Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được :

3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được :

Tải bản đầy đủ - 0trang

+Mục tiêu: Nhìn tóm tắt, nêu bài tốn rồi nêu phép

tính giải bài tốn . Nhận dạng hình tam giác.1HS nêu yêu cầu bài tập 4:”Viết phép+ Cách tiến hành:tính thích hợp”.Làm bài tập 4/92: HS ghép bìa cài.HS nhìn tóm tắt nêu bài tốn rồi ghépHD HS nhìn vào tóm tắt tự nêu bài tốn. Chẳng hạn :phép tính ứng với bài tốn:” Có 5 con cá, có thêm 2 con cá nữa. Hỏi có tất cả5+2=7“ Có tất cả 7 con cá”.mấy con cá?”:

Hỏi lại HS :Có tất cả mấy con vịt?

GV nhận xét thi đua của hai đội.HS đếm và trả lời : “Có tất cả 8 hình*Bài 5/92 : Đếm hình.tam giác”.GV đính hình như SGK lên bảng. HD HS đếm có bao“Ta có hình cái chong chóng”.nhiêu hình tam giác?

Ghép các hình tam giác lại ta có hình gì?

GV nhận xét thi đua của hai đội.

4.Củng cố, dặn dò: (3 phút)

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tiết 68 – KTĐK – CHKI –Ngày 29/12/2006)TUẦN 18

Ngày dạy : ...............................TIẾT 69 : ĐIỂM VÀ ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:

Giáo án Toán- Kiến thức: Nhận biết Điểm và Đoạn thẳng.

- Kĩ năng : Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm. Biết đọc tên các đoạn thẳng.

- Thái độ : Thích đọc và kẻ đoạn thẳng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Phấn màu, thước dài

- HS: Bút chì, thứơc kẻ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định lớp. (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra cuối học kì I (4phút).

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG HỌC SINHHOẠTĐỘNGI: Giới thiệu bài.(1phút).

HOẠTĐỘNGII:Điểm và đoạn thẳng (10phút)

+Bước I: Giới thiệu điểm và đoạn thẳng:

Dùng phấn màu chấm lên bảng và hỏi HS:

Đây là cái gì?

Đó chính là điểm..AViết tiếp chữ A và nói: Điểm này cơ đặt tên là A.Đây là một dấu chấm.Gọi HS lên viết điểm BĐọc :điểm A.B

Viết: . B

Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB.Đọc: điểm BGV nhấn mạnh: Cứ nối 2 điểm lại ta được một đoạn Đọc: đoạn thẳng AB

thẳng.

+ Bước 2: Giới thiệu cách vẽ đoạn thẵng.

- Dùng bút chấm 1 điểm rồi chấm 1 điểm nữa vào tờ

giấy. Đặt tên cho từng điểm (VD điểm thứ I là A,

điểm điểmthứ II là B)

-Đặt mép thước qua 2 điểm vừa vẽ, dùng tay trái giữ

thước cố định, tay phải cầm bút tựa vào mép thước

Giáo án Toáncho đầu bút di nhẹ trên mặt giấy từ điểm nọ đến

điểm kia, (VD từ điểm A đến điểm B).

Lưu ý: Kẻ từ trái sang phải.

-Nhấc bút lên trước rồi nhấc nhẹ thước ra, ta có 1

đoạn thẳng AB.

Gọi HS:-1-2 em lên bảng vẽ đoạn thẳng và đọcHOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút)tên đoạn thẳng đó lên.Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK:HS dưới lớp vẽ ra giấy nháp+Bài 1:

Lưu ý cách đọc cho HS

1HS đọc yêu cầu bài toán.

Chữa bài:2-3 HS đọc tên các điểm và các đoạnNhận xét và cho điểm.thẳng.+Bài 2:HS khác nhận xét.Lưu ý vẽ sao cho thẳng, không chệch các điểm.HS đọc yêu cầu.-Chữa bài:HS làm bài.-Kiểm tra và nhận xét.2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau và+Bài 3:kiểm tra bài của bạn.Chữa bài:HS đọc đầu bài.Nhận xét và cho điểm.Cả lớp làm bài vào vở.4.Củng cố, dặn dò: (3 phút)Cho 3 HS đứng tại chỗ đọc kết quả.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo án Toán-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHẦN BỔ SUNG:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................TIẾT 70: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Có biểu tượng về “ dài hơn- ngắn hơn” từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng

thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” của chúng.

