Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài học kinh nghiệm và kiến nghị

Bài học kinh nghiệm và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchdụng là hồn tồn có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tế giảng dạy hiện

nay.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Như vậy, dạy HS viết văn miêu tả có một ý nghĩa to lớn vì nó có cả các

nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.

Phân môn TLV là một phân môn thực hành và giàu sức sáng tạo cá

nhân. Có nhiều cách để viết bài văn miêu tả và cũng có nhiều biện pháp để

dạy văn miêu tả. Trên cơ sở kinh nghiệm của giáo dục, mỗi giáo viên đều có

những cách thức dạy học riêng nhằm thực hiện tốt nội dung chương trình đã

quy định.

Tuy nhiên, để thành công khi dạy văn miêu tả, mỗi GV đều phải thực

hiện tốt các yêu cầu sau:GVHD: Đào Thị Thu Hảo41SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Nắm chắc mục tiêu môn học, bài học để soạn giảng phù hợp với từng

đối tượng học sinh;

- Tạo động cơ học văn miêu tả ở học sinh bằng nhiều kỹ năng khi học

tiếng Việt;

- Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả: Miêu tả là thể

loại văn dùng lời nói có hình ảnh và có cảm xúc làm cho người nghe người

đọc hình dung một cách rõ nét, cụ thể về người, vật, cảnh vật, sự việc như nó

vốn có trong đời sống;

- Hướng dẫn học sinh cách quan sát đối tượng miêu tả, cách lựa chọn

hình ảnh, nội dung miêu tả phù hợp với thực tiễn cuộc sống và phong cách

văn học;

- Giúp học sinh tích luỹ vốn từ miêu tả và làm giàu trí tưởng tượng của

các em trong làm văn miêu tả;

- Hướng dẫn xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài và xây dựng

bố cục bài văn;

- Luyện tập cách sử dụng các biện pháp tu từ, biện pháp nghệ thuật

trong viết văn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong

tất cả các hoạt động học tập và thực hành. Ln thực hiện quan điểm tích hợp

trong dạy học để giúp học sinh cảm thụ cái hay, vẻ đẹp trong sử dụng các hình

ảnh so sánh, nhân hóa trong văn miêu tả.

- Ln tìm tòi, trau dồi kiến thức và trình độ hiểu biết với đồng nghiệp.

Linh hoạt và sử dụng thật tốt những ưu điểm trong từng phương pháp giảng

dạy.

- Phối hợp với các hoạt động ngoài giờ để tích luỹ vốn hiểu biết và bồi

dưỡng tâm hồn giàu cảm xúc của các em.

- Luôn kiểm tra, đánh giá mức độ và kịp thời ghi nhận sự tiến bộ của

học sinh theo từng hoạt động học tập.GVHD: Đào Thị Thu Hảo42SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Chuyển sự đánh giá kết quả học tập của giáo viên thành kĩ năng tự

đánh giá của học sinh nhằm phát huy tối đa tính tích cực học tập, năng động,

sáng tạo của học sinh.

2. Kiến nghị

- Đối với giáo viên: Phải dạy học bằng cả lương tâm, trách nhiệm của

một nhà giáo và chú ý bồi dưỡng hay giúp đỡ học sinh kịp thời trên các hoạt

động của tiết dạy;

- Đối phòng GD&ĐT huyện: Cần mở chuyên đề về nâng cao chất

lượng dạy và học loại văn miêu tả để cho giáo viên dạy lớp 4 có dịp gặp gỡ,

trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy hay sẽ góp phần nâng cao chất

lượng dạy và học mơn Tập làm văn nói riêng và học tốt mơn Tiếng Việt nói

chung.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tình hình nhà trường ( Trường Tiểu học Trưng Vương)

2. Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt 1( Lê Phương Nga, Lê A,

Lê Hữu Tỉnh, Đỗ Xuân Thảo, Đặng Kim Nga)

3. Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt 2 (Lê Phương Nga,

Nguyễn Trí )

4. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - Tập một ( Nguyễn Minh Thuyết (chủ

biên) Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng)

5. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - Tập hai ( Nguyễn Minh Thuyết (chủ

biên) Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng )GVHD: Đào Thị Thu Hảo43SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch6. Sách giáo viên - sách thiết kế Tiếng Việt 4 - Tập một (Nguyễn Huyền

Trang (chủ biên) Phạm Thị Thu Hà)

7. Sách giáo viên - sách thiết kế Tiếng Việt 4 - Tập hai (Nguyễn Huyền

Trang (chủ biên) Phạm Thị Thu Hà)GVHD: Đào Thị Thu Hảo44SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchLỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại

Học Phú Yên, phòng Đào tạo và khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non đã tạo

điều kiện cho em có dịp được nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục, đã tạo

điều kiện cho em có dịp được đi thực tập sư phạm ở nhà Trường Tiểu học, để

trang bị thêm một số kiến thức mới, những hiểu biết mới để khi ra trường áp

dụng vào thực tiễn công tác giáo dục có tính khoa học và đạt hiệu quả cao.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Ban giám hiệu

Trường Tiểu học Trưng Vương và tồn thể q thầy cơ cùng các em học sinh

thân yêu tại trường. Đặc biệt là cô Đào Thị Thu Hảo giáo viên hướng dẫn chủ

nhiệm đã nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên quý báu

cho em trong suốt thời gian công tác thực tập ở trường, để em hoàn thành tốt

đợt thực tập sư phạm này cũng như trong thời gian viết Báo cáo thu hoạch.

Em xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Trưng

Vương đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể 4I thân thiện, đáng u và rất

nhiệt tình đã giúp em hồn thành tốt các tiết giảng dạy của mình.

Vì thời gian và năng lực có hạn nên bài báo cáo thu hoạch còn nhiều

hạn chế, rất mong sự đóng góp của q thầy cơ giáo để bài thu hoạch ngày

càng được hồn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực tập

Hà Thị Thanh NhườngGVHD: Đào Thị Thu Hảo45SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch

MỤC LỤC

TrangPHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................1

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...............................................................................1

1. Cơ sở lí luận.................................................................................................1

2.Cơ sở thực tiễn..............................................................................................1

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU......................................................................2

III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU....................................................................2

IV. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU........................................2

1. Đối tượng:....................................................................................................2

2. Khách thể: ...................................................................................................3

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................3

PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................4

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY VĂN MIÊU TẢ LỚP 4...............................4

1.Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy văn miêu tả lớp 4..................................4

2. Cơ sở của việc dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4..................................4

3. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa.........................................................5

4. Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4.................................................7

II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU........................................10

1.Vài nét về tình hình địa phương:..............................................................10

2. Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):.............11

3. Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4I ở trường tiểu học Trưng Vương

.........................................................................................................................21

III. CÁC GIẢI PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC

SINH LỚP 4I TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG..........................25

1. Biện pháp tiến hành:.................................................................................25

2.Biện pháp cụ thể.........................................................................................26

3. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị............................................................40GVHD: Đào Thị Thu Hảo46SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................41

1. Kết luận......................................................................................................41

2. Kiến nghị....................................................................................................42

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................43GVHD: Đào Thị Thu Hảo47SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1.

2.

3.

4.

5.

6.Tập làm văn

Giáo viên

Học sinh

Cán bộ

Thể dục thể thao

Nhân viên: TLV

: GV

: HS

: CB

: TDTT

: NVGVHD: Đào Thị Thu Hảo48SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài học kinh nghiệm và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×