Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Rèn luyện kỹ năng tháo lắp các thiết bị điện.

- Rèn luyện kỹ năng tháo lắp các thiết bị điện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,khỏi cực tĩnh  mạch hở khơng có dòng

- Cơng tắc được mắc như thế nào?

điện chạy qua

- Công tắc thường được lắp trên dây pha,

nối tiếp với tải, sau cầu trì

2. Cầu dao

- Cầu dao dùng để đóng, ngắt mạch điện

- Cầu dao dùng để làm gì?

bằng tay.

- dùng cho mạng điện có cơng suất nhỏ

- Nó có cấu tạo như thế nào?

- Cấu tạo: gồm vỏ, các cực động, các cực

- Tay nắm được làm bằng vật liệu gì? tĩnh.

Và số ghi 15A – 250 V có nghĩa là - Phân loại: Cầu dao: 1 cực, 2 cực, 3 cực, 1

gì?

pha, 3 pha.

- Người ta phân lạo cầu dao như thế

nào?

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về thiết bị lấy điện

- YCHS thảo luận trả lời:

+ Hãy nêu cấu tạo và công dụng của ổ

điện ?

+ Các bộ phận của ổ điện được làm bằng

vật liệu gì ? (vỏ: sứ, nhựa… cực tiếp

điện: đồng).II. Thiết bị lấy điện .

1. Ổ điện:

- Ổ điện là thiết bị lấy điện cho các đồ

dùng điện.

- Cấu tạo: gồm vỏ và cực tiếp điện.

2. Phích cắm điện: là thiết bị lấy điện

cung cấp cho các đồ dùng điện như: tháo

được, không tháo được, tròn, dẹt ……- Phích cắm điện dùng để làm gì? Cấu

tạo như thế nào?

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về cầu chì

- YCHS làm việc theo nhóm, cho HS quan sát

cầu chì hộp, cầu chì ống…, YCHS hồn thành

phiếu học tập:

Phiếu học tập

Bài tập

Trả lời

Dựa vào hình Cầu chì hộp, cầu chì ống,

dáng, hãy kể tên cầu chì nút…

các loại cầu chì

Giải thích ý Điện áp định mức (V)

nghĩa của những Dòng điện định mức (A)

số liệu kĩ thuật

Hãy mơ tả cấu + Vỏ bằng sứ dùng để

tạo của cầu chì bảo vệ.

hộp.

+ Cực giữ dây chảy và

dây dẫn làm bằng đồng.

+ Dây chảy làm bằngI. cầu chì

1. cơng dụng

Dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ

dùng điện, mạch điện khi xay ra sự

cố ngắn mạch.

2. cấu tạo và phân loại

a. cấu tạo

vỏ, các cực giữ dây chảy, dây chảy

c.Phân loại

sgk

3. nguyên lý làm việc

Khi dòng điện vươt quá giá trị định

mức dây chảy nóng chảy và bị đứt ,

làm mạch điện bị hở, bảo vệ được

mạch điện và thiết bị

Bảng 53.2 sgk giá trị định mức của

dây chảy.

110,chì.

+ Chúng có đặc điểm cơ bản nào giống nhau ?

+ Tại sao dây chảy là bộ phận quan trọng nhất

của cầu chì ?

+ Tại sao ta khơng nên thay thế dây chì bằng

dây đồng có cùng kích thước?

- YC đại diện HS trả lời  gọi HS khác nxbs.

- GV nhận xét vàhồn thiện.

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu về aptomat

- YCHS thảo luận trả lời câu hỏi.

+ Aptomát có nhiệm vụ gì?

+ Nêu nguyên lý làm việc của aptomát?

- YCHS trả lời, GV thống nhất ý kiến.

+ Aptomát đóng vai trò như thế nào trong

mạng điện?II. Aptomát

Là thiết bị đóng ngắt mạch điện tự

động khi bị ngắn mạch hoăïc quá

tải.4. Củng cố:

- YC một vài HS đọc phần ghi nhớ sgk.

- Trả lời câu hỏi: câu 1  câu 3 cuối bài.

