

hoặc bằng chứng của sự can thiệp.

o Bảo vệ an ninh cho các lơ hàng xuất đang khóa hoặc niêm phong

mà khi bị can thiệp sẽ để lại dấu vết đồng thời ghi lại số niêm

phong (nếu có sử dụng).

o Kiểm tra hàng hóa bị trả lại ở một khu vực riêng biệt được chỉ định

để phát hiện bằng chứng của sự can thiệp trước khi chấp nhận hoặc

sử dụng.24o Lưu hồ sơ hàng hóa bị trả lại.

-mục tiêu: Đảm bảo chỉ những nhân viên được phép mới được có mặt trong

cơ sở tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

o Triển khai phương pháp nhận biết hoặc nhận diện nhân viên trong

cơ sở.

o Những người khơng phải nhân viên phải có người đi cùng trong có

mặt tại cơ sở và chỉ được tiếp cận với những khu vực thích hợp.

o Tiến hành kiểm tra lý lịch hoặc thông tin tham khảo đối với nhân

viên mới được tuyển dụng.

o Nhân viên và người không phải nhân viên bị hạn chế về những vật

dụng mà họ có thể mang vào hoặc mang ra khỏ cơ sở (ví dụ: đồ

dùng cá nhân, máy ảnh).

o Đào tạo cho tất cả nhân viên của cơ sở về phòng vệ thực phẩm và

nhận thức cũng như các quy trìn an ninh trong khn khổ của

chương trình đào tạo định hướng , đào tạo khi nhận công việc mới

và đào tạo bồ dưỡng hàng năm của họ.3.4. Kế hoạch đào tạo và triển khai:

-Nhóm phòng vệ thực phẩm phải xem xét, cập nhật kế hoạch phòng vệ

thực phẩm ít nhất một năm một lần. Luôn cập nhật bản kế hoạch để xây

dựng quy trình ứng phó đối với các mối đe dọa cũng như các sự cố khác

xảy ra trên thực tế.-Kiểm tra thường xuyên và định kỳ cũng cần phải thực hiện để đảm bảo

quytrình trong kế hoạch phòng vệ thực phẩm đang được áp dụng.-Các thành viên phải được huấn luyện về tất cả các biện pháp chuẩn bị ghi

trong kế hoạch. Các buổi tập phải được tiến hành theo định kỳ.25PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×