1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Mầm non - Mẫu giáo >

Tổ chức hoạt động.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (283.63 KB, 60 trang )


- So sánh đôi mắt và cái mũi.

+ giống nhau: Đều là các giác quan trên

cơ thể con ngời.

+ Khác nhau: Đôi mắt có 2 cái, cái mũi

có 1, đôi mắt để nhìn, cái mũi để

ngửi.

- Cho trẻ hát bài: Một cái mũi.

* Làm quen với đôi tai:

- Các bớc tơng tự cái mũi.

- So sánh cái mũi, đôi mắt, đôi tai.

- Cụ mở rộng:

- Hỏi trẻ ngoài những giác quan vừa

quan sát các con còn biết trên cơ thể

chúng ta có những bộ phận nào nữa.

- Cho trẻ kể tên và trò chuyện về các bộ

phận đó.

*Hoat ụng 3: Cho trẻ chơi trò chơi: Tìm

đúng giác quan.

- Cô phát lô tô cho trẻ và cho trẻ tìm các

bộ phận, giác quan mà cô yêu cầu.

- Trũ chi 2: Thi xem ai nhanh

- Trẻ vẽ thêm những bộ phận còn thiu

cụ bao quỏt tr

- Cô hớng dẫn trẻ vẽ, động viên trẻ có sự

sáng tạo trong khi vẽ

- Cô nhận xét động viên trẻ kịp thời

*Kết thúc:Cô cho trẻ về hoạt động góc

III. CHI HOT NG CC GểC

- Gúc phân vai: Trò chơi bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ngơi nhà của bé.

- Gãc nghƯ tht: Hát múa bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

IV. CHƠI NGOÀI TRỜI

Quan sát bạn trai, bạn gái

1. Mục ớch yờu cu:

- Tr nhn bit đợc sự khác nhau về c im của bạn trai, bạn

gái v thc hin c trũ chi.

- Rốn k nng phát triển ngôn ngữ và thm mĩ cho trẻ.

- Giỏo dc tr bit bo vệ và giữ gìn cơ thể và vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể

phát triển khỏe mạnh.

2. Chuẩn bị

- 2 tr, trai, gỏi.

- Sân rộng, sạch.

3. Tổ chức hoạt động:

30* Trũ chuyn gõy hng thỳ: Cô cùng trẻ ra sân ngồi vòng tròn.

- Trò truyện với trẻ về bản thân.

- Chơi trò chơi Làm theo cụ nói, đừng làm theo cụ làm.

(2,3 lần).

- Quan sát c im hỡnh dỏng bờn ngoi của bạn trai, bạn gái.

* Đàm thoại:

- Hi tr v im bờn ngoi của bạn trai nh thế nào?

- Còn bạn gái ra sao?

- Có gì khác bạn trai khụng?

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn c th sạch sÏ.

* TCVĐ “Kết bạn” (cũ).

- Cho trẻ thực hiện.

* Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Bao quát trẻ chơi đảm bảo tuyệt đối an toàn.

V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN, NG

- Cho trẻ vệ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ dậy.

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy đúng giờ qui định.

- Vn ng nh - V sinh, qu chiu.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

Trẻ làm quen với phòng học kisdmatr

1. Mục đích u cầu:

- Trẻ nhận biết phòng học kidamrt, nhận biết được máy tính, biết một số qui

trình đơn giản mở máy tính, tắt máy tính, biết một số nội qui qui định của lớp

học kidamrt.

- Rèn kỹ năng chú ý quan sát và ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.

- Giáo dục trẻ khơng tự ý sờ vào máy tính khi chưa cho phép của của cô

giáo hay người lớn, biết tuân theo một số nội qui của lớp học kidamrt.

2. Chuẩn bị

- Lớp học sạch s.

- Mỏy tớnh, bn gh.

3. Tổ chức hoạt động:

- Cụ cho trẻ đến lớp học kidamrt, chú ý cho trẻ đi an toàn.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét về máy tính.

- Cơ giới thiệu một số bộ phận về máy tính.

- Cơ u cầu trẻ nhắc lại một số bộ phận về máy tính.

