Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Làm việc nghiêm túc, kiên trì và chính xác.

- Làm việc nghiêm túc, kiên trì và chính xác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,chưa?

+ Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung

tính, thiết bị… vào sơ đồ điện (h: 56.1;

SGK). Tìm những chỗ sai của mạch điện?

- HS thảo luận hoàn thiện. GV và kết luận.- H 56.1a: Ampe kế và vôn kế phải

đổi chỗ cho nhau.

- H 56.1d: dây màu đỏ kí hiệu là A,

dây màu xanh kí hiệu là O.2. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện:

- Hướng dẫn HS làm việc theo nhóm để vẽ Vẽ sơ đồ các mạch điện như hình

sơ đồ mạch điện hình 56.2/SGK.

56.2/SGK

+ Xác định nguồn điện là nguồn xoay chiều

hay nguồn một chiều (để xác định dây pha,

dây trung tính và kí hiệu cụ thể).

+ Phân tích số lượng và vị trí của các phần

tử trong mạch điện và mối quan hệ giữa

chúng để vẽ các phần tử điện vào đúng vị trí

(kí hiệu khi vẽ).

+ Xác định các điểm nối và điểm chéo nhau

của dây dẫn.

+ Kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý mạch điện so

với mạch điện thực.

HOẠT ĐỘNG 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

1. Phận tích sơ đồ nguyên lý mạch

Hướng dẫn HS phân tích sơ đồ nguyên lý đã điện

vẽ:

Phân tích sơ đồ đã vẽ trong mục trước

- Nguồn điện: xoay chiều hay một chiều, để vẽ sơ đồ lắp đặt đúng theo yêu cầu.

cách vẽ nguồn điện. Khi vẽ cần kí hiệu ngay

để khơng nhầm lẫn.

- Vị trí dây pha và dây trung tính: Trên là

dây pha, dưới là dây trung tính.

- Các kí hiệu trong sơ đồ.

- Mối quan hệ về điện của các phần tử trong

sơ đồ mạch điện.

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt:

- GV hướng dẫn HS cách vẽ theo các bước. - Vẽ đường dây nguồn, chú ý kí hiệu

- Theo dõi hướng dẫn HS.

dây.

- HS tiến hành vẽ theo phân tích và hướng - Xác định các vị trí để bảng điện,

dẫn của GV.

đèn.

- Xác định vị trí của các thiết bị đóng

cắt, bảo vệ, lấy điện trên bảng điện

sao cho đẹp và hợp lý.

- Nối đường dây dẫn điện theo sơ đồ

nguyên lý thể hiện đúng mối liên hệ

về điện giữa các phần tử trong mạch

điện.

- Kiểm tra sơ đồ theo sơ đồ nguyên

117,lý.

3. Tổng kết bài học:

- Thu báo cáo thực hành.

- Nhận xét giờ thực hành:

+ Thái độ thực hành.

+ Các bước và hiệu quả công việc thực hành.

4. Dăn dò:

Học bài và xem trước bài 58, 59.118,Ngày soạn: 21/ 04/2013

Tiết: 51

TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP

CHƯƠNG VIII - MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

I. MỤC TIÊU:

- Biết hệ thống hoá kiến thức đã học ở chương VIII.

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. HS chuẩn bị: Chuẩn bị như GV dặn tiết trước.

2. GV chuẩn bị: Sơ đồ kiến thức để cho học sinh ôn tập.

Nội dung

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ.

Thiết bị của

mạng điệnĐặc điểâmQuy trình thiết

kế mạng điệnSơ đồ điệnĐặc điểm của mạng điện trong nhà

ĐẶC ĐIỂM.Có điện áp địnhĐa dạng về thể loạivà cônPhù hợp về cấp điện áp của cácthiết

mức là 200V

suất của đồ dùng điện

bị, đồ dùng điện với điện áp

định mức

Thiết bị của mạng điện

THIẾT BỊ CỦA MẠNG ĐIỆN.

Thiết bị đóng cắtThiết bị lấy điệnThiết bị bảo vệTHIẾT BỊ ĐĨNG CẮT.

Cầu daoCơng tắcNút ấnTHIẾT BỊ LẤY ĐIỆN.

Phích cắm điệnỔ điện119,THIẾT BỊ BẢOVỆ

Cầu chìÁc tơmat

SƠ ĐỒ ĐIỆN.Sơ đồ ngun lýSơ đồ lắp đặtQuy trình thiết kế mạng điện:

QUY TRÌNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN.

Mục đích thiết kế

(mạch điện dùng

để làm gì?)Đưa ra phương án

Thiết kế và lựa chọn

Phương án thích hợpChọn thiết bị và đồ

dùng điện trong

mạch điệnLắp thử nghiệm và

kiểm tra mạch điện

theo yêu cầu thiết kếIII. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới

GTB: Nội dung phần mạng điện trong nhà gồm: 10 bài và 4 phần kiến thức cơ bản

là: Đặc điểm của mạng điện trong nhà; Thiết bị của mạng điện; Sơ đồ điện và quy trình

thiết kế mạch điện.

HOẠT ĐỘNG 1: Ơn tập về đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà:

HOẠT ĐỘNG GV - HS

- YCHS thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu đặc điểm yêu cầu và cấu tạo của

mạng điện trong nhà?

- YCHS đại điện trả lời  goïi HS khác

nxbs.

- GV nhận xét và hoàn thiện:NỘI DUNG

A, Đặc điểm

-Có điện áp định mức là 220V.

-Đồ dùng điện rất đa dạng.

-Điện áp định mức của các thiết bị ,

đồ dùng điện phải phù hợp với điện

áp của mạng điện

B, Yêu cầu

- Đảm bảo cung cấp đủ điện.

-Đảm bảo an toàn cho người và ngôi

nhà.

- Sử dụng thuận tiện, chắc đẹp.

- Dễ dàng kiểm tra sữa chữa

C, Cấu tạo : Gồm cơng tơ điện,dây

dẫn điện, các thiết bị điện(đóng cắt,

bảo vệ và lấy điện) , đồ dùng điện.HOẠT ĐỘNG 2: Ôn tập nội dung sơ đồ mạch điện.

120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Làm việc nghiêm túc, kiên trì và chính xác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×