Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

“NHỮNG CÁI GÌ”

1. Lịch sử Cơng ty

 Rất nhiều cái diễn ra, lặp đi lặp lại trong quá

trình hình thành và phát triển của Công ty;

lâu dần sẽ thành nếp, tức là “chuẩn mực

hành vi”.

 Lịch sử thăng trầm ảnh hưởng rất lớn tới

VHDN (với Công ty một doanh nghiệp đầy

năng động, sáng tạo, đồn kết, có khả năng

vượt khó trong nhiều hồn cảnh).

27“NHỮNG CÁI GÌ”

2. Các thế hệ lãnh đạo Cơng ty

 Các thế hệ lãnh đạo có vai trò quan trọng

nhất (Người sáng lập, người làm thay đổi

căn bản Công ty,…).

 Tư tưởng, triết lý, quan niệm, quan điểm.

 Giá trị văn hóa khởi thủy này có giá trị bền vững

rất cao, khó thay đổi ngay cả khi họ khơng còn

làm việc nữa. Các trưởng bộ phận, các nhân viên chủ chốt.

28“NHỮNG CÁI GÌ”

3. Văn hóa dân tộc

Chịu ảnh hưởng của Văn hóa Phương Đơng :

 Lối sống cộng đồng.

 Quan hệ tình cảm (trọng tình).

 Hướng về tổ tiên, cội nguồn.

 Né tránh xung đột.

 Chậm thay đổi.

 Tâm linh, thần bí.

 Quan điểm về quyền lực, trách nhiệm, giới29tính.“NHỮNG CÁI GÌ”

4. Đặc thù nghề vận tải

30Suy nghĩ và hành động đơn giản.

Lao động vất vả.

Tính khơng gian và thời gian không rõ ràng.

Sự pha trộn của phong tục, tập quán của

nhiều vùng miền.

Ảnh hưởng từ các vấn đề xã hội.SỰ THÍCH ỨNG

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP31Nhân viên mới ra trường dễ thích ứng với

VHDN nhất.

Nhân viên mới nhưng đã làm việc lâu tại một

doanh nghiệp nào đó thì họ cũng gặp ít

nhiều khó khăn khi hội nhập.

Nhân viên chuyển đổi nhiều Cơng ty dễ thích

ứng với VHDN hơn những nhân viên ít thay

đổi.SỰ THÍCH ỨNG

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

32Nhân viên có thể bị sốc nếu có sự thay đổi

khá nhiều giữa VHDN cũ và VHDN mới.

Do đó, Cơng ty phải thay đổi từ từ nếu khơng

có thể mất nhân viên trong giai đoạn này.

Về phía nhân viên cũng cần được giải thích,

hướng dẫn, động viên họ chuẩn bị tinh thần

với sự thay đổi về VHDN.VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

• Lãnh đạo Cơng ty định hình VHDN theo

hướng nào để phù hợp với : tầm nhìn, sứ

mệnh, mục tiêu, chiến lược dài hạn của Cơng

ty.

• Làm cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa trước

khi làm cuộc cách mạng về lực lượng sản

xuất và quan hệ sản xuất.33VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

34Để nhân viên thay đổi hành vi (thay đổi cách

nghĩ và cách làm) cho phù hợp với “VHDN

mới” thì phải thực hiện : đào tạo, trao đổi,

chia xẻ, sinh hoạt nhóm, hội họp, tuyên

truyền, …vv

Thực hiện mọi lúc mọi nơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×