5. Dặn dò

- Về nhà học bài, và sưu tầm một số thiết bị điện đã học.111,Ngày soạn: 14/ 04/2013

Tiết: 48

BÀI 52. THỰC HÀNH :THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

- HS hiểu được cấu tạo, công dụng của cầu chì và aptomat.

- Hiểu được nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt những thiết bị nêu trong mạch điện.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, an toàn, khoa học, thái độ làm việc nghiêm

túc, kiên trì.

II. CHUẨN BỊ

1. HS chuẩn bị: Chuẩn bị như GV dặn tiết trước.

2. GV chuẩn bị:

- Tranh vẽ mạng điện trong nhà, cầu chì, aptomat.

- Dụng cụ: cầu chì, aptomat.

III. TIếN TRÌNH BÀI GIảNG

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra:

HS 1: Nêu cấu tạo, phân loại, công dụng, nguyên lý làm việc của công tắc?

3. Bài mới

GTB: em hãy kể tên 1 số thiết bị điện trong nhà?

Cầu chì có nhiệm vụ gì trong mạch điện? Bài hơm nay chúng ta nghiên cứu vấn đề

này.

HOẠT ĐỘNG 1: Thực hành

Thiết bị đóng-cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà.

- YCHS quan sát đọc các số liệu kỹ thuật

ghi trên các thiết bị điện và giải thích ý

nghĩa. (HS tiến hành và ghi vào vở thực

hành).

- Hướng dẫn HS quan sát mô tả cấu tạo

bên ngoài và bên trong của các thiết bị

điện.

- Hướng dẫn HS tháo rời một vài thiết bị

như: cơng tắc, ổ điện, phích điện để quan

sát kĩ cấu tạo bên trong, tìm hiểu nguyên

lýlàm việc của các thiết bị đó và ghi vào

báo cáo thực hành.

- Hướng dẫn HS lắp ráp hoàn chỉnh các

thiết bị điện đã tháo.

- Quan sát theo dõi quá trình HS tháo lắp

để nhấn mạnh một số cần chú ý cho HS

để các em lắp ráp đúng quy trình.- Đọc và quan sát các số liệu kĩ thuật ghi

trên thiết bị điện.

- Quan sát mô tả cấu tạo của các thiết bị

điện.

- Tháo rời một vài thiết bị để quan sát

cấu tạo trong và nguyên lý làm việc của

các thiết bị điện đó

- Lắp ráp các thiết bị điện đã tháo theo

đúng yêu cầu.HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành tìm hiểu cầu chì:

112,- YCHS Nghiên cứu để so sánh dây chì với

dây đồng (Xem dây nào có độ cứng lớn hơn).

- Dây chì mềm hơn dây đồng.

- Cho HS cùng lúc đốt dây đồng và dây chì có

cùng kích thước để xem dây nào chảy trước. - Dây chì nóng chảy trước do nhiệt

(tonc của dây chì là 327o C; dây đồng 900o độ nóng cháy của dây chì nhỏ hơn

-1083o C).

dây đồng.

- YCHS nối mạch điện theo hình 54.1 SGK 

- Ngắt mạch điện.

HS đóng cơng tắc.

+ Khi đóng cơng tắc thấy có hiện tượng gì xảy

- Đóng cơng tắc điện bóng đền

ra với bóng đèn?

- Tắt cơng tắc  làm đứt dây chì  đóng cơng sáng .

tắc.

+ Bóng đèn có sáng khơng? Tại sao?

- Cho HS nhận xét sơ đồ mạch điện hình 54.2

có gì khác nhau với sơ đồ hình 54.1.

+ Khi đóng khóa K thì có hiện tượng gì xảy

ra?

- Hướng dẫn HS lắp ráp cầu chì hồn chỉnh

vào mạch điện để bảo vệ an toàn. Nhấn mạnh

một số chú ý: (Khơng nên thay dây dẫn điện

thay day chì…).

3. Tổng kết bài học

+ Cơng tắc,cầu dao,phích cắm,ổ căm ,cầu chì có cơng dụng gì?

+ HS đọc phần ghi nhớ.

+ Chuẩn bị đọc trước bài mới.113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Rèn luyện kỹ năng tháo lắp các thiết bị điện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×