- Kĩ năng: Biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý bằng hai cách: so sánh trực tiếp hoặc so sánh

gián tiếp qua độ dài trung gian.

-Thái độ: Thích so sánh đoạn thẳng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Một vài cái bút (thước hoặc que tính ) dài ngắn, màu sắc khác nhau.

- HS: Bút chì, thứơc kẻ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định lớp. 1 phút.

2. Kiểm tra bài cũ: (4phút). -Bài cũ hôm trước học bài gì? -1HS trả lời: “Điểm, đoạn thẳng”

GV gọi 2 HS lên bảng vẽ 2 đoạn thẳng và đọc tên đoạn thẳng của mình vừa vẽ. Cả lớp lấy

ĐDHT ra để GV KT. 2 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp. GV nhận xét ghi điểm.

Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Giáo án ToánHOẠT ĐỘNG CỦA HSHOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút).2 HS nhắc lại đề bài:” Độ dài đoạnHOẠT ĐỘNG II: Dạy biểu tượng dài hơn, ngắnthẳng”hơn” và so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng.

(10 phút).

GV giơ 2 thước kẻ dài ngắn khác nhau và hỏi: ”Làm

thế nào để biết cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn?”

GV gợi ý HS biết so sánh trực tiếp bằng cách chập HS quan sát GV so sánh.

hai chiếc thước sao cho chúng có 1 đầu bằng nhau,

rồi nhìn đầu kia thì biết chiếc nào dài hơn, chiếc nào

ngắn hơn.1HS lên bảng so sánh 2 que tính có màuGV u cầu HS quan sát hình vẽ SGK:sắc và độ dài khác nhau. Cả lớp theo dõi“ Thước nào dài hơn, thước nào ngắn hơn?”.” Đoạn và nhận xét.

thẳng nào dài hơn , đoạn thẳng nào ngắn hơn ?”…

KL: Từ các biểu tượng về “dài hơn và ngắn hơn” nói HS quan sát hình vẽ SGK và trả lời câu

trên HS nhận ra rằng: “Mỗi đoạn thẳng có độ dài hỏi của GV…

nhất định”.

+ So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài

trung gian.

Đoạn thẳng AB, CD đoạn thẳng nào dài hơn đoạn

thẳng nào ngắn hơn?HS xem hình vẽ SGK và nói :” Có thể soGV nhận xét:”Có thể so sánh độ dài 2 đoạn thẳngsánh độ dài đoạn thẳng với độ dài 1 gangbằng cách so sánh số ô vuông đặt vào mỗi đoạntay”. HS quan sát tiếp hình vẽ sau và trảthẳng đó”.lời câu hỏi của GV…HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút)

Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK:HS nghỉ giải lao 5 phút+Mục tiêu:Biết so sánh độ dài tuỳ ý bằng 2 cách.

+Cách tiến hành:

Bài 1/96:HS trả lời miệng.

a. Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn 1HS nêu yêu cầu bài 1:” Đoạn thẳng nào

dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn”

hơn?

Giáo án Toána.Trả lời:” Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn

b.c. d. (Hỏi tương tự như trên)thẳng CD. Đoạn thẳng CD ngắn hơnNhận xét và cho điểm.đoạn thẳng AB”.+Bài 2/96:Làm phiếu học tập.b. c. d.( Tương tự như trên).GV HD:

GV cho HS so sánh độ dài từng cặp hai đoạn thẳng Đếm số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thăng

hoặc nhận xét xem, trong các đoạn thẳng của bài 2, rồi ghi số thích hợp vào mỗi đoạn tương

đoạn thẳng nào dài nhất đoạn thẳng nào ngắn nhất.ứng.-Kiểm tra và nhận xét.HS thực hành so sánh : “ Trong các đoạn+Bài 3/96: GV nêu nhiệm vụ bài tập:“Tô màu vào thẳng của bài 2 đoạn thẳng dài 6ô dài

băng giấy ngắn nhất “:nhất, đoạn thẳng dài 1ô ngắn nhất.”HD HS làm

Nhận xét và cho điểm.+ Đếm số ô vuông có trong mỗi băng4.Củng cố, dặn dò (4 phút): Xem lại các bài tập vừa giấy rồi ghi số đếm được vào băng giấy

làm được.tương ứng.

