Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế giao diện

2 Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao diện đăng nhậpHình 4.15 Giao diện đăng nhập

Giao diện màn hình chínhHình 4.16 Giao diện màn hình chính

Giao diện chứcnăng quản lí học viênHình 4.17 Giao diện chức năng quản lí học viênGiao diện chức năng quản lí kết quả học tập của học viênHình 4.18 Giao diện chức năng quản lí KQHT của học viênGiao diện chức năng quản lí lớp họcHình 4.19 Giao diện chức năng quản lí lớp họcGiao diện chức năng quản lí giảng viênHình 4.20 Giao diện chức năng quản lí giảng viênGiao diện chức năng tìm kiếmHình 4.21 Giao diện chức năng tìm kiếmGiao diện chức năng quản lí tài khoảnHình 4.22 Giao diện chức năng quản lí tài khoảnKẾT LUẬN

Trong đề tài này, nhóm đã xây dựng thành cơng hệ thống quản lí trung tâm tiếng

Anh sử dụng phần mềm winform có kết nối cơ sở dũ liệu.Hệ thống và phần mềm hiện

tại còn đơn giản, nhóm đưa ra hướng phát triển trong tương lai cho đề tài:

-Tăng số lượng học viên tối đa có thể quản lí

Thêm chức năng tính doanh thu của trung tâm theo tháng, theo quý và theo năm

Cải thiện hiệu suất hệ thống, cập nhật giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn nữa

Một lần nữa, nhóm xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Thoa đã giảng dạy và giúpchúng em hiểu rõ hơn về kĩ thuật phần mềm và khắc phục những lỗi trong quá trình

thực hiện đề tài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×