* Cho trẻ thực hành:

- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm con chuột để mở máy tính, di chuyển con

chuột, các thao tác sử dụng con chuột.

- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm con chuột, di chuyển con chuột để tắt máy

tính.

- Cho trẻ lần lượt thực hành tắt mở máy vi tính.

31- Cơ quan sát động viên khích lệ những trẻ nhút nhát.

- Cơ giáo dục dục trẻ không tự ý sờ vào máy tính khi chưa cho phép của

của cơ giáo hay người lớn, biết tuân theo một số nội qui qui định của lớp học

kidamrt.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan’’.

+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

+ Cơ nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cô cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

_____________________________

Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH

- Đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, tạo không khí vui vẻ

cho bộ khi vào lớp, cho trẻ chơi với đồ chơi.

- Trao đ ổi với phụ huynh cách phòng bệnh tay, chân, miệng cho trẻ.

- Trß chun víi trỴ vỊ các bộ phận trên cơ thể bé và vệ sinh cá nhân.

- TËp thĨ dơc s¸ng theo bài tập phát triển chung, kết hợp với

bài hát “Ồ sao bé không lắc”.

- Điểm danh – Báo vé ăn.

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Nhận biết các chức năng bộ phận ca bộ

1. Mc ớch yêu cầu:

- Tr nhn biết chức năng của các bộ phận trên cơ thể bé

v chức năng cỏc b phn quan trng i vi c th bé. Thực hiện được

32các trò chơi. TCHT “Thi xem ai nhanh” (Cắt dán các khuân mặt biểu lộ cảm

xúc).

- Rèn k nng phỏt triển ngôn ngữ, giúp trẻ khám phá về cơ

thể mình.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.

2. Chuẩn bị:

- Tranh bé trai, bé gái, tranh cắt rời các bộ phận.

- Trò chơi Nói nhanh, chỉ nhanh.

- Trò chơi HT: Ct dỏn cỏc khuõn mt biu l cm xỳc.

3. Tổ chức hoạt động:

Dự kiến hoạt động

T chc hng dn ca cụ

của trẻ

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các bộ

phận trên cơ thể bé và chức năng qua - Tr trũ chuyn cựng cô.

bài hát ‘‘Cái mũi’’.

- Trẻ nhận xét ND bài hát.

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: Tr nhn biết chức

- Tr li cỏc cõu hi.

năng của các bộ phận trên cơ thể.

- Chú ý l¾ng nghe.

- Cho trẻ chơi TC: Mắt mũi mồm tai.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Thực hiện.

- Cho trẻ thực hiện.

- Nhận xét cùng cô.

- Cho trẻ nhận xét cùng cô sau mỗi lần chơi.

* Khám phá:

- Trẻ quan sát nhận xét.

- Cho trẻ quan sát bạn.

- Trẻ thảo luận trả lời.

- Cho trẻ kể về các chức năng bộ phận trên cơ

thể bạn trẻ đang quan sỏt.

- Mắt dùng để làm gì?

- Tai dùng để làm gì?

- Tay, chân dùng để làm gì?

- Nếu thiếu một bộ phận nào trên cơ

thể thì sao?

- Hớng dẫn trẻ chơi trò chơi Nói

- Tr chỳ ý lắng nghe.

nhanh, chỉ nhanh”.

- Thực hiện.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Trẻ nhận xét.

- Cho trẻ thực hiện.

- Có ý thức.

- Cho trẻ nhận xét cùng cô sau mỗi lần chơi.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể

mình sạch sẽ

* Hoạt động 3: T/Chơi Ct dỏn cỏc

- Chú ý l¾ng nghe.

khn mặt biểu lộ cảm xúc”.

- Thực hiện.

- Cơ giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Nhận xét cùng cô.

- Cho thực hiện (Cô bao quát chung).

- Trưng bày sản phm.

- Nhn xột.

- Nhận xét bài của

33- Trng bày sản phẩm.

