Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1,Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học.

1,Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5

4

92

2

48

1

75

4

95

3

83

7

1010

9

1

7

5

2GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.HS đọc yêu cầu bài 2:” Điền số”.4HS*Bài 2/87: Làm phiếu học tập.làm bảng lớp, cả lớp làm phiếu học

tập, rồi đổi phiếu để chữa bài, HS

đọc kq phép tính:(10 gồm 1 và 9 nên

điền 9 vào số ô trông cạnh ô số 1…).

Vài HS nhắc lại cấu tạo số 10, 9, 8, 7.KL:Nhắc lại cấu tạo số 10,9, 8, 7,

GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 4 phút)

+ Mục tiêu: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng

phép tính thích hợp.HS ở 2 đội thi đua quan sát tranh và+Cách tiến hành:tự nêu bài toán, tự giải phép tính,*Bài 3a/87 : HS ghép bìa cài.rồi ghép phép tính ở bìa cài:GV u cầu HS nhìn tranh tự nêu bài toán và tự nêua,4 + 3 = 7.phép tính ứng với bài tốn vừa nêu .b,10 - 3 = 7Bài 3b/87: HS ghép bìa cài.(Tương tự bài a)

GV nhận xét kết quả thi đua của 2 đội.

4.Củng cố, dặn dò: (3 phút)

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................TIẾT 63 :LUYỆN TẬPGiáo án ToánI.MỤC TIÊU:

-Kiến thức: Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

Tiếp tục củng cố kĩ năng từ tóm tắt bài tốn, hình thành bài toán, rồi giải bài toán.

-Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

-Thái độ: Ham Thích học Tốn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 2, bảng phụ ghi BT 1, 2,3,4.

-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).

2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Bài cũ học bài gì? (Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10)

Làm bài tập 1b/86:(Tính)

4 HS làm bảng lớp - cả lớp làm bảng con : (Đội a: làm cột 1, 2 Đội b: làm cột 3, 4).GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).HOẠT ĐỘNG CỦA HSHOẠT ĐỘNG II: (12 phút).

Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.

+Mục tiêu: Củng cố và rèn năng, thực hiện các phép

tính cộng và trừ trong phạm vi 10.

+Cách tiến hành :

*Bài tập1/88: HS làm vở Tốn.Đọc u cầu bài1:” Tính”.Hướng dẫn HS :HS sử dụng các công thức cộng và

trừ trong phạm vi 10 để điên kết quả

phép tính. Đổi vở để chữa bài: HS

đọc kết quả của phép tính.*Bài 2/88: HS làm phiếu học tập

Giáo án Toán1HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.-Yêu cầu HS tìm hiểu “lệnh“ của bài toán.1 HS lên bảng làm, cả lớp làm phiếuTrước hết HS Phải thực hiện phép trừ 10 -7=3 rồi lấyhọc tập , rồi đổi phiếu để chữa3 + 2 = 5, tiếp tục lấy 5 - 3 =2 và cuối cùng 2 + 8 =10.bài, đọc kết quả vừa làm được:KL : như vậy bông hoa xuất phát là 10, và ngôi sao kêt

thúc cũng là số 10.1 HS lên bảng làm cả lớp làm phiếu-GV có thể hướng dẫn HS bàng cách gợi ý. Chẳnghọc tập. HS tự điền số vào ô trống rồihạn:10 trừ mấy bằng 5? 2 cộng mấy bằng 5?…đổi phiếu để chữa bài, đọc kết quảGV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.vừa làm được.

HS nghỉ giải lao 5’* Bài 3/88: Cả lớp làm phiếu học tậpHS đọc yêu cầu bài 3/88:” Điền dấuHướng dẫn HS nêu cách làm :Cho HS nhẩm,>, <, = “HS tính kết quả phép tínhchẳng hạn: 3 cộng 4 bằng 7 , lấy 10 so sánh với 7 tabên phải, (bên trái) rồi so sánh kếtđiền dấu >:(10quả hai vế và điền dấu >, <, = vào ô>3 + 4 )…GV chấm điểm, nhàn xét bài viết của HS.vuông. HS tự làm rồi đổi phiếu để

chữa bài.Đọc kết quả phép tính vừa

làm được.HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 8 phút)

+Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tự tóm tắt bài tốn, hình

thành bài tốn rồi giải bài tốn.

