Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 - BG Betong co so 2013 - Phuluc.pdf

4 - BG Betong co so 2013 - Phuluc.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 4: Cường độ tính tốn gốc của bêtơng nặng (MPa)

Loại cường độCấp độ bền chịu nén của bêtông

B12,5B15B20B25B30B35B40B45- Cường độ chịu nén (Rb)7.58.511.514.517.019.522.025.0- Cường độ chịu kéo (Rbt)0.660.750.901.051.201.301.401.45Phụ lục 5: Giá trị của hệ số ω, ξR, αR

Nhóm

cốt thép

chịu kéoCấp độ bền chịu nén của bêtông

hiệuB12,5B15B20B25B30B35B40B45Bất kỳω0.7900.7820.7580.7340.7140.6940.6740.650CIII, A-IIIξR0.6280.6190.5900.5630.5410.5190.4980.473(φ10 – 40)αR0.4310.4270.4160.4050.3950.3840.3740.361CII, A-IIξR0.6600.6500.6230.5950.5730.5520.5300.505αR0.4420.4390.4290.4180.4090.3990.3900.378ξR0.6820.6730.6450.6180.5960.5750.5530.528αR0.4990.4460.4370.4270.4190.4100.4000.389CI, A-IGhi chú: bảng này sử dụng cho trường hợp tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài

hạn và ngắn hạn (tức là γb2 = 1,0) ; còn những trường hợp khác tham khảo thêm trong

mục 6.2.2.3 và bảng 15 – [3] hoặc phụ lục 8 – [1]78Phụ lục 6: Giá trị của hệ số ξ, ζ, αm

ξζαmξζαmξζαm0.010.9950.0100.240.8800.2110.470.7650.3600.020.9900.0200.250.8750.2190.480.7600.3650.030.9850.0300.260.8700.2260.490.7550.3700.040.9800.0390.270.8650.2340.500.7500.3750.050.9750.0490.280.8600.2410.510.7450.3800.060.9700.0580.290.8550.2480.520.7400.3850.070.9650.0680.300.8500.2550.530.7350.3900.080.9600.0770.310.8450.2620.540.7300.3940.090.9550.0860.320.8400.2690.550.7250.3990.100.9500.0950.330.8350.2760.560.7200.4030.110.9450.1040.340.8300.2820.570.7150.4080.120.9400.1130.350.8250.2890.580.7100.4120.130.9350.1220.360.8200.2950.590.7050.4160.140.9300.1300.370.8150.3020.600.7000.4200.150.9250.1390.380.8100.3080.610.6950.4240.160.9200.1470.390.8050.3140.620.6900.4280.170.9150.1560.400.8000.3200.640.6800.4350.180.9100.1640.410.7950.3260.660.6700.4420.190.9050.1720.420.7900.3320.680.6600.4490.200.9000.1800.430.7850.3380.700.6500.4550.210.8950.1880.440.7800.3430.720.6400.4610.220.8900.1960.450.7750.3490.740.6300.4660.230.8850.2040.460.7700.3540.760.6200.47179Phụ lục 7: Diện tích và trọng lượng cốt thép tròn

Đường

kính φ

(m.m)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

30

32

36

40Diện tích tiết diện ngang (cm2) ứng với số thanh

1

0,126

0,283

0,503

0,785

1,131

1,539

2,011

2,545

3,142

3,801

4,909

6,157

7,068

8,042

10,178

12,5662

0,25

0,57

1,01

1,57

2,26

3,08

4,02

5,09

6,28

7,60

9,82

12,31

14,14

16,08

20,36

25,133

0,38

0,85

1,51

2,36

3,39

4,62

6,03

7,63

9,42

11,40

14,73

18,47

21,21

24,13

30,54

37,704

0,50

1,13

2,01

3,14

4,52

6,16

8,04

10,18

12,57

15,20

19,63

24,63

28,27

32,17

40,71

50,265

0,63

1,41

2,51

3,93

5,65

7,70

10,05

12,72

15,71

19,01

24,54

30,79

35,34

40,21

50,89

62,836

0,75

1,70

3,02

4,71

6,79

9,24

12,06

15,27

18,85

22,81

29,45

36,94

42,41

48,25

61,07

75,407

8

9

0,88

1,01

1,13

1,98

2,26

2,54

3,52

4,02

4,52

5,50

6,28

7,07

7,92

9,05

10,18

10,78 12,31 13,85

14,07 16,08 18,10

17,81 20,36 22,90

21,99 25,13 28,27

26,61 30,41 34,21

34,36 39,27 44,18

43,10 49,26 55,42

49,48 56,55 63,62

56,30 64,34 72,38

71,25 81,43 91,61

87,96 100,53 113,09Trọng

lượng

1m

dài

(kG)

0,099

0,222

0,395

0,617

0,888

1,208

1,578

1,998

2,466

2,984

3,853

4,834

5,549

6,313

7,990

9,864Đường

kính φ

(m.m)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

30

32

36

40Phụ lục 8: Bảng tra thép sàn (trên 1m bề rộng bản) - biết tổng diện tích thép As ⇒ a, φ

khoảng

cách thép

(a)

(cm)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Đường kính φ (m.m)

6

4.04

3.54

3.14

2.83

2.57

2.36

2.18

2.02

1.89

1.77

1.66

1.57

1.49

1.426/8

5.61

4.91

4.37

3.93

3.57

3.28

3.02

2.81

2.62

2.46

2.31

2.18

2.07

1.978

7.19

6.29

5.59

5.03

4.57

4.19

3.87

3.59

3.35

3.14

2.96

2.79

2.65

2.528/10

9.20

8.05

7.16

6.44

5.85

5.37

4.95

4.60

4.29

4.03

3.79

3.58

3.39

3.2210

11.21

9.81

8.72

7.85

7.14

6.54

6.04

5.61

5.23

4.91

4.62

4.36

4.13

3.9310/12

13.69

11.98

10.64

9.58

8.71

7.98

7.37

6.84

6.39

5.99

5.64

5.32

5.04

4.7912

16.16

14.14

12.57

11.31

10.28

9.43

8.70

8.08

7.54

7.07

6.65

6.28

5.95

5.6612/14

19.07

16.69

14.83

13.35

12.14

11.13

10.27

9.54

8.90

8.34

7.85

7.42

7.03

6.6814

21.99

19.24

17.10

15.39

13.99

12.83

11.84

10.99

10.26

9.62

9.05

8.55

8.10

7.7080TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan Quang Minh, Ngơ Thế Phong, Nguyễn Đình Cống - Kết cấu bêtông côt thép

(phần cấu kiện cơ bản) – NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

2. GS. Nguyễn Đình Cống – Tính tốn tiết diện cột bêtông côt thép – NXB xây

dựng, Hà Nội, 2006.

3. PGS. PTS. Vũ Mạnh Hùng – Sổ tay thực hành Kết cấu cơng trình – NXB xây

dựng, Hà Nội, 1999.

4. TCVN 5574 : 2012 – Kết cấu bêtông và bêtông côt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

5. Các tài liệu khác về Kết cấu bêtông cốt thép.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 - BG Betong co so 2013 - Phuluc.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×