+ Cho tr quan sỏt v nhận xét sản phẩm.mình, cđa b¹n

- Trẻ hát.- Cho trẻ hát vui cùng sản phẩm bài “Khám tay”

III. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Gãc nghÖ thuËt: Hát múa bài hát trong chủ đề.

- Góc tạo hình: Tơ màu bé trai, bé gái.

- Góc học tập: Quan sát tranh, ảnh về đặc điểm, hình dáng bên ngồi của

bản thân trẻ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

IV. CHƠI NGỒI TRỜI

Thăm quan nhà bếp

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ được đi thăm quan khu vực nh bp, trẻ biết địa điểm của

bếp ăn, bit cho hỏi các cô, biết nhà bếp là nơi để nấu cơm, thức ăn cho

các bạn ăn hàng ngày thực hiện được các trò chơi.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết ơn các cô giáo nuôi dưỡng.

2. Chuẩn bị:

- Trang phục trẻ phù hợp với hoạt động.

- Nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng.

3. Tổ chức hoạt động:

* Cho trẻ đi thăm khu vực nhà bếp

- Hỏi trẻ có những ai làm việc ở nhà bếp.

- Cơng việc của các cơ là làm những gì?

- Có những đồ dùng gì trong nhà bếp.

- Giáo dục trẻ phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

* Trò chơi vận đợng “Chạy cướp cờ”.

- Cho trẻ thực hiện.

- Cho trẻ chơi với góc phát triển vận động.

- Bao quát trẻ chơi đảm bảo tuyệt đối an toàn.

V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN, NGỦ

- Cho trỴ vƯ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ dậy.

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy đúng giờ qui định.

- Vn ng nh - Vệ sinh, quà chiều.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

- Cho trẻ chơi tự do các góc.

- Hoạt động điện ảnh: Cho trẻ quan sát các bộ phận cơ thể bé qua tranh,

ảnh.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan’’.

34+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

+ Cơ nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cô cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG, IM DANH

- Đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, tạo không khí vui vẻ

cho bộ khi vào lớp, cho trẻ chơi Ở các góc .

- Trao đ ổi với phụ huynh cách phòng bệnh tay, chân, miệng cho tr.

- Trò chuyện với trẻ về cỏc b phn trờn cơ thể bé và vệ sinh cá nhân.

- TËp thÓ dục sáng theo bài tập phát triển chung, kết hợp với

bài hát sao bộ khụng lc.

- im danh Báo vé ăn.

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Kể cho trẻ nghe truyện “Gấu con bị đau răng”

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ lắng nghe cô kể chuyện, nhớ tên chuyện, nhân vật trong chuyện, hiểu

được nội dung câu chuyện và thực hiện được trò chơi theo yêu cầu.

- Rèn kỹ năng phát triển ngơn ngữ và trí nhớ có chủ đích cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết vệ sinh răng miệng trước và sau khi ăn, ngủ.

2. Chuẩn bị:

- Giáo án điện tử.

- Tranh minh họa.

35- Hệ thống câu hỏi.

- Trò chơi: Bác gấu đen làm bánh.

- Nhạc "Cái mũi".

3. Tổ chức hoạt động:

Tổ chức hướng dẫn của cô

* Hoạt động 1: Tạo hứng thú.

- Cho trẻ hát "Cái mũi".

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

- Cô KQ lại và GD trẻ.

- Hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Kể chuyện cho trẻ nghe.

"Gấu con bị đau răng".

- Cô giới thiệu tên bài học, tên câu chuyện, tên

tác giả.

- Cô kể chuyện diễn cảm lần 1 không tranh.

- Hỏi lại trẻ tên chuyện, tên tác giả..

- Cô kể chuyện lần 2, có tranh minh họa.

- Đàm thoại nội dung câu chuyện theo hệ thống

câu hỏi:

- Gấu con bị làm sao?

- Tại sao lại bị như vậy?

- Phải làm gì để không bị như gấu con?

- Giáo dục trẻ biết vệ sinh răng miệng.

- Cô kể lần 3 kết hợp cử chỉ điệu bộ của nội dung

câu chuyện (Có tranh minh họa).

* Thi kể chuyện.

