Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị và đề xuất

Kiến nghị và đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. KẾT LUẬN

Thực tiễn cho thấy việc tổ chức thi hành án một bản án, quyết định của

Tòa án liên quan đến tranh chấp tài sản, kinh doanh thương mại, tranh chấp

vay tài sản vơ cùng phức tạp. Vì đến giai đoạn thi hành án là giai đoạn tổ chức

thi hành, đưa các quyết định của Tòa án ra thi hành trên thực tiễn thì quyền và

lợi ích của các đương sự mới thật sự bị ảnh hưởng. Hơn nữa đối với mỗi một17vụ việc thì diễn biến, tình tiết lại khác nhau, quy định của pháp luật thì cứng.

Do đó, đòi hỏi người Chấp hành viên trong việc áp dụng các quy định của

pháp luật phải linh hoạt, phù hợp với từng vụ việc và thực tế của địa phương.

Trong tình hình hiện nay, việc giải quyết thi hành án trong tranh chấp tài sản

còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các quy định của pháp luật về

tranh chấp ngày càng phải được hoàn thiện để đáp ứng, thích nghi với tình

hình đất nước đang phát triển, đang trong tiến trình hội nhập với thế giới

Bản án, quyết định của Tòa án nhân danh Nhà nước khi được chấp hành

nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp

luật. Vì vậy, hoạt động thi hành án có một ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong

việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã

hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế. Hiến

pháp 1992 khẳng định: "Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có

hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã

hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và

đơn vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành". Thi hành án dân sự là một bước

cuối cùng trong tố tụng dân sự . Và đây thật sự là một giai đoạn không được

chúng ta chú ý tới một cách đúng mực. Điều này có thể được lí giải bởi rất

nhiều người trong chúng ta đã nghĩ một cách đơn giản rẳng khó khăn chủ yếu

tập trung ở giai đoạn điều tra, xét xử còn thi hành án thì cứ theo bản án mà

làm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Qua bài tiểu luận nhỏ này, tơi xin

phép được trình bày một vài vấn đề về thực tiễn thi hành án dân sự ở Việt

Nam để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về thủ tục đặc biệt này.18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

2. Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;193. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên

viên (do Bộ Nội Vụ ban hành);

4. Bài giảng của các thầy cơ giáo trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị và đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×