+ So sánh các số vừa ghi để xác định

băng giấy ngắn nhất.

+ Tô màu vào băng giấy ngắn nhất

HS tự làm bài và chữa bài.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................TIẾT 71 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:Giáo án Toán- Kiến thức: Biết cách so sánh độ dài một số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … bằng

cách chọn và sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” như gang tay, bức chân, thước kẻ, que tính, que

diêm …

- Kĩ năng: Nhận biết rằng: gang tay, bước chân của hai người khác nhau thì khơng nhất thiết giống

nhau. Từ đó có biểu tượng về sự ”sai lệch, “ tính xấp xỉ” hay “ sự ước lượng “ trong quá trình đo

các độ dài bằng những đơn vị đo “chưa chuẩn”. Bước đầu thấy sự cần thiết phải có đơn vị đo “

chuẩn” để đo độ dài.

- Thái độ: Thích đo độ dài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Thước kẻ, que tính …

- HS: Bút chì, thứơc kẻ, que tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định lớp. 1 phút.

2. Kiểm tra bài cũ: (4phút). Bài cũ hơm trước học bài gì? 1HS trả lời: “Độ dài đoạn thẳng”

- Muốn so sánh độ dài 2 vật ta có thể đo bằng cách nào? ( 1-2 HS trả lời : Đo trực tiếp hoặc gián

tiếp qua vật đo trung gian : gang tay, ô vuông…)

- Gọi 1-2 HS lên bảng so sánh 2 thước kẻ có màu sắc, khác nhau.

2 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp. GV nhận xét ghi điểm.

Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút).HOẠT ĐỘNG CỦA HS

2 HS nhắc lại đề bài:” Thực hành đo độHOẠT ĐỘNG II: GV HD HS cách đo độ dài bằng dài “

“gang tay”, “ bước chân”, “que tính”

1. Giới thiệu độ dài “ gang tay”

Gang tay là khoảng cách tính từ đầu ngón tay cái đến

đầu ngón tay giữa.

2. Hướng dẫn cách đo độ dài bằng “ gang tay”

GV vừa nói vừa làm mẫu:Đo đọ dài một cạnh bảng

VD: cạnh bảng dài 10 gang tay của cô.HS giơ tay lên để xác định độ dài“gang

tay “ của mình.

HS quan sát.

HS thực hành đo độ dài cạnh bàn của

mình bằng”gang tay”. HS đọc kết quảGiáo án Tốn3. Hướng dẫn cách đo độ dài bằng” bước chân”.em vừa đo.GV nói:“hãy đo độ dài bục giảng bằng bước chân”.

Sau đó làm mẫu:

Chú y: Bước các “bước chân” vừa phải, thoải mái 1-2 HS lên bảng đo độ dài bục giảng

không cần gắn sức. Có thể vừa bước chân vừabằng bước chân. Rồi đọc kết quả em đođếm ( không cần chụm 2 chân trước khi bước cácđược.bước tiếp theo).

KL: Mỗi người có độ dài bước chân khác nhau.

Đơn vị đo bằng gang tay, bằng bước chân, sải tay

… là các đơn vị đo” chưa chuẩn” . Nghĩa là

không thể đo chính xác độ dài của một vật.

HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút)HS nghỉ giải lao 5 phútHướng dẫn HS làm các BT ở SGK:

+Mục tiêu:Biết đo độ dài bằng “gang tay”, bằng

“bước chân”, bằng “que tính”…

+Cách tiến hành:

Bài 1/98:HS đo độ dài bằng “gang tay”

Đo đọ dài mỗi đoạn thăng bằng gang tay, rồi điền số1HS nêu yêu cầu bài 1:” Đo độ dài bằngtương ứng vào đoạn thẳng đó hoặc nêu kết quả ,gang tay”.chẳng hạn: 8 gang tay.

Nhận xét và cho điểm.

+Bài 2/98: HS đo độ dài bằng “bước chân”.

Đo độ dài mỗi đoạn thẳng bằng bước chân, rồi nêu

kết quả đo.

GV nhận xét cho điểm.

Bài 3/98: HS đo độ dài bằng” que tính”.

GV HD: Thực hành đo độ dài bàn, bảng, sợi dây

bằng que tính rồi nêu kết quả đo.

-Kiểm tra và nhận xét.

+ Nếu còn thời gian có thể giới thiệu đơn vị đo là

Giáo án ToánHS tự đo rồi đọc kết quả vừa đo.“sải tay” rồi cho HS thực hành đo độ dài bằng sải

tay.

4.Củng cố, dặn dò (4 phút): Chuẩn bị bài mới:” Một

chục. Tia số.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................TIẾT 72 : MỘT CHỤC. TIA SỐ

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Mười đơn vị còn gọi là một chục. Biết đọc và ghi số trên tia số.

- Kĩ năng : Nhận biết nhanh một chục và tia số.

- Thái độ: Thích học tốn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phu, phiếu học tập bài 1, 2, 3.

- HS: SGK, vở Tốn, bó chục que tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định lớp. 1 phút.

2. Kiểm tra bài cũ: (4phút). Bài cũ hơm trước học bài gì? -1HS trả lời: “Thực hành đo độ dài ”

- Nêu đơn vị đo “chưa chuẩn” mà em đã học.(1HS trả lời)

- Gọi 1-2 HS lên bảng đo độ dài cạnh bảng đen bằng gang tay.Đo độ dài bục giảng bằng bước

chân.HS

- 2 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp. GV nhận xét ghi điểm.

Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Giáo án ToánHOẠT ĐỘNG CỦA HSHOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút).2HS nhắc lại đề bài:” Một chục.Tia số”HOẠT ĐỘNG II: Giới thiệu “một chục, tia số”.

1. Giới thiệu “ Một chục”.(6’)

GV HD xem tranh và trả lời câu hỏi:“Trên cây có bao

nhiêu quả cam?”HS xem tranh, đếm số quả trên cây và

nói số lượng quả: “Có mười quả cam.”GV nêu: 10 quả còn gọi là 1 chục quả.

HD HS:

-GV hỏi :10 que tính còn gọi là mấy chục que tính?

GV nêu lại câu trả lời đúng của HS .HS đếm số que tính trong một bó que

tính: “10 que tính”.

!0 que tính còn gọi là 1 chục que tính.-GV hỏi : + 10 đơn vị còn gọi là mấy chục ?

Ghi:10 dơn vị = 1 chục

+1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?

KL:“1 chục bằng 10 đơn vị”.

HS nhắc lại: 10 đơn vị = 1chục

1 chục = 10 đơn vị2. Giới thiệu “ Tia số”.(6’)

GV vẽ tia số rồi giới thiệu:

Đây là tia số. Trên tia số có điểm gốc là 0 ( được ghi

số 0). Các điểm (vạch) cách đều nhau được ghi số :

mỗi điểm (mỗi vạch) ghi một số, theo thứ tự tăng dần.

( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Có thể dùng tia số để minh hoạ việc so sánh các số: Số

ở bên trái thì bé hơn các số ở bên phải nó; số ở bên

phải lớn hơn các số ở bên trái nó.HS nghỉ giải lao 5 phút

HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (14 phút)

Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK:

+Mục tiêu: Nhận biết 1 chục, biết đọc và ghi số trên

tia số.

+Cách tiến hành:

Bài 1/100 :HS làm PHT

Giáo án Toán1HS nêu yêu cầu bài 1: “Vẽ thêm choTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×