- Cô cho trẻ kể truyện theo tranh trên màn hình.

* Hoạt đợng 3: Trò chơi “Bác gấu đen làm

bánh”

- Cô giới thiệu cách chơi.

- Cô giới thiệu luật chơi.

- Cô cho trẻ thực hiện.

- Cô bao quát trẻ và chơi cùng trẻ.

- Nhận xét sau mỗi lần chơi.Dự kiến hoạt động của trẻ

- Trẻ hát theo nhạc.

- Trẻ nhận xét.

- Trẻ chú ý lắng nghe.- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ thảo luận trả lời.- Trẻ chú ý lắng nghe.- Trẻ kể theo gợi ý.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ nhận xét cùng cô.III. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GĨC

- Góc phân vai: Bán hàng siêu thị.

- Góc xây dựng: Xây ngơi nhà của bé.

- Góc tạo hình: Tơ màu bạn trai, bạn gái.

- Gãc nghÖ thuËt: Hát múa bài hát trong chủ đề.

IV. CHƠI NGỒI TRỜI

Vẽ bạn thân trên sân trường

1. Mục đích yờu cu:

36- Bit dùng các hình, nét đơn giản để vÏ bạn thân của bé trên

sân trường, thực hiện được trò chơi, giữ gìn an tồn tuyệt đối cho trẻ khi chơi

các đồ chơi ngồi trời.

- RÌn sù khÐo lÐo cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết on kt vi bn trong khi chi.

2. Chuẩn bị:

- Phấn, sân sạch sẽ.

3. T chc hot ụng:

* Trò chuyện vi tr v các bạn trong lớp.

- Hái trỴ con thích bạn nào trong lớp?

- Cho trẻ tự kể.

- Cô giới thiệu bài “Vẽ bạn thân trên sân trường”.

- Cho trỴ tù vÏ theo ý của mình, cô gợi ý, bao quát trẻ vẽ.

- Nhận xét sản phẩm của trẻ.

* Trò chi vn ụng Kt bn.

- Cô cho trẻ chơi.

- Bao quát trẻ chơi.

* Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngồi trời.

- Cơ bao quát trẻ chơi an toàn.

V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, N, NG

- Cho trẻ vệ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ dậy.

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy đúng giờ qui định.

- Vn ng nh - V sinh, qu chiều.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

- Cho trẻ nghe nhạc và hát theo nhạc bài hát “Cái mũi”.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan’’.

+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

+ Cô nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cơ cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

37.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

___________________________

Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017

I. ĐÓN TR, CHI, TH DC SNG, IM DANH

- Đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, tạo không khí vui vẻ

cho bộ khi vào lớp, cho tr chi t do.

- Trao đ ổi với phụ huynh cách phòng bệnh tay, chõn, ming cho tr.

- Trò chuyện với trẻ về cỏc bộ phận trên cơ thể bé và vệ sinh cá nhõn.

- Tập thể dục sáng theo bài tập phát triển chung, kết hợp với

bài hát sao bộ khụng lc.

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Dạy trẻ hát bài “Cái mũi”

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài

hát và thuộc bài "Cái mũi", thực hiện tốt trò chơi.

- Rèn kỹ năng nghe và ca hát cho trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.

2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát "Cái mũi, Đường và chân".

- Tranh vẽ các bộ phận cơ thể của bé.

3. Tổ chức hoạt động:

Tổ chức hướng dẫn của cơ

Dự kiến hoạt đợng của trẻ

* Hoạt đợng 1: Trò chuyện với trẻ về bản

- Trò chuyện cùng cơ.

thân trẻ.

- Cho trẻ đọc bài thơ “Phải là hai tay”.

- Trẻ đọc thơ.

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

- Trẻ nhận xét nội dung bài hát.

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.

- Trẻ lắng nghe.

- Cho trẻ nghe bài hát “Cái mũi”.

- Nghe hát nhận xét nội dung

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

bài hát.

* Hoạt động 2: Bé tập làm ca sỹ.

