Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác dụng của nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5

Tác dụng của nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5

Tải bản đầy đủ - 0trang

HC, ít hơn hẳn các loại xăng thơng dụng như A92 và A95 tới 20% [42].Phát triển kinh tế nông nghiệp:

Nguyên liệu đầu vào của các nhà máy sản suất nhiên liệu sinh học là sản

phẩm nơng nghiệp, do đó nhiên liệu sinh học có thể kích thích sản xuất nông

nghiệp và mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp trong nước [7], [8].

Bảo đảm an ninh năng lượng:

Phát triển nhiên liệu sinh học giúp các quốc gia chủ động, không bị lệ thuộc

vào vấn đề nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt đối với những quốc gia khơng có nguồn

dầu mỏ và than đá; đồng thời kiềm chế sự gia tăng giá xăng dầu, ổn định tình hình

năng lượng cho thế giới. Do được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo, nhiên liệu

sinh học thật sự là một lựa chọn ưu tiên cho các quốc gia trong vấn đề an ninh năng

lượng. Hơn nữa, việc phát triển nhiên liệu sinh học trên cơ sở tận dụng các nguồn

nguyên liệu sinh khối khổng lồ sẽ là một bảo đảm an ninh năng lượng cho các quốc

gia [8].

Bên cạnh những lợi ích của nhiên liệu sinh học, nghiên cứu của Kathleen

Araújo và cộng sự đề cập đến một số vấn đề về tính bền vững của việc phát

triển nhiên liệu sinh học đến môi trường và hệ sinh thái. Nghiên cứu cho rằng,

việc phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học đối mặt với các vấn đề như: sự cạnh

tranh với sản xuất thực phẩm, sự khan hiếm đất và nước cho các nguồn lực khác

và ảnh hưởng đến vấn đề đa dạng sinh học do tập trung nguồn lực cho sản xuất

cây trồng phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học [96]. Timothy Searchinger [114]

đã sử dụng một mô hình nơng nghiệp trên tồn thế giới để ước tính lượng phát

thải từ việc thay đổi sử dụng đất. Nghiên cứu nhận thấy sản xuất Ethanol từ ngơ

thay vì tiết kiệm 20% thì tăng gần gấp đơi lượng phát thải khí nhà kính trong vòng

30 năm. Nhiên liệu sinh học từ cỏ chuyển gen, nếu trồng trên đất ngô của Hoa Kỳ,

sẽ làm tăng lượng phát thải 50%. Như vậy, về lâu dài cần phải xem xét kỹ những lợi

ích và chi phí trong việc mở rộng phát triển nhiên liệu sinh học để hướng tới mục

tiêu phát triển bền vững.

Đối với xăng sinh học E5, loại xăng mới được đưa vào sử dụng ở Việt Nam,

ngồi những lợi ích có được từ nhiên liệu sinh học thì loại xăng này được các chuyêngia đánh giá là loại xăng tốt hơn cho động cơ và giá cả rẻ hơn xăng khống đang bán

trên thị trường nhờ có chính sách hỗ trợ về giá của nhà nước [4], [18], [37].Như vậy, việc sử dụng nhiên liệu sinh học để thay thế nhiên liệu hóa thạch

có thể mang lại nhiều lợi ích cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ mơi

trường đồng thời mang lại lợi ích về kinh tế cho chính người sử dụng.

2.5.2.2. Tác động của chính sách đến tiêu dùng xăng sinh học E5

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng xăng sinh học E5

Xăng sinh học E5 là một loại hàng hóa, vì vậy cũng như mọi hàng hóa khác

việc tiêu dùng xăng sinh họcE5 cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm: giá

của loại xăng, thu nhập của người tiêu dùng, giá của các hàng hóa liên quan

đến xăng E5 và sở thích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xăng là mặt hàng đặc biệt,

chịu sự quản lý của nhà nước nên việc sản xuất và phân phối xăng phần nào

mang tính độc quyền. Xăng sinh học E5 là xăng truyền thống có pha thêm 5%

Ethanol, vì vậy thành phần nhiên liệu sinh học trong xăng E5 là hàng hóa bổ

sung. Bên cạnh đó việc ra đời xăng sinh học E5 là nhằm thay thế xăng truyền

thống nên xăng pha nhiên liệu sinh học là hàng hóa thay thế của xăng truyền

thống. Chính vì vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng xăng sinh học E5 có

phần khác với các hàng hóa khác bởi những đặc thù về sản xuất và cấu trúc thị

trường tiêu thụ.

Thu nhập: Xăng là loại hàng hóa thiết yếu và chịu sự quản lý trực tiếp của

nhà nước. Thu nhập cao hay thấp thì trong ngắn hạn cũng không thay đổi nhiều

đến việc tiêu thụ xăng mà chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu đi lại, di chuyển của

người tiêu dùng.

Giá của hàng hóa có liên quan: Xăng sinh học E5 là một loại xăng mới

được khuyến khích sử dụng để thay thế cho các loại xăng truyền thống là xăng

Ron92 và Ron95. Chính vì vậy xăng E5 và xăng Ron92, Ron95 là những mặt hàng

có thể sử dụng thay thế cho nhau. Để khuyến khích sử dụng xăng E5, cần có chính

sách giả cả phù hợp cho các loại xăng để giúp người tiêu dùng có thể thay đổi từ

việc sử dụng các loại xăng khoáng sang xăng sinh học. Cụ thể nếu xăng E5 có giá

thấp hơn một cách tương đối so với các loại xăng khác sẽ khuyến khích được người

tiêu dùng thay đổi lựa chọn của mình, chuyển sang mua xăng E5 để tiết kiệm chiphí cho bản thân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng của nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×