Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II SƠ ĐỒ KHỐI VÀ MẠCH CỤ THỂ 1.Sơ đồ khối

II SƠ ĐỒ KHỐI VÀ MẠCH CỤ THỂ 1.Sơ đồ khối

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Mạch cụ thểIII Nguyên lí hoạt động

*/Cấu tạo

Khối tạo lỗi và khối tím Pi gồm các cổng logic XOR

Khối chuyển tín hiệu từ song song sang nối tiếp gồm:

1 IC 74150: Bộ chọn địa chỉ 16đầu vào và 1 đầu ra

1 IC 74293: Bộ đếm, trong bài này là bộ đếm mode 14

Khối chuyển dữ liệu từ nối tiếp sang song song gồm

2 IC 74164: Thanh ghi chuyển tín hiệu 8 bit ra song song

2 IC 74373: Thanh chốt dữ liệu

Khối giải mã: Các cổng XOR để tìm Si

Khối sửa lỗi: sửa lỗi cho các Di*/ Nguyên lí hoạt

động

Tín hiệu ban đầu được đưa vào khối tạo lỗi qua các cổng XOR

để tạo một bit lỗi đồng thời các tín hiệu cũng được đưa vào khối

tìm Pi. Sau khi tìm Pi và tạo lỗi thì tín hiệu được sắp xếp để tạo

mã Hamming .

Sau đó mã Hamming được đưa vào bộ chuyển tín hiệu từ

song song sang nối tiếp. Mỗi xung clock thì bộ đếm (74293) đếm

1 đơn vị đồng thời bộ chon địa chỉ (74150) chọn 1 vị trí tiếp

theo(một bit tiếp theo) chuyển thành nối tiếp.

Sau 14 xung clock thì tồn bộ 13 bit của mã Hamming

chuyển thành nối tiếp để phát đi. Bên thu tín hiệu sẽ chuyển từ

nối tiếp sang song song sử dụng thanh ghi. Cứ mỗi xung clock

thanh ghi lại lưu trữ 1 bit dữ liệu, khi đủ 14 xung khiển thông qua

LE (hoạt động ở mức cao).LE được nối với chân Reset của bộ

đếm.Tồn bộ tín hiệu sẽ được xuất ra khỏi thanh chốt và đi tới

bộ giải mã và sửa lỗi. Các bit tin tức được đưa vào khối sửa

lỗi, các bit kiểm tra chẵn/lẻ thì đi vào khối giải mã. Ở đây

sẽ tính các Si tương ứng với các Pi . Các Si được đưa

vào

bộ sửa lỗi để tính các Xj là các tổ hợp tương ứng

sửa lỗi

cho các bit tin tức DJ ( 1 ≤ J ≤ 9).

Các XJ được đưa vào khối tạo lỗi vào các cổng XOR

cùng với cac DJ tương ứng để sửa lỗi. Đầu ra là kết quả

cần tìm.CẢM ƠN THẦY

VÀ CÁC BẠN ĐÃ

GIÀNH THỜI

GIAN THEO DÕI.

CHÚC CÁC BẠN

LÀM BÀI THÀNH

CÔNG TỐT ĐẸP !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II SƠ ĐỒ KHỐI VÀ MẠCH CỤ THỂ 1.Sơ đồ khối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×