Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.17: Kết quả hồi quy tác động của các yếu tố đến quyết định của người tiêu dùng

Bảng 3.17: Kết quả hồi quy tác động của các yếu tố đến quyết định của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

thơng qua các hệ số phóng đại132phương sai (VIF) cũng cho thấy khơng có cơ sở để khẳng định hiện tương đa cộng

tuyến trong mơ hình.

3.2.4. Đánh giá chính sách đối với xăng sinh học E5 qua trường hợp Thành phố

Hà Nội

Chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học áp dụng trên địa bàn

thành phố Hà nội đã qua nhiều lần gia hạn. Thời hạn thay thế hoàn toàn xăng

khoáng bằng xăng sinh học E5 lần thứ nhất là ngày 1/12/2014, sau đó được gia

hạn đến 1/1/2016, tiếp đó đến tháng 1/6/2016; 1/6/2017 và cuối cùng là

1/1/2018. Tuy nhiên cho đến thời điểm tháng 7/2017, chính sách vẫn chưa mang

lại hiệu quả như mong muốn. Người tiêu dùng vẫn tiếp tục hành vi sử dụng xăng

truyền thống và không quan tâm lắm đến mặt hàng mới là xăng sinh học E5 bởi

nhiều lý do.

Thứ nhất, qua nhiều lần đến gia hạn hạn mà vẫn không thực hiện được

việc thay thế hồn tồn xăng khống bằng xăng sinh học do các yếu tố từ nguồn

cung, dẫn đến người tiêu dùng khó có thể tin tưởng về việc liệu nhà nước có

thực hiện được hay khơng ở các mốc thời gian đưa ra.

Thứ hai, nhiều người tiêu dùng còn e ngại bởi chất lượng xăng liên quan

đến vấn đề an toàn và hiệu quả khi sử dụng động cơ. Một số người tiêu dùng

cho rằng sử dụng xăng sinh học E5 dễ gây kích nổ động cơ, động cơ khơng khỏe

bằng khi sử dụng xăng truyền thống.

Thứ ba, số lượng cây xăng trên địa bàn thành phố Hà nội có bán xăng E5

chỉ chiếm khoảng 25% [1], người tiêu dùng có muốn sử dụng thường xuyên loại

xăng này cũng khó do nó chưa được bán thơng dụng ở tất cả các cây xăng, gây

khó khăn cho việc tìm kiếm loại xăng này. Nhiều doanh nghiệp không mặn mà

với việc kinh doanh xăng E5 bởi lợi nhuận thấp hơn xăng truyền thống mà đầu tư

ban đầu lại tốn kém.

Thứ tư, sự chênh lệch giá cả giữa xăng E5 và xăng Ron92 (từ khoảng 200500 đồng) còn thấp nên chưa hấp dẫn được người tiêu dùng. Vì vậy người tiêu

dùng vẫn khó thay đổi thói quen sử dụng của mình trong khi vẫn muốn được đảm

bảo an toàn cho động cơ và vẫn nghi ngờ về chất lượng xăng E5.

133Thứ năm, truyền thông về việc sử dụng xăng sinh học E5 còn hạn chế. Nhiều

người tiêu dùng vẫn còn chưa biết đến loại xăng này mặc dù nó đã có mặt ở thủ

đơ134cách đây 4 năm. Cần phải có biện pháp tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng

nắm được tác dụng của xăng E5 đối với cộng đồng và cá nhân người tiêu dùng.

Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về loại sản phẩm mới này thì mới có thể

dẫn đến thay đổi hành vi của họ.

3.3. So sánh các công cụ kinh tế trong chính sách trong việc hạn chế sử dụng

túi ni lông và thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5

Nghiên cứu hai trường hợp chính sách hạn chế sử dụng túi ni lơng và

khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 cho thấy các chính sách đã ban hành còn

một số vấn đề bất cập.