+ Cách tiến hành:

Làm bài tập 4/88: HS ghép bìa cài.1HS đọc yêu cầu bài 4/88:” Viết phépHD HS nêu cách làm bài:Dựa vào tóm tắt nêu bài tốntính thích hợp”.và giải đúng phép tính ứng với bài tốn.HS nhìn tóm tắt nêu bài tốn rồi ghép

phép tính ứng với bài tốn.

HS làm bài, chữa bài.Đọc phép tính:GV nhận xét thi đua của hai đội.

4.Củng cố, dặn dò: (3 phút)

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Giáo án Toán6 + 4 = 10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................TIẾT 64 :LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:

-Kiến thức:Giúp HS củng cố về :

+ Nhận biết số luợng trong phạm vi 10.

+Đêm trong phạm vi 10; thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10.

+ Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

+Củng cố thêm một bước các kĩ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải tốn có lời văn.

-Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

-Thái độ: Ham Thích học Tốn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 1, 4, bảng phụ ghi BT 1, 2,3,4,5.

-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.

Giáo án ToánIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).

2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Bài cũ học bài gì? (Luyện tập) - 1HS trả lời.

Làm bài tập 3/88: (Tính)

3 HS làm bảng lớp - cả lớp làm bảng con : (Đội a: làm cột 1; Đội b: làm cột 2).GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).HOẠT ĐỘNG CỦA HSHOẠT ĐỘNG II: (12 phút).

Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.

+Mục tiêu: Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi

10. Đếm trong phạm vi 10 ; thứ tự các số trong phạm vi

10. Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ

trong phạm vi 10.

+Cách tiến hành :

*Bài tập1/89: HS làm phiếu học tậpĐọc u cầu bài1:” Tính”.GV đính tranh như SGK đã phóng to, hướng dẫn HS:HS đếm số chấm tròn trong mỗi

nhóm, rồi viết số chỉ số lượng chấm

tròn vào ơ trơng tương ứng.

2 HS lên bảng làm cả lớp làm phiếu

học tập.*Bài 2/89: HS trả lời miệng.1HS đọc yêu cầu bài 2:”Đọc các số-Yêu cầu HS:từ 0 đến 10, từ 10 đến 0”.

Nhiều HS đếm từ 0 đến 10 rồi đếm từ

10 đến 0. Sau đó cho HS đếm

nối tiếp từ 0 đến 10 và từ 10GV chấm điểm và nhận xét .đến 0.* Bài 3/89: Cả lớp làm vở Toán.( Mỗi em đếm 1 số)Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc.1HS nêu yêu cầu bài tập 3:”Tính”

2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vởGiáo án ToánToán. HS tự điền số vào ô trống rồi

GV chấm điểm, nhàn xét bài làm của HS.đổi vở để chữa bài, đọc kết quả vừa

làm được.*Bài 4/89: HS làm phiếu học tập.HS nghỉ giải lao 5’

1HS đọc yêu cầu bài 4/89” Điền số”HD HS tìm hiểu “lệnh“ của bài tốn.2 HS điền số phần 1 và phần 2 ở

bảng lớp, cả lớp làm phiếu học tập.HD HS làm bài:Trước hết HS phải thực hiện phép trừ

8 –3 = 5, rồi lấy 5 + 4 = 9.

KL : Như vậy ở phần 1: ô vuông

xuất phát là 8, và hình tròn kêt thúc

là số 9. Ở phần 2: ơ vng xuất phátHOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 8 phút)là 6, và hình tròn kêt thúc là số 2.+Mục tiêu: Củng cố kĩ năng ban đầu của việc chuẩn

bị giải bài tốn có lời văn.

+ Cách tiến hành:

Làm bài tập 5/89: HS ghép bìa cài.

HD HS nêu cách làm bài:Dựa vào tóm tắt nêu bài tốn1HS nêu yêu cầu bài tập 5:”Viết phépvà giải đúng phép tính ứng với bài tốn.Đội nào cótính thích hợp”.nhiều bạn nêu bài tốn đúng và giải phép tính đúng độiHS nhìn tóm tắt nêu bài tốn rồi ghépđó thắng.phép tính ứng với bài toán.GV nhận xét thi đua của hai đội.HS làm bài, chữa bài.Đọc phép tính:

a. 5 + 3 = 8 ; b. 7 – 3 = 44.Củng cố, dặn dò: (3 phút)

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo án TốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1,Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×