- Cho trẻ nghe, đoán tên bài hát và hát theo

- Đoán và hát theo nhạc.

nhạc bài "Cái mũi".

- Cô giới thiệu bài hát:

38- Cô vừa hát vừa thể hiện vận động nhún theo

nhạc bài hát "Cái mũi".

- Cô thực hiện 1 - 2 lần.

- Cô cho trẻ hát 1-2 lần cả lớp.

- Sửa sai cho trẻ.

- Cho trẻ hát vận động 1- 2 lần cùng cơ.

- Cho tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn.

* Hoạt động 3: Giao lưu âm nhạc bài hát

“Đường và chân”.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, hát cho

trẻ nghe lần 1 thể hiện tình cảm.

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Cơ hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp cử chỉ,

điệu bộ, thể hiện tình cảm.

- Lần 3 cơ mời trẻ vận động cùng cơ, thể hiện

tình cảm vào trong bài hát.

* Hoạt đợng 4: Hát theo hình vẽ.

- Cơ giới thiệu cách chơi - Luật chơi.

- Cho trẻ thực hiện theo tổ.

- Nhận xét sau khi kết thúc trò chơi.- Chú ý lắng nghe.

- Trẻ thực hiện

- Vận động cùng cô.

- Tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn.

- Nghe cơ giới thiệu.

- Trả lời câu hỏi của cô.

- Quan sát

- Vui vẻ vận động và hát theo

cô.

- Chú ý lắng nghe cô phổ biến

cách chơi, luật chơi.

- Thực hiện theo tổ.

- Nhận xét cùng cơ.III. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GĨC

- Góc phân vai: Phòng khám, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ngơi nhà của bé, ghép hình bé và bạn.

- Gãc nghƯ thuËt: Hát múa bài hát trong chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

IV. CHƠI NGỒI TRỜI

Hát múa những bài hát có nợi dung về chủ đề

1. Mơc ®Ých, yêu cầu:

- Tr c tip xỳc vi thiờn nhiờn, bit hát múa vận động 1 số bài hát nói

về chủ đề, biết thực hiện trò chơi.

- Rèn kỹ năng ca hỏt v phỏt trin v ngụn ng.

- Giáo dục trẻ biÕt giữ gìn bản thân, vệ sinh cơ thể mình sạch sẽ và đoàn

kết với bạn trong hoạt động.

2. Chuẩn b:

- Sân bãi sạch sẽ,

- 1 s bi hỏt núi về chủ đề.

3. Tổ chức hoạt đợng:

* Trò chuyện: Cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, đi dạo, trò

chuyện về trường, lớp của mình.

- Trẻ hát ‘‘Ồ sao bé khơng lắc’’.

- Cho trẻ nhận xét ND bài hát.

- Cho trẻ kể về các bộ phận trên cơ thể của mình.

- Cho trẻ kể 1 số bài hát nói về bản thân.

39- Cho trẻ hát vận động 1số bài hát nói về bản thân Theo nhóm, cá nhân.

- Cơ cùng trẻ nhn xột sau mi ln biu din.

- Giáo dục trẻ biÕt giữ gìn bản thân, vệ sinh cơ thể mình sạch sẽ và đồn

kết với bạn trong hoạt động.

* Trò chơi vận động “Nu na nu nống’’.

- Cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cơ bao qt giúp đỡ trẻ chơi đảm bảo an toàn.

V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN, NGỦ

- Cho trẻ vệ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy đúng giờ qui định.

- Vận động nhẹ - Vệ sinh, quà chiều.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

* Hoạt động điện ảnh:

+ Cho trẻ quan sát tranh chủ đề “Tơi cần gì lớn lên và khỏe mạnh’’.

+ Cho trẻ khám phá và thảo luận, nhận xét tranh.

- Câu lạc bộ bạn yêu âm nhạc cuối tuần.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Cả tuần đều ngoan’’.

+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp

+ Cơ nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cô cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình và cắm cờ, đếm số cờ, tự

nhận xét về mình để nhận phiếu bé ngoan).

+ Phát phiếu bé ngoan cho trẻ.

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

________________________________________________________________

40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (60 trang)

×