Đối với trường hợp túi ni lông, công cụ kinh tế sử dụng chủ yếu hiện tại là

đánh thuế môi trường đối với đơn vị sản xuất. Tuy nhiên mức thuế này là q

thấp so với giá thành của túi ni lơng. Chính vì vậy khi đến tay người tiêu dùng thì

túi ni lơng hầu hết vẫn được phát miễn phí nên người tiêu dùng vẫn không thể từ

bỏ được sản phẩm này. Bên cạnh đó việc sản xuất các loại túi thay thế túi ni lông

vẫn chưa được chú trọng nên người tiêu dùng muốn từ bỏ túi ni lơng cũng chưa

có giải pháp trong việc tìm kiếm loại túi thay thế. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ

sản xuất các loại túi thân thiện với môi trường để thay thế việc sử dụng túi ni lơng.

Ngồi sử dụng cơng cụ kinh tế để hạn chế việc tiêu thụ túi ni lơng và khuyến

khích sản xuất và tiêu dùng các loại túi thay thế túi ni lơng thì cần có sự kết hợp với

các công cụ khác như công cụ hành chính và cơng cụ truyền thơng. Chỉ khi tìm

được giải pháp thay thế túi ni lơng và có các chế tài khác kết hợp thì việc áp dụng

chính sách cấm sử dụng như nhiều nước trên thế giới đang áp dụng đối với túi

ni lông mới mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cơng tác trun truyền

vận động để nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong việc hạn chế sử dụng

túi ni lông để bảo vệ mơi trường vì sự phát triển bền vững.

Đối với trường hợp xăng sinh học E5, công cụ kinh tế được sử dụng bao gồm

hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng E5 và trợ cấp về

giá cho người tiêu dùng. Mức thuế áp dụng đối với xăng E5 bằng 95% xăng truyền

thống dường như là q thấp để có thể khuyến khích. Bên cạnh đó Nhà nước cũng

hỗ trợ về giá để giá xăng sinh học thấp hơn giá xăng truyền thống, khuyến khích

135người tiêu dùng. Tuy nhiên mức chênh lệch giá này được đánh giá là chưa đủ để

khuyến136khích người tiêu dùng thay đổi hành vi của mình. Cơng cụ kinh tế chưa phát huy

được tác dụng của nó trong suốt thời gian thực hiện chính sách khuyến khích thể

hiện ở chỗ người tiêu dùng vẫn ưu tiên lựa chọn xăng truyền thống thay vì xăng

sinh học mặc dù có trợ giá.

Bảng 3.18: So sánh hai trường hợp túi ni lông và xăng sinh học E5

STT

1Nội dung

Đặc tính2Mục tiêu

chính sách

Chinh sách

Cơng cụ

hành

chính

Cơng cụ

kinh tế

Cơng cụ

truyền

thơng

Kết quả

thực

hiện3

3.13.2

3.345Khó khăn

khi thực

hiện chính

sáchTúi ni lơng

Hàng hóa không thân

thiện với môi trường: Gây

ảnh

hưởng xấu tới môi trường,

sức khỏe mọi người

Hạn chế sử dụngXăng sinh học E5

Hàng hóa thân thiện với mơi

trường: góp phần bảo vệ mơi

trường, bảo đảm an ninh

năng lượng, phát triển kinh

tế nơng nghiệp

Khuyến khích sử dụng- Cấm sử dụng túi ni lông

- Bắt buộc tính phí sử dụng

túi ni lơng

- Đánh thuế mơi trườngQuy định bắt buộc thay thế

xăng truyền thống bằng xăng

sinh học

- Hỗ trợ về giá thông qua

thuế, trợ giá

Truyền thông nâng cao nhận

thứcTruyền thông nâng cao

nhận thức

Túi ni lông vẫn sử dụng phổ

biếnNgười tiêu dùng vẫn chưa tin

tưởng và lựa chọn xăng sinh

học E5 thay thế xăng truyền

thống

Chưa có loại túi thay thế túi

- Người tiêu dùng chưa tin

ni lông

tưởng vào chất lượng

xăng

- Giá cả chưa khuyến khích

Nguồn: Tổng hợp của tác giảĐể thực hiện được chính sách mục tiêu đối với xăng sinh học, nhà nước

đã áp dụng biện pháp hành chính để bắt buộc người tiêu dùng thay đổi hành vi sử

dụng xăng của mình. Tuy nhiên giải pháp này dường như là để chống chế cho

những thất bại của chính sách trước đó. Và việc đưa xăng sinh học sử dụng đại

137trà ở nước ta138Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.17: Kết quả hồi quy tác động của các yếu tố đến quyết định của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×