Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội

Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

loại xăng nào. Mặc dù xăng E5 đã có mặt tại Hà Nội từ năm 2014 theo quy định,114tuy nhiên khơng có người tiêu dùng nào lựa chọn loại xăng này thường xuyên. Hầu

hết người lựa chọn xăng Ron95 cho rằng loại xăng này tốt cho động cơ của họ hơn

và 100% người tiêu dùng lựa chọn xăng Ron95 (14% của tổng thể) hài lòng về chất

lượng loại xăng này. Trong khi đó trong số 72% số người được hỏi lựa chọn xăng Ron

92, 65% hài lòng về chất lượng xăng, số còn lại là khơng hài lòng hoặc khơng quan

tâm lắm đến chất lượng. Điều này cũng phần nào cho thấy, một số người tiêu

dùng thường có thói quen khi đi đổ xăng khơng cần biết mình cần đổ loại xăng nào

tùy thuộc vào người bán xăng do họ cho rằng chất lượng xăng là do nhà nước quản

lý.

Trên thị trường, xăng Ron 95 có giá bán cao hơn xăng Ron 92 nên nhiều

người lựa chọn vì cho rằng nó tốt và an tồn với động cơ hơn xăng Ron 92. Khi tìm

hiểu mối quan hệ giữa loại xăng thường sử dụng với thu nhập của người trả lời

cho thấy, ở các nhóm thu nhập, tỷ lệ lựa chọn xăng Ron92 đều cao hơn xăng

Ron95. Tuy nhiên, khơng có sự khác biệt nhiều về thu nhập đối với người lựa chọn

sử dụng xăng Ron 92; còn với người lựa chọn sử dụng xăng Ron 95, thì nhóm có

thu nhập cao (trên 7 triệu đồng/tháng) chiếm tỷ lệ nhiều hơn nhóm thu nhập

thấp (dưới 7 triệu đồng/tháng).Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

115Hình 3.12: Tỷ lệ loại xăng thường sử dụng theo thu nhập (%)116Nghiên cứu đã tìm hiểu về mức độ hài lòng đối với loại xăng đang sử dụng

của người tiêu dùng trên các yếu tố như chất lượng, số lượng, giá cả, tiện ích.

Kết quả cho thấy tỷ lệ người hài lòng chiếm đa số trong cả 4 yếu tố nói trên. Tuy

nhiên, chất lượng và số lượng là các yếu tố có tỷ lệ hài lòng là chủ yếu, rất ít các

ý kiến khơng hài lòng. Trong khi đó với yếu tố giá cả, tỷ lệ người tiêu dùng đánh

giá hài lòng và khơng hài lòng gần bằng nhau. Số người khơng hài lòng về giá cả

của xăng chiếm tỷ lệ cao bởi họ cho rằng giá xăng hay biến động thất thường và

họ mong muốn được mua xăng với mức giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí cho bản

thân.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.13: Mức độ hài lòng về loại xăng đang sử dụng (%)

Khi tìm hiểu ý kiến của người dân về mức độ quan trọng của các yếu tố khi

lựa chọn địa điểm mua xăng, tác giả dùng thang đo 5 mức độ quan trọng từ cao

(rất quan trọng) đến thấp (rất không quan trọng). Kết quả khảo sát cho thấy, chất

lượng và số lượng đảm bảo được xem là những yếu tố được quan tâm nhất khi lựa

chọn địa điểm mua xăng, trong đó chất lượng xăng vẫn là yếu tố quan trọng nhất (số

điểm quan trọng thấp nhất). Tiếp đến là các yếu tố như cửa hàng thuận tiện việc

dừng xe và giá cả đúng quy định. Ngoài ra các yếu tố như cửa hàng lớn rộng rãi hay

thương hiệu nhà cung cấp cũng được người tiêu dùng quan tâm nhưng với mức độ

117quan trọng ít hơn (Bảng 3.10).118Bảng 3.10: Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm lựa chọn mua xăng

St

1

2

3

4

5

6

7

8Yếu tố ảnh hưởng

Số lượng đảm bảo

Chất lượng đảm bảo

Giá cả đúng quy định

Cửa hàng thuận tiện dừng xe

Cửa hàng lớn, rộng rãi

Thời gian xếp hàng chở đổ xăng ít

Thương hiệu nhà cung cấp cửa hàng

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình vui vẻGiá trị trung bình

1.69

1.59

1.81

1.80

2.40

2.16

2.41

2.29*Ghi chú: 1-Rất quan trọng, 2-Quan trọng, 3-Bình thường, 4-Khơng quan trọng, 5-Rất

không quan trọngNguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Bên cạnh địa điểm mua xăng, lựa chọn loại xăng sử dụng cũng là việc mà

nhiều người tiêu dùng quan tâm. Trong đó chất lượng và giá cả xăng là hai yếu tố

được đánh giá là quan trọng hơn cả khi quyết định lựa chọn sử dụng loại xăng

nào. Ví dụ như xăng Ron92 được xem là loại xăng tốt và giá cả rẻ hơn Ron95 nên

được nhiều người sử dụng hơn. Ngoài ra loại xăng được nhiều người dùng hay

loại xăng Nhà nước khuyên dùng cũng là những yếu tố được cho là quan trong

khi lựa chọn loại xăng. Bên cạnh đó, yếu tố quảng cáo của cửa hàng, doanh

nghiệp là yếu tố được cho là ít quan trọng nhất trong 6 yếu tố được lựa chọn về

loại xăng sử dụng (bảng 3.11).St

1

2

3

4

5

6Bảng 3.11: Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại xăng sử dụng

Yếu tố ảnh hưởng

Giá trị trung bình

Chất lượng xăng tốt

1.41

Loại xăng nhiều người dùng

2.42

Loại xăng người thân, bạn bè khuyên dùng

2.51

Nhà nước khuyến khích tiêu dùng

2.43

Giá cả rẻ

2.26

Theo quảng cáo của cửa hàng, doanh nghiệp

3.09

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Như vậy, vào năm 2017 người dân Hà Nội phần lớn vẫn sử dụng xăngRon92 và khơng có người nào trong số 100 người được khảo sát lựa chọn sử

dụng xăng E5 thường xuyên mặc dù loại xăng này đã bắt đầu có mặt ở Hà Nội từ

119tháng12012/2014. Quyết định mua xăng của người tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào các yếu

tố như chất lượng, giá cả của xăng và sự thuận tiện trong việc đổ xăng.

Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội

Kết quả tìm hiểu về mức độ hiểu biết của người tiêu dùng về xăng sinh học

E5 cho thấy, có tới 61% người tiêu dùng đã biết nhưng chưa sử dụng xăng sinh học

E5, 23% người tiêu dùng đã biết và đã sử dụng, và còn có 16% người tiêu dùng

chưa biết đến xăng sinh học E5. Như vậy, sau gần 3 năm xăng E5 đưa vào sử dụng,

phần lớn mọi người đã biết đến loại xăng này, tuy vậy số lượng người đã từng

sử dụng nó là tương đối ít, người tiêu dùng vẫn rất dè chừng với loại xăng này.

Nghiên cứu tìm thấy sự khác biệt giữa mức độ hiểu biết về xăng sinh học

E5 với yếu tố giới tính. Cụ thể, đối với nhóm nam giới tỷ lệ hiểu biết về xăng sinh

học E5 cao hơn nhóm nữ giới. Ở cả hai mức độ “biết và đã sử dụng” và “Biết

nhưng chưa sử dụng” nam giới đều chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ giới(28,6% và

71,4%). Trong khi đó, mức độ “Chưa biết đến xăng E5” lại tập trung ở nữ giới

(24,6%) và khơng có người nam nào trả lời chưa biết đến xăng E5. (P<0.05)Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.14: Mức độ hiểu biết về xăng sinh học E5 theo giới tính

Về hiểu biết của người tiêu dùng về xăng sinh học E5, có 62% người tiêu

dùng biết đến xăng sinh học E5 là loại nhiên liệu có khí thải độc hại ra mơi trường ít

hơn, 60% người tiêu dùng biết việc sản xuất xăng sinh học E5 ít gây ảnh hưởng đến

121mơi trường. Thơng tin về nhiên liệu an toàn hơn cho động cơ và giá thành rẻ

hơn122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×